Order:
 1.  28
  Wo kann ich dich finden?'Augustinische faktische Glaubenserfahrung und ihre Bedeutung für die Hermeneutik der Faktizität M. Heideggers.Josip Oslić - 2000 - Synthesis Philosophica 15 (1-2):163-187.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  Religija i znanost u djelu Vjekoslava Bajsića.Josip Oslić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):295-305.
  Vjekoslav Bajsić , koji je poput Karla Balića u mnogim bitnim postavkama svojega mišljenja i svoje »integralne skolastike« anticipirao temeljna nastojanja enciklike Fides et ratio, razvio je u svojim istraživanjima vrlo osebujno razumijevanje prirodne znanosti. U ovome se radu nastoji pokazati kako je Bajsić najsuvremenije prirodoznanstvene spoznaje pokušao učiniti ne samo religijski relevantnim, već jednako tako i samu religiju pokazati kao temeljni osmišljavajući moment prirodoznanstvenih istraživanja, bez kojega same prirodne znanosti uvijek iznova dospijevaju u »krizu smisla« vlastitoga postupanja. U tom (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Religion und Wissenschaft im Werk von Vjekoslav Bajsić.Josip Oslić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):295-305.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Positionierung der „Religionsphilosophie“ in der kroatischen Neuscholastik des 20. Jahrhunderts.Josip Oslić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):105-122.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Pozicioniranje »filozofije religije« u hrvatskoj neoskolastici 20. stoljeća.Josip Oslić - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):105-122.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Positioning of" Philosophy of Religion" in Croatian Neoscholasticism in the 20th Century.Josip Oslic - 2013 - Filozofska Istrazivanja 33 (1):105-122.
   
  Export citation  
   
  Bookmark