Order:
 1.  2
  Czego się jeszcze można nauczyć od Tadeusza Kotarbińskiego?Joanna Dudek - 2006 - Etyka 39:34-47.
  W artykule pragnę zwrócić uwagę na oddziaływanie twórczości T. Kotarbińskiego na dorobek naukowy M. Ossowskiej, w perspektywie polemiki, którą prowadzili między sobą uczeni, a także wskazać na znaczące podo bieństwa między ich stanowiskami, zwłaszcza w sferze wartości. Wskazuję również na dzielące ich różnice m.in. w podejściu do przedmiotu etyki, ujmowaniu charakteru oceny i normy moralnej oraz w wymogach metodologicznych. Zwracam uwagę na wspólną obu filozofom postawę wyrażającą konieczność kształtowania „kręgosłupa moralnego”, niezależnie od okoliczności, polegającą na wierności wyznawanym wartościom. Prezentuję podobieństwa (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Metodologiczne konsekwencje odrzucenia analitycznej definicji moralności. Uwagi o teorii moralności M. Ossowskiej.Joanna Dudek - 2006 - Principia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  10
  Higher Behavioral Profile of Mindfulness and Psychological Flexibility is Related to Reduced Impulsivity in Smokers, and Reduced Risk Aversion Regardless of Smoking Status.Paweł Ostaszewski, Joanna Dudek, Wojciech Białaszek & Przemysław Marcowski - 2017 - Polish Psychological Bulletin 48 (4):445-455.
  Empirical evidence suggests that mindfulness, psychological flexibility, and addiction are interrelated in decision making. In our study, we investigated the relationship of the behavioral profile, composed of mindfulness and psychological flexibility, and smoking status on delay and probability discounting. We demonstrated the interaction of the behavioral profile of mindfulness and psychological flexibility and smoking status on delay discounting. We found that individuals who smoked and displayed higher mindfulness and psychological flexibility devalued rewards at a slower rate, compared to smokers with (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark