15 found
Order:
 1.  17
  What Makes Clinical Labour Different? The Case of Human Guinea Pigging.Joanna Różyńska - 2018 - Journal of Medical Ethics 44 (9):638-642.
  Each year thousands of individuals enrol in clinical trials as healthy volunteers to earn money. Some of them pursue research participation as a full-time or at least a part-time job. They call themselves professional or semiprofessional guinea pigs. The practice of paying healthy volunteers raises numerous ethical concerns. Different payment models have been discussed in literature. Dickert and Grady argue for a wage-payment model. This model gives research subjects a standardised hourly wage, and it is based on an assumption that (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 2.  19
  Fair, Just and Compassionate: A Pilot for Making Allocation Decisions for Patients Requesting Experimental Drugs Outside of Clinical Trials.Arthur L. Caplan, J. Russell Teagarden, Lisa Kearns, Alison S. Bateman-House, Edith Mitchell, Thalia Arawi, Ross Upshur, Ilina Singh, Joanna Rozynska, Valerie Cwik & Sharon L. Gardner - 2018 - Journal of Medical Ethics 44 (11):761-767.
  Patients have received experimental pharmaceuticals outside of clinical trials for decades. There are no industry-wide best practices, and many companies that have granted compassionate use, or ‘preapproval’, access to their investigational products have done so without fanfare and without divulging the process or grounds on which decisions were made. The number of compassionate use requests has increased over time. Driving the demand are new treatments for serious unmet medical needs; patient advocacy groups pressing for access to emerging treatments; internet platforms (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  3
  Passivity, Research Risks, and Worker-Type Protections for Research Subjects.Joanna Różyńska - 2019 - American Journal of Bioethics 19 (9):46-48.
  Volume 19, Issue 9, September 2019, Page 46-48.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  23
  On the Alleged Right to Participate in High‐Risk Research.Joanna Różyńska - 2015 - Bioethics 29 (7):451-461.
  Reigning regulatory frameworks for biomedical research impose on researchers and research ethics committees an obligation to protect research participants from risks that are unnecessary, disproportionate to potential research benefits, and non-minimized. Where the research has no potential to produce results of direct benefit to the subjects and the subjects are unable to give consent, these requirements are strengthened by an additional condition, that risks should not exceed a certain minimal threshold. In this article, I address the question of whether there (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 5.  21
  Regulation of Healthcare Ethics Committees in Europe.Norbert Steinkamp, Bert Gordijn, Ana Borovecki, Eugenijus Gefenas, Jozef Glasa, Marc Guerrier, Tom Meulenbergs, Joanna Różyńska & Anne Slowther - 2007 - Medicine, Health Care and Philosophy 10 (4):461-475.
  In this article, the question is discussed if and how Healthcare Ethics Committees (HECs) should be regulated. The paper consists of two parts. First, authors from eight EC member countries describe the status quo in their respective countries, and give reasons as to the form of regulation they consider most adequate. In the second part, the country reports are analysed. It is suggested that regulation of HECs should be central and weak. Central regulation is argued to be apt to improve (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 6.  21
  Child’s Objection to Non-Beneficial Research: Capacity and Distress Based Models.Marcin Waligora, Joanna Różyńska & Jan Piasecki - 2016 - Medicine, Health Care and Philosophy 19 (1):65-70.
  A child’s objection, refusal and dissent regarding participation in non-beneficial biomedical research must be respected, even when the parents or legal representatives have given their permission. There is, however, no consensus on the definition and criteria of a meaningful and valid child’s objection. The aim of this article is to clarify this issue. In the first part we describe the problems of a child’s assent in research. In the second part we distinguish and analyze two models of a child’s objection (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  43
  Emergency Research Without Consent Under Polish Law.Joanna Różyńska & Marek Czarkowski - 2007 - Science and Engineering Ethics 13 (3):337-350.
  Although Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of Council of 4 April 2001 on the approximation of the laws regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use does not contain an exception for emergency situations, and requires the informed consent of a legal representative in all cases where research is conducted on legally competent individuals who are unable to give (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  16
  Racje sumienia a inne powody odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego przez lekarza.Joanna Różyńska & Jakub Zawiła-Niedźwiecki - 2016 - Medycyna Praktyczna - Psychiatria 2 (49):74-83.
 9. Wspomagane umieranie w psychiatrii – dlaczego nie?Jakub Zawiła-Niedźwiecki & Joanna Różyńska - 2016 - Psychiatra 2:18-20.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  „Wolałbym nie istnieć, niż żyć w takim stanie”. O koncepcji krzywdy opartej na racjonalnej preferencji Joela Feinberga.Joanna Różyńska - 2014 - Etyka 49:59-82.
  Czy można skrzywdzić osobę powołując ją do istnienia we wrodzonej chorobie lub niepełnosprawności? To pytanie od lat jest przedmiotem sporów w literaturze etycznej i prawniczej. Standardowa koncepcja krzywdy kontrfaktycznej nie sprawdza się bowiem na gruncie wyborów prokreacyjnych, przede wszystkim ze względu na tzw. problem nie-istnienia oraz problem nie-tożsamości. Celem niniejszego artykułu jest krytyczne przeanalizowanie alternatywnej koncepcji krzywdy wypracowanej przez Joela Feinberga – krzywdy opartej na racjonalnej preferencji. Wykazane zostanie, że koncepcja ta jest oporna na problem nie-istnienia. Rodzi jednak wiele problemów (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Środowiskowe Przyzwolenie Na Łamanie Zasad Dobrej Praktyki Badawczej W Opinii Społeczności Akademickiej.Witold Rekowski, Alicja Przyłuska-Fiszer, Joanna Różyńska & Barbara Fijałkowska - 2012 - Zagadnienia Naukoznawstwa 48 (194).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Bioetyka i genetyka. Słowo wstępne od Redaktorów Naukowych.Joanna Różyńska & Weronika Chańska - 2013 - Etyka 47:5-7.
  Według standardowej koncepcji krzywdy, inkorporującej test kontrfaktyczny, osoba B została skrzywdzona, jeśli na skutek działania x osoby A znalazła się w gorszej sytuacji niż ta, w której znajdowałaby się, gdyby osoba A nie zrealizowała tego działania. Zastosowanie tej koncepcji do wyborów prokreacyjnych napotyka jednak dwa poważne problemy teoretyczne: tzw. problem nie-istnienia, będący także istotą spraw sądowych z tytułu „wrongful life”, oraz problem nie-tożsamości, opisany przez Derka Parfita. Problemy te ujawniają, że standardowa koncepcja krzywdy prowadzi do wniosków, które są całkowicie sprzeczne (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Od Redakcji, 51/2015.Joanna Różyńska - 2015 - Etyka 51.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Wartość (nie)istnienia.Joanna Różyńska - 2011 - Etyka 44:124-147.
  Niektórzy filozofowie twierdzą, że można kogoś skrzywdzić albo wyświadczyć mu dobrodziejstwo, powołując go do istnienia. Twierdzenie to opiera się na założeniu, że możliwe jest porównanie aktualnego poziomu dobrostanu osoby z poziomem dobrostanu, jaki osoba ta miałaby, gdyby nigdy nie zaistniała. Celem tej pracy jest zbadanie, czy możliwe jest dokonanie takiej porównawczej oceny w sensowny, logiczny i metafizycznie niewadliwy sposób. Analizuję argumenty sformułowane przez Nilsa Holtuga i Melindę Roberts na rzecz tezy, że istnienie może być gorsze albo lepsze dla osoby od (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Złe geny, „złe życie” i koncepcja krzywdy progowej.Joanna Różyńska - 2013 - Etyka 47:50-66.
  Według standardowej koncepcji krzywdy, inkorporującej test kontrfaktyczny, osoba B została skrzywdzona, jeśli na skutek działania x osoby A znalazła się w gorszej sytuacji niż ta, w której znajdowałaby się, gdyby osoba A nie zrealizowała tego działania. Zastosowanie tej koncepcji do wyborów prokreacyjnych napotyka jednak dwa poważne problemy teoretyczne: tzw. problem nie-istnienia, będący także istotą spraw sądowych z tytułu „wrongful life”, oraz problem nie-tożsamości, opisany przez Derka Parfita. Problemy te ujawniają, że standardowa koncepcja krzywdy prowadzi do wniosków, które są całkowicie sprzeczne (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark