4 found
Order:
 1.  10
  Sachgruppe presse und druckwesen im gegenwartspolnischen und ihre Felder unter dem aspekt der entlehnungen aus der deutschen sprache.Katarzyna Sikorska-Bujnowicz - 2011 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 7.
  Kontakty z innymi narodami na przestrzeni dziejów przyczyniają się do przejmowania przez dany system językowy leksyki obcego pochodzenia. W tym momencie zanikają ich pierwotne powiązania z innymi leksemami, które miały w języku wyjściowym. Wchodzą one w nowe relacje semantyczne w danym polu wyrazowym i w ten sposób stają się jego nieodłącznym elementem. Na płaszczyźnie semantycznej podlegają procesowi asymilacji, co znacznie wpływa na strukturę danego pola wyrazowego i przyczynia się do zmian w jego obrębie. Zapożyczenia z innego języka mogą ze względu (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2.  8
  Deutscher Pressewitz und seine gesellschaftskritische Funktion.Katarzyna Sikorska-Bujnowicz - 2011 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 7.
  W świecie współczesnych mediów prasa nadal odgrywa znaczącą rolę w przekazywaniu informacji ze świata polityki, kultury, nauki i życia społecznego. Obok funkcji poznawczej ma ona za zadanie wprowadzić elementy rozrywki – w postaci karykatury, żartów rysunkowych czy krótkich śmiesznych tekstów, piętnujących ludzkie zachowania, przedstawiających w krzywym zwierciadle rzeczywistość, w której żyjemy. Ciekawą rzeczą jest znaczenie niemieckiego określenia Pressewitz, które może być rozumiane jako `żart prasowy` oraz `żart o prasie`. Niniejszy artykuł jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywają żarty (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  8
  Einige Bemerkungen zur Adaptation der deutschen Entlehnungen aus dem Bereich der Wissenschaft im Polnischen.Katarzyna Sikorska-Bujnowicz - 2014 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 10.
  The matter under consideration in this article is the problem of borrowed German lexical elements and their life in the borrowing Polish language. The starting point is a short overview of the elements of the lexical field of science and their change of meaning in the Polish language.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  9
  Frauen–Männer–Witz Früher und heute. Einige Bemerkungen zum deutschen Kalauer.Katarzyna Sikorska-Bujnowicz - 2015 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 11.
  In this article an attempt is made to discuss the German joke regarding its assignment to the class of bad jokes in German. The question of what is a pun and what determines that a humorous text can be classified as bad or good is also important and very interesting. No less important are questions about the possibility of breaking all rules and norms, both of linguistic and social natures. These considerations are documented by examples of German jokes; on the (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark