Results for 'Juha R��ikk��'

1000+ found
Order:
 1.  39
  The Self-Fulfilling Prophecies and Global Inequality.R. Juha - 2004 - Philosophy and Geography 7 (2):193 – 200.
  In this paper I will discuss the causes of global inequality. I will argue that there may be other important reasons for poverty than Western selfishness. Further, I will claim that most Western people believe that for one reason or another it is practically impossible to eradicate poverty, and that this shared belief itself may be a cause for why it is practically impossible to eradicate it in the near future. The question is about an unfortunate self-fulfilling prophecy. In my (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Coercive Population Policies, Procreative Freedom, and Morality.R. Juha - 2001 - Philosophy and Geography 4 (1):67 – 77.
  I shall briefly evaluate the common claim that ethically acceptable population policies must let individuals to decide freely on the number of their children. I shall ask, first, what exactly is the relation between population policies that we find intuitively appealing, on the one hand, and population policies that maximize procreative freedom, on the other, and second, what is the relation between population policies that we tend to reject on moral grounds, on the one hand, and population policies that use (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Pogge on Global Poverty.R. Juha - 2006 - Journal of Global Ethics 2 (1):111 – 118.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Freedom and a Right to Know.Juha R.ÄikkÄ - 1998 - Bioethics 12 (1):49-63.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 5.  25
  Special Issue on Stakeholder Thinking: A Tribute to Juha Nasi. [REVIEW]R. Edward Freeman, Salme Nasi & Grant Savage - 2010 - Journal of Business Ethics 96 (S1):1-1.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  44
  Hvorfor kradser klimakrisen ikke mere, end den gør? – K. E. Løgstrups opgør med nominalismen og kantianismen.Ole Jensen - 2009 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 56 (56).
  Hvorfor kradser klimakrisen ikke mere, end den gør? – K. E. Løgstrups opgør med nominalismen og kantianismen.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Consonant and Vowel Confusions in Well-Performing Children and Adolescents With Cochlear Implants, Measured by a Nonsense Syllable Repetition Test.Arne Kirkhorn Rødvik, Ole Tvete, Janne von Koss Torkildsen, Ona Bø Wie, Ingebjørg Skaug & Juha Tapio Silvola - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  17
  Contestations Over Biodiversity Protection: Considering Peircean Semiosis.Juha Hiedanpaa & Daniel W. Bromley - 2012 - Environmental Values 21 (3):357-378.
  We develop the general outlines of an evolutionary biodiversity policy that is consistent with the pragmatism of Charles Sanders Peirce and the institutional economics of John R. Commons. Our model is applied to recent experiences with biodiversity policy in Finland, especially a local policy initiative: Natural Values Trading. The purpose of this experiment was to explore how a voluntary, fixed-term, payment- and incentive-based scheme for biodiversity protection might perform. As a result of the experiment, the principles of the scheme have (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  9
  Erratum To: Scandinavian Stakeholder Thinking: Seminal Offerings From the Late Juha Näsi.Kai Hockerts, R. Edward Freeman & Robert Strand - 2015 - Journal of Business Ethics 127 (1):107-107.
  In this article, we first provide evidence that Scandinavian contributions to stakeholder theory over the past 50 years play a much larger role in its development than is presently acknowledged. These contributions include the first publication and description of the term “stakeholder”, the first stakeholder map, and the development of three fundamental tenets of stakeholder theory: jointness of interests, cooperative strategic posture, and rejection of a narrowly economic view of the firm. We then explore the current practices of Scandinavian companies (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  80
  Philosophy of Science: The Central Issues.Martin Curd & Jan A. Cover (eds.) - 1998 - Norton.
  Contents Preface General Introduction 1 | Science and Pseudoscience Introduction Karl Popper, Science: Conjectures and Refutations Thomas S. Kuhn, Logic of Discovery or Psychology of Research? Imre Lakatos, Science and Pseudoscience Paul R. Thagard, Why Astrology Is a Pseudoscience Michael Ruse, Creation-Science Is Not Science Larry Laudan, Commentary: Science at the Bar---Causes for Concern Commentary 2 | Rationality, Objectivity, and Values in Science Introduction Thomas S. Kuhn, The Nature and Necessity of Scientific Revolutions Thomas S. Kuhn, Objectivity, Value Judgment, and (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   49 citations  
 11.  6
  Filosofiens rolle i det offentlige ordskifte.Bjørn Hofmann & Siri Granum Carson - 2018 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2:87-103.
  _Filosofi og etikk har fått en stadig større plass i det offentlige rom i Norge. 2017 ble et år der filosofer sørget for overskrifter i en rekke norske medier. En av sakene som fikk størst oppmerksomhet, var debatten om sorteringssamfunnet og Aksel Braanen Sterris påstand om at personer med Downs syndrom ikke kan leve fullverdige liv. Utsagnet skapte en voldsom debatt og kraftige reaksjoner. Temaet for debatten er interessant i seg selv, men den reiser også spørsmål om hvordan slike debatter (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12.  8
  Menneske og jord.Ludwig Klages - 2014 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 70:27-46.
  Tysk, kulturkritisk reaktionær livsfilosof. Til hans pantheon af inspirationertæller særligt Goethe, Nietzsche og Bachofen. Som ung blev Klages kendt som psykologisk og grafologisk teoretiker og var centralt medlem af den litterære og kunstneriske kreds omkring digteren Stefan Georges i München. Han havde studeret kemi og fysik i Leipzig og tog i München en doktorgrad i kemi, men komaldrig til at arbejde som kemiker. En akademisk karriere inden for psykologi eller filosofi forfulgte han heller ikke. I 1915 flyttede han til Schweiz (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Heller død enn udødelig.Heine A. Holmen - 2017 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 52 (1-2):40-56.
  «Hva er det vi egentlig mener når vi sier, mennesket er dødelig?» spør Woody Allen i boken The Insanity Defence. Han legger til: «Det er åpenbart ikke et kompliment.»1 Jeg tror Woody tar feil her. Vår dødelighet er et kompliment – eller i det minste av det gode – siden livet uten døden ville være katastrofalt. Udødelige liv fører til dyp kjedsomhet, eksistensiell angst og en radikal form for verdinihilistisk tilværelse. Grunnen er at udødeligheten gjør at vi en gang i (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  9
  Den Moralske Virkelighed.Asger Sørensen - 2012 - Malmö: Nsu Press.
  Den moralske virkelighed er en filosofisk undersøgelse af moral og etik i videst mulige forstand, der bunder i en frustration over oplevelser med den filosofiske etik. Den filosofiske etik skal vejlede os moralsk i vore handlinger, men det synes som om den hverken kan hjælpe os med det eller redegøre for moralen. Moral er et samfundsmæssigt fænomen, men det gør den filosofiske etik typisk ikke meget ud af. I en situation, hvor etikken er i krise, er det derfor værd at (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  96
  The Problem of the Second Best: Conceptual Issues: Juha Räikkä.Juha Räikkä - 2000 - Utilitas 12 (2):204-218.
  In this article I shall undertake a preliminary exploration of the notion of second best. I shall follow a three-step strategy. First, I shall introduce some applications of the theorem of the second best in different fields of philosophy and social sciences. Secondly, I shall make several conceptual distinctions related to the theorem. I aim to show that there are certain theoretical results that are similar but not identical to the theorem of the second best, and that the notion of (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 16.  95
  Destruktion og Dasein i ”Sein und Zeit”.Jens Kristian Larsen - 2007 - Filosofiske Studier 108 (108):1-18.
  En tolkning af “Sein und Zeit” (herefter SuZ) kræver en afklaring af værensspørgsmålets rolle i værket, thi holdningen hertil bestemmer vurderingen af de mange enkeltanalyser, der indgår deri. Essayets tese er, at værensspørgsmålet er bærende i hele SuZ – hvilket ikke er så indlysende, som det måske synes. En række tolkninger har søgt at vise, at værensspørgsmålet er et pseudo-spørgsmål, der bør glemmes, men at de enkelte analyser i SuZ i sig selv er interessante . Andre tolkninger går ud fra, (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Arven fra Antikken. Studier i Græsk og Romersk Filosofi.Ostenfeld Erik Nis - 2017 - Copenhagen: Multivers.
  Arbejderne i denne publikation er dels tidligere udgivne tidsskriftartikler, dels ikke før publiceret materiale. De afspejler en vedvarende og relevant forskning i antikkens opfattelse af psyken og af især den sokratiske samtale, som har gennemgribende indflydelse på mange forskellige områder i moderne tid: pædagogik, retsvæsen, sundhedsområdet, retorik osv. Teksterne falder i fire grupper: Sokrates (samtalens logik), Platon (især moralfilosofi og psykologi), Aristoteles (moralfilosofi, gudsbegreb og hverdagsargumentation) og Senere Filosofi (stoisk naturfilosofi, nyplatonisme, Augustins erkendelsesteori, og sjæl-legeme-opfattelsen i antikken). Læseren præsenteres her (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  55
  Den gamle (mannen) som Den Andre. Feministisk filosofi og metode i Simone de Beauvoirs Alderdommen og Det annet kjønn [The old (man) as the Other. Feminist philosophy and method in Simone de Beauvoir’s The Coming of Age and The Second Sex].Tove Pettersen - 2020 - Norsk Filosofisk Tidsskrift 55 (4):224-241.
  I Alderdommen (1970) fremsetter Simone de Beauvoir en filosofisk analyse av alderdom og eldre menneskers situa- sjon, og hevder at behandlingen de får er «skandaløs»; samfunnet «returnerer dem som en vare det ikke lenger er bruk for». Hun tilkjennegir et like stort engasjement mot den urett som eldre utsettes for som hun gjør i Det annet kjønn (1949) når det gjelder undertrykkelsen av kvinner. Likevel påstår Beauvoir at alderdommen først og fremst er et problem for mannen, og det har blitt (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Alternativt Eller Etablert? Hva Er Forskjellen?Rani Lill Anjum & Johan Arnt Myrstad - manuscript
  Hva er vitenskap og hva anser vi som vitenskaplighet? Dette er spørsmål som kan være verdt å se nøyere på før vi aksepterer at det er et klart skille mellom den etablerte skolemedisinen og alt det vi kaller ”alternativ medisin” eller ”alternativ behandling”. For hva er det egentlig som gjør noe til etablert og noe annet til et alternativ? Er den etablerte medisin mer vitenskapelig enn den alternative, ved at den for eksempel benytter seg av mer vitenskapelige metoder? Er resultatene (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Alternativt Eller Etablert? Hva Er Forskjellen?Rani Lill Anjum & Johan Arnt Myrstad - 2009 - Www.Nifab.No.
  Hva er vitenskap og hva anser vi som vitenskaplighet? Dette er spørsmål som kan være verdt å se nøyere på før vi aksepterer at det er et klart skille mellom den etablerte skolemedisinen og alt det vi kaller ”alternativ medisin” eller ”alternativ behandling”. For hva er det egentlig som gjør noe til etablert og noe annet til et alternativ? Er den etablerte medisin mer vitenskapelig enn den alternative, ved at den for eksempel benytter seg av mer vitenskapelige metoder? Er resultatene (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  64
  Grasping at Realist Straws. [REVIEW]Juha Saatsi, Stathis Psillos, Rasmus Grønfeldt Winther & Kyle Stanford - 2009 - Metascience 18 (3):355-390.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   35 citations  
 22.  1
  John Rawls’ Politiske Filosofi.Mogens Chrom Jacobsen, Søren Flinch Midtgaard & Asger Sørensen (eds.) - 2009 - Malmö: Nsu Press.
  John Rawls' bog En teori om retfærdighed er blandt de absolut vigtigste værker i det 20. århundredes politiske filosofi. Det udkom første gang i 1971 og markerede et brud med en udbredt skepsis over for normative politiske teorier, det vil sige teorier, om hvorledes samfundet bør være indrettet. Med en sofistikeret version af klassisk kontraktteori argumenterer Rawls for en socialliberal vision om retfærdighed, hvor enhver sikres en frihed, der er forenelig med alles tilsvarende frihed, hvor de økonomisk dårligst stillede skal (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Ego Und Alterego Wilhelm Bolin Und Friedrich Jodl Im Kampf Um Die Aufklärung : Festschrift Für Juha Manninen.Georg Gimpl & Juha Manninen - 1996
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  72
  What is Theoretical Progress of Science?Juha Saatsi - 2016 - Synthese:1-21.
  The epistemic conception of scientific progress equates progress with accumulation of scientific knowledge. I argue that the epistemic conception fails to fully capture scientific progress: theoretical progress, in particular, can transcend scientific knowledge in important ways. Sometimes theoretical progress can be a matter of new theories ‘latching better onto unobservable reality’ in a way that need not be a matter of new knowledge. Recognising this further dimension of theoretical progress is particularly significant for understanding scientific realism, since realism is naturally (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 25.  6
  Politisk bevægelse i Europa og Mellemøsten.André Sonnichsen, Allan Dreyer Hansen & Carsten Jensen - 2015 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 71:213-224.
  Chantal Mouffe har altid sat spørgsmålet om sociale bevægelser i relation til spørgsmålet om demokratisering. Hendes ideer om agonistisk og radikalt demokrati har fået gennemslag i den europæiske samfundsmæssige debat, men i den sammenhæng glemmer man måske, at hun først og fremmest er engageret i en radikalisering af det liberale demokrati. I hendes nuancerede debatstil kan de mange begreber, nogle af hvilke hun selv er ophavet til, godt få læseren til at fokusere på enkelte træer, som for eksempel netop agonistisk (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Forord.Asger Sørensen - 2009 - In Mogens Chrom Jacobsen, Søren Flinch Midtgaard & Asger Sørensen (eds.), John Rawls’ Politiske Filosofi. Aarhus Universitetsforlag. pp. 7--8.
  John Rawls’ bog En teori om retfærdighed er blandt de absolut vigtigste værker i det 20. århundredes politiske filosofi. Det udkom første gang i 1971 og markerede et brud med en udbredt skepsis over for normative politiske teorier, det vil sige teorier, om hvorledes samfundet bør være indrettet. Med en sofistikeret version af klassisk kontraktteori argumenterer Rawls for en socialliberal vision om retfærdighed, hvor enhver sikres en frihed, der er forenelig med alles tilsvarende frihed, hvor de økonomisk dårligst stillede skal (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Frigørelsesfilosofi.Enrique Dussel & Asger Sørensen (eds.) - 2008 - København: Politisk Revy.
  Et uventet og uformodet bidrag og introduktion til en filosofisk forståelse af den nye globaliserede verdensorden, der kommer fra et nyt sted i denne vores globaliserede verden: Mexiko. Ny og ukendt i hvert fald i en dansk sammenhæng – hverken vores stats- eller udenrigsminister har garanteret hørt om Enrique Dussel før. -/- Forfatteren forholder sig eksplicit til en europæisk filosofisk tradition, men udbygger en egensindig forståelse af både filosofi og dens anvendelse i enmoderne verdensorden – netop på baggrund af en (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  3
  Om Videnskabelig Viden: Gier, Ikker Og Ismer.Asger Sørensen - 2010 - Frederiksberg: Samfundslitteratur.
  Videnskabsteori handler om krav til videnskabelig viden, og disse krav hviler på forudsætninger, der kan ekspliciteres yderligere. -/- Specielt i dag er der dog brug for en bog, der ikke blot analyserer den klassiske videnskabsteori, men i samme diskurs også forholder sig til de meget forskellige tankegange, der i dag giver sig ud for at være videnskabsteori. -/- Om videnskabelig viden til dem, der ønsker et bedre videnskabsteoretisk overblik, og til dem som ønsker at gå mere i dybden med den (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  81
  Provokativ offentlig filosofi.Aksel Braanen Sterri - 2018 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 12 (2):105-128.
  English summary: Provocative Public Philosophy In 2017, I argued that people with Down syndrome cannot live full lives. This sparked a heated debated in the Norwegian public sphere. This gave rise to a debate over what academics should and should not say in public. A certain form of public philosophy, what I will call provocative public philosophy, was criticized for being harmful, imperialistic, for eroding trust in philosophers, and for creating too much noise. In this article I will, in light (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Juha Räikkä, Social Justice in Practice.Holly Lawford-Smith - 2014 - Journal of Value Inquiry:1-6.
  Imagine yourself standing on the edge of a canyon, marveling at the terrain below, wondering about all the sights currently obscured from your view, and lamenting that you just don’t have time to commit to the steep descent in and long trek across, which would give you a perspective from right up close. Being handed Juha Räikkä’s new book Social Justice in Practice is like being told there’s a flying fox you can take: the canyon is applied political theory, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  95
  Structuralism with and Without Causation.Juha Saatsi - 2017 - Synthese 194 (7):2255-2271.
  This paper explores the status of causation in structuralist metaphysics of physics. What role (if any) does causation play in understanding ‘structure’ in ontological structural realism? I address this question by examining, in a structuralist setting, arguments for and against the idea that fundamental physics deals, perhaps exclusively, with causal properties. I will argue (against Esfeld, Dorato and others) that a structuralist interpretation of fundamental physics should diverge from ‘causal structuralism’. Nevertheless, causation outside fundamental physics, and the basic motivation for (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 32.  52
  State-Dependency in Brain Stimulation Studies of Perception and Cognition.Juha Silvanto, Neil Muggleton & Vincent Walsh - 2008 - Trends in Cognitive Sciences 12 (12):447-454.
 33.  38
  I—R. Jay Wallace: Duties of Love.R. Jay Wallace - 2012 - Aristotelian Society Supplementary Volume 86 (1):175-198.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 34. I—R. M. Sainsbury and Michael Tye: An Originalist Theory of Concepts.R. M. Sainsbury & Michael Tye - 2011 - Aristotelian Society Supplementary Volume 85 (1):101-124.
  We argue that thoughts are structures of concepts, and that concepts should be individuated by their origins, rather than in terms of their semantic or epistemic properties. Many features of cognition turn on the vehicles of content, thoughts, rather than on the nature of the contents they express. Originalism makes concepts available to explain, with no threat of circularity, puzzling cases concerning thought. In this paper, we mention Hesperus/Phosphorus puzzles, the Evans-Perry example of the ship seen through different windows, and (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 35.  71
  A Pluralist Account of Non-Causal Explanation in Science and Mathematics: Marc Lange: Because Without Cause: Non-Causal Explanation in Science and Mathematics. Oxford: Oxford University Press, 2017, Xxii+489pp, $74.00 HB.Juha Saatsi - 2018 - Metascience 27 (1):3-9.
  Contribution to a review symposium on Marc Lange's Because without cause: Non-causal explanation in science and mathematics. Oxford: Oxford University Press, 2017.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36. Inconsistency and Scientific Realism.Juha Saatsi - 2014 - Synthese 191 (13):2941-2955.
  I erect a framework within the semantic view of theories for explaining the empirical success of internally inconsistent models and theories, with scientific realism in mind. The framework is an instance of the ‘content-driven’ approach to inconsistency, advocated by both Norton (Philos Sci 54:327–350, 1987) and Smith (Stud Hist Philos Sci 19:429–445, 1988a, In: Fine A, Leplin J (eds) PSA1988, 1988b), whose ideas my analysis aims to clarify and substantiate.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 37.  18
  Juha Räikkä, Social Justice in Practice: Switzerland: Springer, 2014. ISBN 978-3-319-04633-4 £72.00 Pb.Holly Lawford-Smith - 2016 - Journal of Value Inquiry 50 (2):473-478.
 38.  19
  Definability of Second Order Generalized Quantifiers.Juha Kontinen - 2004 - Dissertation,
  We study second order generalized quantifiers on finite structures. One starting point of this research has been the notion of definability of Lindström quantifiers. We formulate an analogous notion for second order generalized quantifiers and study definability of second order generalized quantifiers in terms of Lindström quantifiers.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 39. Dynamical Systems Theory and Explanatory Indispensability.Juha Saatsi - 2017 - Philosophy of Science 84 (5):892-904.
  I examine explanations’ realist commitments in relation to dynamical systems theory. First I rebut an ‘explanatory indispensability argument’ for mathematical realism from the explanatory power of phase spaces (Lyon and Colyvan 2007). Then I critically consider a possible way of strengthening the indispensability argument by reference to attractors in dynamical systems theory. The take-home message is that understanding of the modal character of explanations (in dynamical systems theory) can undermine platonist arguments from explanatory indispensability.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 40.  74
  On Definability in Dependence Logic.Juha Kontinen & Jouko Väänänen - 2009 - Journal of Logic, Language and Information 18 (3):317-332.
  We study the expressive power of open formulas of dependence logic introduced in Väänänen [Dependence logic (Vol. 70 of London Mathematical Society Student Texts), 2007]. In particular, we answer a question raised by Wilfrid Hodges: how to characterize the sets of teams definable by means of identity only in dependence logic, or equivalently in independence friendly logic.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 41.  3
  Spis ikke, med mindre helsa eller miljøet blir bedre! Om utviklingen i norske forbrukeres holdninger til genmodifisert mat.Trine Magnus, Reidar Almås & Reidun Heggem - 2009 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 3 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  25
  The Vienna Circle in the Nordic Countries.: Networks and Transformations of Logical Empiricism.Juha Manninen & Friedrich Stadler (eds.) - 2009 - Springer Science + Business Media.
  One of the key events in the relations between the Central European philosophers and those of the Nordic countries was the Second International Congress for the ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 43.  17
  Explanation Beyond Causation: Philosophical Perspectives on Non-Causal Explanations.Alexander Reutlinger & Juha Saatsi (eds.) - 2018 - Oxford University Press.
  Explanations are very important to us in many contexts: in science, mathematics, philosophy, and also in everyday and juridical contexts. But what is an explanation? In the philosophical study of explanation, there is long-standing, influential tradition that links explanation intimately to causation: we often explain by providing accurate information about the causes of the phenomenon to be explained. Such causal accounts have been the received view of the nature of explanation, particularly in philosophy of science, since the 1980s. However, philosophers (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 44.  80
  Striate Cortex (V1) Activity Gates Awareness of Motion.Juha Silvanto, Alan Cowey, Nilli Lavie & Vincent Walsh - 2005 - Nature Neuroscience 8 (2):143-144.
  A key question in understanding visual awareness is whether any single cortical area is indispensable. In a transcranial magnetic stimulation experiment, we show that observers' awareness of activity in extrastriate area VS depends on the amount of activity in striate cortex (Vl). From the timing and pattern of effects, we infer that back-projections from extrastriate cortex influence information content in Vl, but it is Vl that determines whether that information reaches awareness.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 45. On the ‘Indispensable Explanatory Role’ of Mathematics.Juha Saatsi - 2016 - Mind 125 (500):1045-1070.
  The literature on the indispensability argument for mathematical realism often refers to the ‘indispensable explanatory role’ of mathematics. I argue that we should examine the notion of explanatory indispensability from the point of view of specific conceptions of scientific explanation. The reason is that explanatory indispensability in and of itself turns out to be insufficient for justifying the ontological conclusions at stake. To show this I introduce a distinction between different kinds of explanatory roles—some ‘thick’ and ontologically committing, others ‘thin’ (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 46. Explanatory Abstractions.Lina Jansson & Juha Saatsi - 2019 - British Journal for the Philosophy of Science 70 (3):817–844.
  A number of philosophers have recently suggested that some abstract, plausibly non-causal and/or mathematical, explanations explain in a way that is radically dif- ferent from the way causal explanation explain. Namely, while causal explanations explain by providing information about causal dependence, allegedly some abstract explanations explain in a way tied to the independence of the explanandum from the microdetails, or causal laws, for example. We oppose this recent trend to regard abstractions as explanatory in some sui generis way, and argue (...)
  Direct download (13 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 47.  40
  Axiomatizing First-Order Consequences in Dependence Logic.Juha Kontinen & Jouko Väänänen - 2013 - Annals of Pure and Applied Logic 164 (11):1101-1117.
  Dependence logic, introduced in Väänänen [11], cannot be axiomatized. However, first-order consequences of dependence logic sentences can be axiomatized, and this is what we shall do in this paper. We give an explicit axiomatization and prove the respective Completeness Theorem.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 48. Ramseyfication and Theoretical Content.Joseph Melia & Juha Saatsi - 2006 - British Journal for the Philosophy of Science 57 (3):561-585.
  Model theoretic considerations purportedly show that a certain version of structural realism, one which articulates the nvtion of structure via Ramsey sentences, is in fact trivially true. In this paper we argue that the structural realist is by no means forced to Ramseyfy in the manner assumed in the formal proof. However, the structural realist's reprise is short-lived. For, as we show, there are related versions of the model theoretic argument which cannot be so easily blocked by the structural realist. (...)
  Direct download (10 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 49. Scientific Realism and the Quantum.Steven French & Juha Saatsi (eds.) - 2020 - Oxford University Press.
  Quantum theory explains a hugely diverse array of phenomena in the history of science. But how can the world be the way quantum theory says it is? Fifteen expert scholars consider what the world is like according to quantum physics in this volume and offer illuminating new perspectives on fundamental debates that span physics and philosophy.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50.  2
  R. Buckminster Fuller on Education.R. Buckminster Fuller - 1979 - University of Massachusetts Press.
1 — 50 / 1000