7 found
Order:
 1. Immigrants at the Gates. The Dilemmas of Migration Policy from an Individualist Perspective.Katarzyna Haremska - 2019 - In Dorota Probucka (ed.), Contemporary moral dilemmas. Berlin: Peter Lang.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. O liberalnej koncepcji państwa.Katarzyna Haremska - 2007 - Civitas 10 (10).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  O liberalnej koncepcji państwa.Katarzyna Haremska - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 10:78-93.
  The state is the means by which the most primeval human problems are solved. It is, an entirety, capable of confronting an opponent in a fierce fight for survival. It is an authoritative, total and sovereign entity, having at its disposal the power to set out measures, to encompass the whole of public life and to make final decisions; it is in such words that this institution was described by Carl Schmitt, who added: should any of these features be missing, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Obcy w świecie liberalnej utopii.Katarzyna Haremska - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 19:59-74.
  According to international conventions, everyone can leave his or her country and choose a country in which he or she wishes to live. This opportunity, however, raises some doubts. Are emigrants’ rights to choose their own state accompanied by the state’s obligation to accept them? Do the hosts have any duties with respect to strangers? To what conclusions does the dialectic of mutual rights lead in this regard? How does one resolve the conflict of conflicting values, interests and emotions felt (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Populizm, autorytaryzm, Polska. Maciej Gdula o konsekwencjach polskiej transformacji liberalnej.Katarzyna Haremska - 2018 - Argument: Biannual Philosophical Journal 8 (`1):129-140.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  10
  Prawo siły jako polityczna konsekwencja naturalizmu — na przykładzie myśli Jeana-Jacques’a Rousseau.Katarzyna Haremska - 2020 - Argument: Biannual Philosophical Journal 10 (1):83-94.
  The law of force as a political consequence of naturalism: on the example of Jean-Jacques Rousseau: Jean‐Jacques Rousseau rejected the Enlightenment ideas of reason, equality and progress. He experienced the charm of physical vigour and male causative power. He preached the apotheosis of primal instincts and the cult of strength. Rousseau’s historiosophy disavowed the optimistic vision of the Enlightenment and became its main competitor. The philosopher questioned the existing civilization; on its debris he wanted to restore the natural order based (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  Społeczny wymiar natury ludzkiej – konsekwencje i wyzwania.Katarzyna Haremska - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 24:155-170.
  Jesteśmy istotami społecznymi. Fakty ukazują niesamodzielność jednostki, jej potrzebę usytuowania i znalezienia sensu w ramach większej całości. Akceptacji powyższej diagnozy powinna towarzyszyć świadomość zagrożeń wypływających ze społecznego wymiaru natury ludzkiej. Pragnienia uzależniają od obiektów pożądania, potrzeba społeczna uzależnia od społeczeństwa. Z lęku przed wykluczeniem godzimy się odgrywać role sprzeczne z naszym sumieniem. Z drugiej strony, w każdym człowieku istnieje potencjał do zachowań autonomicznych, indywidualnych, nieposłusznych. Rzadko wykorzystywany, niemniej obecny, stanowi uniwersalne zaplecze naszych możliwości sprawczych i obowiązków etycznych. Poziom indywidualnej podmiotowości (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark