Results for 'Krzysztof J. Gorgolewski'

1000+ found
Order:
 1.  31
  Making replication prestigious.Krzysztof J. Gorgolewski, Thomas Nichols, David N. Kennedy, Jean-Baptiste Poline & Russell A. Poldrack - 2018 - Behavioral and Brain Sciences 41.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  50
  Dynamic network participation of functional connectivity hubs assessed by resting-state fMRI.Alexander Schaefer, Daniel S. Margulies, Gabriele Lohmann, Krzysztof J. Gorgolewski, Jonathan Smallwood, Stefan J. Kiebel & Arno Villringer - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 3.  19
  Untranslated Parts of Genes Interpreted: Making Heads or Tails of High-Throughput Transcriptomic Data via Computational Methods.Krzysztof J. Szkop & Irene Nobeli - 2017 - Bioessays 39 (12):1700090.
  In this review we highlight the importance of defining the untranslated parts of transcripts, and present a number of computational approaches for the discovery and quantification of alternative transcription start and poly-adenylation events in high-throughput transcriptomic data. The fate of eukaryotic transcripts is closely linked to their untranslated regions, which are determined by the position at which transcription starts and ends at a genomic locus. Although the extent of alternative transcription starts and alternative poly-adenylation sites has been revealed by sequencing (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Latynoamerykańska teologia wyzwolenia (\"Teologia wyzwolenia. Wybór tekstów\", red. nauk. D. Tanalski, Warszawa 1987).Krzysztof J. Hinz - 1987 - Studia Filozoficzne 265 (12).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  9
  Canaanite Scribes in the Amarna Letters. By Juan-Pablo Vita.Krzysztof J. Baranowski - 2022 - Journal of the American Oriental Society 138 (3).
  Canaanite Scribes in the Amarna Letters. By Juan-Pablo Vita. Alter Orient und Altes Testament, vol. 406. Münster: Ugarit-Verlag, 2015. Pp. xii + 179, 78 plates. €97.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Dwa renesansy. Polityczno-prawne źródła laicyzacji kultury średniowiecznej (W. Ullmann, \"Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu\", Łódź 1985).Krzysztof J. Brozi - 1988 - Studia Filozoficzne 269 (4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  26
  Philosophical premises of functional anthropology.Krzysztof J. Brozi - 1992 - Philosophy of the Social Sciences 22 (3):357-369.
  The philosophical roots of Malinowski's functionalism are in the academic circles of Krakow, where three figures seem to have exerted a particularly strong influence: Pawlicki, Straszewski, and Heinrich. The predominant trend in philosophy at that time was empiriocriticism, as developed by Mach and Avenarius. Also important were F. A. Lange's interpretation of Marburg neo-Kantianism. It should be noted that the historical philosophy field was extremely broad and diverse. Functionalism, a philosophically open concept, cannot be subordinated to any one philosophical system, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Idea logiki jako nauki o nauce w badaniach logicznych Husserla.Krzysztof J. Kilian - 2003 - Colloquia Communia 74 (1):550-559.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  Plant Cell Wall Signaling in the Interaction with Plant-Parasitic Nematodes.Krzysztof Wieczorek & Georg J. Seifert - 2012 - In Guenther Witzany & František Baluška (eds.), Biocommunication of Plants. Springer. pp. 139--155.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Logic Programming Languages: Constraints, Functions, and Objects.Krzysztof R. Apt & J. J. M. M. Rutten - 1993 - MIT Press.
  This collection of current research on logic programming languages presents results from a three-year, ESPRIT-funded effort to explore the integration of the foundational issues of functional, logic, and object-oriented programming. It offers valuable insights into the fast-developing extensions of logic programming with functions, constraints, concurrency, and objects. Chapters are grouped according to the unifying themes of functional programming, constraint, logic programming, and object-oriented programming.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  9
  Employees Perception of Organizational Crises and Their Reactions to Them – A Norwegian Organizational Case Study.Jarle Løwe Sørensen, Jamie Ranse, Lesley Gray, Amir Khorram-Manesh, Krzysztof Goniewicz & Attila J. Hertelendy - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Organizational sensemaking is crucial for resource planning and crisis management since facing complex strategic problems that exceed their capacity and ability, such as crises, forces organizations to engage in inter-organizational collaboration, which leads to obtaining individual and diverse perspectives to comprehend the issues and find solutions. This online qualitative survey study examines how Norwegian Sea Rescue Society employees perceived the concept of an organizational crisis and how they sensed their co-workers react to it. The scope was the ongoing COVID-19 pandemic, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  14
  Estimating Cognitive Workload in an Interactive Virtual Reality Environment Using EEG.Christoph Tremmel, Christian Herff, Tetsuya Sato, Krzysztof Rechowicz, Yusuke Yamani & Dean J. Krusienski - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 13.  7
  Personalized change awareness: Reducing information overload in loosely-coupled teamwork.Ofra Amir, Barbara J. Grosz, Krzysztof Z. Gajos & Limor Gultchin - 2019 - Artificial Intelligence 275 (C):204-233.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  24
  Frequency Control of Microchip Lasers.Arkadiusz J. Antonczak & Krzysztof M. Abramski - 2005 - In Alan Blackwell & David MacKay (eds.), Power. New York: Cambridge University Press. pp. 1064.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  14
  A Life of Scholarship with Santayana: Essays and Reflections.Herman J. Saatkamp, Krzysztof Piotr Skowroński & Charles Padrón (eds.) - 2021 - Boston: Brill | Rodopi.
  Herman J. Saatkamp’s _A Life of Scholarship with Santayana: Essays and Reflections_ gathers together his work of a lifetime. There are twenty-three pieces, in three sections: “Santayana and Philosophy,” “Editorship,” and “Genetic Concerns and the Future of Philosophy.”.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Filozofia matematyki J.S. Milla.Krzysztof Wójtowicz - 2006 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 60.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Filozofia a świat prędkości nadświetlnych (\"Fiłosofskije problemy gipotiezy swierchswietowych skorostiej\", pod red. J. Mołczanowa, Moskwa 1986).Krzysztof Żabicki - 1988 - Studia Filozoficzne 267 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  Semikompatybilizm J. M. Fischera w kontekście alternatywnych możliwości działań.Krzysztof Rojek - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:177-197.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  4
  O niektórych zasadach polityki społecznej (J. Howie (ed.), Ethical Principles for Social Policy).Krzysztof Tittenbrun - 1988 - Etyka 23:168-173.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  15
  From Metapsychologie to Realpsychologie: archetypal imagery in the psychologies of C.G. Jung and J. Hillman.Krzysztof Czapkowski & Andrzej Pankalla - 2023 - Analiza I Egzystencja 62:43-64.
  Choć teorie C.G. Junga i J. Hillmana były już dogłębnie analizowane w licznych tekstach, prezentowany artykuł ma na celu wprowadzenie nowego spojrzenia na genealogię ich koncepcji. Śledząc historię pojęć obrazu psychicznego oraz archetypu, tekst rekonstruuje ewolucję ich myśli na kanwie dwóch jakościowych podejść psychologii: freudowskiej Metapsychologii (pierwotnie rozumianej jako psychoanalityczną naukę skoncentrowaną na zastąpieniu metafizyki) oraz diltheyowskiej Psychologii Realnej (deskryptywnej psychologii badającej aktywność duszy). Prezentowane studium skupia się na okresie 1912-1979 rozciągającym się od ustanowienia integralnej szkoły jungowskiej do ustanowienia przez (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  12
  Jaka etyka dla postchrześcijańskiego świata?Krzysztof Stachewicz - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (3):431-439.
  Tytułowe zagadnienie jest w artykule analizowane w przestrzeni współmyślenia z Sebastianem Gałeckim, autorem książki pt. Etyka chrześcijańska dla postchrześcijańskiej epoki. Pytanie o model etyki dla współczesnych czasów, określanych nie bez racji jako postchrześcijańskie, jest jednym z ważniejszych zagadnień współczesnych poszukiwań etycznych. Autor wspomnianej monografii chce zbudować taki model poprzez scalenie trzech, jego zdaniem pozostających w izolacji, tradycji etyki: teorii prawa naturalnego, teorii cnót i teorii sumienia, w ich współczesnej wykładni dokonanej przez J. Finnisa, A. MacIntyre’a i J.H. Newmana. Czy taka (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  15
  Od wydawcy (jerzy pelc) 5 I. wspomnienia pozgonne.Jerzy Pelc, Jerzy Szacki, Jarosław Fali, Jacek Wojtysiak, Janina Buczkowska, Krzysztof Rotter, Adam Olech, Aleksandra Żukrowska, Jan Doroszewski & Jerzy J. Kolarzowski - 2001 - Studia Semiotyczne 23 (1):3.
  Chciałem Go pożegnać. Kilkakrotnie próbowałem napisać choć parę słów. O Nim samym. Okazało się, że nie potrafię. Udało mi się tylko przedstawić Jego poglądy na reizm Tadeusza Kotarbińskiego, ale uczyniłem to gdzie indziej. Muszę tu poprzestać na ofiarowaniu Mu tego, co napisałem na Jego dziewięćdziesiąte urodziny, w osiemdziesięciolecie naszej przyjaźni.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  6
  Żywa obecność filozoficznych idei Pierre’a Duhema [Pierre Duhem, cent ans plus tard 1916–2016, édités par J.F. Stoffel avec la collaboration de S. Ben Ali]. [REVIEW]Krzysztof Szlachcic - 2019 - Studia Philosophica Wratislaviensia 13 (4):125-130.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Grzegorz J. Grzmot-Bilski, \\\"W poszukiwaniu syntezy. Między wiarą a rozumem\\\", Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003, ss. 184. [REVIEW]Krzysztof Rogucki - 2004 - Filo-Sofija 4 (1(4)).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Recenzja książki J. Wawrzyniaka: Rewolucja i demokracja. Myśl polityczna komunistów Europy Zachodniej.Krzysztof Kucharski - 1987 - Colloquia Communia 32 (3-4):265-271.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Eliminacja etyki a realizm racji.Krzysztof Saja - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 21 (2):87-100.
  Antyrealizm etyczny reprezentowany jest obecnie przez około 30% filozofów analitycznych. Podzielają oni przekonanie, że nie istnieją moralne własności, fakty czy wartości. Przez długi okres rozwijany był on zwłaszcza przez akognitywistów. Jednak od czasu publikacji książki J. Mackiego Ethics. Inventingright and wrong (1977) antyrealistyczny sceptycyzm został zradykalizowany, przybierając także formę teorii globalnego błędu. Przyjęcie powyższego przekonania prowadzi do trzech strategii postępowania: 1. fikcjonalizmu asertorycznego (J. Mackie), 2. fikcjonalizmu nieasertorycznego (R. Joyce) oraz 3. eliminatywizmu (I. Hinckfuss i R. Garner). W artykule, przyjmując (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Czy Rawlsowska koncepcja justice as fairness jest deontologiczna?Krzysztof Kędziora - 2021 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:207-221.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  13
  The Works of George Santayana, volume IX, Winds of Doctrine: Studies in Contemporary Opinion ed. by Martin A. Coleman, David E. Spiech, and Faedra Lazar Weiss (review). [REVIEW]Krzysztof Skowroński - 2024 - Transactions of the Charles S. Peirce Society 59 (4):462-465.
  In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:Reviewed by:The Works of George Santayana, volume IX, Winds of Doctrine: Studies in Contemporary Opinion ed. by Martin A. Coleman, David E. Spiech, and Faedra Lazar WeissKrzysztof (Chris) Piotr SkowrońskiEdited by Martin A. Coleman, David E. Spiech, and Faedra Lazar WeissThe Works of George Santayana, volume IX, Winds of Doctrine: Studies in Contemporary Opinion Cambridge, MA, and London, England: The MIT Press, 2023; 359 pp., incl.indexIt is not merely (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  29
  Kosmologia wczesnego Wszechświata [recenzja] A.D. Dołgow, J. B. Zeldowicz, M. B. Sażim, Kosmołogia ranniej Wsjeliennoj, 1988. [REVIEW]Krzysztof Maślanka - 1991 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 13.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  10
  Poglądy filozoficzne Antoniego Skorulskiego SJ (1715-1777) [Les conceptions philosophiques d'Antoine Skorulski, S.J. (1715-1777)]. [REVIEW]Krzysztof Rachański - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 3 (1):288-291.
  Skorulski fut un des plus eminents professeurs de philosophie a l'Academie de Vihia au XVIIIe siecle et auteur de deux ouvrages philosophiques. Plus tard, il fut recteur de trois colleges des jesuites, provincial des jesuites en Lituanie et ensuite recteur de l'Academie de Viina. Cette dissertation constitue une breve monographie de Skorulski en tant que philosophe. Elle contient sa biographie, la description de ses ouvrages et la caracteristique de sa philosophie. La brochure contient en particuher: Conceptions philosophiques: Logique. Metaphysique. Physique (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  6
  Roman Darowski. Poglądy filozoficzne Antoniego Skorulskiego SJ (1715-1777) [Les conceptions philosophiques d'Antoine Skorulski, S.J. (1715-1777)]. [REVIEW]Krzysztof Rachański - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 3 (1):288-291.
  Skorulski fut un des plus eminents professeurs de philosophie a l'Academie de Vihia au XVIIIe siecle et auteur de deux ouvrages philosophiques. Plus tard, il fut recteur de trois colleges des jesuites, provincial des jesuites en Lituanie et ensuite recteur de l'Academie de Viina. Cette dissertation constitue une breve monographie de Skorulski en tant que philosophe. Elle contient sa biographie, la description de ses ouvrages et la caracteristique de sa philosophie. La brochure contient en particuher: Conceptions philosophiques: Logique. Metaphysique. Physique (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  33
  Boundedness and absoluteness of some dynamical invariants in model theory.Krzysztof Krupiński, Ludomir Newelski & Pierre Simon - 2019 - Journal of Mathematical Logic 19 (2):1950012.
  Let [Formula: see text] be a monster model of an arbitrary theory [Formula: see text], let [Formula: see text] be any tuple of bounded length of elements of [Formula: see text], and let [Formula: see text] be an enumeration of all elements of [Formula: see text]. By [Formula: see text] we denote the compact space of all complete types over [Formula: see text] extending [Formula: see text], and [Formula: see text] is defined analogously. Then [Formula: see text] and [Formula: see (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33.  37
  Borel equivalence relations and Lascar strong types.Krzysztof Krupiński, Anand Pillay & Sławomir Solecki - 2013 - Journal of Mathematical Logic 13 (2):1350008.
  The "space" of Lascar strong types, on some sort and relative to a given complete theory T, is in general not a compact Hausdorff topological space. We have at least three aims in this paper. The first is to show that spaces of Lascar strong types, as well as other related spaces and objects such as the Lascar group Gal L of T, have well-defined Borel cardinalities. The second is to compute the Borel cardinalities of the known examples as well (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 34.  22
  Varieties of Idealization and Strategies of Modification of Social Theory. The Case of the Totalitarian Syndrome.Krzysztof Brzechczyn - 2012 - Człowiek I Społeczeństwo 34:235-47.
  The aim of this paper is to consider the influence of the methodological status of the concept of the totalitarian syndrome on the strategy of its development. It is argued that the totalitarian syndrome as put forward by Carl J. Friedrich and Zbigniew Brzezinski represented a kind of social modelling. However, there are different approaches to modelling in the social sciences. Modelling, when perceived from a neo-Hegelian perspectives, leads to the elaboration of dependencies between social phenomenon and their main factors. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  7
  Katětov order between Hindman, Ramsey and summable ideals.Rafał Filipów, Krzysztof Kowitz & Adam Kwela - forthcoming - Archive for Mathematical Logic:1-18.
  A family $$\mathcal {I}$$ I of subsets of a set X is an ideal on X if it is closed under taking subsets and finite unions of its elements. An ideal $$\mathcal {I}$$ I on X is below an ideal $$\mathcal {J}$$ J on Y in the Katětov order if there is a function $$f{: }Y\rightarrow X$$ f : Y → X such that $$f^{-1}[A]\in \mathcal {J}$$ f - 1 [ A ] ∈ J for every $$A\in \mathcal {I}$$ A (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  3
  O transcendentalizmie oddziaływań zwrotnych.Krzysztof Kościuszko - 2011 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17:41-49.
  W artykule proponuję nową wersję transcendentalizmu, uwzględniającą współczesny stan nauki oraz filozofii. Idee tego transcendentalizmu prezentuję w toku dyskusji z P. Churchlandem, J. Kimem, K. Popperem, J. Searlem, S. Pinkerem, E. Husserlem, I. Kantem i J. Konorskim.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  24
  Galois groups as quotients of Polish groups.Krzysztof Krupiński & Tomasz Rzepecki - 2020 - Journal of Mathematical Logic 20 (3):2050018.
  We present the (Lascar) Galois group of any countable theory as a quotient of a compact Polish group by an F_σ normal subgroup: in general, as a topological group, and under NIP, also in terms of Borel cardinality. This allows us to obtain similar results for arbitrary strong types defined on a single complete type over ∅. As an easy conclusion of our main theorem, we get the main result of [K. Krupiński, A. Pillay and T. Rzepecki, Topological dynamics and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  16
  XVII. Krzysztof Kieślowski.Christopher J. Knight - 2010 - In Omissions Are Not Accidents: Modern Apophaticism From Henry James to Jacques Derrida. University of Toronto Press. pp. 176-184.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  4
  Filozof i terytorium: polityka idei w myśli Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczki, Krzysztofa Pomiana i Marka J. Siemka = Philosopher and territory: politics of ideas in the thinking of Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko, Krzysztof Pomian and Marek J. Siemek.Szymon Wróbel - 2016 - Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  31
  On Stable Quotients.Krzysztof Krupiński & Adrián Portillo - 2022 - Notre Dame Journal of Formal Logic 63 (3):373-394.
  We solve two problems from a work of Haskel and Pillay concerning maximal stable quotients of groups ∧-definable in NIP theories. The first result says that if G is a ∧-definable group in a distal theory, then Gst=G00 (where Gst is the smallest ∧-definable subgroup with G∕Gst stable, and G00 is the smallest ∧-definable subgroup of bounded index). In order to get it, we prove that distality is preserved under passing from T to the hyperimaginary expansion Theq. The second result (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  15
  Three Model-Theoretic Constructions for Generalized Epstein Semantics.Krzysztof A. Krawczyk - 2022 - Review of Symbolic Logic 15 (4):1023-1032.
  This paper introduces three model-theoretic constructions for generalized Epstein semantics: reducts, ultramodels and $\textsf {S}$ -sets. We apply these notions to obtain metatheoretical results. We prove connective inexpressibility by means of a reduct, compactness by an ultramodel and definability theorem which states that a set of generalized Epstein models is definable iff it is closed under ultramodels and $\textsf {S}$ -sets. Furthermore, a corollary concerning definability of a set of models by a single formula is given on the basis of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  42
  Negatywistyczna metafizyka unitarna Leszka Nowaka jako przykład współczesnego namysłu metafizycznego.Krzysztof Kiedrowski - forthcoming - Filozofia.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  3
  Od metody do metafizyki: poznanie teoretyczne w ujęciu Karla R. Poppera.Krzysztof Jerzy Kilian - 2001 - Rzeszʹow: Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  32
  Ethical aspects of sponsorship.Krzysztof Klincewicz - 1998 - Journal of Business Ethics 17 (9-10):1103 - 1110.
  The paper regards sponsorship as an agreement, in which the sponsor undertakes an action with economic nature for the sake of a sponsored subject. Typical cases related to unethical conduct of sponsors and subjects are described, as well as some social contexts of sponsorship and its influence on the public opinion.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Etyka biznesu według Alasdaira Macintyre\'a.Krzysztof Klincewicz - 1998 - Prakseologia 138 (138).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Deus sive visione.Krzysztof Matuszewski - Klossowski - 1991 - Principia 3.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  24
  Superrosy fields and valuations.Krzysztof Krupiński - 2015 - Annals of Pure and Applied Logic 166 (3):342-357.
 48.  55
  Adorno and Heidegger: philosophical questions.Iain Macdonald & Krzysztof Ziarek (eds.) - 2007 - Stanford, Calif.: Stanford University Press.
  This collection of essays explores the conflictual history and future implications of two important traditions of twentieth-century European thought: the ...
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 49.  14
  Dame Christian Colet and Thomas More.J. B. Trapp - 1967 - Moreana 4 (Number 15-4 (3):103-114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  21
  On Bounded Type-Definable Equivalence Relations.Ludomir Newelski & Krzysztof Krupi?Ski - 2002 - Notre Dame Journal of Formal Logic 43 (4):231-242.
  We investigate some topological properties of the spaces of classes of bounded type-definable equivalence relations.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
1 — 50 / 1000