Results for 'Kenan Sevin��'

67 found
Order:
 1. In the Networks of Norms: Brandomʼs Understanding of Rationality.Kenan Šljivo - 2020 - Filozofska Istrazivanja 40 (2):381-388.
  The paper analyses the concept of rationality as developed in the philosophical considerations of Robert Brandom. It is the analysis of Brandom's pragmatically-oriented discourse concerning the issue of rationality from the perspective of human being's linguistic practices, where only upon meeting the other members of specific linguistic community the aspects of human nature we may characterise by the term rationality are manifested. The central part of this paper treats Brandom's normative idiom that he postulates as explanatorily most suitable for understanding (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. La defensa de la diversidad.Kenan Malik - 2020 - In Manuel Arias-Maldonado (ed.), En busca del presente: veinte años de ensayo y pensamiento contemporáneo en la revista Letras Libres. Gris Tormenta.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  16
  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'ne Kandıra Ağzından Katkılar.Kenan Acar - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):375-375.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  11
  Place and Space in Christine Brooke-Rose's Life, End Of.Shlomith Rimmon-Kenan - 2012 - In Esther Cohen (ed.), Knowledge and Pain. Rodopi. pp. 84--293.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  58
  Dehşet Yönetimi Kuramı Açısından Ölüm Kaygısının İngiltere’de Müslümanlara Yönelik Tutumların Üzerindeki Etkisi.Kenan Sevinç - 2019 - Dini Araştırmalar 22 (55):27-50.
  İngiltere, Avrupa’da en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkelerden biridir ve ülkede Müslümanlara yönelik olumsuz tutumlar giderek artmaktadır. Yabancılara yönelik bu olumsuz tutumların birçok farklı psikolojik nedeni bulunmaktadır. Dehşet Yönetimi Kuramı kapsamında yapılan çeşitli araştırmalar, bu nedenlerden birisinin bireylere ölümün hatırlatılması olduğunu iddia etmektedir. Bu kurama göre, hayatta kalmak gibi güçlü bir motivasyona sahip olan insan aynı zamanda bu çabalarının bir gün başarısız olacağını bilir ve ölüm kaygısı yaşar. Ölümün hatırlatıldığı bireyler, ölüm kaygısının üstesinden gelmek için kendi kültürlerine yöneldiklerinde, diğer kültürlere (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  90
  Türki̇ye'de di̇n psi̇koloji̇si̇ alaninda yapilan li̇sansüstü tezler üzeri̇ne bi̇r i̇nceleme.Kenan Sevinç - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):243-243.
  Bu çalışmada, Türkiye’de 1963 ile 2012 yılları arasında din psikolojisi alanında yapılan ve hala devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerine ilişkin analizler yer almaktadır. Bunun yanında din psikolojisinin Türkiye’de akademide yer alışına dair kısa bir tarihçe vardır. Bu çalışmanın amacı, din psikolojisi doktora tezlerine ilişkin bir bibliyografya oluşturarak, araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilerine bir katalog sunmaktır. Ayrıca, tezlere ait verilerin analizleriyle, yapılacak yeni çalışmalara yol göstermek amaçlanmıştır. Yöntem olarak literatür taraması yapılmış, farklı kurumların katalogları taranmış ve alandaki akademisyenlerle görüşülmüştür. Elde (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  26
  Öğretmenlerin Rekreasyon Aktivitelerine Katılım Düzeyleri İle Yaşam Mutluluğu ve İş Performansları Arasındaki İlişki.Halise Dilek Sevin - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Bir Felsefe Geleneğimiz Var Mı?Kenan Gürsoy - 2006 - Etkileşim.
 9. SEVIN, E. - Le temps absolu et l'espace à quatre dimensions. [REVIEW]G. Loria - 1931 - Scientia 25 (49):45.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Sevin, E. - Le Temps Absolu Et L'espace À Quatre Dimensions. [REVIEW]G. Loria - 1931 - Scientia 25 (49):45.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Multiculturalism and the Politics of Identity.Kenan Malik - 2006 - In Dolan Cummings (ed.), Debating Humanism. Imprint Academic. pp. 26--55.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Eating Meat and Eating People.Cora Diamond & Kenan Professor - 2000 - In Cass R. Sunstein (ed.), Animal Rights: Current Debates and New Directions. Oup Usa.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   61 citations  
 13.  10
  Doubles and Counterparts: Patterns of Interchangeability in Borges' "The Garden of Forking Paths".Shlomith Rimmon-Kenan - 1980 - Critical Inquiry 6 (4):639-647.
  Analogy among characters is not the only structural device which blurs the boundaries of the self. The very repetition of the act of narration, involving a chain of quotations, makes the story a perfect example of what Jakobson calls "speech within speech"1 and divorces the various characters from their own discourse. In addition to the real author's speech to the real reader, crystallized in that of the implied author to the implied reader, the whole story is the speech of an (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  B'kî, Fuzûlî, Şeyhülisl'm Yahy' ve Nedîm Divanlarında Haz Kavramı.Kenan Bozkurt - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):215-215.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  Semantic-Pragmatic Impairment in the Narratives of Children With Autism Spectrum Disorders.Naama Kenan, Ditza A. Zachor, Linda R. Watson & Esther Ben-Itzchak - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Tem'ş' Kavramı ve Fuzûlî'de Güzelliğin Tem'ş' Boyutu.Kenan Bozkurt - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):151-151.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  -t Ekinin Farklı Bir Anlamsal İşlevi Üzerine.Kenan Azili - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):501-501.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  3
  Islamic Philosophy and the Globalization of Science: Ahmed Cevdet's Translation of the Sixth Chapter of Ibn Khaldun's Muqaddimah.Kenan Tekin - forthcoming - British Journal for the History of Science:1-17.
  This article contributes to the study of the globalization of science through an analysis of Ahmed Cevdet's nineteenth-century translation of the sixth chapter of Ibn Khaldun's Muqaddimah, which deals with the nature and history of science. Cevdet's translation and Ottomanization of that text demonstrate that science did not simply originate in Europe to be subsequently distributed to the rest of the world. Instead, knowledge transmitted from Europe was actively engaged with and appropriated by scholars, who sought to put that material (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  13
  N'bî'nin Manisa'daki Sanat Çevresi Ve Birrî-N'bî Dostluğu.Kenan Erdoğan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):631-631.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  11
  Tanrı Anlayışının Tezahürü: Yahve'den İsa'ya Geçiş Sorunu Üzerine.Kenan Has - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1085-1085.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  An Essay of Ontological Analysis of Abdulhak Hamid Tarhan’s Poem “A Night of Despondency” by Taking the Unreal Space to the Center.Kenan Mermer - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:657-680.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  4
  Bağdatlı Rûhî'de Hicvin Başka Bir Yüzü: Çarh Ve Dehr.Kenan Mermer - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):243-243.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  Fen'yî Ehl-I Cennet Efendi, "Teceliyy't".Kenan Erdoğan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):783-816.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. The Politics of Ignorance.Kenan Malik - 2008 - The Philosophers' Magazine 41 (41):87-93.
  For much of the past half century, politicians and scientists have largely spoken with a single voice on the issue of race. The experience of Nazism and the Holocaust made racial science politically unacceptable. It also shaped the scientific consensus that race was a social myth, not a biological reality. Today, however, that scientific consensus is beginning to crack.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  4
  An Analysis With The Ode of Şeyhülislam Bahayi Efendi in The Frame of Criticism Directed to Ottoman Poetry.Kenan Yavuz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Âşık Çelebi'nin Ravzatü'ş-Şühed' Tercümesinde Metodik Uygulamalar.Kenan ÖZÇELİK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):265-265.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  9
  Our Relational World Today: Exploring the Wisdom of St. Bonaventure.Kenan Osborne - 2013 - Franciscan Studies 71:511-539.
  The theme of this essay centers on the ways in which the theology of St. Bonaventure, who lived in the thirteenth century, can truly enhance the theological thinking of the twenty-first century. Bonaventure’s theological approach is fundamentally inter-relational, and inter-relational ways of thinking dominate the cultures of today’s world. Are these two forms of inter-relational perception compatible with one another? In this lecture, I attempt to show that the Franciscan world-view, especially as formulated by Bonaventure, offers a major format that (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  5
  A Scotistic Foundation for Christian Spirituality.Kenan Osborne Ofm - 2006 - Franciscan Studies 64 (1):363-405.
 29.  9
  Imago Iliadis. Le Bouclier d'Achille et la poésie de l'Iliade.Danièle Aubriot-Sévin - 1999 - Kernos 12:9-56.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  6
  Jean Rudhardt, Thémis et les Hôrai. Recherche sur les divinités grecques de la justice et de la paix.Danièle Aubriot-Sévin - 2000 - Kernos 13:298-304.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  4
  De la familiarité au culte : regards sur la posture des héros et des hommes face aux dieux dans l’épopée homérique.Danièle Aubriot-Sévin - 2008 - Kernos 21:139-153.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  3
  Les artistes de l’épopée homérique : les femmes, le dieu, et le poète.Danièle Aubriot-Sévin - 2004 - Kernos 17:43-66.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  8
  Formulations possibles du serment et conceptions religieuses en Grèce ancienne.Danièle Aubriot-Sévin - 1991 - Kernos 4:91-103.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34.  2
  W.D. Furley, J.M. Bremmer, Greek Hymns.Danièle Aubriot-Sévin - 2003 - Kernos 16:374-375.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  12
  Debating Singer.Peter Singer, Kenan Malik & Janet Radcliffe Richards - 2006 - The Philosophers' Magazine 36:72-75.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  7
  Köroğlu Keleşlerinden Köse Kenan'In Evlenme Yolculuğu.Salahaddin Bekki̇ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):623-623.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  4
  D. Aubriot-Sévin, Prière et conception religieuse en Grèce ancienne.Paul Wathelet - 1993 - Kernos 6:379-381.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  4
  An Empirical Perspective on Moral Expertise: Evidence From a Global Study of Philosophers.Yarden Niv & Raanan Sulitzeanu-Kenan - 2022 - Bioethics 36 (9):926-935.
  Considerable attention in bioethics has been devoted to moral expertise and its implications for handling applied moral problems. The existence and nature of moral expertise has been a contested topic, and particularly, whether philosophers are moral experts. In this study, we put the question of philosophers’ moral expertise in a wider context, utilizing a novel and global study among 4,087 philosophers from 96 countries. We find that despite the skepticism in recent literature, the vast majority of philosophers do believe in (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  13
  Interreligious Dialogue in the Views of Turkish Historians of Religions.Resul Çatalbaş & Kenan Çetinkaya - 2015 - HTS Theological Studies 71 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  9
  Osmanlı'da Ziraat Dergiciliğine Bir Bakış.Kenan Demi̇r - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):385-385.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  59
  Debating Singer.Peter Singer, Kenan Malik & Janet Radcliffe Richards - 2006 - The Philosophers' Magazine 36:72-75.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  Drivers behind the public perception of artificial intelligence: insights from major Australian cities.Tan Yigitcanlar, Kenan Degirmenci & Tommi Inkinen - forthcoming - AI and Society:1-21.
  Artificial intelligence is not only disrupting industries and businesses, particularly the ones have fallen behind the adoption, but also significantly impacting public life as well. This calls for government authorities pay attention to public opinions and sentiments towards AI. Nonetheless, there is limited knowledge on what the drivers behind the public perception of AI are. Bridging this gap is the rationale of this paper. As the methodological approach, the study conducts an online public perception survey with the residents of Sydney, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  19
  80 Askeri Darbesinin Mimarı Kenan Evren'in Ölümünün Türk Basınındaki Sunumu.Fatma Ni̇san - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 10):677-677.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. "Discourse in Psychoanalysis and Literature": Edited by Shlomith Rimmon-Kenan[REVIEW]Stephen J. Decker - 1988 - British Journal of Aesthetics 28 (4):395.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  7
  Artificial Intelligence in Local Governments: Perceptions of City Managers on Prospects, Constraints and Choices.Tan Yigitcanlar, Duzgun Agdas & Kenan Degirmenci - forthcoming - AI and Society.
  Highly sophisticated capabilities of artificial intelligence have skyrocketed its popularity across many industry sectors globally. The public sector is one of these. Many cities around the world are trying to position themselves as leaders of urban innovation through the development and deployment of AI systems. Likewise, increasing numbers of local government agencies are attempting to utilise AI technologies in their operations to deliver policy and generate efficiencies in highly uncertain and complex urban environments. While the popularity of AI is on (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  2
  Philosophy of History, From Social Criticism to Philosophy of Science and Back Again.Berber Bevernage, Broos Delanote, Anton Froeyman & Kenan Van De Mieroop - 2013 - Belgisch Tijdschrift Voor Nieuwste Geschiedenis. Journal of Belgian History 43 (4):164 - 172.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Aphrodisias and Rome: Documents From the Excavation of the Theatre at Aphrodisias Conducted by Professor Kenan T. Erim, Together with Some Related Texts.C. P. Jones & Joyce Reynolds - 1985 - American Journal of Philology 106 (2):262.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  3
  In Bello Proportionality: Philosophical Reflections on a Disturbing Empirical Study.Stephen de Wijze, Daniel Statman & Raanan Sulitzeanu-Kenan - 2022 - Journal of Military Ethics 21 (2):116-131.
  A recent empirical study has argued that experts in the ethics or the law of war cannot reach reasonable convergence on dilemmas regarding the number of civilian casualties who may be killed as a side effect of attacks on legitimate military targets. This article explores the philosophical implications of that study. We argue that the wide disagreement between experts on what in bello proportionality means in practice casts serious doubt on their ability to provide practical real-life guidance. We then suggest (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  44
  Aphrodisias and Rome Joyce Reynolds: Aphrodisias and Rome. Documents From the Excavation of the Theatre at Aphrodisias Conducted by Professor Kenan T. Erim, Together with Some Related Texts. (Journal of Roman Studies Monographs, 1.) Pp. Xviii + 214; 32 Plates, 9 Figs. London: Society for the Promotion of Roman Studies, 1982. [REVIEW]Stephen Mitchell - 1984 - The Classical Review 34 (02):291-297.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  5
  Introduction: The Future of the Theory and Philosophy of History.Broos Delanote, Anton Froeyman, Berber Bevernage & Kenan Van De Mieroop - 2014 - Journal of the Philosophy of History 8 (2):141-148.
1 — 50 / 67