Results for 'Jie Ji'

1000+ found
Order:
 1. Er Yuan Dui Li Yu Yin Yang: Shi Jie Guan de Chong Tu Yu Tiao He.Jinqing Ji - 2008 - Taiwan Shang Wu Yin Shu Guan.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Zai Xing Er Shang Yu Xing Er Xia de Lin Jie Dian Shang =.Guoqing Ji - 2006 - Heilongjiang Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  22
  Three Cornerstones of the Former Soviet Semiotics: A Comparative Study of the Semiotic Theories of Bakhtin, Lotman, and Uspenskij.Jie Zhang & Haihong Ji - 2007 - American Journal of Semiotics 23 (1/4):55-66.
  Bakhtins social semiotics, Lotmans structural literary semiotics, and Uspenskijs linguistic cultural semiotics are the three important theoretical cornerstones of the mansion of semiotics in the (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Multiobjective Optimal Control for Hydraulic Turbine Governing System Based on an Improved MOGWO Algorithm.Xin Xia, Jie Ji, Chao-Shun Li, Xiaoming Xue, Xiaolu Wang & Chu Zhang - 2019 - Complexity 2019:1-14.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Ji Zhe Wen Ji.Zhe Ji - 2005 - You Lian Shu Ju Si Ren You Xian Gong Si.
  shang ji. Xunzi tong lun -- xia ji. Zhu zi zhuan jian zheng.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  39
  Naming and Meaning in the Landscape Essays of Yuan Jie and Liu Zongyuan.Xiaoshan Yang, Yuan Jie & Liu Zongyuan - 2000 - Journal of the American Oriental Society 120 (1):82-96.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Chang Tan Dong Fang Zhi Hui: Ji Xianlin, Chitian Dazuo, Jiang Zhongxin Dui Tan Lu.Xianlin Ji - 2004 - Ren Min Ri Bao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Fa Zhi Si: Fa Xian Dai Xing Wei Ji de Xing Cheng Shi Ji Qi Xian Xiang Xue Tou Shi = "Die Denkens" on Law: History of Legal Modernity Crisis and its Phenomenological Analyiss.Tao Ji - 2008 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ji Xianlin Shuo He Xie Ren Sheng.Xianlin Ji - 2007 - Zhongguo Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Ji Xianlin Tan Ren Sheng.Xianlin Ji - 2007 - Dang Dai Zhongguo Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Fan Si Yu Jing Jie: Ji Nian Feng Youlan Xian Sheng Dan Chen 110 Zhou Nian Ji Feng Youlan Xue Shu Guo Ji Yan Tao Hui Wen Ji.Jun Hu (ed.) - 2008 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. You Chan Jie Ji de Fa =.Xing Liu - 2007 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Zong Jiao Zhe Xue Yan Jiu: Dang Dai Guan Nian, Guan Jian Huan Jie Ji Qi Fang Fa Lun Pi Pan.Zhigang Zhang - 2009 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Xian Xiang Xue de Shi Ji: Dui Husai'er "Luo Ji Yan Jiu" de Li Jie Yu Si Kao.Liangkang Ni - 2004 - Guangdong Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Zhongguo Wen Hua Yu Shi Jie: Zhongguo Wen Hua Xuan Yan Wu Shi Zhou Nian Ji Nian Lun Wen Ji.Renhou Cai, Ruiquan Li & Zuhan Yang (eds.) - 2009 - Zhong Yang da Xue Wen Xue Yuan Ru Xue Yan Jiu Zhong Xin.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Wen Hua Yu Chuang Xin: Di 6 Jie Dong Ya Ke Ji Yu She Hui (Sts) Guo Ji Hui Yi Lun Wen Ji.Fan Chen & Hongbing Chen (eds.) - 2007 - Dongbei da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. "Zhongguo Gu Dai Luo Ji Xue" Jie Gou.Zhongtang Cheng - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Ru Xue Yu Er Shi Yi Shi Ji Wen Hua Jian She: Shou Shan Wen Hua de Jia Zhi Chan Shi Yu Shi Jie Chuan Bo.Ming Fang (ed.) - 2010 - Xue Yuan Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Zhongguo Zhe Xue He 21 Shi Ji Wen Ming Zou Xiang: Di 12 Jie Guo Ji Zhongguo Zhe Xue Da Hui Lun Wen Ji Zhi Si = Chinese Philosophy and the Trends of the 21st Century Civilization[REVIEW]Keli Fang (ed.) - 2003 - Shang Wu Yin Shu Guan.
 20. Shi Jie de Ru Xue: Ji Shi Jie Ru Xue da Hui Fa Qi Guo Ji Hui Yi = the Confucian of the World.Leilei Jia (ed.) - 2008 - Wen Hua Yi Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. "Sheng Huo Shi Jie" Fu Za Xing Ji Qi Ren Zhi Dong Li Mo Shi =.Hengwei Li - 2007 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Duo Zhi Luo Ji Han Shu Jie Gou Li Lun Yan Jiu.Renren Liu - 2010 - Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Sheng Ming De Ceng Ji: Feng Youlan Ren Sheng Jing Jie Shuo Yan Jiu.Dongchao Liu - 2002 - Ba Shu Shu She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Jie E Xue: Yi Bu Zhong Guo Ban de Guan Yu "Ren Xing Ruo Dian" de Zhi Hui Dian Ji.Shuquan Ma - 2009 - Li Ming Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Jing Jie Xing Er Shang Xue Ji Qi Xian Zhi: You Xian Qin Ru Xue Tan Qi.Xinchang Ning - 2004 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Shi Jie Zhi Xu: Jie Gou, Ji Zhi Yu Mo Shi = International Politics.Zhongqi Pan - 2004 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Wang Yangming de Shi Jie: Wang Yangming Gu Ju Kai Fang Dian Li Ji Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji.Ming Qian & Shuwang Ye (eds.) - 2008 - Zhejiang Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Shi Jie Jing Ji Zou Xiang He Fang?: Dian Liang Ru Xue de Ming Deng.Zhen Sun - 2013 - Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Luo Ji de Xun Jie: Li Fa Yu Si Fa de Zhun Ze.Hong Wang - 2008 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Qu Zheng Zhi Hua de Zheng Zhi: Duan 20 Shi Ji de Zhong Jie Yu 90 Nian Dai.Hui Wang - 2008 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Zheng Ju Li Lun Yu Ke Xue: Shou Jie Guo Ji Yan Tao Hui Lun Wen Ji = Collection of Theses of the 1st International Symposium on Evidence Law and Forensic Science.Jinxi Wang & Lin Chang (eds.) - 2009 - Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Luo Ji Xue Ji Qi Ying Yong Yan Jiu: Di Si Jie Quan Guo Luo Ji Xi Tong Zhi Neng Ke Xue Yu Xin Xi Ke Xue Xue Shu Hui Yi Lun Wen Ji.Wang Xueming (ed.) - 2009 - Gui Zhou Min Zu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Li Xing, Si Xiang Ji Shou Yu Fa Jie Shi.Jue'an Yan & Changfa Luo (eds.) - 2009 - Yuan Zhao Chu Ban You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Zheng Quan, Wen Hua Yu She Hui Jing Ying: Zhongguo Chuan Tong Dao de Wei Xi Ji Zhi Ji Qi Jie Ti Yu Dang Dai Qi Shi = Zhengquan Wenhua Yu Shehui Jingying.Jianwen Yao - 2007 - Jilin Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. "Yi Shu Jie" Li Lun Jian Gou Ji Qi Xian Dai Yi Yi =.Manting Yin - 2009 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Sheng Tai Mei Xue Tan Suo: Quan Guo di San Jie Sheng Tai Mei Xue Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji.Dingsheng Yuan & Bingsheng Huang (eds.) - 2005 - Min Zu Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Chong Xin Li Jie Makesi: Dui Makesi Zhe Xue de Ji Chu Li Lun He Dang Dai Yi Yi de Fan Si.Wujin Yu - 2005 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Ji Shu Jie Shi Yan Jiu.Huaxia Zhang - 2005 - Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Qing Ji Minguo Shi Qi de "Si Xiang Jie": Xin Xing Chuan Bo Mei Jie de Fu Xian Yu du Shu Ren Xin de Sheng Huo Xing Tai.Qing Zhang - 2014 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Ru Jia Si Xiang Zai Shi Jie de Chuan Bo Yu Fa Zhan: Guo Ji Ru Xue Lun Tan, 2004.Liwen Zhang (ed.) - 2005 - Hebei da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. "Wen Ming Dui Hua Yu He Xie Shi Jie" Guo Ji Hui Yi Wen Ji.Deguang Zhang, Zhenqi Yu & Min Cheng (eds.) - 2010 - Shi Jie Zhi Shi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Jue Xing Yu Li Xing de Jiao Zhi: Zhong Ri Fo Xue Jie Zai Er Shi Shi Ji de Yi Ci Wen Hua Lun Zheng.Qihong Zhou - 2013 - Guo Li Taiwan da Xue Zheng Zhi Xue Xi Zhongguo da Lu Ji Liang an Guan Xi Jiao Xue Yu Yan Jiu Zhong Xin.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Li Shi Ji Qi Li Jie He Jie Shi =.Jianzhang Zhou - 2005 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Cong Zong Jiao He Xie Dao Shi Jie He Xie: Zong Jiao Gong Tong Ti Lun Wen Ji = From Religious Harmony to World Harmony.Xinping Zhuo, Xiaochao Wang & Lun An (eds.) - 2011 - Xue Lin Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Sun Zhengyu Zhe Xue Wen Ji.Zhengyu Sun - 2007 - Jinlin Ren Min Chu Ban She.
  v.1. zhe xue de mu guang -- v.2. shu ren de shi jie -- v.3. tan suo zhen shan mei -- v.4. chong gao de wei (...)zhi -- v.5. zhe xue guan yan jiu -- v.6-7. bian zheng fa yan jiu -- v.8-9. zhe xue tong lun. (shrink)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  36
  LeaderFollowing Consensus Problem of Heterogeneous MultiAgent Systems with Nonlinear Dynamics Using Fuzzy Disturbance Observer.Tae H. Lee, Ju H. Park, D. H. Ji & H. Y. Jung - 2014 - Complexity 19 (4):20-31.
 47.  11
  A Worldwide Examination of Exchange Market Quality: Greater Integrity Increases Market Efficiency.Michael J. Aitken, Frederick H. de B. Harris & Shan Ji - 2015 - Journal of Business Ethics 132 (1):147-170.
  We develop a framework for assessing security market quality, relating five elements of market design to three metrics of market integrity and two metrics of market efficiency. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48.  10
  Intergenerational and Sibling Conflict Under Patrilocality.Ting Ji, Jing-Jing Xu & Ruth Mace - 2014 - Human Nature 25 (1):66-79.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  75
  On the Philosophical Thought of Mao Zedong From the Founding of the Party to the Period of the Great Revolution (1921-1927). [REVIEW]Li Ji - 1992 - Contemporary Chinese Thought 23 (3):247-257.
  From the perspective of philosophy, the study of Mao Zedong's thought and practice from the founding of the Party to the Great Revolution has now developed (...)to a new stage. The study of political thought has progressed to the study of philosophical thought; the study of the philosophical thought in certain of his representative writings has progressed to the study of his philosophical thought in the entire historical period; and the study of the philosophical thought of Mao Zedong the individual has progressed to the study of its integration with the philosophical thought of other leaders of our Party. (shrink)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  26
  National Survey of Client's Perceptions of Chinese Psychotherapist Practices.Jing-Bo Zhao, Jian-Lin Ji, Fang Tang, Qing-Yun Du, Xue-Ling Yang, Zhen-Zhi Yang, Yan-Fei Hou & Xiao-Yuan Zhang - 2012 - Ethics and Behavior 22 (5):362 - 377.
  The present study is a cross-sectional survey that investigates ethical practices among Chinese psychotherapists from the perspective of a large representative sample of Chinese clients (N?=?1 (...),100). In reports from clients, we found that psychotherapists did poorly in providing informed consent and had other ethical difficulties in the therapeutic setting and with dual relationships. We conclude that Chinese culture, especially Confucianism, had significant impact on the attitudes toward the psychotherapists' ethical practices, which complicated ethical dilemmas. It is important for cross-cultural psychotherapists to become sensitive to the influences of traditional Chinese culture when counseling Chinese clients. (shrink)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000