Results for 'Katarzyna W. Kowalik'

1000+ found
Order:
 1.  1
  How Strong is Ramsey’s Theorem If Infinity Can Be Weak?Leszek Aleksander Kołodziejczyk, Katarzyna W. Kowalik & Keita Yokoyama - forthcoming - Journal of Symbolic Logic:1-20.
  We study the first-order consequences of Ramsey’s Theorem for k-colourings of n-tuples, for fixed $n, k \ge 2$, over the relatively weak second-order arithmetic theory $\mathrm {RCA}^*_0$. Using the Chong–Mourad coding lemma, we show that in a model of $\mathrm {RCA}^*_0$ that does not satisfy $\Sigma ^0_1$ induction, $\mathrm {RT}^n_k$ is equivalent to its relativization to any proper $\Sigma ^0_1$ -definable cut, so its truth value remains unchanged in all extensions of the model with the same first-order universe. We give (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Weaker cousins of Ramsey's theorem over a weak base theory.Marta Fiori-Carones, Leszek Aleksander Kołodziejczyk & Katarzyna W. Kowalik - 2021 - Annals of Pure and Applied Logic 172 (10):103028.
 3. W cieniu Ortegi, czyli filozofia racjowitalizmu Juliana Mariasa.Katarzyna Wawrzykowska - 1998 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 4.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Klasa w ontologii Ingardena.Katarzyna Barska - 2008 - Estetyka I Krytyka 1 (1):49-64.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. W sprawie zaangażowania intelektualistów - rzecz o Jean-Paulu Sartrze.Katarzyna Bartosiak - 2010 - Nowa Krytyka 24.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Człowiek a przyroda (W. Schmied-Kowarzik, \"Das dialektische Verhaltins des Menschen zur Natur\", Munchen 1984).Katarzyna Moliter - 1986 - Studia Filozoficzne 251 (10).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Kobieta jako „twór” uprzedmiotowiony w obrazie filmowym.Katarzyna Reizer - 2008 - Colloquia Communia 84 (1-2):208-217.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Narratywizm w filozofii historii a fenomenologia.Katarzyna Rosner - 2002 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 42 (2):35-43.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ideologia w przyrodzie, ogrodzie i krajobrazie.Katarzyna Rozmarynowska - forthcoming - Estetyka I Krytyka 15 (15/16):143-169.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Socrealizm W Prl I Nrd.Katarzyna Śliwińska - 2006 - Wydawn. Poznańskie.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Kim jest obca w Cudzoziemce Marii Kuncewiczowej?Katarzyna Weber - 2008 - Colloquia Communia 84 (1-2):239-257.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Rola atmana w procesie poznawczym według bramińskiej szkoły filozoficznej njaji-waiśesziki.Katarzyna Zofia Gdowska - 2011 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 14.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Problem bytu w filozofii Schellinga w kontekście tzw. filozofii narracyjnej.Katarzyna Filutowska - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 50 (2):43-57.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Problem filozofii narracyjnej W mysli schellinga.Katarzyna Filutowska - 2006 - Studia Philosophiae Christianae 42 (1):118-130.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Mistycyzm natury w lirykach Kazimierza Przerwy-Tetmajera.Katarzyna Matwiejczuk - 2003 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 4:43-59.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013 - Fundacja Soclab.
  Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak (2013) .
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Antynomia niepokojow. Francis Bacon w świetle twórczości Tadeusza Różewicza.Katarzyna Młynarczyk - forthcoming - Estetyka I Krytyka 17 (17/18):111-128.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Rola aksjomatu w matematyce współczesnej oraz w perspektywie dociekań nad aksjomatem wyboru.Katarzyna Lewandowska - 2011 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 48.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  19
  Etyka w psychoterapii.Katarzyna Marchewka - 2014 - Diametros 42:124-149.
  The aim of this article is to present selected ethical issues in psychotherapy based on the most important Polish and foreign contributions to the area. In the article, the following issues will be taken into consideration: manipulation during psychotherapy, confidentiality and professional secrecy, the principle of the ideological neutrality of the therapist, ethical aspects of psychotherapy for children and adolescents, clinical supervision, and the relation between psychotherapy and law.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Obcy w świecie liberalnej utopii.Katarzyna Haremska - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 19:59-74.
  According to international conventions, everyone can leave his or her country and choose a country in which he or she wishes to live. This opportunity, however, raises some doubts. Are emigrants’ rights to choose their own state accompanied by the state’s obligation to accept them? Do the hosts have any duties with respect to strangers? To what conclusions does the dialectic of mutual rights lead in this regard? How does one resolve the conflict of conflicting values, interests and emotions felt (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Udział semiotyki dwudziestowiecznej w przemianie paradygmatu pojęć estetycznych.Katarzyna Rosner - 1986 - Studia Semiotyczne 14:335-341.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Fuzja sztuk i horyzontów: Arystotelesowski paradygmat opery.Katarzyna Lisiecka - 2019 - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. „Refleksyjny specjalista” w społeczeństwie masowym.Katarzyna M. Machowska - 2004 - Principia 39.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Funkcja pojęcia wyobraźni w Kantowskiej teorii doświadczenia (przeł. Katarzyna Kobos).Wilfrid Sellars - 2006 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 4.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej.Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel - 2015 - Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku.
  Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel .
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. W obronie realności doświadczenia zmysłowego. Nieredukcjonistyczny funkcjonalizm Davida Chalmersa.Katarzyna Kobos - 2007 - Filozofia Nauki 4.
  In the article herein I address the issue of the non-reductive functionalist stance devised by David Chalmers and advocated by him in his 1995 paper entitled "Absent Qualia, Fading Qualia, Dancing Qualia". I attend to the argument provided in support of the thesis. The argument takes on the guise of neuron-to-silicon-chip switch thought experiment that involves two alternative-end scenarios of phenomenal consciousness, i.e. qualia, either gradually fading away as silicon chips prevail over neurons in the brain or disappearing abruptly with (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Związek duszy z ciałem w późnych filozoficznych dociekaniach Ludwiga Wittgensteina.Katarzyna Gurczyńska - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:39-50.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Diagnoza Partycypacji W Kulturze W Województwie Podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak & Katarzyna Winiecka - 2012 - Teatr Dramatyczny Im. Aleksandra Węgierki, Fundacj.
  Celem diagnozy było: - przeprowadzenie badań dostarczających pełnej i rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców woj. podlaskiego; - wskazanie głównych barier uczestnictwa w kulturze wysokiej; - ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych, w tym Teatru Dramatycznego, i ocena ich działalności artystycznej; - zmierzenie poziomu kapitał kulturowego regionu na podstawie wskaźnika korzystania przez mieszkańców woj. podlaskiego z instytucji kulturalnych. -/- .
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29. Podmiotowość rozproszona [Katarzyna Gurczynska, Podmiot jako byt otwarty. Problematyka podmiotowosci w póznych pismach Wittgensteina, Wydawnictwo, UMCS, Lublin 2007, ss. 274.]. [REVIEW]Adam Chmielewski - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Widzące ręce–psychospołeczne funkcjonowanie w obszarze odbioru sztuk plastycznych osób z niepełnosprawnością wzroku.Katarzyna Szczęsna & Uniwersytet Szczeciński - 2000 - Trends in Cognitive Sciences 4:6.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Od intencjalności do przedmiotu. Słowo w sporze o przedmiot intencjonalny w ontologii R. Ingardena.Katarzyna Barska - 2010 - Estetyka I Krytyka 19 (2):29-40.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. System I Opowieść: Filozofia Narracyjna W Myśli F. W. J. Schellinga W Latach 1800-1811.Katarzyna Filutowska - 2007 - Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. System I Opowieść: Filozofia Narracyjna W Myśli F. W. J. Schellinga W Latach 1800-1811.Katarzyna Filutowska - 2007 - Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  15
  Myślenie bez języka — problem w ujęciu Thomasa Hobbesa i Olivera Sacksa.Katarzyna Doliwa - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 23 (2):61-84.
  Thomas Hobbes, który badaniu języka poświęcił wiele miejsca, zastanawiał się, czy możliwe jest myślenie — myślenie w ogóle i myślenie abstrakcyjne — bez języka? Hobbes zakładał, że ludzie pozbawieni języka mogą tworzyć własne, niedoskonałe, prywatne języki, pozwalające im na swoiście rozumiane rozumowanie. Na Hobbesowskie pytanie trzysta lat później odpowiada twierdząco wybitny neurolog i literat Oliver Sacks. Na podstawie danych, jakie przyniosła mu praca z osobami głuchymi, nieznającymi żadnego, nawet migowego, języka, dowodzi, że słowa i inne znaki umowne stają się niezbędne (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. W stronę innego uniwersalizmu. Minimalizm moralny a międzykulturowa skuteczność praw człowieka.Katarzyna Liszka - 2013 - Studia Philosophica Wratislaviensia 8 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Analiza negatywnych stanów rzeczy w ontologii Romana Ingardena.Katarzyna Barska - 2014 - Filozofia Nauki 22 (4):131-148.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Teza Lowe’a w świetle semantyki Lowe’a.Katarzyna Paprzycka - 2014 - Filozofia Nauki 22 (4):71-90.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Hegel i dialektyka płci. Katarzyna Guczalska, Miłość i cnota polityczna. Rodzina i kobieta w filozofii Hegla Hegla.Maciej Uliński - 2003 - Principia 34.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  Uwikłanie bohatera w mit – drogi duchowego wyzwolenia.Katarzyna Popek - 2016 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 28 (1):191-216.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. (rec.) Ulepszanie człowieka w perspektywie filozoficznej, red. Grzegorz Hołub i Piotr Duchliński, Seria: „Universum Ethicae Christianae”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018.Agnieszka Lekka-Kowalik - 2019 - Studia Philosophiae Christianae 55 (3):125-135.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Pomiędzy L´evinasem a Arendt. Odpowiedzialność, sprawiedliwość, władza sadzenia w aplikacjach Alaina Finkielkrauta.Katarzyna Liszka & Rafał Włodarczyk - 2007 - Studia Philosophica Wratislaviensia:129-144.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Marii Ossowskiej projekt wzoru osobowego obywatela w demokracji.Katarzyna M. Machowska - 2006 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013 - Fundacja Soclab.
  Badania prezentowane w niniejszej publikacji miały na celu dostarczenie danych koniecznych do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej rozszerzonej o wymiar samorządowy i obywatelski w województwie podlaskim. Głównym celem diagnozy było zbadanie, jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe nawiązywały współpracę transgraniczną z partnerami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Obwód Kaliningradzki). W publikacji wskazano miejsca największego potencjału, jak również barier na drodze do takiej współpracy w regionie. Zwrócono szczególną uwagę na kooperację tych podmiotów, łączenie swoich potencjałów i (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. Teoria prawa naturalnego w dialogu wilhelma Ockhama. Ratio et voluntas.Katarzyna Kornacka - 2007 - Studia Philosophiae Christianae 43 (1):99-114.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  11
  Dynamika jako element muzyki w poezji XX wieku (na przykładzie wybranych wierszy Stanisława Barańczaka).Katarzyna Cudzich-Budniak - 2012 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1:246 - 256.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  2
  Znaczenie badań empirycznych w etyce. Psychologia moralności a etyka filozoficzna.Katarzyna Zachorodna - 2021 - Ruch Filozoficzny 77 (1):151.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  54
  Życie jako insynuacja w ujęciu Henri Bergsona i George’a Santayany.Katarzyna Kremplewska - 2017 - Diametros 52:47-63.
  The article analyzes Henri Bergson’s understanding of human life in the light of his metaphor of life as “insinuation.” Comparing his ideas with the ideas of another original thinker of the age, George Santayana, allows shedding light on Bergson’s ontological strategy of making matter– as a threat to life –subject to mediation. Memory and imagination use matter to play out the past in the guise of the present–for the sake of life. The text also focuses on the formulas of freedom (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Wyprawa po wolność z kamieniem w bucie - Cioran.Katarzyna Tanalska - 2010 - Nowa Krytyka 24.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Cz. Znamierowski i A. de Tocqueville – dwa podejścia do elity w demokracji.Katarzyna Szafer - 2002 - Colloquia Communia 73 (2):436-444.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Poetyka rozkwitania: różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray = Poetics of blossoming: sexuate difference in philosophy of Luce Irigaray.Katarzyna Szopa - 2018 - Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo.
1 — 50 / 1000