Results for 'Jin Zhong'

1000+ found
Order:
 1.  8
  Influence of Self-Relevance and Reputational Concerns on Altruistic Moral Decision Making.Youlong Zhan, Xiao Xiao, Qianbao Tan, Shangming Zhang, Yangyi Ou, Haibo Zhou, Jin Li & Yiping Zhong - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  22
  The Influence of Self-Control and Social Status on Self-Deception.Mengmeng Ren, Bowei Zhong, Wei Fan, Hongmei Dai, Bo Yang, Wenjie Zhang, Zongxiang Yin, Juan Liu, Jin Li & Youlong Zhan - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 3.  25
  The Influence of Emotion on Fairness-Related Decision Making: A Critical Review of Theories and Evidence.Ya Zheng, Zhong Yang, Chunlan Jin, Yue Qi & Xun Liu - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  36
  Cognitive Flexibility and Advice Network Centrality: The Moderating Role of Self-Monitoring.Saiquan Hu, Zhou Zhong, Jin Zhang & Xiaoying Zheng - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Zou Jin "Xi Yang" He "Dong Yang": Zhong Ri Shi Jie Yi Shi Xing Cheng de Bi Jiao Yan Jiu.Guohong Qian - 2009 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zhi Zhong Jian Xi de Jing Shi Zhi Yong Yu Jin Dai She Hui Zhuan Xing.Zhongli Su - 2004 - Zhonghua Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Zhong Chao Ri Jin Dai Qi Meng Si Xiang Bi Jiao: Yi Yan Fu, Yu Jijun, Fuze Yuji de Si Xiang Wei Zhong Xin.Hua Zhang - 2012 - Zhong Yang Min Zu da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. "Jin Lou Zi" Yan Jiu.Shilun Zhong - 2004 - Zhonghua Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  24
  Reward Promotes Self-Face Processing: An Event-Related Potential Study.Youlong Zhan, Jie Chen, Xiao Xiao, Jin Li, Zilu Yang, Wei Fan & Yiping Zhong - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
 10. Jin Dai She Hui Bian Ge Zhong de Lun Li Tan Suo: Cong Wu Xu Dao Wu Si.Wen Chen - 2011 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Wei Jin Ru Xue Xin Lun: Yi Wang Su He "Wang Xue" Wei Tao Lun de Zhong Xin.Hong Hao - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  The Effect of Venture Capital on Enterprise Benefit According to the Heterogeneity of Human Capital of Entrepreneur.Xin Jin, Puyang Zheng, Ziqi Zhong & Yali Cao - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Jin Dai Dong Ya Bian Ju Zhong de Li Chunsheng.Minghui Li (ed.) - 2010 - Tai da Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  25
  Sociality Mental Modes Modulate the Processing of Advice-Giving: An Event-Related Potentials Study.Jin Li, Youlong Zhan, Wei Fan, Lei Liu, Mei Li, Yu Sun & Yiping Zhong - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  22
  The Effect of Preceding Self-Control on Prosocial Behaviors: The Moderating Role of Awe.Jin Li, Anke Li, Yu Sun, Hui’ E. Li, Lei Liu, Youlong Zhan, Wei Fan & Yiping Zhong - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  27
  The Effect of Trust on Teacher Empowerment: The Mediation of Teacher Efficacy.Hong-Biao Yin, John Chi-Kin Lee, Yu-le Jin & Zhong-hua Zhang - 2013 - Educational Studies 39 (1):13-28.
  This study explores the impact of teachers? perception of trust in colleagues on their sense of empowerment in Mainland China, with a particular focus on the mediating role of teacher efficacy. The results of a survey of 1646 teachers indicate that although teachers scored positively on trust in colleagues, efficacy and empowerment, they had relatively lower scores on general teaching efficacy (GTE) and participation in decision-making. Trust in colleagues was a significant predictor of teacher empowerment. In addition, personal teaching efficacy (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17. Zhongguo Xian Dai Hua Jin Cheng Zhong de Ren Yu Wen Hua.Dejun Wang - 2007 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Xian Dai Hua Jin Cheng Zhong de Zhongguo Ren Wen Xue Ke.Guorong Yang (ed.) - 2005 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Xian Dai Hua Jin Cheng Zhong de Ren Wen Zhu Yi.Wenjie Yu - 2006 - Chongqing Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Dong Ya Shi Yu Zhong de Jin Shi Ru Xue Wen Xian Yu Si Xiang.Jixiong Zheng (ed.) - 2005 - Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  Numerical Study on Crack Distributions of the Single-Layer Building Under Seismic Waves.Fenghui Dong, Zhipeng Zhong & Jin Cheng - 2018 - Complexity 2018:1-16.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Guan Nian Shi Yan Jiu: Zhongguo Xian Dai Zhong Yao Zheng Zhi Shu Yu de Xing Cheng.Guantao Jin - 2009 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Zhongguo Gu Dai Dian Ji Zhong de Zi Ran Ke Xue Si Xiang.Jianmin Jin - 2003 - Shandong da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Meridian-Specific and Post-Optical Deficits of Spatial Vision in Human Astigmatism: Evidences From Psycho-Physical and EEG Scalings.Li Gu, Yiyao Wang, Lei Feng, Saiqun Li, Mengwei Zhang, Qingqing Ye, Yijing Zhuang, Zhong-Lin Lu, Jinrong Li & Jin Yuan - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Previous studies have demonstrated that orientation-specific deprivation in early life can lead to neural deficits of spatial vision in certain space, and can even result in meridional amblyopia. Individuals with astigmatism are the optimal and natural models for exploring this asymmetric development of spatial vision in the human visual system. This study aims to assess the contrast sensitivity function and EEG signals along two principal meridians in participants with regular astigmatism when being optimal optical corrected. Twelve participants with astigmatism and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  29
  Jian Zhang. Ke Xue She Tuan Zai Jin Dai Zhongguo de Ming Yun: Yi Zhongguo Ke Xue She Wei Zhong Xin [The Science Association and the Change of Society in Modern China: A Study on the Science Society of China]. . 460 Pp., Tables, Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2005. ¥49. [REVIEW]Zuoyue Wang - 2008 - Isis 99 (2):437-438.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Li Xue Zai Zhejiang de Chuan Bo: Yi "Jin Si Lu" Wei Zhong Xin de Li Shi Kao Cha.Shuilong Cheng - 2010 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Xing Qi Yu Zhuan Yi: Jin Dai Ke Xue Zhong Xin Xian Xiang de Wen Hua Jie Du.Guoyou Chen - 2008 - Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Jin Gang Jing.Ding Fubao zhu - 2007 - In Xi Zhu, Jiyu Ren & Yuan Pan (eds.), Zhong Guo Wen Hua Jing Dian. Xi Leng Yin She Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  10
  On Guan Zhong's School of Thought.Yu Dunkang - 1982 - Contemporary Chinese Thought 14 (2):3-60.
  The Guan Zhong school of thought was formed by the people of the state of Qi during the Warring States period in inheriting and developing the legacy of Guan Zhong's ideas. This school, on the basis of the concrete conditions and the cultural tradition of the state of Qi, and in summing up the experience of social reform in that state, provided the feudal rulers with a complete system of political philosophy. It was distinctly apart from the Meng-Xun (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Dong Fang Zhe Xue Shi.Yuanhe Xu (ed.) - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  [v. 1] Shang gu juan -- [v. 2] Zhong gu juan -- [v. 3] Jin gu juan -- [v. 4] Jin dai juan -- [v. 5] Xian dai juan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Jin Jingfang Ru Xue Lun Ji.Jingfang Jin - 2010 - Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Jin Kaicheng Wen Xuan.Kaicheng Jin - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Jin Yuelin Hui Yi Lu.Yuelin Jin - 2011 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Jin Yuelin Quan Ji.Yuelin Jin - 2013 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Jin Yuelin Xuan Ji =.Yuelin Jin - 2005 - Jilin Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Dang Dai Shi Ye Zhong de Makesi Zhu Yi Zhe Xue =.Ping Ren & Zhong Chen (eds.) - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Ming Qing Wen Xue Yu Si Xiang Zhong Zhi Zhu Ti Yi Shi Yu She Hui.Caijun Zhong & Jinlong Yang (eds.) - 2004 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Taking Emergentism Seriously.Lei Zhong - 2020 - Australasian Journal of Philosophy 98 (1):31-46.
  The Exclusion Argument has afflicted non-reductionists for decades. In this article, I attempt to show that emergentism—the view that mental entities can downwardly cause physical entities in a non-overdetermining way—is the most plausible approach to solving the exclusion problem. The emergentist approach is largely absent in contemporary philosophy of mind, because emergentism rejects the Causal Closure of Physics, a doctrine embraced by almost all physicalists. This article, however, challenges the consensus on causal closure and defends a physicalist version of emergentism. (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 39. Sophisticated Exclusion and Sophisticated Causation.Lei Zhong - 2014 - Journal of Philosophy 111 (7):341-360.
  The Exclusion Argument, which aims to deny the causal efficacy of irreducible mental properties, is probably the most serious challenge to non-reductive physicalism. Many proposed solutions to the exclusion problem can only reject simplified exclusion arguments, but fail to block a sophisticated version I introduce. In this paper, I attempt to show that we can refute the sophisticated exclusion argument by appeal to a sophisticated understanding of causation, what I call the 'Dual-condition Conception of Causation'. Specifically, I argue that the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 40. Why the Counterfactualist Should Still Worry About Downward Causation.Lei Zhong - 2015 - Erkenntnis 80 (1):159-171.
  In Zhong (Philos Phenomenol Res 83:129–147, 2011; Analysis 72:75–85, 2012), I argued that, contrary to what many people might expect, the counterfactual theory of causation will generate (rather than solve) the exclusion problem. Recently some philosophers raise an incisive objection to this argument. They contend that my argument fails as it equivocates between different notions of a physical realizer (see Christensen and Kallestrup in Analysis 72:513–517, 2012). However, I find that their criticism doesn’t threaten the central idea of my (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 41. Intervention, Fixation, and Supervenient Causation.Lei Zhong - 2020 - Journal of Philosophy 117 (6):293-314.
  A growing number of philosophers are bringing interventionism into the field of supervenient causation. Many argue that interventionist supervenient causation is exempted from the fixability condition. However, this approach looks ad hoc, inconsistent with the general interventionist requirement on fixation. Moreover, it leads to false judgments about the causal efficacy of supervenient/subvenient properties. This article aims to develop a novel interventionist account of supervenient causation that respects the fixability requirement. The treatment of intervention and fixation that I propose can accommodate (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42. Can Counterfactuals Solve the Exclusion Problem?Lei Zhong - 2011 - Philosophy and Phenomenological Research 83 (1):129-147.
  A quite popular approach to solving the Causal Exclusion Problem is to adopt a counterfactual theory of causation. In this paper, I distinguish three versions of the Causal Exclusion Argument. I argue that the counterfactualist approach can block the first two exclusion arguments, because the Causal Inheritance Principle and the Upward Causation Principle upon which the two arguments are based respectively are problematic from the perspective of the counterfactual account of causation. However, I attempt to show that the counterfactualist approach (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 43.  7
  Jin Y. Park in Conversation with Erin McCarthy, Leah Kalmanson, Douglas L. Berger, and Mark A. Nathan.Douglas L. Berger, Leah Kalmanson, Erin McCarthy, Mark A. Nathan & Jin Y. Park - 2020 - Journal of World Philosophies 5 (2):155-182.
  These essays engage Jin Y. Park’s recent translation of the work of Kim Iryŏp, a Buddhist nun and public intellectual in early twentieth-century Korea. Park’s translation of Iryŏp’s Reflections of a Zen Buddhist Nun was the subject of two book panels at recent conferences: the first a plenary session at the annual meeting of the Society for Asian and Comparative Philosophy and the second at the Eastern Division of the American Philosophical Association on a group program session sponsored by the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Semantic Normativity and Semantic Causality.Lei Zhong - 2017 - Philosophy and Phenomenological Research 94 (3):626-645.
  Semantic normativism, which is the view that semantic properties/concepts are some kind of normative properties/concepts, has become increasingly influential in contemporary meta-semantics. In this paper, I aim to argue that semantic normativism has difficulty accommodating the causal efficacy of semantic properties. In specific, I raise an exclusion problem for semantic normativism, inspired by the exclusion problem in the philosophy of mind. Moreover, I attempt to show that the exclusion problem for semantic normativism is peculiarly troublesome: while we can solve mental-physical (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 45.  30
  The Dissolved Oxygen Prediction Method Based on Neural Network.Zhong Xiao, Lingxi Peng, Yi Chen, Haohuai Liu, Jiaqing Wang & Yangang Nie - 2017 - Complexity:1-6.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 46. Counterfactuals, Regularity and the Autonomy Approach.Lei Zhong - 2012 - Analysis 72 (1):75-85.
  Many philosophers insist that the most plausible solution to the exclusion problem is to adopt the so-called ‘autonomy approach’, which denies either upward or downward causation between mental and physical properties. But the question of whether the autonomy approach is compatible with respectable theories of causation has seldom been discussed in the literature. This paper considers two influential theories of causation, the counterfactual account and the regularity account. I argue that neither the counterfactual theory nor the regularity theory can support (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 47.  20
  Fully Integrated Memristor and Its Application on the Scroll-Controllable Hyperchaotic System.Jie Jin & Li Cui - 2019 - Complexity 2019:1-8.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 48. Physicalism, Psychism, and Phenomenalism.Lei Zhong - 2016 - Journal of Philosophy 113 (11):572-590.
  The dominant way to define physical entities is by appeal to ideal physics (as opposed to current physics). However, it has been worried that physicalism understood in terms of ideal physics would be too liberal to rule out “psychism”, the view that mentality exists at the fundamental metaphysical level. In this article, I argue that whereas physicalism is incompatible with some psychist cases, such as the case of “phenomenalism” in which ideal physics adopts mental concepts to denote fundamental entities, physicalism (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49.  36
  Geometric Asian Options Pricing Under the Double Heston Stochastic Volatility Model with Stochastic Interest Rate.Yanhong Zhong & Guohe Deng - 2019 - Complexity 2019:1-13.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  12
  Erratum To: Does Corporate Governance Enhance Common Interests of Shareholders and Primary Stakeholders?Ninghua Zhong, Shujing Wang & Rudai Yang - 2017 - Journal of Business Ethics 141 (2):433-433.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
1 — 50 / 1000