7 found
Order:
 1.  14
  There Exists an Uncountable Set of Pretabular Extensions of the Relevant Logic R and Each Logic of This Set is Generated by a Variety of Finite Height.Kazimierz Swirydowicz - 2008 - Journal of Symbolic Logic 73 (4):1249-1270.
  In "Handbook of Philosophical Logic" M. Dunn formulated a problem of describing pretabular extensions of relevant logics (cf. M. Dunn [1984], p. 211: M. Dunn, G. Restall [2002], p. 79). The main result of this paper described in the title.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  34
  There Exist Exactly Two Maximal Strictly Relevant Extensions of the Relevant Logic R.Kazimierz Swirydowicz - 1999 - Journal of Symbolic Logic 64 (3):1125-1154.
  In [60] N. Belnap presented an 8-element matrix for the relevant logic R with the following property: if in an implication A → B the formulas A and B do not have a common variable then there exists a valuation v such that v(A → B) does not belong to the set of designated elements of this matrix. A 6-element matrix of this kind can be found in: R. Routley, R.K. Meyer, V. Plumwood and R.T. Brady [82]. Below we prove (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  7
  A New Approach to Dyadic Deontic Logic and the Normative Consequence Relation.Kazimierz Swirydowicz - 1997 - Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 57:283-318.
 4.  34
  Normative Consequence Relation and Consequence Operations on the Language of Dyadic Deontic Logic.Kazimierz Swirydowicz - 1994 - Theoria 60 (1):27-47.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. : Logiki anty-monotoniczne. O pewnych badaniach J. Perzanowskiego nad logikami modalnymi.Kazimierz Świrydowicz - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (183):135-142.
  W tych badaniach logiczno-filozoficznych, w których używał logiki modalnej, Jerzy Perzanowski szczególną uwagę zwracał na miejsce danej logiki modalnej w kracie logik modalnych: ważne dla niego były logiki otaczające daną logikę. Cenił rozważania nad kratą logik modalnych i poświecił jej sporo miejsca w swej naukowej twórczości. Natrafił w szczególności na tzw. logiki anty-monotoniczne; badania nad nimi rozpoczął, ale ich nie ukończył (por. Perzanowski [1989, 1989’], Makinson [1971]). Podał podstawowe fakty syntaktyczne dotyczące tych logik, lecz nie opisał semantyki dla takich logik: (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Normative Consequence Relation and Dyadic Deontic Consequence Operations.Kazimierz Swirydowicz - 1992 - Theoria 60 (1):27-48.
 7.  43
  On Regular Modal Logics with Axiom □ ⊤ → □□ ⊤.Kazimierz Świrydowicz - 1990 - Studia Logica 49 (2):171 - 174.
  This paper is devoted to showing certain connections between normal modal logics and those strictly regular modal logics which have as a theorem. We extend some results of E. J. Lemmon (cf. [66]). In particular we prove that the lattice of the strictly regular modal logics with the axiom is isomorphic to the lattice of the normal modal logics.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark