26 found
Order:
Disambiguations
Johann Beukes [24]Johann C. Beukes [2]
See also
Johann Beukes
University Of The Free State
 1.  1
  Dionisiese Spore in Kusa Se Metafisika.Johann Beukes - 2018 - Hts Theological Studies 74 (4):1-8.
  This article investigates the palimpsest reception of Pseudo-Dionysius in the metaphysics of Nicholas of Cusa. The article covers Cusa's political theory and metaphysics, which are intertwined. Reading Cusa against the backdrop of an analysis of Pseudo-Dionysius' metaphysics in a preceding article, the author, in a synthetic conclusion, isolates seven Dionysic 'trails' in Cusa's metaphysics: the interpretation of transcendence as bound to immanence; the affirmation of God's transcendence in the world ; the radical transcendence and simultaneous radical immanence of God ; (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  1
  Voices Carry: An Archaeology of the Hervormd Approach.Johann Beukes - 2008 - Hts Theological Studies 64 (1):73-109.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3.  1
  Die konstellasie taalbegrip-logika in die Middeleeuse filosofie : Augustinus tot Aquinas.Johann Beukes - 2011 - Hts Theological Studies 67 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  1
  ‘God Kan Net Doen Wat God Wel Doen’: Petrus Abelardus Se Megariaanse Argument in Theologia ‘Scholarium’, Opera Theologica III.Johann Beukes - 2011 - Hts Theological Studies 67 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5. Hamartia: Foucault and Iran 1978–1979.Johann Beukes - 2009 - Hts Theological Studies 65 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6. Hamartia: Foucault and Iran 1978–1979.Johann Beukes - 2009 - Hts Theological Studies 65 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  1
  Terreur, Roes En Ordes: Die Monnik as Blywende Simbool van Erns in Die Filosofie.Johann Beukes - 2005 - Hts Theological Studies 61 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8.  1
  Vanaf Ockham Na Kusa: Die Ensiklopediese Aanspraak van ‘N ‘Post-Skolastiek’ in Die Middeleeuse Filosofie.Johann Beukes - 2012 - Hts Theological Studies 68 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  9
  Van Asselt, W J, Pleizicr, T T J, Rouwendal, P L & Wisse P M 1998 - Inleiding in de Gereformeerde Scholastiek.Johann Beukes - 1999 - Hts Theological Studies 55 (4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Die konstellasie taalbegrip-logika in die Middeleeuse filosofie : Duns Skotus tot De Rivo.Johann Beukes - 2012 - Hts Theological Studies 68 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  1
  Best, T F & Robra, M 1997 - Ecclesiology and Ethics: Ecumenical Ethical Engagement, Moral Formation and the Nature of the Church.Johann Beukes - 1999 - Hts Theological Studies 55 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Daniel Carrol R, M 2000. Rethinking Contexts, Rereading Texti: Contributions Rom the Social Sciences to Biblical Interpretation. Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 299. [REVIEW]Johann Beukes - 2001 - Hts Theological Studies 57 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Michel Foucault En Die Historisering van Anderswees.Johann C. Beukes - 1996 - Hts Theological Studies 52 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Vanaf laat-strukturalisme na post- strukturalisme: ’n Kontekstualisering van Jean-François Lyotard se Discours, Figure.Johann Beukes - 2002 - Hts Theological Studies 58 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Van Rooy, H F, Bruwer, E, Vorster, S W & Pieterse, A J H 1997 - Ontwikkeling: Armoede, Tegnologie En Die Omgewing.Johann Beukes - 1998 - Hts Theological Studies 54 (1/2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Ars Erotica En Die Detrivialisering van Die Seksuele Diskoers: ’N Aantekening by Die Seksualiteitsanalise van Michel Foucault.Johann Beukes - 2002 - Hts Theological Studies 58 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Analitiese Konsepte in Middel-Foucault.Johann Beukes - 2012 - Hts Theological Studies 68 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Anderbereddering: Met Adorno by Die Hartslag van Die Postmoderne Intellek.Johann C. Beukes - 1996 - Hts Theological Studies 52 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Applied Philosophy and Psychotherapy: Heraclitus as Case Study.Johann Beukes - 2002 - Hts Theological Studies 58 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. C H Rautenbach, P S Dreyer En C K Oberholzer: Hulle Nalatenskap En Die Pad Vorentoe 1.Johann Beukes & Andries Van Aarde - 2000 - Hts Theological Studies 56 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Eindigheid, eie opstanding en die politiek van differance.Johann Beukes - 1997 - Hts Theological Studies 53 (4).
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Kultuurkritiek en die Hervormde benadering tot teologiebeoefening: ’n Gestaltegewing en uitdaging.Johann Beukes - 2003 - Hts Theological Studies 59 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. ’n Herlesing van Pseudo-Dionisius se metafisika.Johann Beukes - 2018 - Hts Theological Studies 74 (3):1-9.
  This article, by analysing, annotating en interpreting the most recent research in all relevant departments, provides a fresh and updated overview of the Neoplatonic metaphysics of Pseudo-Dionysius. After providing an introduction to Dionysius' metaphysics in terms of the contributions of Middle Platonism and Neoplatonism, the article explores his broader philosophical system. A number of traits that are uniquely Dionysic-metaphysical, are eventually isolated: the interpretation of transcendence as bound to immanence; the affirmation of God's transcendence in the world ; the radical (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Teenswoordige Geskiedenis: Michel Foucault in Gesprek Met Die Teologie.Johann Beukes - 2004 - Hts Theological Studies 60 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Van der Wait, B J 1999. - Visie op die werklikheid: Die bevrydende krag van 'n Christelike lewensbeskouing en filosotie.Johann Beukes - 2000 - Hts Theological Studies 56 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Wink, W 1998 - When the Powers Fall: Reconciliation and the Healing of Nations.Johann Beukes - 1999 - Hts Theological Studies 55 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark