11 found
Order:
Disambiguations
Krzysztof Stachewicz [11]K. Stachewicz [1]
 1. Axiology.Krzysztof Stachewicz - 2020 - In Piotr Stanisław Mazur, Piotr Duchliński & Paweł Skrzydlewski (eds.), A companion to Polish Christian philosophy of the 20th and 21st centuries. Ignatianum University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Czy virtue ethics zrehabilitowała we współczesnej etyce cnote? Uwagi historyczno-systematyczne.Krzysztof Stachewicz - 2007 - Studia Philosophica Wratislaviensia:97-108.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Fenomenologia Husserla a etyka. Wokół problemów metodologicznych.K. Stachewicz - 2004 - Fenomenologia 2:83-100.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Jaka etyka dla postchrześcijańskiego świata?Krzysztof Stachewicz - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (3):431-439.
  Tytułowe zagadnienie jest w artykule analizowane w przestrzeni współmyślenia z Sebastianem Gałeckim, autorem książki pt. Etyka chrześcijańska dla postchrześcijańskiej epoki. Pytanie o model etyki dla współczesnych czasów, określanych nie bez racji jako postchrześcijańskie, jest jednym z ważniejszych zagadnień współczesnych poszukiwań etycznych. Autor wspomnianej monografii chce zbudować taki model poprzez scalenie trzech, jego zdaniem pozostających w izolacji, tradycji etyki: teorii prawa naturalnego, teorii cnót i teorii sumienia, w ich współczesnej wykładni dokonanej przez J. Finnisa, A. MacIntyre’a i J.H. Newmana. Czy taka (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Milczenie wobec Dobra. W stronę etyki apofatycznęj.Krzysztof Stachewicz - 2007 - Ruch Filozoficzny 4 (4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. O kłopotach etyki z ontologią.Krzysztof Stachewicz - 2002 - Etyka 35:9-20.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Problem ugruntowania moralności. Studium z etyki fundamentalnej.Krzysztof Stachewicz - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. -W poszukiwaniu podstaw moralności. Tomistyczna etyka prawa naturalnego a etyka wartości Dietricha von Hildebranda (Piotr Rambowicz).Krzysztof Stachewicz - 2004 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  31
  Henryk Elzenberg Wager for Values. Axiological and Methodological Aspects.Krzysztof Stachewicz - 2009 - Dialogue and Universalism 19 (8-9):39-47.
  The wager for values proposed by Henryk Elzenberg seems to be an interesting and important problem in axiological thinking. That is why one should take a close look at Elzenberg’s reasoning and at certain consequences of such point of view. We analyze this problem as a parallel to Pascal’s Wager for God. One should live and act as if God existed—it is an effect of Pascal’s Wager. One should live and behave as if perfect values existed—this is the essence of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  12
  Piotr Domeracki, Rozstaje Samotności. Studium Filozoficzne [The Crossroads of Loneliness. A Philosophical Study], Cracow: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2016, P. 380. [REVIEW]Krzysztof Stachewicz - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (4):163.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Martina Heideggera myślenie gruntu etyki.Krzysztof Stachewicz - 2004 - Etyka 37:127-138.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark