7 found
Order:
 1. Fred Dretske, \"Naturalizowanie umysłu\", tłum. B. Świątczak, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004, ss. 189. [REVIEW]Krzysztof Rogucki - 2006 - Filo-Sofija 6 (1(6)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Grzegorz J. Grzmot-Bilski, \\\"W poszukiwaniu syntezy. Między wiarą a rozumem\\\", Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003, ss. 184. [REVIEW]Krzysztof Rogucki - 2004 - Filo-Sofija 4 (1(4)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Józef Bremer, \"Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a problem świadomości\", Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005, ss. 433.Krzysztof Rogucki - 2008 - Filo-Sofija 8 (1(8)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Jaegwon Kim, \\\"Umysł w świecie fizycznym. Esej na temat problemu umysłu i ciała oraz przyczynowania mentalnego\", tłum. R. Poczobut, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2002, ss. 142. [REVIEW]Krzysztof Rogucki - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Ontologia integralna Andrzeja Chmieleckiego.Krzysztof Rogucki - 2006 - Filo-Sofija 6 (1(6)):171-206.
  Author: Rogucki Krzysztof Title: ANDRZEJ CHMIELECKI’S INTEGRAL ONTOLOGY (Ontologia integralna Andrzeja Chmieleckiego) Source: Filo-Sofija year: 2006, vol:.6, number: 2006/1, pages:171-206 Keywords: ANDRZEJ CHMIELECKI, INTEGRAL ONTOLOGY, MATERIALISM, TRANSFORMATIONISM Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail:The article analyses of the Andrzej Chmielecki’s system of integral ontology as a solution to the psychological problem – transformationism. From the standpoint of integral ontology Chmielecki confronts the fundamental problems of the theory of cognition, axiology, philosophy of language, (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Tadeusz Buksiński, \"Współczesne filozofie polityki\", Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2006, ss. 414.Krzysztof Rogucki - 2007 - Filo-Sofija 7 (1(7)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  11
  Wypowiedzi performatywne w filozofii języka Eugeniusza Grodzińskiego.Krzysztof Rogucki - 2010 - Filo-Sofija 10 (10 (2010/1)):123-137.
  Author: Rogucki Krzysztof Title: PERFORMATIVES IN PHILOSOPHY LANGUAGE OF EUGENIUSZ GRODZIŃSKI (Wypowiedzi performatywne w filozofii języka Eugeniusza Grodzińskiego) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.10, number: 2010/1, pages: 123-137 Keywords: JOHN L. AUSTIN, EUGENIUSZ GRODZIŃSKI, PHILOSOPHY OF LANGAUAGE, PERFORMATIVES Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The article is focused on the works of Eugeniusz Grodziński that concern performatives. The problem is if Austin’s theory of illocution is continuation of his theory of performatives or (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark