11 found
Order:
 1. Anne Conway (1631-1679). Rys biografczny.Joanna Usakiewicz - 2001 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 13 (13).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Anne Conway (1631-1679). Poglądy filozoficzne.Joanna Usakiewicz - 2002 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 14 (14).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Bonum et (im)mutabilitas. Myśl filozoficzna Anne Conway.Joanna Usakiewicz - 2003 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 15 (15).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Człowiek i jego powinności według Arnolda Geulincxa.Joanna Usakiewicz - 2008 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 9:37-48.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Dlaczego duch czy dusza jest tak cierpiąca, kiedy cierpi ciało? Anne Coway - cierpiący człowiek i filozof.Joanna Usakiewicz - 2002 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 3:105-116.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (1646–1684) pierwsza kobieta philosophiae magistra et doctrix.Joanna Usakiewicz - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:91-103.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Gilles Ménage i jego Historia mulierum philosopharum.Joanna Usakiewicz - 2014 - Roczniki Filozoficzne 62 (4):87-101.
  Artykuł poświęcony jest francuskiemu uczonemu Gilles’owi Ménage’owi i jego niewielkiej objętościowo, ale imponującej erudycją pracy Historia mulierum philosopharum. Ménage znany jest przede wszystkim jako wydawca i komentator Diogenesa Laertiosa, autor poważanych prac na temat języka oraz poeta tworzący w języku greckim, łacińskim, włoskim i francuskim. Szczególnąpozycją w jego dorobku jest Historia mulierum philosopharum. Praca zadedykowana została znanej ówczesnej badaczce i tłumaczce dzieł autorów klasycznych – Anne Dacier. Jest to dzieło zestawiające życiorysy bardziej lub mniej znanych filozofek. Autor koncentruje się na (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Polemika Descartes\'a z Voetiusem'.Joanna Usakiewicz - 1997 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 9 (9):27-52.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  22
  „ tak wielbiłem obraz starego Geulincxa, zmarłego w młodym wieku, przyznającego mi wolność ” — Samuel Beckett czytający Arnolda Geulincxa.Joanna Usakiewicz - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 23 (2):29-43.
  Arnold Geulincx, podobnie jak reprezentowany przez niego nurt siedemnastowiecznego okazjonalizmu, został odsunięty na margines filozofii i znany jest współcześnie właściwie tylko historykom filozofii. A jednak w swoich osobistych filozoficznych lekturach sięgnął po niego Samuel Beckett, wybitny pisarz i dramaturg. Świadectwem spotkania Becketta z myślą Geulincxa są notatki pozostawione z lektury Etyki Geulincxa oraz wzmianki o nim samym, a przede wszystkim nawiązania do poglądów i porównań eksplikacyjnych Geulincxa w prozie Becketta, jak na przykład, w powieściach: Murphy, Molloy czy noweli Koniec. Przypomnienie (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Z miłości do rozumu. O etyce Arnolda Geulinexa (1624-1669).Joanna Usakiewicz - 2010 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 22 (22).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Z miłości do rozumu. O etyce Arnolda Geulincxa (1624–1669), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010.Joanna Usakiewicz - 2010 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 22:201-205.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark