Results for 'Kodeksy etyczne'

106 found
Order:
 1. Etyczne aspekty relacji lekarz-przedstawiciel medyczny.Wojciech Słomski - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14:277-292.
  Zadaniem przedstawiciela handlowego firmy farmaceutycznej jest promocja produktów tej firmy w bezpośrednich kontaktach z lekarzami. Przedstawiciel medyczny pełni funkcję zbliżoną do funkcji przedstawiciela handlowego: reprezentuje firmę farmaceutyczną, jednak reprezentuje w sposób szczególny, bo w bezpośrednich kontaktach z lekarzami. Jego zadaniem jest polecanie" lekarzowi produktów danej firmy. Owo „polecanie" w praktyce nie sprowadza się do udzielenia prostych informacji na temat skuteczności leku, jego skutków ubocznych, zalet i wad w porównaniu z innymi lekami itd., gdyż taką wiedzę lekarz czerpie z fachowych pism. (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  63
  Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarz¸adowych.Andrzej Klimczuk - 2012 - In Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik Standardów Normatywnych Dla Organizacji Pozarz¸Adowych Z Powiatu Oleckiego. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej. pp. 74--92.
  Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarz¸adowych Andrzej Klimczuk In Katarzyna Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik Standardów Normatywnych Dla Organizacji Pozarz¸Adowych Z Powiatu Oleckiego. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej. pp. 74--92 (2012) .
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  26
  Problemy etyczne transplantologii. Perspektywa niedoboru narządów do przeszczepu.Piotr Grzegorz Nowak - 2014 - Diametros 42:150-177.
  The article provides a critical overview of the Polish bioethics literature concerning the shortage of organs for transplantation. Problems related to this issue bear, to a considerable degree, on the attempt to answer the question how to increase the number of organs available in ethically acceptable ways. Polish authors have focused, in this respect, on the analysis and assessment of two solutions: an opt out system of acquiring organs and a system that allows the aquisition of organs on a “free (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4. Dylematy etyczne specjalistów Public Relations w procesie zarządzania kryzysem.Anna Adamus-Matuszyńska - 2008 - Prakseologia 148 (148):81-106.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Etyczne i informacyjne przesłanki trwałego rozwoju,[w:] Unia Europejska, Geneza–rozwój–perspektywy, red. Dołęga JM.L. Michnowski - 2002 - Episteme 25.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Kodeksy wojowników jako składnik etyki walki.Justyna Moruś - 2008 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 9:5-22.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  31
  Podstawowe pytanie etyczne w horyzoncie prawdy, wolności i odpowiedzialności.Jacek Filek - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):161-176.
 8.  91
  Przeżycie etyczne w badaniach Edyty Stein.Piotr Janik - 2017 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 22 (2):179-199.
  The expression “moral experience”, along with the concomitant notion of experience itself, seems to have been understood in divergent ways. Taking as a background three views currently operative in our culture - emotivism, the ethics of duty, and the notion of an ethics “beyond good and evil” - a conception of ethical experience will be presented based on the findings of Edith Stein as elaborated in her work "Philosophy of Psychology and the Humanities".
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Etyczne aspekty klonowania ludzi. W nawiązaniu do powieści Kazuo Ishiguro Nie opuszczaj mnie.Anna Głąb - 2012 - Diametros 32:37-61.
  Tematem artykułu jest etyczny problem klonowania ludzi. Zaprezentowane zostają w nim najważniejsze argumenty przeciwko klonowaniu obecne w powieści Kazuo Ishiguro Nie opuszczaj mnie. Wśród argumentów moralnych przeciwko klonowaniu ludzi przeanalizowane zostają: argument z instrumentalizacji oraz wewnętrznego życia klonów; z ograniczenia wolności jednostki oraz z jej unieszczęśliwienia; z prawa do posiadania wyjątkowej tożsamości i otwartej przyszłości; ze szkód psychicznych i rozchwiania tożsamości; z naturalnego prawa jednostki do relacji rodzinnych. Na koniec autor przeformułuje argument z mądrości odrazy na argument z mądrości współczucia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Wartości etyczne i estetyczne w myśli Kierkegaarda.Malina Barcikowska - 2009 - Ruch Filozoficzny 66 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Etyczne aspekty edukacji obronnej.Tadeusz Berliński - 2005 - Prakseologia 145 (145):183-192.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Etyczne fundamenty konsultingu.Małgorzata Mrówka - 2009 - Prakseologia 149 (149):133-150.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Konflikty etyczne u kresu życia w relacji lekarz-pacjent. Refleksja w kontekście projektu powołania szpitalnych komisji etycznych.Marian Machinek Msf - 2009 - Diametros 22:64-75.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Etyczne aspekty zaufania.Grzegorz Graff - 2003 - Prakseologia 143 (143):99-108.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Etyczne aspekty konkurencji w świetle religii dalekiego, środkowego i południowego wschodu.Leszek Karczewski - 2000 - Prakseologia 140 (140).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Problemy etyczne i prawne związane z działalnością biobanków.Jakub Pawlikowski, Jarosław Sak & Krzysztof Marczewski - 2009 - Diametros 19:106-118.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Etyczne aspekty emancypacji kobiet w ujęciu Fryderyka Nietzschego.Józef Pietrzak - 1987 - Studia Filozoficzne 259 (6).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Etyczne aspekty rozwoju kapitalizmu w Polsce.Jadwiga Tomczyk-tołkacz - 1996 - Prakseologia 136 (136).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Problemy etyczne jako wieloaspektowe problemy projektowe.Jacek J. Jaśtal - 2007 - Diametros 13:91-101.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Antropologiczno-etyczne podstawy opieki terminalnej.Tadeusz Ślipko - 2001 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 6:20-20.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Poglądy Etyczne Mariana Morawskiego SJ.Tadeusz Ślipko - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):127-138.
  Father Marian Morawski was born on the fifteenth of August 1845 in Gräfenberg. He joined the order of the Jesuits in 1863 in Stara Wieś. He began his philosophical studies there in 1866, which he finished in Cracow in 1868. Next he studied theology there during the years 1868-1872. In 1870 he was ordained in Śrem. So educated, he lectured philosophy to young Jesuits at Stara Wieś College. It was at that time, that he prepared and published the work by (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Konflikty etyczne u kresu życia w relacji lekarz-pacjent. Refleksja w kontekście projektu powołania szpitalnych komisji etycznych.M. S. F. Machinek - 2009 - Diametros 22:64-75.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Etyczne konsekwencje działań w dziedzinie zdrowia publicznego.Maria Nowacka - 2005 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 6:19-28.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Etyczne i prakseologiczne znaczenie stereotypów w komunikacji.Tadeusz Olewicz - 1999 - Prakseologia 139 (139).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Etyczne granice stosowania zasady większości - o politycznej teologii demokracji.Wolfgang Palaver - 1998 - Civitas 2 (2):181-214.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  12
  Poglady etyczne Mariana morawskiego sj.Tadeusz Ślipko - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:127-136.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  Dylematy etyczne XX wieku: klonowanie.Wojciech Słomski - 2003 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 9.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Etyczne aspekty transplantacji (Organtransplatation, „Studium Generale”.Zbigniew Zwoliński - 1971 - Etyka 9.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Studenci medycyny o Kodeksie Etyki Lekarskiej.Jacek Hołówka - 1993 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 6 (2):147-161.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  2
  Życie i kodeksy.Aldona Jawłowska - 1994 - Etyka 27:194-195.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Standardy etyczne pracowników przedsiębiorstw polskich i portugalskich - analiza porównawcza.Olgierd Swiatkiewicz - 2007 - Prakseologia 147 (147):209-230.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Etyczne aspekty transplantacji substancji mózgowej.Zbigniew Szawarski - 1989 - Studia Filozoficzne 284 (7-8).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Etyczne aspekty uprawiania nauki (\"Ethik der Wissenschaften? - Philosophische Fragen\", pod red. Elisabeth Stroker, Wyd. W. Fink and Schoningh, Munchen 1984). [REVIEW]Wojciech Sztombka - 1987 - Studia Filozoficzne 259 (6).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Etyczne aspekty zapobiegania i udzielania pomocy w samobójstwie.Dieter Biernbacher - 1988 - Etyka 23:63-90.
  Whereas traditional ethical discussions of suicide have primarily dealt with questions relating to the moral rightness or wrongness of suicidal acts, the problem of which moral criteria should govern acts of preventing, admitting and aiding suicide has rarely been discussed systematically. In the present paper it is argued that suicide is morally neutral in all cases in which it does not constitute grave damage, material or psychological, to others, that this does not imply that non-prevention, in the same range of (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Etyczne zagadnienia transplantacji.Dieter Biernbacher - 1997 - Etyka 30:137-148.
  The author discusses some ethical problems connected with taking human organs for transplantation from living and dead people. First of all, he asks whether being an organ giver should be taken as our moral duty. It seems to be the duty of heart in Kantian terms. Various possibilities in the legal regulation of taking organs are considered here as well as the criteria and forms of their distribution. None of them, however, can be satisfying because of the inescapable conflict between (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  Rękopisy etyczne (do druku przygotowali Ulrich Schrade i Bogusław Wolniewicz).Henryk Elzenberg - 1988 - Etyka 24:249-264.
  Henryk Elzenberg is one of the most prominent Polish philosophers of this century. His main publications are: the brilliant Foundations of Leibniz’s Metaphysics of 1917; a philosophical diary published in 1963 as Trouble with Being; and a collection of papers Man and Value. Elzenberg’s principal field of inquiry was axiology, in which he put forward a deep and original conception of his own. That, however, remains still mostly in the form of manuscripts and lecture notes, of which we publish two (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  1
  Paradygmaty etyczne (Wasil K. Prodanow, Poznanie i cennosti).Wiktor Ganżyn - 1981 - Etyka 19:220-221.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  Teksty etyczne w spuściźnie naukowej Kazimierza Twardowskiego.Ryszard Jadczak - 1996 - Etyka 29:237-245.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  Etyczne aspekty obywatelskiego sprzeciwu.Ija Lazari-Pawłowska - 1990 - Etyka 25:139-172.
  The author draws a distinction between active and passive resistance. The latter is defined as a mental protest against some events in public life that is not followed by additional action. The former, or active resistance, is further divided by the author into resistance with the use of violence and resistance which renounced violence. She concentrates on the concept of violence and puts the question if, and in what circumstances, a recourse to violence is justified. She quotes various opinions on (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Etyczne podstawy kontroli genetycznej.Alicja Przyłuska-Fiszer - 1988 - Etyka 23:111-131.
  The purpose of this paper is to examine some beliefs about the ethical justification of negative eugenics, i.e. a policy of limiting the frequency of childbearing by women prone to give birth to children with genetic defects. The main thrust of the paper is to define and defend of a particular duty v i s – á – v i s the future generations, viz. the duty to provide the future persons with healthy genetic endowment. In the first part of (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  1
  Stanowisko etyczne Tadeusza Kotarbińskiego (Tadeusz Kotarbiński, Studia z zakresu filozofii, etyk i nauk społecznych).Tadeusz Pszczołowski - 1971 - Etyka 9:227-231.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Etyczne i historyczne uzasadnienie socjalizmu.Roman Rudziński - 1970 - Etyka 7:77-99.
  The author analyses the problematic of historical necessity and ethical regularity of socialism, taking the marxist philosophy as a point of departure. He criticizes opinions represented in philosophical and ideological discussions of this problem in the period of the Second International and argues that the above problematic, which results from a confrontation of marxism with a new historical situation and with the current of the neo-Kantian philosophy, was an axis which has brought into focus the theoretical decisions both of revisionists (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Etyczne aspekty farmakoterapii.Zbigniew Szawarski - 1998 - Etyka 31:147-167.
  Said Paracelsus – “All substances are poisonous; there is none that is not a poison. The right dose distinguishes a poison and a remedy.” Most clinical problems can be boiled down to the following practical syllogism: “If a patient has a condition p, then he should be treated with q, r, or t or whatever combination of them. The patient X has the condition p. Therefore, the patient X should be treated with q, or r, or t, or whatever combination (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Etyczne Problemy Samobójstwa (Margaret Pabst Battin, Ethical Issues in Suicide).Krzysztof Tittenbrun - 1986 - Etyka 22:293-297.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  3
  Aspekty Etyczne Badań Klinicznych Zlecanych Przez Zachodnie Firmy Farmaceutyczne W NRD.Anja Werner, Christian König, Jan Jeskow & Florian Steger - 2016 - Etyka 53:85-104.
  Between 1983 and 1990, at least 163 Western drugs were tested in the GDR. On the basis of archival documentation, relevant literature, and interviews we examined the clinical trials of five drugs more thoroughly; two of these individual case studies are introduced in this article. In the case of the clinical trials of the synthetic human growth hormone Saizen we found extensive trial and patient documentation, which allows for a detailed analysis of ethical aspects such as parent information and informed (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  Poglądy etyczne Alberta Camusa.Stanisław Zapaśnik - 1966 - Etyka 1:287-335.
  The aim of the paper here presented is to reconstruct the ethical views of Camus and to provide an account of their evolution. Wherever Camus’s axiological convictions closely correspond to his philosophical cogitations, and where the latter appear to present evidence of Camus’s efforts to find theoretical ground for the former the article also supplies information concerning the philosophical ideas of the author of ‚Le Mythe de Sisyphe’.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Koncepcje etyczne Czesława Znamierowskiego.Zygmunt Ziembiński - 1971 - Etyka 9:91-112.
  The article presents the ethical conceptions of Czesław Znamierowski, a prominent Polish moral philosopher, professor of general theory of law of University of Poznań. The task of reconstructing Znamierowski’s ideas is rather difficult: his works concerning ethical problems are written with a looseness much unlike thee cautious and priggish style of works presenting the philosophical systems. Moreover, in the course of time his opinions changed in several points.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Etyczne aspekty transplantacji.Zbigniew Zwoliński - 1971 - Etyka 9:256-258.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. III Ogólnopolskie Forum Etyczne 13-15 czerwca 2007.Sławomir Drelich - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (1).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Szaleństwo upodmiotowione. Etyczne źródła myśli psychoanalitycznej w świetle koncepcji Jurgena Habermasa i Charlesa Taylora.Antoni Grzybowski - 2019 - Diametros 61:1-18.
  The aim of the article is to illustrate the ethical foundations of psychoanalysis and to outline the ethical origins of Freudian theory. To this end, Jürgen Habermas' conception of knowledge-constitutive interests is discussed, which draws on psychoanalysis as an example of science justified in its form through an underlying emancipatory interest. The analysis of the position of the German philosopher is complemented by Charles Taylor's reflections on the sources of the contemporary conceptions of subjectivity and related ethical conceptions considered in (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 106