16 found
Order:
See also
Krzysztof Saja
Uniwersytet Szczeciński
 1. The moral footprint of animal products.Krzysztof Saja - 2013 - Agriculture and Human Values 30 (2):193–202.
  Most ethical discussions about diet are focused on the justification of specific kinds of products rather than an individual assessment of the moral footprint of eating products of certain animal species. This way of thinking is represented in the typical division of four dietary attitudes. There are vegans, vegetarians, welfarists and ordinary meat -eaters. However, the common “all or nothing” discussions between meat -eaters, vegans and vegetarians bypass very important factors in assessing dietary habits. I argue that if we want (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2. O dyskryminacji par jednopłciowych.Krzysztof Saja - 2012 - Diametros 34:92–115.
  In my paper I discuss the argument that the absence of the legal possibility to contract same-sex marriages is discriminatory. I argue that there is no analogy between the legal situation of same-sex couples and African-Americans, women or disabled persons in the nineteenth century. There are important natural differences between same-sex and different-sex couples that are good reasons for the legal disparities between them. The probability of having and raising children is one of them. Therefore, demanding that same-sex couples have (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3. O dyskryminacji małżeństw homoseksualnych. Odpowiedź Tomaszowi Sieczkowskiemu.Krzysztof Saja - 2013 - Diametros 37:193–209.
  My paper is a reaction to polemic of Tomasz Sieczkowski "Discrimination nonetheless. A reply to Krzysztof Saja” [ICF "Diametros" (36) 2013] that he wrote against my paper "Discrimination against same-sex couples" [ICF “Diametros" (34) 2012]. The purpose of the paper is to refute Sieczkowski’s objections that rely on wrong interpretation of the structure of my main argument. I will describe the proper course of the reasoning that I have expressed in the first article and undermine the Sieczkowski’s proposal to justify (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4. Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a deontologią.Krzysztof Saja - 2015 - Universitas.
  The primary goal of this monograph is to justify the possibility of building a hybrid theory of normative ethics which can combine ethical consequentialism, deontology and virtue ethics. The aim of the book is to demonstrate the possibility of constructing a synthetic theory from ethical traditions that are generally considered to be contradictory. In addition, I propose an outline of an original theory which tries to carry out such a synthesis. I call it Institutional Function Consequentialism. The justification for a (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5.  12
  The Functional Model of Analysis as Middle Ground Meta-Ethics.Krzysztof Saja - 2019 - Diametros 17 (63):69-89.
  The main purpose of the paper is to present a new framework of meta-ethics which I call the Functional Model of Analysis. It presupposes that the most important meta-ethical question is not “What is the meaning of normative words, sentences and what is the ontological fabric of the moral world?” but “What should morality and ethics be for?”. It is a form of meta-ethics that focuses on finding theoretical resources that can be helpful in understanding ongoing ethical debates between disciples (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Minimalizacja cierpienia zwierząt a wegetarianizm.Krzysztof Saja - 2013 - Analiza I Egzystencja 22:67-83.
  The article is a reductio ad absurdum of assumptions which are shared by a large number of followers of the animal welfare movement and utilitarianism. I argue that even if we accept the main ethical arguments for a negative moral assessment of eating meat we should not promote vegetarianism but rather beefism (eating only meat from beef cattle). I also argue that some forms of vegetarianism, i.e. ichtivegetarianism, can be much more morally worse than normal meat diet. In order to (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Internalizm motywacyjny Richarda M. Hare'a.Krzysztof Saja - 2007 - Analiza I Egzystencja 5:179-202.
  Ethics of Richard M. Hare is widely considered as a classical example of the strong internalistic theory of motivation: he is thought to believe that having a moral motive is a sufficient condition to act accordingly. However, strong internalism has difficulties with explaining the phenomenon of acrasia and amoralism. For this reason some critics charge him with developing a false theory of moral motivation. In the article I present Hare's answer to these questions by dividing the discussion about motivation into (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Eliminacja etyki a realizm racji.Krzysztof Saja - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 21 (2):87-100.
  Antyrealizm etyczny reprezentowany jest obecnie przez około 30% filozofów analitycznych. Podzielają oni przekonanie, że nie istnieją moralne własności, fakty czy wartości. Przez długi okres rozwijany był on zwłaszcza przez akognitywistów. Jednak od czasu publikacji książki J. Mackiego Ethics. Inventingright and wrong (1977) antyrealistyczny sceptycyzm został zradykalizowany, przybierając także formę teorii globalnego błędu. Przyjęcie powyższego przekonania prowadzi do trzech strategii postępowania: 1. fikcjonalizmu asertorycznego (J. Mackie), 2. fikcjonalizmu nieasertorycznego (R. Joyce) oraz 3. eliminatywizmu (I. Hinckfuss i R. Garner). W artykule, przyjmując (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Utylitaryzm i welfaryzm a uzasadnienie wegetarianizmu.Krzysztof Saja - 2013 - Analiza I Egzystencja 22:239-247.
 10. O użyteczności filozofii.Krzysztof Saja - 2014 - Filo-Sofija 14 (26):65-74.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Język a utylitaryzm. Filozofia moralna Richarda M. Hare'a.Krzysztof Saja - 2008 - Aureus.
 12. Konsekwencjalizm kantowski D. Cummiskeya i D. Parfita a autonomia podmiotu.Krzysztof Saja - 2013 - Etyka 46:88-104.
  Standardowy, podręcznikowy wykład etyki ujmuje kantyzm jako formę deontologii. Wpływ na to miał sam I. Kant, który krytykował konsekwencjalizm i bronił prawomocności deontycznych rygorów. Wielu jego kontynuatorów podziela jego opinie, uznając, że etyk-kantysta musi być deontologiem. Jednak kantowski konsekwencjalizm nie jest stanowiskiem wewnętrznie sprzecznym – twierdzą tak m.in. R.M. Hare, D. Cummiskey, S. Kagan czy D. Parfit. W niniejszym artykule przedstawiam sposób godzenia kantyzmu i konsekwencjalizmu, skupiając się na teoriach D. Cummiskeya i D. Parfita. Rozważam również najczęściej stawiany zarzut wobec (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Hare'a-Horgana-Timmonsa argument przeciwko deskryptywizmowi.Krzysztof Saja - 2005 - Diametros 3:56-74.
  In recent years, with the appearance of a new wave of realism and non-descriptivism, the old dispute in meta-ethics between cognitivism and non-cognitivism has resurfaced. At present one of the most intensely discussed arguments among meta-ethicists is the so-called Moral Twin Earth argument of Terrence Horgan and Mark Timmons. It was presented in a series of articles published at the beginning of the nineties. However, a similar argument was put forth much earlier by Richard Hare, though the participants of the (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  17
  Semantyka moralności a kryteria wyboru teorii metaetycznej.Krzysztof Saja - 2008 - Etyka 41:147-161.
  Od początku rozwoju stuletniej historii metaetyki rozważania językowe grały kluczową rolę przy wyborze dobrej teorii metaetycznej. Celem artykułu jest ukazanie i wyjaśnienie tego faktu poprzez wskazanie na najistotniejsze motywy rozwoju dociekań metaetycznych. Postawiona została również teza, że główny problem metaetyki ująć należy szerzej, niż uczynił to w ostatnich latach we wpływowy sposób M. Smith. W tym celu zaprezentowane zostały dwa kryteria dobrej teorii metaetycznej postulowane przez M. Timmonsa i T. Horgana: kryterium koherencji i doświadczenia oraz cechy języka moralności, jak również (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  8
  Utylitaryzm preferencji poprzez zmianę preferencji?Wlodek Rabinowicz & Krzysztof Saja - 2010 - Analiza I Egzystencja 12 (2010):7-36.
  Authorized Polish translation of Rabinowicz, Wlodek "Preference utilitarianism by way of preference change?" In: Grüne-Yanoff, Till and Hansson, Sven Ove, 'Preference change: approaches from philosophy, economics and psychology.' Theory and decision library A. Springer, Dordrecht, Netherlands, pp. 185-206. ISBN 9789048125920. Translated by Krzysztof Saja.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  Filozoficzne źródła antyrealizmu etycznego.Krzysztof Saja - 2014 - Roczniki Filozoficzne 62 (1):5-24.
  PHILOSOPHICAL SOURCES OF ETHICAL ANTI-REALISM S u m m a r y ! In the contemporary analytic philosophy about one-third of authors tend toward moral antirealism. Sources of its popularity have to be found in many arguments justifying the abandonment of moral realism. Every realist should meet them. Unfortunately, in Polish literature about ethics it is difficult to find a presentation and a critique of these arguments. Many philosophers who represent continental philosophy like Neo-Thomism, material Value-Ethics, hermeneutic ethics, assume ethical (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark