8 found
Order:
See also
Josip Ciric
University of Zagreb (PhD)
 1.  18
  Technophobia in Digital Culture - Some Philosophical Issues.Josip Ciric & Ruza Kovacevic - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (1):83-96.
  Technophobia is an irrational fear of either technological influence or\ntechnological artifacts. Philosophical interest for technophobia is\nthreefold: epistemological, existential and\nphilosophical-anthropological. In the last five decades, computers have\nchanged in major many areas of human life, including philosophy. The\nauthors have started rendering technophobical issues in philosophy with\nemergence of technophobical objections to each leap forward in\ncommunication medium. Next area of analysis is speculative fiction.\nDetermining the philosophical importance of speculative fiction, authors\noffered an overview of technophobical thesis in some of anthological\nworks.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  7
  Communication Channels of Philosophical and Psychological Counseling.Josip Ćirić - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (1-2):97-121.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  17
  Filozofski život.Josip Ćirić, Bruno Ćurko, Snježan Hasnaš, Jelena Debeljak, Natalija Fabić, Iva Mihalić, Ivana Zagorac, Marijan Krivak & Tonči Valentić - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (1):231-246.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Filozofski Zivot.Josip Ćirić, Bruno Ćurko, Snježan Hasnaš, Jelena Debeljak & Natalija Fabić - 2006 - Il Pensiero 26 (1):231-246.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  Komunikacijski kanali filozofskog i psihološkog savjetovanja.Josip Ćirić - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (1-2):97-121.
  Ova filozofska analiza psihoterapijskih pristupa temelji se na tezi o znanstvenolikosti životne filozofije. Filozofija života je koncept koji je prisutan u svakoj važnijoj psihoterapiji, bilo na jasan bilo na implicitan način. Rabili smo nekoliko načina istraživanja filozofske pozadine psihoterapija: povijesnu i konceptualnu analizu, dvofaktorski model ontološko-epistemološkog prostora, socijalne mreže i filozofske škole i njihov utjecaj na povijest psihologije, te neke specifične probleme iz područja filozofije znanosti. U završnom odjeljku smo analizirali pokret filozofskog savjetovanja. Istražili smo njegove značajke, te poveznice s (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Tehnofobija u digitalnoj kulturi. Neka filozofska pitanja.Josip Ćirić & Ruža Kovačević - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (1):83-96.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Tehnofobija u digitalnoj kulturi. Neka filozofska pitanja: Technophobia in Digital Culture. Some Philosophical Issues.Josip Ćirić & Ruža Kovačević - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (1):83-96.
  Tehnofobija je iracionalan strah od utjecaja tehnologije ili tehnoloških artefakata. Filozofski interes za tehnofobiju leži u tri sfere: spoznajnoj, egzistencijalnoj i filozofsko-antropološkoj. U posljednjih pet desetljeća računala su uvelike promijenila i filozofiju. Autori polaze u ocrtavanju problema tehnofobije u filozofiji od pojave tehnofobijskih komentara sa svakim skokom naprijed u sredstvima komunikacije. Sljedeće područje analize je spekulativna fikcija. Utvrdivši značaj spekulativne fikcije za filozofiju, nudi se pregled tehnofobijskih teza u nekim antologijskim djelima spekulativne fikcije.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  9
  Filozofski Život.Bruno Ćurko, Katarina Stupalo, Tina Marasović, Filip Šipoš, Ivana Skuhala Karasman, Luka Perušić, Tomislav Petković, Goran Sunajko, Marina Mezak, Josip Ćirić, Rahela Jug, Nikolina Ćavar, Josip Cmrečnjak & Aleksandra Golubović - 2012 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):623-646.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark