Results for 'Kenan Sevin��'

63 found
Order:
 1. Eating Meat and Eating People.Cora Diamond & Kenan Professor - 2000 - In Cass R. Sunstein (ed.), Animal Rights: Current Debates and New Directions. Oup Usa.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   53 citations  
 2.  8
  Formulations possibles du serment et conceptions religieuses en Grèce ancienne.Danièle Aubriot-Sévin - 1991 - Kernos 4:91-103.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  16
  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'ne Kandıra Ağzından Katkılar.Kenan Acar - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):375-375.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  B'kî, Fuzûlî, Şeyhülisl'm Yahy' ve Nedîm Divanlarında Haz Kavramı.Kenan Bozkurt - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):215-215.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Tem'ş' Kavramı ve Fuzûlî'de Güzelliğin Tem'ş' Boyutu.Kenan Bozkurt - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):151-151.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  11
  Tanrı Anlayışının Tezahürü: Yahve'den İsa'ya Geçiş Sorunu Üzerine.Kenan Has - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1085-1085.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. SEVIN, E. - Le temps absolu et l'espace à quatre dimensions. [REVIEW]G. Loria - 1931 - Scientia 25 (49):45.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Sevin, E. - Le Temps Absolu Et L'espace À Quatre Dimensions. [REVIEW]G. Loria - 1931 - Scientia, Rivista di Scienza 25 (49):45.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  25
  Öğretmenlerin Rekreasyon Aktivitelerine Katılım Düzeyleri İle Yaşam Mutluluğu ve İş Performansları Arasındaki İlişki.Halise Dilek Sevin - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  10
  Doubles and Counterparts: Patterns of Interchangeability in Borges' "The Garden of Forking Paths".Shlomith Rimmon-Kenan - 1980 - Critical Inquiry 6 (4):639-647.
  Analogy among characters is not the only structural device which blurs the boundaries of the self. The very repetition of the act of narration, involving a chain of quotations, makes the story a perfect example of what Jakobson calls "speech within speech"1 and divorces the various characters from their own discourse. In addition to the real author's speech to the real reader, crystallized in that of the implied author to the implied reader, the whole story is the speech of an (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  -t Ekinin Farklı Bir Anlamsal İşlevi Üzerine.Kenan Azili - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):501-501.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Multiculturalism and the Politics of Identity.Kenan Malik - 2006 - In Dolan Cummings (ed.), Debating Humanism. Imprint Academic. pp. 26--55.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  An Essay of Ontological Analysis of Abdulhak Hamid Tarhan’s Poem “A Night of Despondency” by Taking the Unreal Space to the Center.Kenan Mermer - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:657-680.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Bağdatlı Rûhî'de Hicvin Başka Bir Yüzü: Çarh Ve Dehr.Kenan Mermer - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):243-243.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  An Analysis With The Ode of Şeyhülislam Bahayi Efendi in The Frame of Criticism Directed to Ottoman Poetry.Kenan Yavuz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Âşık Çelebi'nin Ravzatü'ş-Şühed' Tercümesinde Metodik Uygulamalar.Kenan ÖZÇELİK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):265-265.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Fen'yî Ehl-I Cennet Efendi, "Teceliyy't".Kenan Erdoğan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):783-816.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  13
  N'bî'nin Manisa'daki Sanat Çevresi Ve Birrî-N'bî Dostluğu.Kenan Erdoğan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):631-631.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  14
  Dehşet Yönetimi Kuramı Açısından Ölüm Kaygısının İngiltere’de Müslümanlara Yönelik Tutumların Üzerindeki Etkisi.Kenan Sevinç - 2019 - Dini Araştırmalar 22 (55):27-50.
  İngiltere, Avrupa’da en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkelerden biridir ve ülkede Müslümanlara yönelik olumsuz tutumlar giderek artmaktadır. Yabancılara yönelik bu olumsuz tutumların birçok farklı psikolojik nedeni bulunmaktadır. Dehşet Yönetimi Kuramı kapsamında yapılan çeşitli araştırmalar, bu nedenlerden birisinin bireylere ölümün hatırlatılması olduğunu iddia etmektedir. Bu kurama göre, hayatta kalmak gibi güçlü bir motivasyona sahip olan insan aynı zamanda bu çabalarının bir gün başarısız olacağını bilir ve ölüm kaygısı yaşar. Ölümün hatırlatıldığı bireyler, ölüm kaygısının üstesinden gelmek için kendi kültürlerine yöneldiklerinde, diğer kültürlere (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  76
  Türki̇ye'de di̇n psi̇koloji̇si̇ alaninda yapilan li̇sansüstü tezler üzeri̇ne bi̇r i̇nceleme.Kenan Sevinç - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (28):243-243.
  Bu çalışmada, Türkiye’de 1963 ile 2012 yılları arasında din psikolojisi alanında yapılan ve hala devam eden yüksek lisans ve doktora tezlerine ilişkin analizler yer almaktadır. Bunun yanında din psikolojisinin Türkiye’de akademide yer alışına dair kısa bir tarihçe vardır. Bu çalışmanın amacı, din psikolojisi doktora tezlerine ilişkin bir bibliyografya oluşturarak, araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilerine bir katalog sunmaktır. Ayrıca, tezlere ait verilerin analizleriyle, yapılacak yeni çalışmalara yol göstermek amaçlanmıştır. Yöntem olarak literatür taraması yapılmış, farklı kurumların katalogları taranmış ve alandaki akademisyenlerle görüşülmüştür. Elde (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Bir Felsefe Geleneğimiz Var Mı?Kenan Gürsoy - 2006 - Etkileşim.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  Semantic-Pragmatic Impairment in the Narratives of Children With Autism Spectrum Disorders.Naama Kenan, Ditza A. Zachor, Linda R. Watson & Esther Ben-Itzchak - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  5
  A Scotistic Foundation for Christian Spirituality.Kenan Osborne Ofm - 2006 - Franciscan Studies 64 (1):363-405.
 24.  18
  Imago Dei: Aproximación a la antropología teológica de San Buenaventura.Francisco de Asíis Chavero Blanco J. G. Bougerol. [REVIEW]Kenan Osborne - 1997 - Speculum 72 (3):801-803.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  7
  Our Relational World Today: Exploring the Wisdom of St. Bonaventure.Kenan Osborne - 2013 - Franciscan Studies 71:511-539.
  The theme of this essay centers on the ways in which the theology of St. Bonaventure, who lived in the thirteenth century, can truly enhance the theological thinking of the twenty-first century. Bonaventure’s theological approach is fundamentally inter-relational, and inter-relational ways of thinking dominate the cultures of today’s world. Are these two forms of inter-relational perception compatible with one another? In this lecture, I attempt to show that the Franciscan world-view, especially as formulated by Bonaventure, offers a major format that (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. The Politics of Ignorance.Kenan Malik - 2008 - The Philosophers' Magazine 41 (41):87-93.
  For much of the past half century, politicians and scientists have largely spoken with a single voice on the issue of race. The experience of Nazism and the Holocaust made racial science politically unacceptable. It also shaped the scientific consensus that race was a social myth, not a biological reality. Today, however, that scientific consensus is beginning to crack.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  11
  Place and Space in Christine Brooke-Rose's Life, End Of.Shlomith Rimmon-Kenan - 2012 - In Esther Cohen (ed.), Knowledge and Pain. Rodopi. pp. 84--293.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  4
  De la familiarité au culte : regards sur la posture des héros et des hommes face aux dieux dans l’épopée homérique.Danièle Aubriot-Sévin - 2008 - Kernos 21.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  9
  Imago Iliadis. Le Bouclier d'Achille et la poésie de l'Iliade.Danièle Aubriot-Sévin - 1999 - Kernos 12:9-56.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  6
  Jean Rudhardt, Thémis et les Hôrai. Recherche sur les divinités grecques de la justice et de la paix.Danièle Aubriot-Sévin - 2000 - Kernos 13:298-304.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  3
  Les artistes de l’épopée homérique : les femmes, le dieu, et le poète.Danièle Aubriot-Sévin - 2004 - Kernos 17:43-66.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  W.D. Furley, J.M. Bremmer, Greek Hymns.Danièle Aubriot-Sévin - 2003 - Kernos 16:374-375.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  4
  D. Aubriot-Sévin, Prière et conception religieuse en Grèce ancienne.Paul Wathelet - 1993 - Kernos 6:379-381.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  16
  On the Advantage and Disadvantage of Black History Month for Life: The Creation of the Post-Racial Era.Kenan van de Mieroop - 2016 - History and Theory 55 (1):3-24.
 35.  13
  Interreligious Dialogue in the Views of Turkish Historians of Religions.Resul Çatalbaş & Kenan Çetinkaya - 2015 - Hts Theological Studies 71 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  6
  Köroğlu Keleşlerinden Köse Kenan'In Evlenme Yolculuğu.Salahaddin Bekki̇ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):623-623.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  9
  Osmanlı'da Ziraat Dergiciliğine Bir Bakış.Kenan Demi̇r - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):385-385.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  57
  Debating Singer.Peter Singer, Kenan Malik & Janet Radcliffe Richards - 2006 - The Philosophers' Magazine 36:72-75.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  11
  Debating Singer.Peter Singer, Kenan Malik & Janet Radcliffe Richards - 2006 - The Philosophers' Magazine 36:72-75.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  19
  80 Askeri Darbesinin Mimarı Kenan Evren'in Ölümünün Türk Basınındaki Sunumu.Fatma Ni̇san - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 10):677-677.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Aphrodisias and Rome: Documents From the Excavation of the Theatre at Aphrodisias Conducted by Professor Kenan T. Erim, Together with Some Related Texts.C. P. Jones & Joyce Reynolds - 1985 - American Journal of Philology 106 (2):262.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  10
  A Feminist And Semitic Opera Of Halide Edıp Adıvar: Kenan Çobanları.Selahattin ÇİTÇİ - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:655-668.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  17
  Blood Pressure Control in Patients with Hypertension: A Retrospective Cohort Study.Umit Aydogan, Yusuf C. Doganer, Aslı Atik, James E. Rohrer, Deniz Engin Gok, Ebru Cirpan, Mahmut I. Yilmaz & Kenan Saglam - 2015 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 21 (2):313-319.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  4
  Philosophy of History After 1945: A Bibliometric Study.Berber Bevernage, Gisele Iecker de Almeida, Broos Delanote, Anton Froeyman, Patty Huijbers & Kenan van de Mieroop - 2019 - History and Theory 58 (3):406-436.
  Much has been said about what philosophy of history should be. This bibliometric assessment of research in the philosophy of history examines what scholars in this field have actually produced. The study covers a dataset-a subsection of the bibliography of the International Network for Theory of History-of 13,953 books, articles, book chapters, dissertations, and other scholarly publications, encompassing materials written in seven different languages published between 1945 and 2014. This material was classified according to a multilayered system of taxonomy consisting (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  1
  Philosophy of History, From Social Criticism to Philosophy of Science and Back Again.Berber Bevernage, Broos Delanote, Anton Froeyman & Kenan Van De Mieroop - 2013 - Belgisch Tijdschrift Voor Nieuwste Geschiedenis. Journal of Belgian History 43 (4):164 - 172.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  43
  Aphrodisias and Rome Joyce Reynolds: Aphrodisias and Rome. Documents From the Excavation of the Theatre at Aphrodisias Conducted by Professor Kenan T. Erim, Together with Some Related Texts. (Journal of Roman Studies Monographs, 1.) Pp. Xviii + 214; 32 Plates, 9 Figs. London: Society for the Promotion of Roman Studies, 1982. [REVIEW]Stephen Mitchell - 1984 - The Classical Review 34 (02):291-297.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  33
  Jews and God-Fearers at Aphrodisias: Greek Inscriptions with Commentary. [REVIEW]A. Geoffrey Woodhead, J. Reynolds, R. Tannenbaum & Kenan T. Erim - 1989 - Journal of Hellenic Studies 109:243-243.
 48. "Discourse in Psychoanalysis and Literature": Edited by Shlomith Rimmon-Kenan[REVIEW]Stephen J. Decker - 1988 - British Journal of Aesthetics 28 (4):395.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  4
  Introduction: The Future of the Theory and Philosophy of History.Broos Delanote, Anton Froeyman, Berber Bevernage & Kenan Van De Mieroop - 2014 - Journal of the Philosophy of History 8 (2):141-148.
 50.  1
  Exploring Perceptions of Religion and Science Among Turkish Academics.Miguel Farias, Thomas J. Coleman & Kenan Sevinç - 2021 - Studia Humana 10 (4):18-35.
  The religiosity of academics has been studied for over a decade. With few exceptions, this research has been conducted on American “elite” scientists, and data from non-Western countries is lacking. Drawing from psychological and sociological literature, the present exploratory study investigates the religiosity of Turkish academics and their perceptions on the relationship between religion and science, and associated variables such as interpretation of the Quran, and belief in evolution and creationism. Moreover, we address criticism directed at previous research by probing (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 63