21 found
Order:
 1.  16
  Formy profesjonalizmu lekarskiego i ich przydatność w edukacji moralnej studentów medycyny i młodych lekarzy.Kazimierz Szewczyk - 2018 - Diametros 16 (62):33-64.
  W pierwszej części artykułu charakteryzuję trzy rodzaje profesjonalizmu lekarskiego: profesjonalizm tradycyjny, odnowiony i kompleksowy. Omawiam także czynniki kulturowe, ekonomiczne i aksjologiczne wpływające na ich kształtowanie się. Stawiam tezę, że profesjonalizm kompleksowy ze względu na jego skomplikowanie i arbitralne wyodrębnianie elementów składowych jest nieprzydatny w edukacji moralnej studentów i lekarzy. W części drugiej rekonstruuję wady i zalety profesjonalizmu tradycyjnego i odnowionego. Uzasadniam pogląd, że najważniejsza zaleta profesjonalizmu wynika z jego ambiwalencji moralnej. Nie traktuję więc tej dwuznaczności jako wyłącznie wady. Lekarz profesjonalista (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  41
  Kurs pozaformalny w edukacji moralnej studentów medycyny i młodych lekarzy.Kazimierz Szewczyk - 2018 - Diametros 57:61-87.
  In the article I discuss three types of non-formal curriculum: the hidden, informal and null curriculum. Their negative impact on the moral education of medical students and physicians is documented through the choice of examples from Polish medical schools and the statements of Polish physicians. I also justify the thesis that the teaching of medical ethics as ethics-as-tools is deeply rooted within the Polish moral cultural tradition. The polemic with Władysław Biegański serves as a means of showing the relation between (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Czy rodzice powinni mieć prawo do decydowania o życiu i śmierci krytycznie chorych noworodków?Kazimierz Szewczyk - 2012 - Diametros 34:154-178.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Żal utraconego Piękna (C. Staples Lewis, \"Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej\", PAX, Warszawa 1986).Kazimierz Szewczyk - 1987 - Studia Filozoficzne 259 (6).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Cyrano de Bergerac. Między heliocentryzmem a lamarckizmem.Kazimierz Szewczyk - 1986 - Studia Filozoficzne 250 (9).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Czy płód jest pacjentem? Medyczne modele relacji kobieta brzemienna – dziecko nienarodzone.Kazimierz Szewczyk - 2012 - Diametros 32:110-130.
  W artykule szkicuję czynniki sprzyjające przemianie kompleksowego ujęcia relacji kobieta ciężarna – płód, w dualny model tego odniesienia. W pierwszym modelu kobieta i płód są traktowani przez lekarzy jak jeden pacjent, natomiast w drugim także fazom prenatalnym ludzkiego życia przyznaje się moralny status samodzielnego pacjenta. Dualne podejście ma negatywne następstwa dla kobiet brzemiennych, sygnalizowane w tekście w polemice z Susan Mattingly. W drugiej części pracy analizuję podjętą przez Franka Chervenaka i Laurence McCullougha, teoretyczną próbę uzasadnienia statusu płodu jako pacjenta, przy (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Decyzje krytyczne w neonatologii i standardy ich podejmowania.Kazimierz Szewczyk - 2010 - Diametros 26:96-135.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Edukacja bioetyczna w Polsce - analiza problemu.Kazimierz Szewczyk & Jerzy Zajadło - 2009 - Diametros 22:198-226.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Edukacja bioetyczna w Polsce-analiza problemu, opis trudności i propozycja zadań na najbliższą przyszłość.Kazimierz Szewczyk - 2009 - Diametros 22:198-226.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Etyczna strona prób klinicznych fazy I w onkologii.Kazimierz Szewczyk, Janina Suchorzewska & Krzysztof Marczewski - 2009 - Diametros 19:185-207.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Ewolucja w zaświat (Hoimar von Ditfurth, \"Nie tylko z tego świata jesteśmy. Nauki przyrodnicze, religia i przyszłość człowieka\", Warszawa 1985).Kazimierz Szewczyk - 1986 - Studia Filozoficzne 247 (6).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  8
  Jacob von Uexküll: uniwersum życia w miejsce obiektywnego świata astronomów i fizyków.Kazimierz Szewczyk - 1993 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 10:141-148.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Medycyna i finanse. Czy ekonomiczne racjonowanie świadczeń zdrowotnych jest sprawiedliwe?Kazimierz Szewczyk - 2005 - Diametros 5:83-97.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. O René Dubosie, jego nowej medycynie hipokratesowej i teologii Ziemi.Kazimierz Szewczyk - 2006 - Diametros 9:173-193.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  11
  Parentocentryzm Davida Heyda i epos kreacyjny.Kazimierz Szewczyk - 2014 - Diametros 42:178-203.
  In the first part of my paper, drawing on the works by David Heyd, I argue that, in the choices related to procreation, an autonomous decision of the woman involved should play the key role. In the relation between a healthcare professional, on the one hand, and a pregnant patient, or a patient who intends to become pregnant, on the other – the former is ethically obliged to provide proper help in the decision-making process that should nevertheless be founded on (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  17
  Profesjonalna etyka lekarska: Uzasadnienie jej odrębności oraz miejsca w edukacji etycznej studentów medycyny i lekarzy.Kazimierz Szewczyk - 2020 - Diametros:1-38.
  W artykule w trojaki sposób dowodzę odrębności profesjonalnej etyki lekarskiej, mianowicie: 1. ukazując różnice pozycji normatywnej obowiązków w etyce profesjonalnej i ogólnej, 2. uzasadniając przynależność lekarskiej etyki profesjonalnej do modelu zapożyczenia jako typu etyki aplikacyjnej, 3. podając racje za profesjonalizmem historycznym jako etyką właściwą dla stanu lekarskiego. Odrębność profesjonalnej etyki lekarskiej stanowi ważny argument za jej umieszczeniem w planie edukacji etycznej studentów medycyny i lekarzy. W końcowej części pracy rekonstruuję rzeczywiste i postulowane relacje między etyką profesjonalną a profesjonalizmem, bioetyką akademicką (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Pochwała magnezu.Kazimierz Szewczyk - 1989 - Studia Filozoficzne 286 (9).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  21
  Professional Medical Ethics: Grounds for Its Separateness and Position in Ethical Education of Physicians and Medical Students.Kazimierz Szewczyk - 2021 - Diametros 18 (69):33-70.
  In the article I prove the separateness of professional medical ethics in three ways: 1. By showing differences between the normative rank of responsibilities within general and professional ethics. 2. By justifying affiliation of professional medical ethics within the appropriation model which is a type of applied ethics characterized by its unique properties. 3. By justifying historical professionalism as the ethics that is proper for the medical profession; for this kind of ethical internalism the content of professional ethics is the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Terapia pięknem.Kazimierz Szewczyk - 1988 - Studia Filozoficzne 269 (4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Uprawa natury. Od filozofii medycyny do \"filozofii Ziemi\" (R. Dubos, \"Pochwała różnorodności\", Warszawa 1986).Kazimierz Szewczyk - 1988 - Studia Filozoficzne 270 (5).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Zgoda i sprzeciw.Kazimierz Szewczyk - 2005 - Diametros 5:239-248.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark