Results for 'Jolanta Maćkiewicz'

116 found
Order:
 1. Językowy Obraz Ciała: Szkice Do Tematu.Jolanta Maćkiewicz - 2006 - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  26
  Witold Mackiewicz, Brzozowski.Witold Mackiewicz - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (2):165-167.
 3.  4
  Biological Adaptation: Dependence or Independence From Environment?Jolanta Koszteyn & Piotr Lenartowicz - 1997 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2:71-97.
 4.  15
  Objective and Epistemic Gradability: Is the New Angle on the Knobe Effect Empirically Grounded?Tomasz Zyglewicz & Bartosz Maćkiewicz - 2018 - Philosophical Psychology 32 (2):234-256.
  According to the New Angle, any explanation of the Knobe effect must be gradable and asymmetric. It has been argued that only Hindriks’ approach meets both criteria. First, we argue that Holton’s hypothesis also meets the criteria. Second, we show that the authors are not justified in taking the criteria to be empirically justified. We have failed to replicate the asymmetry result in two experiments. Moreover, gradability can be objective or epistemic. We show that the New Angle presupposes objective gradability. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  29
  On the Enlightenment.Jolanta Pekacz - 2003 - The European Legacy 8 (3):353-355.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  13
  Actio Immanens - a Fundamental Concept of Biological Investigation.Jolanta Koszteyn - 2003 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8:81-120.
 7.  13
  On the Descriptive Terminology of the Information Transfer Between Organisms.Jolanta Koszteyn & Piotr Lenartowicz - 1999 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4:165-201.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. W. Mackiewicz - o Polskiej filozofii powojennej.Władysław Krajewski - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 39 (3):337-340.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  AUG as the Translation Start Codon in Circular RNA Molecules: A Connection Between Protein‐Coding Genes and Transfer RNAs?Paweł Mackiewicz - 2020 - Bioessays 42 (6):2000061.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  9
  Good Ethics Begin With Good Facts.Birgitta N. Sujdak Mackiewicz - 2016 - American Journal of Bioethics 16 (7):66-68.
 11.  16
  Introductory Note.Witold Mackiewicz - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (2):77-78.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Moderato cantabile.Witold Mackiewicz - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 40 (4):183-188.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Modele umysłowe i błędy w rozumowaniu.Robert Mackiewicz - 2010 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 4.
  Przedstawiciele dwóch głównych podejść do badania rozumowania w odmienny sposób opisują poznawczy mechanizm wyciągania poprawnych i błędnych wniosków. Przedstawiciele teorii reguł zakładają, że rozumowanie ma charakter syntaktyczny i polega na uruchamianiu reguł podobnych do tych z logiki klasycznej. Przedstawiciele drugiej teorii — teorii modeli umysłowych opisują rozumowanie jako proces semantyczny polegający na tworzeniu modeli umysłowych, które odzwierciedlają strukturę relacji pomiędzy elementami opisanymi w przesłankach. Zgodnie z tak zwaną zasadą prawdziwości każda możliwa sytuacja jest reprezentowana przez odrębny model umysłowy, który odzwierciedla (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  8
  Nietzscheanische Fäden im Denken von Leszek Kolakowski.Witold Mackiewicz - 2003 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8:183-205.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  7
  Nietzschean Traits in the Works of Leszek Kołakowski.Witold Mackiewicz & Lesław Kawalec - 2010 - Dialogue and Universalism 20 (7-8):57-75.
  The paper sets out to prove that Leszek Kołakowski remained under a considerable influence of Friedrich Nietzsche’s ideas, which is evidenced by the way he poses and solves theoretical problems as well as his critical and often ironical detachment from the modern culture. He devoted a great deal of attention to nihilism, and searched for mythical conditioning of the thinking of the man of today; from the late 1950s, he was a follower of the philosophy of freedom and opposed philosophical (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Nietzscheańskie wqtki w myśli Leszka Kołakowskiego.Witold Mackiewicz - 2003 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8:206-206.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. O tożsamości filozofa (na przykładzie koneksji ideowych Kołakowskiego i Nietzschego).Witold Mackiewicz - 1999 - Colloquia Communia 69 (2):70-83.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Permanentne samookreślanie się.Witold Mackiewicz - 2000 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 34 (2):206-207.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  26
  The Philosophy of Stanisław Brzozowski.Witold Mackiewicz & Aleksandra Rodzińska - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (2):103-113.
 20.  10
  On Paley, Epagogé, Technical Mind and a Fortiori Argumentation.Piotr Lenartowicz & Jolanta Koszteyn - 2002 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7:49-83.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 21.  6
  Organisational Theatre of Professional Practice: The Application of the Forum Theatre Technique to Business Ethics.Jolanta Jagiello - 2002 - Business and Professional Ethics Journal 21 (2):91-107.
 22.  7
  The Strangeness of Alterity.Jolanta Saldukaitytė - 2016 - Levinas Studies 11 (1):95-120.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Polityczność jako obietnica nowego świata. Myśl polityczna Hannah Arendt.Jolanta Sawicka - 2011 - Idea 23 (23).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Trudna sztuka przekraczania. Szczęście w ujęciu Alberta Camusa.Jolanta Sawicka - 2010 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 11:51-62.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  3
  Zur Spezialisierung des Arbeitsgedächtnisses auf die Satzverarbeitungsprozesse.Jolanta Sękowska - 2015 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 11.
  Constructing dependency relations, in particular subject-verb agreement, in languages in which verbs may occupy the final position in the sentence, requires a combination of newly appearing lexical items with the existing context, such that it extends beyond the limits of the phrase. New words can be integrated only if the part of the sentence that has already been processed remains in a state of activation, being open to receive new elements. This article focuses on the question of the specificity for (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  Die Zeitung - ein vernachlässigtes Medium im Fremdsprachenunterricht?Jolanta Szmiel - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3.
  W niniejszym artykule pragnę zwrócić uwagę nauczycieli języków obcych na wykorzystanie w procesie nauczania języków obcych autentycznych informacji prasowych, które umożliwiają uczącym się poznawanie języka obcego w naturalnym kontekście kulturowym i socjoznawczym. Teksty te, poruszając konkretne aktualne problemy i wydarzenia, dostarczają nie tylko faktów, lecz również argumentów i kontrargumentów, zachęcających do dyskusji, wymiany zdań i poglądów na dany temat. Są one tym samym przyczynkiem do rozwoju obcojęzycznej kompetencji komunikacyjnej, tak ważnej w praktykowanej obecnie w nauczaniu języków obcych metodzie komunikacyjnej. Praca (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  9
  Changes in Nursing Ethics Education in Lithuania.Jolanta Toliušienė & Eimantas Peičius - 2007 - Nursing Ethics 14 (6):753-757.
  The post-Soviet scene in Lithuania is one of rapid change in medical and nursing ethics. A short introduction to the current background sets the scene for a wider discussion of ethics in health care professionals' education. Lithuania had to adapt rapidly from a politicized nursing and ethics curriculum to European regulations, and from a paternalistic style of care to one of engagement with choices and dilemmas. The relationships between professionals, and between professionals and patients, are affected by this in particular. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Metodologiczne problemy etyki marksistowskiej (Ł.M. Archangielskij, Kurs lekcyj po marksistko-leninskoj etikie).Jolanta Łuczkowska - 1977 - Etyka 15:232-236.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Zasługi Galena na polu logiki.Jolanta Świderek - 1986 - Studia Filozoficzne 247 (6).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  10
  Odmiany wywiadu-rzeki (na wybranych przykładach).Jolanta Worach - 2011 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1:75 - 87.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  3
  Cognitive and Behavioral Predictors in the Process of Smoking Cessation During Pregnancy: Testing for Discontinuity Patterns in the Transtheoretical Model.Jolanta Życińska - 2009 - Polish Psychological Bulletin 40 (1):29-37.
  Cognitive and behavioral predictors in the process of smoking cessation during pregnancy: Testing for discontinuity patterns in the Transtheoretical Model The aim of the study was to assess predictive power of cognitive variables and health-promoting behaviors for the process of smoking cessation described in terms of the Transtheoretical Model. Participants in the study were 150 women, in uncomplicated pregnancy. Cigarette smokers constituted 29.3% of the sample, while the rest had previously quitted smoking. Beliefs and expectations were measured by means of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  9
  Social-Cognitive Variables as Predictors of Intention to Undergo Breast Reconstruction.Jolanta Życińska - 2015 - Polish Psychological Bulletin 46 (1):88-95.
  The aim of the study was to determine the role of self-efficacy, outcome expectancies, and risk perception in formulating the intention to undergo breast reconstruction in 178 women after total mastectomy. The social-cognitive variables were measured in the context of breast reconstruction, while depression was assessed using the Beck Depression Inventory. The structural equation modeling revealed that among the predictors there were only two that accounted for the intention to undergo breast reconstruction, i.e. self-efficacy and outcome expectancies. Subsequent analyses of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  28
  Criminal Procedure Involving the Disabled Persons (text only in German.Jolanta Zajanckauskiene - 2010 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 119 (1):331-349.
  The present article is aimed at substantiating the differentiation of the criminal procedure involving the disabled persons as well as at assessing some standards of protection of rights of the latter participants of the procedure, established in the Code of Criminal Procedure of the Republic of Lithuania. The provisions of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, given in the present article, enabled generalizing the following two aspects. The first aspect covers the substantiation of the criminal procedure relating to (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  1
  Der strafprozess mit teilhabe Von menschen mit behinderungen.Jolanta Zajančkauskienė - 2010 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 119 (1):331-349.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Prozessuale handlungsfähigkeit eines verdächtigen (beschuldigten).Jolanta Zajančkauskienė - 2010 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 122 (4):245-259.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  14
  Questions of Compensation for Damage, Caused by the Criminally Insane Person's Criminal Act (article in German).Jolanta Zajančkauskienė - 2011 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 18 (3):1145-1161.
  The present article is aimed at dealing with certain questions of compensation for damage, caused by the criminally insane person. Disposal of a civil action on compensation for damage, caused by the criminally insane person, in the criminal procedure is analyzed in the first part of the article. The subjects, who are responsible for compensating for damage, caused by the criminally insane person’s deed, are dealt with in the second part. Not only the respective rules of law, stated in the (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  6
  Teismų Praktikos Aktualijos Baudžiamosiose Bylose Dėl Juridinių Asmenų Padarytų Nusikalstamų Veikų.Jolanta Zajančkauskienė - 2013 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 20 (4):1524-1534.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  13
  The Suspect's (Indictee's) Criminal Procedural Capability (text only in German).Jolanta Zajančkauskienė - 2010 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 122 (4):245-259.
  The parties of the criminal process, possessing the same procedural status (the suspects, indictees), must also have the same rights and obligations; however, if such “differences” as mental disability exists between them, discrimination of the rights and obligations is objectively justifiable. Otherwise, deviation from the constitutional principles of equality between the lawful state and the persons would occur.The article is aimed at substantiating the suspect’s (indictee’s) procedural capability, which is predetermined by the person’s psychic condition. The article starts with an (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Zu einigen fragen Des ausgleichs Des Von einer unzurechnungsfähigen person zugefügten schadens.Jolanta Zajančkauskienė - 2011 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 18 (3):1145-1161.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Sieć i władza. Aksjologiczny przyczynek do teorii sieci i rozważań o globalizacji.Jolanta Zdybel - 2007 - Studia Philosophica Wratislaviensia:105-122.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  3
  Application of Thermal Imaging and PWC170 Test for the Evaluation of the Effects of a 30-Week Step Aerobics Training.Jolanta G. Zuzda, Robert Latosiewicz & Rui Bras - 2017 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 51 (1):85-99.
  The aim of this paper is to verify whether step aerobics training has an impact on the temperature of deep muscles of the spine of young, healthy subjects and if there exists a relationship between the maximal oxygen uptake and thermal results. The study was conducted in a group of 21 subjects of both sexes, aged 20.2 ± 0.38. The step aerobics training sessions lasted 30 weeks, one training session per week, 60 minutes per session. Thermograms of the spine were (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  3
  The Influence of Rotational Training on Muscle Activity of Young Adults in Thermographic Imaging.Jolanta G. Zuzda, Magdalena Topczewska, Piotr Borkowski & Robert Latosiewicz - 2018 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 56 (1):91-105.
  The aim of this paper is to describe and assess the energetic-metabolic activity of selected muscles of upper and lower extremities during Rotational Training. The influence of RT on temperature changes in the biceps and triceps brachii muscles as well as the quadriceps and biceps femoris muscles of healthy university students were verified, in addition to temperature differences between the left and right side before and after RT. The study was conducted on 18 subjects. RT was conducted in accordance with (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  11
  The Impact of the Principle of Subsidiarity on the Implementation of Socio-Economic Human Rights in Lithuania: Theoretical Approach.Jolanta Bieliauskaitė - 2012 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 19 (1):231-248.
  Globalisation, repeated economic (financial) crisis and other contemporary social processes are changing the capability of the state to provide individual social security and guarantee human rights. There is therefore a need to review social policy guidelines and their implementation measures. The problem is how to develop the social security system of state, so that human rights are not violated. For the reformation of the social security system to be consistent, it is also necessary to determine the principles on which the (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Zbieractwo jako krytyka kultury. Przypadek Rousseau.Jolanta Czerzniewska - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 84 (4):241-257.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. \"De revolutionibus orbium coelestium\" Mikołaja Kopernika jako rozprawka o metodzie.Jolanta Żelazna - 2007 - Filo-Sofija 7 (1(7)):61-81.
  Copernicus "De Revolutionibus Orbium Coelestium" as an exapmle of a discourse on a method In addition to the calculations conmprehensible to the astronomers, the work of Copernicus presented to Pope Paul III for approval, De Revolutionibus Orbium Coelestium, includes also a descriptive introduction. The author uses it to report on the current astronomical knowledge, explains the importance of the accomplishments of his great predecessors, as well as the reasons for which a correction of their theories is necessary. In this part (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Fascynacja, projekcja, resentyment a zagadnienie ocen moralnych. Uwagi dotyczące zjawiska resentymentu w ujęciu Schelera, Nietzschego i tzw. psychologii głębi.Jolanta Żelazna - 2006 - Ruch Filozoficzny 3 (3):437-457.
 47.  5
  Heidegger: metafizyka czy hermeneutyka?Jolanta Żelazna - 2018 - Ruch Filozoficzny 73 (1):67.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Michael Czelinski-Uesbeck, \"Der tugendhafte Atheist. Studien zur Vorgeschichte der Spinoza-Renaissance in Deutschland\", Königshausen & Neumann, Würzburg 2007, ss. 243.Jolanta Żelazna - 2008 - Filo-Sofija 8 (1(8)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  9
  \\\"Mam poprzednika, i to jakiego!\\\" Okoliczności powstawania Nietzscheańskiego \\\"Zaratustry\\\".Jolanta Żelazna - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)):173-187.
  I've got a "predecessor", and what a fine one too!" Circumstances of the creation of Nietzsche's "Zarathustra" The name of SSpinoza appears in the notes of F. Nietzsche from the beginning of the eighties. Basing on information contained in K.Fisher's History of Philosophy he hails the sage from den Haag as his predecessor. In the course of next few years the greatest works of Nietzsche are written and his professional, personal and health matters become very complicated. At the end of (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Myślenie, pojęcie i słowo w Etyce Spinozy.Jolanta Żelazna - 1997 - Idea 9 (9):53-64.
1 — 50 / 116