Results for 'Kofuku no Kagaku'

1000+ found
Order:
 1.  4
  Franz Winter: Hermes und Buddha. Die neureligiöse Bewegung „Kôfuku no kagaku“ in Japan, Münster: LIT 2012, 383 S.Almut-Barbara Renger - 2013 - Zeitschrift für Religions- Und Geistesgeschichte 65 (3):295-299.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  49
  The transformation of a recent Japanese new religion: Ōkawa Ryūhō and Kōfuku no Kagaku.Trevor Astley - 1995 - Japanese Journal of Religious Studies 22 (3-4):343-380.
 3.  14
  Vom spirituellen Medium zum wiedergeborenen Buddha und darüber hinaus. Zum Wandel im Selbstverständnis des Gründers der japanischen Religionsgemeinschaft Kofuku no kagaku.Franz Winter - 2008 - Zeitschrift für Religionswissenschaft 16 (1):59-81.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  25
  on “The New Age in Japan.” The issue gives the non-specialist as well as the specialist an excellent opportunity to catch up with the latest in that classic homeland of new religions. The reader will quickly find that while the familiar new religions such as Tenrikyo and Soka Gakkai are still there, attention has moved to a newer set. These are frequently. [REVIEW]Recent Japanese New Religion, Okawa Ryuho & Kofuku no Kagaku - 1995 - Japanese Journal of Religious Studies 22 (3-4).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Ningen No Kagaku to Tetsugaku.Lucien Goldmann, Ikutaro Shimizu & Koji Kawamata - 1960 - Iwanami Shoten.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Kinsei Nihon No Kagaku Shisåo.Shigeru Nakayama - 1993
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  22
  Chûgoku no kagaku Yabuuchi Kiyoshi.N. Sivin - 1977 - Isis 68 (3):478-479.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Meiji, Taishōki no kagaku shisōshi =.Osamu Kanamori (ed.) - 2017 - Tōkyō: Keisō Shobō.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Posuto Reisen jidai no kagaku/gijutsu.Hideto Nakajima, Masachi Ōsawa, Takumi Satō, Atsushi Sugita & Tōru Morotomi (eds.) - 2017 - Tōkyō: Iwanami Shoten.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Shakai No Naka No Kagaku: Hikari to Kage.Robert M. May - 2007 - Monbu Kagakushō Kagaku Gijutsu Seisaku Kenkyūjo Dai 2 Chōsa Kenkyū Gurūpu.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Ningen shinka no kagaku tetsugaku: kōdō, kokoro, bunka = Philosophy of human evolutionary studies.Hisashi Nakao - 2015 - Nagoya-shi: Nagoya Daigaku Shuppankai.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Seishin igaku no kagaku to tetsugaku.Kōji Ishihara, Yukihiro Nobuhara & Masanari Itokawa (eds.) - 2016 - Tōkyō: Tōkyō Daigaku Shuppankai.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  Edo Jidai no Kagaku [Science during the Edo Period, 1600-1867]. Tokyo Science Museum.Shio Sakanishi - 1935 - Isis 24 (1):159-160.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  10
  Sōgen jidai no kagaku gijutsu shi (History of Science and Technology in the periods of Sung and Yuan)Sogen jidai no kagaku gijutsu shi.Ho Peng-Yoke & Yabuuchi Kiyoshi - 1968 - Journal of the American Oriental Society 88 (3):607.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Kagaku No Kaishakugaku.Keiichi Noe - 1993
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Kagaku Gijutsusha No Tame No Jissen Seimei Rinri.Yukio Tsunoda - 2012 - Shōwadō.
  動物実験、生殖補助医療、クローン、再生医療、遺伝子組換え...技術と倫理が交差する「生命の現場」のための画期的入門書。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Kagaku Bummei No Fukken.Shūhei Aida (ed.) - 1978
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Kagaku No Hōhō to Bunrui.Nobue Satō - 1950
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Kagakusha no kenkyū rinri: kagaku, raifu saiensu o chūshin ni.Satoshi Tanaka - 2018 - Tōkyō-to Bunkyō-ku: Tōkyō Kagaku Dōjin.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Kagaku no shakaishi: Runesansu kara 20-seiki made.Yasu Furukawa - 2018 - Tōkyō-to Taitō-ku: Chikuma Shobō.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Kurashi no naka no nise kagaku.Takeo Samaki - 2017 - Tōkyō-to Chiyoda-ku: Heibonsha.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Kagaku tetsugaku e no shōtai.Keiichi Noe - 2015 - Tōkyō-to Taitō-ku: Chikuma Shobō.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Giji Kagaku to Kagaku No Tetsugaku.Tetsuji Iseda - 2003
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  11
  Kagaku no shakaishi: Runessansu kara 20 seiki made. . Yasu Furukawa.James R. Bartholomew - 1992 - Isis 83 (2):299-300.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Seimei to kagaku gijutsu no rinrigaku: dejitaru jidai no shintai, nō, kokoro, shakai.Naoki Morishita & Tsuyoshi Awaya (eds.) - 2016 - Tōkyō-to Chiyoda-ku: Maruzen Shuppan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Tsuchida Kyōson no shisō to jinbun kagaku: 1910-nendai Nihon shisōshi kenkyū.Daisuke Kawai - 2016 - Kyōto-shi: Kōyō Shobō.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Yosoku ga tsukuru shakai: "kagaku no kotoba" no tsukawarekata.Tomiko Yamaguchi & Masato Fukushima (eds.) - 2019 - Tōkyō-to Meguro-ku: Tōkyō Daigaku Shuppankai.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Futeisei kara mita kagaku: hirakareta kenkyū, soshiki, shakai no tame ni = Incertitude of science: opening up research, organizations and society.Gō Yoshizawa - 2021 - Nagoya-shi: Nagoya Daigaku Shuppankai.
  科学には「モヤモヤ」がつきまとう。不定性と向きあうことで知と未知への態度を鍛える二一世紀の学問論。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  18
  Takeo Sugihara. Brouwer ronrigaku no tachi-ronrigaku-teki tokusei . Kagaku, vol. 21 no. 6 , pp. 294–295.S. Kuroda - 1955 - Journal of Symbolic Logic 20 (2):172-173.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  11
  Itô Kiyoshi. Sûgaku no kiso to siteno syûgôron . Kagaku kiso ron kenkyû , vol. 1 no. 1 , pp. 8–12.S. Kuroda - 1956 - Journal of Symbolic Logic 21 (1):95-95.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  18
  Kuroda Sigekatu. Sûgaku no tyokkansei to sono mu-muzyunsei ni tuite . Kisokagaku, vol. 1 no. 2 , pp. 33–44.Kuroda Sigekatu. Aristotle no ronri to Brouwer no ronri ni tuite . Kagaku, vol. 18 no. 1 , pp. 2–10.Kuroda Sigekatu. Intuitionistische Untersuchungen der formalistischen Logik. Nagoya mathematical journal, vol. 2 , pp. 35–47. [REVIEW]M. Ohnishi - 1956 - Journal of Symbolic Logic 21 (2):196-196.
 32. Kūkan ni asobu: jinbun kagaku no kūkanron.Tadayuki Tayama (ed.) - 2016 - Sapporo-shi: Hokkaidō Daigaku Shuppankai.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  16
  Menger Karl. Sin ronrigaku. Japanese translation of 3706 by Tomoharu Hirano. Kagaku ronrigaku, Nissin-Syoin, Tokyo 1944, pp. 29–73.Dubislav Walter. Kigô ronrigaku zyosetu . Japanese translation of Chapters 2 and 3 of 32814 and Der metamathematische Problemkreis from 32812, by Syûitirô Yosioka. Kagaku ronrigaku, Nissin-Syoin, Tokyo 1944, pp. 75–142.Carnap Rudolf. Kigô ronrigaku no taikei. Japanese translation of System der Logistik by Tomoharu Hirano. Kagaku ronrigaku, Nissin-Syoin, Tokyo 1944, pp. 143–248.Łukasiewicz Jan. Tati ronrigaku no tetugakuteki kôsatu. Japanese translation of 1868 by Makoto ltô. Kagaku ronrigaku, Nissin-Syoin, Tokyo 1944, pp. 249–282.Łukasiewicz Jan. Ronrigaku to sono kisoteki mondai. Japanese translation of VII 35 by Makoto Itô. Kagaku ronrigaku, Nissin-Syoin, Tokyo 1944, pp. 283–309.Popper Karl. Tankyû ronrigaku zyosetu. Japanese translation of the Einführung of 537½1 by Syûitirô Yosioka. Kagaku ronrigaku, Nissin-Syoin, Tokyo 1944, pp. 311–349.Hahn Hans. Ronr. [REVIEW]H. Hiż - 1954 - Journal of Symbolic Logic 19 (3):236-236.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  14
  Akira Nakamura. Tati ronri to sono kôrikei ni tuite . Kagaku kisoron kenkyû , vol. 5 no. 4 , pp. 165–171.Takeo Sugihara - 1966 - Journal of Symbolic Logic 31 (2):274-275.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  13
  Nakamura Katsumi. Kagakutehi ninsiki – Wien Gakudan no kenkai . Kagaku ronrigaku, Nissin-Syoin, Tokyo 1944, pp. 1–27. , no. 9 .). [REVIEW]Takeo Sugihara - 1954 - Journal of Symbolic Logic 19 (3):235-235.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  8
  Nakamura Akira. Yôsô ronri to tati ronri no kankei ni tuite . Kagaku kisoron kenkyû , vol. 6 no. 1 , pp. 34–40, and vol. 6 no. 4 , pp. 15–20. [REVIEW]Takeo Sugihara - 1970 - Journal of Symbolic Logic 35 (4):582-582.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Netsuzō no kagakusha: STAP saibō jiken.Momoko Suda - 2014 - Tōkyō: Bungei Shunjū.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Kibō No Hajimari: Ryūdōkasuru Sekai De.Yūji Genda & Shigeki Uno (eds.) - 2009 - Tōkyō Daigaku Shuppankai.
  希望学は終わらない。凄惨で過酷な現実は、希望の母でもある。過去や現在の悲惨な事実に正面から向き合うことなく、未来の希望を語ることはできない。それは、全4巻を通じた希望学全体のメッセージである。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  3
  公共哲学: Kō to shi no shisōshi.Takeshi Sasaki & Tʻae-chʻang Kim (eds.) - 2001 - Tōkyō Daigaku Shuppankai.
  1. Kō to shi no shisōshi -- 2. Kō to shi no shakai kagaku -- 3. Nihon ni okeru kō to shi -- 4. Ō-Bei ni okeru kō to shi -- 5. Kokka to ningen to kōkyōsei -- 6. Keizai kara mita kōshi mondai -- 7. Chūkan shūdan ga hiraku kōkyōsei -- 8. Kagaku gijutsu to kōkyōsei -- 9. chikyū kankyō to kōkyōsei -- 10. 21-seiki kōkyō tetsugaku no chihei -- 14. Rīdāshippu kara kangaeru kōkyōsei.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Ronbun netsuzō wa naze okita no ka.Haruo Sugi - 2014 - Tōkyō: Kōbunsha.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Ronbun netsuzō wa naze okita no ka.Haruo Sugi - 2014 - Tōkyō: Kōbunsha.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Ueyama Shunpei to shin Kyōto gakuha no tetsugaku.Jun Sugawara - 2019 - Kyōto-shi: Kōyō Shobō.
  今西錦司・梅棹忠夫等の人文研のメンバーとの交流を通じて比較文明史を構築する哲学者の立場から21世紀の文理融合のモデルを模索。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Fukuoka Shin'ichi, Nishida tetsugaku o yomu: seimei o meguru shisaku no tabi: dōteki heikō to zettai mujunteki jiko dōitsu.Yoshiaki Ikeda - 2017 - Tōkyō: Akashi Shoten.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  12
  Is Applied Philosophy to be Learnt? (Book review: Oyo-tetsugaku wo manabu hito no tame ni (A study guide to applied philosophy), Korega Oyo-tetugaku da! [REVIEW]Yuko Murakami - 2013 - Kagaku Tetsugaku 46 (1):69-76.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  14
  Can Cartesian Mind Survive?Masako Ota - 2011 - Kagaku Tetsugaku 44 (1):75-90.
  In Kagaku no Sekai to Kokoro no Tetsugaku, Mr.Michio Kobayashi features on Descartes' theory of minds as "subjecitive-active consciousness", and defends it against the materialist movement. I show that Kobayashi's method has a difficulty for defending existence of our minds because Descartes didn't allow the scientific investigation of our mental experience from outside,and so cannot appropriately grasp the significance of other minds.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  15
  Kōfuku-ji and Shugendo.Royall Tyler - 1989 - Japanese Journal of Religious Studies 16 (2/3):143-180.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47. Kyōkai no genshōgaku: shigen no umi kara ryūtai no sonzairon e.Tetsuya Kōno - 2014 - Tōkyō: Chikuma Shobō.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Kagaku to rinri: AI jidai ni towareru tankyū to sekinin = Science & ethics.Tsutomu Kaneko, Kuniyoshi Sakai & Keiichi Noe (eds.) - 2021 - Tōkyō-to Chiyoda-ku: Chūō Kōron Shinsha.
  新型コロナ対策でも注目された科学者の倫理とは? AI時代に科学とどう向き合うべきか? 最先端の研究をわかりやすく解説する。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Kagaku gijutsu shakairon to wa nani ka =.Yūko Fujigaki & Tadashi Kobayashi (eds.) - 2020 - Tōkyō-to Meguro-ku: Tōkyō Daigaku Shuppankai.
  科学技術と社会の間に、「新たな関係」を構築する。原発事故、気候工学、ゲノム編集、...現代に生じるさまざまな課題にどう取り組むか?科学技術社会論(STS)は、日ごろあたりまえと考えられている事柄の見え 方を変える力をもつ。イノベーション論や科学技術政策との関係もふくめて問い直す。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Kagaku shakaigaku =.Miwao Matsumoto (ed.) - 2021 - Tōkyō-to Meguro-ku: Tōkyō Daigaku Shuppankai.
  巨大な災害や事故、環境問題、医療、生命倫理など、進歩する科学技術は社会に大きな恩恵をもたらすと同時に深刻な問題を投げかける。これらの問題にアプローチする科学社会学の基本から最前線までがわかる初のテキス ト。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000