24 found
Order:
 1.  51
  The Polish School of Argumentation: A Manifesto.Katarzyna Budzynska, Michal Araszkiewicz, Barbara Bogołȩbska, Piotr Cap, Tadeusz Ciecierski, Kamila Debowska-Kozlowska, Barbara Dunin-Kȩplicz, Marcin Dziubiński, Michał Federowicz, Anna Gomolińska, Andrzej Grabowski, Teresa Hołówka, Łukasz Jochemczyk, Magdalena Kacprzak, Paweł Kawalec, Maciej Kielar, Andrzej Kisielewicz, Marcin Koszowy, Robert Kublikowski, Piotr Kulicki, Anna Kuzio, Piotr Lewiński, Jakub Z. Lichański, Jacek Malinowski, Witold Marciszewski, Edward Nieznański, Janina Pietrzak, Jerzy Pogonowski, Tomasz A. Puczyłowski, Jolanta Rytel, Anna Sawicka, Marcin Selinger, Andrzej Skowron, Joanna Skulska, Marek Smolak, Małgorzata Sokół, Agnieszka Sowińska, Piotr Stalmaszczyk, Tomasz Stawecki, Jarosław Stepaniuk, Alina Strachocka, Wojciech Suchoń, Krzysztof Szymanek, Justyna Tomczyk, Robert Trypuz, Kazimierz Trzȩsicki, Mariusz Urbański, Ewa Wasilewska-Kamińska, Krzysztof A. Wieczorek, Maciej Witek, Urszula Wybraniec-Skardowska, Olena Yaskorska, Maria Załȩska, Konrad Zdanowski & Żure - 2014 - Argumentation 28 (3):267-282.
  Building on our diverse research traditions in the study of reasoning, language and communication, the Polish School of Argumentation integrates various disciplines and institutions across Poland in which scholars are dedicated to understanding the phenomenon of the force of argument. Our primary goal is to craft a methodological programme and establish organisational infrastructure: this is the first key step in facilitating and fostering our research movement, which joins people with a common research focus, complementary skills and an enthusiasm to work (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2.  6
  Negation and Infinity.Kazimierz Trzęsicki - 2018 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 54 (1):131-148.
  Infinity and negation are in various relations and interdependencies one to another. The analysis of negation and infinity aims to better understanding them. Semantical, syntactical, and pragmatic issues will be considered.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Introduction with Remarks on the History of Negation.Adam Olszewski & Kazimierz Trzęsicki - 2018 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 54 (1):7-13.
  In the introduction to the volume on negation, first the source ways of understanding it from antiquity to modern times are presented, as well as the basic points of contention connected with it. Subsequently, the works contained in this volume are briefly presented in the order in which they appeared.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  27
  Is Discreteness of Time Necessary for Diodorean Master Argument.Kazimierz Trzesicki - 1987 - Bulletin of the Section of Logic 16 (3):125-131.
  The well known Master Argument of ancient Stoic logician Diodorus Cronus is an argument in favour of the philosophical doctrine of fatalism. Perhaps in antiquity this argument was a subject of the most celebrated controversy about temporal truth and modality. This argument is a subject of logical analysis, especially in connection with temporal logic, also today. 1 The most elegant tense-logical formulation of the Master Argument has been given by A. N. Prior. Discreteness and irreflexivity of time are semantical assumptions (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  24
  Logika temporalna w informatyce.Kazimierz Trzęsicki - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (2):181-204.
  Leibniz zamierzał stworzyć lingua characteristica universalis – język, w którym dałaby się zapisać wszelka wiedza, oraz calculus ratiocinator – metodę umożliwiającą rachunkowe określenie prawdziwości dowolnego zdania tego języka. Taka idea leży u podstaw współczesnej logiki. Taka idea w odniesieniu do poprawności sprzętu i programów leży u podstaw metod logicznych weryfikacji systemów informatycznych.Dziś widzimy, że dalszy rozwój informatyki zależy istotnie od postępu badań logicznych, a logika – ta starożytna dyscyplina – znalazła nowe bogate pole dociekań, zyskała nowe perspektywy badań. Jej zastosowania (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  15
  Introduction.Stanisław Krajewski & Kazimierz Trzęsicki - 2016 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 44 (1):7-11.
  Examples of possible theological influences upon the development of mathematics are indicated. The best known connection can be found in the realm of infinite sets treated by us as known or graspable, which constitutes a divine-like approach. Also the move to treat infinite processes as if they were one finished object that can be identified with its limits is routine in mathematicians, but refers to seemingly super-human power. For centuries this was seen as wrong and even today some philosophers, for (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  17
  How Are Concepts of Infinity Acquired?Kazimierz Trzęsicki - 2015 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 40 (1):179-217.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  17
  Temporal Logic Model Checkers as Applied in Computer Science.Kazimierz Trzęsicki - 2009 - In Dariusz Surowik (ed.), Logic in Knowledge Representation and Exploration. University of Białystok. pp. 13.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  12
  Foreword – Cognitive Science: A New Science with a Considerable Tradition.Marciszewski Marciszewski & Kazimierz Trzęsicki - 2015 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 40 (1):7-12.
 10. Filozofia matematyki (\"Filozofia matematyki. Antologia tekstów klasycznych\", wyb i opr. R. Murawski, Poznań 1986).Kazimierz Trzęsicki - 1988 - Studia Filozoficzne 267 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Teza determinizmu a zasady przyczynowości i skutków.Kazimierz Trzęsicki - 1988 - Studia Filozoficzne 271 (6-7).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12.  16
  Books Received. [REVIEW]Janusz Czelakowski, Roger Maddux, Gerhard Schurz & Kazimierz Trzesicki - 1986 - Studia Logica 45 (2):425-430.
 13.  4
  Logical and Methodological Assumptions of the Ajdukiewicz's and Kripke-Putnam's Views of Meaning.Kazimierz Trzesicki - 2006 - Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 89:315.
 14.  1
  In What Sense is God Infinite? A Consideration From the Historical Perspective.Kazimierz Trzęsicki - 2018 - In Mirosław Szatkowski (ed.), God, Time, Infinity. De Gruyter. pp. 183-218.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  Intuitionism and Indeterminism (Tense-Logical Considerations).Kazimierz Trzesicki - 1994 - In Jan Wolenski (ed.), Philosophical Logic in Poland. Kluwer Academic Publishers. pp. 271--296.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Etyka informatyczna - racje i początki.Kazimierz Trzęsicki - 2007 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 8:141-170.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Indeterministic Tense Operators and the Concept of Time as a Substance.Kazimierz Trzęsicki - 2012 - Semiotica 2012 (188).
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Kategoria semantyczna operatorów czasów gramatycznych.Kazimierz Trzęsicki - 1990 - Studia Semiotyczne 16:189-212.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Leibnizjańskie inspiracje informatyki.Kazimierz Trzęsicki - 2006 - Filozofia Nauki 3.
  Leibniz may be considered as the first computer scientist. He made major contributions to engineering and information science. He invented the binary system, fundamental for virtually all modern computer architectures. He built a decimal based machine that executed all four arithmetical operations and outlined a binary computer. The concepts of lingua characteristica (formal language, programming language) and calculus ratiocinator (formal inference engine or computer program) are the base of the modern logic and information science. Leibniz was groping towards hardware and (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Medyczna etyka informatyczna. Przedmiot i główne problemy.Kazimierz Trzęsicki - 2007 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 7:49-68.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ratione Et Studio: Profesorowi Witoldowi Marciszewskiemu W Darze.Kazimierz Trzęsicki & Witold Marciszewski (eds.) - 2005 - Wydawn. Uniwersytetu W Białymstoku.
 22. Spór o naturę nieskończoności w matematyce.Kazimierz Trzęsicki - 1986 - Idea 1 (1):71-80.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Wkład logików polskich w światową informatykę.Kazimierz Trzęsicki - 2006 - Filozofia Nauki 3.
  The position of Polish informatics, as well in research as in didactic, has its roots in achievements of Polish mathematicians of Warsaw School and logicians of Lvov-Warsaw School. Jan Lukasiewicz is considered in the world of computer science as the most famous Polish logician. The parenthesis-free notation, invented by him, is known as PN (Polish Notation) and RPN (Reverse Polish Notation). Lukasiewicz created many-valued logic as a separate subject. The idea of multi-valueness is applied to hardware design (many-valued or fuzzy (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Zbiory rozmyte jako zakresy pojęć porządkujących.Kazimierz Trzęsicki - 1993 - Studia Semiotyczne 18:125-140.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark