Order:
 1. Tai ji zhe xue: yin yang de gong zai guan xi.Jianshu Min - 2015 - Xianggang: Zhong wen da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Yi ru dao fo he jie "Cai gen tan".Jianshu Min - 2013 - Beijing: Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian. Edited by Zicheng Hong.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Yin yang de si kao yu ying yong: chuan tong si xiang yu xian dai huo dong de si bian fen xi.Jianshu Min - 2011 - Xianggang: Zhong wen da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark