Results for 'Katarzyna W. Kowalik'

998 found
Order:
 1.  19
  How Strong is Ramsey’s Theorem If Infinity Can Be Weak?Leszek Aleksander Kołodziejczyk, Katarzyna W. Kowalik & Keita Yokoyama - 2023 - Journal of Symbolic Logic 88 (2):620-639.
  We study the first-order consequences of Ramsey’s Theorem fork-colourings ofn-tuples, for fixed$n, k \ge 2$, over the relatively weak second-order arithmetic theory$\mathrm {RCA}^*_0$. Using the Chong–Mourad coding lemma, we show that in a model of$\mathrm {RCA}^*_0$that does not satisfy$\Sigma ^0_1$induction,$\mathrm {RT}^n_k$is equivalent to its relativization to any proper$\Sigma ^0_1$-definable cut, so its truth value remains unchanged in all extensions of the model with the same first-order universe.We give a complete axiomatization of the first-order consequences of$\mathrm {RCA}^*_0 + \mathrm {RT}^n_k$for$n \ge (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  11
  Weaker cousins of Ramsey's theorem over a weak base theory.Marta Fiori-Carones, Leszek Aleksander Kołodziejczyk & Katarzyna W. Kowalik - 2021 - Annals of Pure and Applied Logic 172 (10):103028.
 3.  20
  The rocky road from attitudes to behaviors: Charting the goal systemic course of actions.Arie W. Kruglanski, Katarzyna Jasko, Marina Chernikova, Maxim Milyavsky, Maxim Babush, Conrad Baldner & Antonio Pierro - 2015 - Psychological Review 122 (4):598-620.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 4. Kobieta jako „twór” uprzedmiotowiony w obrazie filmowym.Katarzyna Reizer - 2008 - Colloquia Communia 84 (1-2):208-217.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  14
  Prekariat – nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce.Katarzyna Cymbranowicz - 2016 - Annales. Ethics in Economic Life 19 (2):17-30.
  Studies of the scale of unemployment in Poland and in Europe conducted in recent years lead to the conclusion that one of the largest and growing problems of the modern labour market is the unemployment rate among young people. An unfavourable phenomenon related to the problem that is increasingly appearing in public debate is the rising unemployment of graduates. Therefore, it is important to attempt to identify the phenomena in today's job market and one of them is the formation of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Rola atmana w procesie poznawczym według bramińskiej szkoły filozoficznej njaji-waiśesziki.Katarzyna Zofia Gdowska - 2011 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 14.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  Obcy w świecie liberalnej utopii.Katarzyna Haremska - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 19:59-74.
  According to international conventions, everyone can leave his or her country and choose a country in which he or she wishes to live. This opportunity, however, raises some doubts. Are emigrants’ rights to choose their own state accompanied by the state’s obligation to accept them? Do the hosts have any duties with respect to strangers? To what conclusions does the dialectic of mutual rights lead in this regard? How does one resolve the conflict of conflicting values, interests and emotions felt (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Elementy mitologiczne i presokratejskie w filozofii absolutu F.W.J. Schellinga.Katarzyna Filutowska - 2007 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 62.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Problem bytu w filozofii Schellinga w kontekście tzw. filozofii narracyjnej.Katarzyna Filutowska - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 50 (2):43-57.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Problem filozofii narracyjnej W mysli schellinga.Katarzyna Filutowska - 2006 - Studia Philosophiae Christianae 42 (1):118-130.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Problem filozofii politycznej w myśli F.W.J Schellinga – część 1.Katarzyna Filutowska - 2010 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 73.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Problem filozofii politycznej w myśli F.W.J. Schellinga – część 2.Katarzyna Filutowska - 2010 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 74.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  26
  Etyka w psychoterapii.Katarzyna Marchewka - 2014 - Diametros 42:124-149.
  The aim of this article is to present selected ethical issues in psychotherapy based on the most important Polish and foreign contributions to the area. In the article, the following issues will be taken into consideration: manipulation during psychotherapy, confidentiality and professional secrecy, the principle of the ideological neutrality of the therapist, ethical aspects of psychotherapy for children and adolescents, clinical supervision, and the relation between psychotherapy and law.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. System i opowieść: Filozofia narracyjna w myśli F.W.J. Schellinga w latach 1800-1811.Katarzyna Filutowska - 2007 - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  System i opowieść: filozofia narracyjna w myśli F.W.J. Schellinga w latach 1800-1811.Katarzyna Filutowska - 2007 - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Mistycyzm natury w lirykach Kazimierza Przerwy-Tetmajera.Katarzyna Matwiejczuk - 2003 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 4:43-59.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  11
  Mały słownik terminów teorii tekstu.Katarzyna Wyrwas - 2005 - Kraków: Tow. Miłośników Języka Polskiego. Edited by Katarzyna Sujkowska-Sobisz.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  9
  Znaczenie badań empirycznych w etyce. Psychologia moralności a etyka filozoficzna.Katarzyna Zachorodna - 2021 - Ruch Filozoficzny 77 (1):151.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  10
  Medicine as an Inspiration for the Literature. Selected Examples.Katarzyna Rakoczy & Julita Kulbacka - 2022 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 28:111-129.
  Literatura odgrywa niekwestionowaną rolę w tworzeniu definicji medycyny, oferując różnorodność obrazów, które w swym metaforycznym wymiarze odnoszą się do ludzkiego życia. Fakt, iż medycyna stanowi gałąź sztuki, w bezmiarze której przesłanie wynikające z bogactwa prozy i poezji znajduje swój wyraz, podkreśla, iż owe dwa, pozornie niezwiązane ze sobą światy przenikają się wzajemnie, nadając sens własnej egzystencji. Literatura, która nie może odwołać się do medycznej rzeczywistości, nie może bowiem dotrzeć do duszy czytelnikai wpłynąć na jego wewnętrzną hierarchię wartości, podczas gdy medycyna, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. „Refleksyjny specjalista” w społeczeństwie masowym.Katarzyna M. Machowska - 2004 - Principia 39.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Człowiek a przyroda (W. Schmied-Kowarzik, \"Das dialektische Verhaltins des Menschen zur Natur\", Munchen 1984).Katarzyna Moliter - 1986 - Studia Filozoficzne 251 (10).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  26
  Ekosocjalizm: między ruchem społecznym a teorią marksowską.Katarzyna Bielińska - 2023 - Civitas 30:33-68.
  Celem tego artykułu jest analiza znaczeń pojęcia ekosocjalizmu we współczesnym dyskursie filozoficznym i politycznym. W pierwszym kroku przeprowadzam rozróżnienie pomiędzy ekosocjalizmem jako ruchem a ekosocjalizmem jako teorią. Globalny ruch ekosocjalistyczny jednoczą postulaty polityczne. W jego skład wchodzą jednak nurty o różnorodnych założeniach teoretycznych. Skupiam się na opozycji pomiędzy nurtami nawiązującymi do tradycji marksistowskiej a nurtami, które w ślad za Joanem Martinezem-Alierem można nazwać „neonarodnictwem ekologicznym”, czyli odwołującymi się do tradycyjnych etyk i wartości istniejących społeczności, tak jak w przypadku licznych ruchów (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  6
  Miejsce jako czynnik sprawczy w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.Katarzyna Sobota - 2021 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 60 (1):33-63.
  The author analyses the relation between the literary character and the place in Gustaw Herling-Grudziński’s Most. Z kroniki naszego miasta. The author attempts to prove that places shown by Herling-Grudziński play a significant role in the writer’s biography and also influence the way of acting and decisions of literary characters created by the writer. Using geopoetics as its starting point, this perspective puts emphasis on the category of place considered in both geographic and literary dimension. In her interpretation of the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Tożsamość kulturowa w perspektywie integracji europejskiej.Katarzyna Stawarz - 2008 - Annales. Ethics in Economic Life 11 (1):143-148.
  The beginning of the 21st century is the time of a new challenge for the Polish nation. Standing on the threshold of a new century, it has also stood on the ‘threshold’ of the united Europe. Culture is a binder thanks to which it is possible to discover and to maintain peoples’ identity and the bonds connecting individual members of the nation. The multitude of nations is a variety which makes Europe not a monolith in relation to culture; instead, it (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Narratywizm w filozofii historii a fenomenologia.Katarzyna Rosner - 2002 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 42 (2):35-43.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Ideologia w przyrodzie, ogrodzie i krajobrazie.Katarzyna Rozmarynowska - forthcoming - Estetyka I Krytyka 15 (15/16):143-169.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Rola aksjomatu w matematyce współczesnej oraz w perspektywie dociekań nad aksjomatem wyboru.Katarzyna Lewandowska - 2011 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 48.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  2
  Fuzja sztuk i horyzontów: Arystotelesowski paradygmat opery.Katarzyna Lisiecka - 2019 - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  28
  Myślenie bez języka — problem w ujęciu Thomasa Hobbesa i Olivera Sacksa.Katarzyna Doliwa - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 23 (2):61-84.
  Thomas Hobbes, który badaniu języka poświęcił wiele miejsca, zastanawiał się, czy możliwe jest myślenie — myślenie w ogóle i myślenie abstrakcyjne — bez języka? Hobbes zakładał, że ludzie pozbawieni języka mogą tworzyć własne, niedoskonałe, prywatne języki, pozwalające im na swoiście rozumiane rozumowanie. Na Hobbesowskie pytanie trzysta lat później odpowiada twierdząco wybitny neurolog i literat Oliver Sacks. Na podstawie danych, jakie przyniosła mu praca z osobami głuchymi, nieznającymi żadnego, nawet migowego, języka, dowodzi, że słowa i inne znaki umowne stają się niezbędne (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Marii Ossowskiej projekt wzoru osobowego obywatela w demokracji.Katarzyna M. Machowska - 2006 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  Uwikłanie bohatera w mit – drogi duchowego wyzwolenia.Katarzyna Popek - 2016 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 28 (1):191-216.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. Klasa w ontologii Ingardena.Katarzyna Barska - 2008 - Estetyka I Krytyka 1 (1):49-64.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. W sprawie zaangażowania intelektualistów - rzecz o Jean-Paulu Sartrze.Katarzyna Bartosiak - 2010 - Nowa Krytyka 24.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Udział semiotyki dwudziestowiecznej w przemianie paradygmatu pojęć estetycznych.Katarzyna Rosner - 1986 - Studia Semiotyczne 14:335-341.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Pomiędzy L´evinasem a Arendt. Odpowiedzialność, sprawiedliwość, władza sadzenia w aplikacjach Alaina Finkielkrauta.Katarzyna Liszka & Rafał Włodarczyk - 2007 - Studia Philosophica Wratislaviensia:129-144.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  4
  (rec.) Ulepszanie człowieka w perspektywie filozoficznej, red. Grzegorz Hołub i Piotr Duchliński, Seria: „Universum Ethicae Christianae”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018.Agnieszka Lekka-Kowalik - 2019 - Studia Philosophiae Christianae 55 (3):125-135.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. W cieniu Ortegi, czyli filozofia racjowitalizmu Juliana Mariasa.Katarzyna Wawrzykowska - 1998 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 4.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  11
  Schelling’s Narrative Philosophy and Ankersmit’s Narrative Logic – Is There Any Philosophy to Narrative?Katarzyna Filutowska - 2021 - Journal of Transcendental Philosophy 2 (2):237-257.
  This paper considers the problem of a narrative philosophy according to F. W. J. Schelling and narrative logic according to Franklin Ankersmit. Referring to these examples, I ask whether there is any philosophy to narrative at all. First, I discuss Schelling’s views from his unfinished work “The Ages of the World,” as well as his later dialectics of mythology of revelation from the system of the ages of the world. I focus on a dialectics of figurative and speculative order, which (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  "Prolegomena filozofii pracy" Stanisława Brzozowskiego w kontekście naszych morderczych zmagań dla przyszłych pokoleń.Katarzyna Popek - 2014 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 26:467-484.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. Od intencjalności do przedmiotu. Słowo w sporze o przedmiot intencjonalny w ontologii R. Ingardena.Katarzyna Barska - 2010 - Estetyka I Krytyka 19 (2):29-40.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  Ontologia Romana Ingardena wobec sporu o uniwersalia. W związku z książką Pawła Rojka „Tropy i uniwersalia”.Katarzyna Barska - 2021 - Filozofia Nauki 29 (1):81-107.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Kim jest obca w Cudzoziemce Marii Kuncewiczowej?Katarzyna Weber - 2008 - Colloquia Communia 84 (1-2):239-257.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  3
  Społeczny wymiar natury ludzkiej – konsekwencje i wyzwania.Katarzyna Haremska - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 24:155-170.
  Jesteśmy istotami społecznymi. Fakty ukazują niesamodzielność jednostki, jej potrzebę usytuowania i znalezienia sensu w ramach większej całości. Akceptacji powyższej diagnozy powinna towarzyszyć świadomość zagrożeń wypływających ze społecznego wymiaru natury ludzkiej. Pragnienia uzależniają od obiektów pożądania, potrzeba społeczna uzależnia od społeczeństwa. Z lęku przed wykluczeniem godzimy się odgrywać role sprzeczne z naszym sumieniem. Z drugiej strony, w każdym człowieku istnieje potencjał do zachowań autonomicznych, indywidualnych, nieposłusznych. Rzadko wykorzystywany, niemniej obecny, stanowi uniwersalne zaplecze naszych możliwości sprawczych i obowiązków etycznych. Poziom indywidualnej podmiotowości (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  5
  Zielony kolor fasad cerkwi województwa podlaskiego w świetle teologii i architektury sakralnej.Katarzyna Woszczenko - 2023 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 29 (3):131-150.
  Celem artykułu jest interdyscyplinarne ukazanie związku architektury z teologią. Do badań wykorzystano źródła rękopiśmienne (karty inwentarzowe zabytków architektury i budownictwa ze zbiorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku), materiały drukowane, literaturę przedmiotu oraz źródła internetowe. Dokonano również inwentaryzacji fotograficznej obiektów sakralnych oraz przeprowadzono rozmowy z duchownymi. Celem badań była weryfikacja hipotezy mówiącej o istotnym wpływie teologii na kształtowanie architektury cerkwi. Symbolika w architekturze kościołów prawosławnych obejmuje wiele aspektów, w tym także kolorystykę fasad. W województwie podlaskim znajduje się największa liczba cerkwi (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  3
  Dwuznaczność metafor i gier językowych w filozofii.Katarzyna Popek - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:225-245.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. W stronę innego uniwersalizmu. Minimalizm moralny a międzykulturowa skuteczność praw człowieka.Katarzyna Liszka - 2013 - Studia Philosophica Wratislaviensia 8 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  6
  Krytyczny i polityczny wymiar wyobraźni w filozofii Georgesa Didi-Hubermana.Katarzyna Weichert - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 18:282-305.
  Didi-Huberman treats the montage of images as a reconstructive, critical and consequently political tool. It involves disassembling and assembling fragments in different constellations in search of contrasts, relationships and new meanings. The montage is both a way to create sequences and narratives and a tool to break an image of reality and a discourse. In his book Images malgré tout, the author struggles with the impotence of imagination and the illegibility of images, which, however, are testimony to the demanding efforts (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  2
  Eine Analyse von Schillers anthropologischen Anschauungen im Vergleich zur ethischen Lehre Kants.Katarzyna Moliter - 1988 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 6:121-132.
  Estetyka F. Schillera jest ogólną filozoficzną teorią piękna, sztuki i kultury. Ideał człowieka - doskonale rozwinięte Jednostki ludzkiej - pochodzi z inspiracji myśli Kantowskiej, jednakże Schiller próbuje przedstawić go w odmienny sposób. Nawiązując do antycznego wzorca człowieka pięknego i dobrego zarazem (Kalos Kagathos), podejmuje Schiller polemikę z antropologicznymi konsekwencjami metafizyki myśliciela królewieckiego., U Kanta najważniejsze problemy ludzkie, poszukiwanie istoty człowieczeństwa i formuły życia najbardziej z nią zgodnego, wyrażają się w języku etyki, w pojęciach: dobrej woli, autonomii moralnej, imperatywu kategorycznego. U (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  7
  Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby.Katarzyna Olbrycht - 2000 - Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego.
 50. Antynomia niepokojow. Francis Bacon w świetle twórczości Tadeusza Różewicza.Katarzyna Młynarczyk - forthcoming - Estetyka I Krytyka 17 (17/18):111-128.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 998