Results for 'Krzysztof W��jtowicz'

1000+ found
Order:
 1.  5
  W trosce o kulturę logiczną w badaniach filozoficznych i teologicznych.Krzysztof Śleziński - 2019 - Philosophical Problems in Science 66:326-330.
  Book review: Polska filozofia chrześcijańska XX wieku. Stanisław Kamiński, Kazimierz Marek Wolsza [Polish Christian Philosophy: Stanisław Kamiński and Kazimierz Marek Wolsza]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2019, ss. 232.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. W obronie internalizmu. Searle versus Putnam.Krzysztof Gajewski - 2008 - Filozofia Nauki 3.
  The article concerns the problem of reference in general, and the controversy internalism - externalism in particular. The author presents and discusses John R. Searle's criticism of Hilary Putnam's famous arguments for causal theory of reference: the elms-beech example and the Twin Earth example. Instead of external theory of reference Searle proposes his own intentional theory of reference. According to that theory the reference of a name is determined by intentional content of that name. The name is used properly only (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Krzysztof rotter.Problem Niejasności Językowych W. Drugiej Filozofii, Wittgensteina I. Gramatyce Krytycznej Schachtera & I. Jego Konsekwencje - 2004 - Studia Semiotyczne 25:291.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Znaczenie Muzyki - Znaczenia w Muzyce : Próba Ogólnej Teorii na Tle Estetyki Susanne Langer.Krzysztof Guczalski - 1999 - Kraków, Polska: Musica Iagellonica.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Radość w obliczu śmierci (przeł. Krzysztof Matuszewski).Georges Bataille - 2002 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 2.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Krzysztof Stachewicz. W Poszukiwaniu Podstaw Moralności. Tomistyczna Etyka Prawa Naturalnego a Etyka Wartości Dietricha von Hildebranda.Józef Bremer - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):264-266.
  Der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Forschung von Krzysztof Stachewicz liegt im Bereich der thomistischen und fenomenologischen Ethik. Das vorliegende Buch spiegelt diesen Interessenkreis des Autors wieder und es stellt zwei, auf den ersten Blick weit auseinander liegende Auffassungen über Ethik und Moral kritisch gegenüber: die Theorie des Naturrechts und die klassische Wertethik. Die beiden bilden zugleich zwei führende Traditionen, wenn es um die Begründung der Moral geht. Die Ethik des Naturrechts gründet in einer objektiven Ordnung und stützt die Moral auf (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. W stronę powiązania Teorii Aktora.Krzysztof Arbiszewski - 2007 - Ruch Filozoficzny 3 (3).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. The Logic Programming Paradigm: A 25-Year Perspective.Krzysztof R. Apt, Victor W. Marek, Mirek Truszczynski & David S. Warren - 2002 - Studia Logica 71 (1):145-148.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  10
  Status kategorii pracy w krytycznej teorii działania komunikacyjnego. Kontrowersje wokół Jürgena Habermasa interakcyjnego pojęcia pracy.Krzysztof Nowak - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)):221-242.
  Author: Nowak Krzysztof Title: THE STATUS OF THE CATEGORY OF WORK IN THE CRITICAL THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION. THE CONTROVERSY OVER JÜRGEN HABERMAS’ INTERACTIVE CONCEPT OF WORK (Status kategorii pracy w krytycznej teorii działania komunikacyjnego. Kontrowersje wokół Jürgena Habermasa interakcyjnego pojęcia pracy) Source: Filo-Sofija year: 2005, vol:.5, number: 2005/1, pages: 221-242 Keywords: HABERMAS, CATEGORY OF WORK, CRITICAL THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:In this article I (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Doświadczenie I Urzeczywistnienie Wartości W Ujęciu Józefa Tischnera: Studium Z Antropologii Filozoficznej.Krzysztof Serafin - 2010 - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Logos w poematach Empedoklesa z Akragas.Krzysztof Narecki - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 38 (2):135-155.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  11
  Wypowiedzi performatywne w filozofii języka Eugeniusza Grodzińskiego.Krzysztof Rogucki - 2010 - Filo-Sofija 10 (10 (2010/1)):123-137.
  Author: Rogucki Krzysztof Title: PERFORMATIVES IN PHILOSOPHY LANGUAGE OF EUGENIUSZ GRODZIŃSKI (Wypowiedzi performatywne w filozofii języka Eugeniusza Grodzińskiego) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.10, number: 2010/1, pages: 123-137 Keywords: JOHN L. AUSTIN, EUGENIUSZ GRODZIŃSKI, PHILOSOPHY OF LANGAUAGE, PERFORMATIVES Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The article is focused on the works of Eugeniusz Grodziński that concern performatives. The problem is if Austin’s theory of illocution is continuation of his theory of performatives (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Instytucjonalizm w estetyce jako wyraz problemów z tożsamością sztuki współczesnej.Krzysztof Polit - 2000 - Colloquia Communia 70 (3):173-182.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Stereotypy w polemikach politycznych.Krzysztof Kiciński - 1992 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 4 (4):155-162.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Krzysztof rotter.O. Filologicznym Nurcie W. Logice & I. Logika W. Dobie Kryzysu - 2001 - Studia Semiotyczne 24:115.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Przedmiot intencjonalny w kontekście procesu twórczego.Krzysztof Lipka - 2012 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 40.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Wojna i prędkość – w stronę estetyki katastrofy – filozofia Paula Virilio.Krzysztof Loska - 2000 - Principia 26.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Granice kategorii własności w gospodarce socjalistycznej.Krzysztof Jasiecki & Jerzy Kolarzowski - 1985 - Colloquia Communia 20 (3-6):293-296.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Rozwój teologii ekologicznej w Polsce. Od teoekologii do ekoteologii.Krzysztof Małek - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (1):117-139.
  W artykule zaprezentowana została ekoteologia jako jeden ze stosunkowo nowych obszarów badawczych w polskiej teologii. Celem artykułu jest wskazanie zakresu prowadzonych badań oraz dalszych możliwości ich rozwoju. W pierwszej części przedstawiono historię rozwoju dyscypliny. Druga część zawiera biblijne podstawy wskazane przez ekoteologów. W trzeciej części zaprezentowane zostały wypracowane definicje dyscypliny, w tym również zaproponowano nowe, autorskie jej określenie. W zakończeniu wskazano luki w omawianym obszarze badawczym oraz możliwości ich zapełnienia. --------------------- Zgłoszono: 06/12/2021. Zrecenzowano: 21/02/2022. Zaakceptowano do publikacji: 29/04/2022.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Relacje metodologiczne w teoriach biologii ewolucyjnej.Krzysztof Łastowski - 1999 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 5.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  W poszukiwaniu racjonalności ekonomicznej w dziełach Adama Smitha.Krzysztof M. Turek - 2019 - Philosophical Problems in Science 67:97-124.
  In Adam Smith’s Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations the term ‘rational’ occurs only twice. Neither of these uses assigns the property of rationality either to human beings or to economic agents. Despite that, Smith is widely recognised as the founder of modern mainstream economics, a science which is defined by the assumption of the rationality of an economic agent. This paper aims to locate and discuss the notion of rationality which is implied by Smith’s (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. -W poszukiwaniu podstaw moralności. Tomistyczna etyka prawa naturalnego a etyka wartości Dietricha von Hildebranda (Piotr Rambowicz).Krzysztof Stachewicz - 2004 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. O wielości rzeczywistości w koncepcji Leona Chwistka.Krzysztof Mudyń - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 45 (1):101-112.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Wokół problemu introspekcji w filozofii Karola Marksa.Krzysztof Murawski - 1987 - Studia Filozoficzne 263 (10).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Obraz rzeki w myśli Heraklita z Efezu.Krzysztof Narecki - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:7-20.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Pojęcie osoby ludzkiej w poglądach Antoniego Kępińskiego.Krzysztof Murawski - 1983 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 29.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Filozofia Człowieka W Kontekście Piętnastowiecznych Krakowskich Dyskusji Antropologicznych-- Ciało-Dusza.Krzysztof Bochenek - 2008 - Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Funkcjonowanie metaznaków w tekstach francuskich.Krzysztof Bogacki - 1970 - Studia Semiotyczne 1:67-74.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Zdrowie człowieka w zmieniającym się środowisku – punkt widzenia internisty praktyka.Krzysztof Marczewski - 2006 - Diametros 9:161-164.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Idea substytucji w myśli Huysmansa i Lévinasa. Od eskapizmu do konwersji.Krzysztof Matuszewski - 2011 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 38.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Teodycea braku teodycei. Problem zła w koncepcji Johna Hicka.Krzysztof Hubaczek - 2006 - Diametros 7:1-21.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  4
  Teoria estetyczna w nauce Hume'a o naturze ludzkiej.Krzysztof Wawrzonkowski - 2006 - Filo-Sofija 6 (6).
  Author: Wawrzonkowski Krzysztof Title: AESTHETIC THEORY IN HUME’S SCIENCE OF HUMAN NATURE (Teoria estetyczna w nauce Hume’a o naturze ludzkiej) Source: Filo-Sofija year: 2006, vol:.6, number: 2006/1, pages: 207-222 Keywords: AESTHETIC THEORY, HUME, CONCEPTION OF BEAUTY, AESTHETIC JUDGMENTS Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail:The article deals with the problems of aesthetics found in two works of David Hume: Treatise of Human Nature and Of the Standard of Taste. Both works, being (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Pojęcie logiki hermeneutycznej w filozofii Georga Mischa.Krzysztof Sołoducha - 2006 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 50.
  In meinem Artikel versuche ich die theoretische Verbindung zwischen dem Programm der diltheyschen Kritik der historischen Vernunft und dem Einsatz der hermeneutischen Logik von Georg Misch zu finden. Diese Relation ist eher kompliziert. Da gibt es sowohl Kontinuität als auch einen radikalen Bruch. Georg Misch, von einer Seite, weiter entwickelt Wilhelm Diltheys Programm von Lebensphilosophie als Herstellung des theoretischen Zusammenhanges von Logos und Ethos, von anderer Seite aber findet eine ganz neue Form dafür. Und zwar die Form der Logik des (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Dilthey — zarys dziejów recepcji w filozofii niemiec­kiej XX wieku.Krzysztof Sołoducha - 1994 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 39.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  2
  Wartości codzienne w świadomości młodych Polaków.Krzysztof Dariusz Szulborski - 1995 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 1:41-54.
  Artykuł dotyczy wartości uznawanych przez młodzież. Obiektem badań nie bez przyczyny jest ta kategoria społeczna, gdyż młodzież, tworząc własne systemy wartości i normy moralne, kreuje nowy porządek i przyczynia się do postępu. We wstępipe przedstawiono typologię wartości oraz pojęcia, które w dalszej części pracy zostaną zastosowane w analizie omawianych zjawisk. Podstawą podjętych w artykule rozważań są wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych w Morągu. Skupiono się głównie na stosunku młodzieży do wartości codziennych. Postawiono pytanie o wartości uznawane za ważne w życiu, oraz (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Praktyczne zasady w psychologii - człowieczy los - zło i dobro. Modelowanie zmiany w psychologii.Krzysztof Pierwoła & Mirosław Zabierowski - 2008 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 9:141-162.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Problematyka Celowosci W Filozofii Henryka Bergsona.Krzysztof Pezdek - 2003 - Studia Philosophiae Christianae 39 (1):135-157.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Trzy programy historyczne w myśli francuskiej XVII w.Krzysztof Pomian - 1973 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 19.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Stosunek do istnienia w filozofii Henryka Elzenberga.Krzysztof Kaszyński - 1999 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 5.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  15
  Pojęcie Piękna W „Process And Reality" I „Adventures of Ideas" Alfreda Northa Whiteheada [The Notion of Beauty in the „Process And Reality" and „Adventures of Ideas" of Alfred North Whitehead].Krzysztof Mądel - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4 (1):291-292.
  Alfred North Whitehead is a prominent contemporary philosopher and scientist. He was an active participant of the scientific revolution in the two very first decades of this century. In a concise book dedicated to his philosophy the Author considers the concept of beauty elaborated by Whitehead, especially in his two principal works: Process and Reality and Adventures of Ideas.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Bogdan Lisiak. Pojęcie Piękna W „Process And Reality" I „Adventures of Ideas" Alfreda Northa Whiteheada [The Notion of Beauty in the „Process And Reality" and „Adventures of Ideas" of Alfred North Whitehead].Krzysztof Mądel - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4 (1):291-292.
  Alfred North Whitehead is a prominent contemporary philosopher and scientist. He was an active participant of the scientific revolution in the two very first decades of this century. In a concise book dedicated to his philosophy the Author considers the concept of beauty elaborated by Whitehead, especially in his two principal works: Process and Reality and Adventures of Ideas.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Moralność w działaniu rewolucyjnym (Endre Farkas, Moral i riewolucynnost').Krzysztof Wojciechowski - 1981 - Etyka 19:221-223.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  15
  O odwadze w czynach i tchórzostwie w myśleniu. Leszek Nowak o prowincjonalizmie solidarnościowej myśli społeczno-politycznej.Krzysztof Brzechczyn - 2015 - Filo-Sofija 15 (29):59-78.
  In the opinion of many Western observers as well as Polish authors, the political thought of Solidarność was a mixture of ideas drawn from different ideological pedigrees. What, in the aforementioned authors’ opinion, was a reason for pride, was an object of criticism by Leszek Nowak, the eminent Polish philosopher, engaged in the Solidarność movement. One of his most important charges against the political thought of this movement was its intellectual provincialism and its inability to propose something new and fresh. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Metodologiczne osobliwości historii w świetle idealizacyjnej teorii nauki.Krzysztof Brzechszczyn - 1996 - Principia 15.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. O filozoficznym nurcie w logice.Krzysztof Rotter - 2001 - Studia Semiotyczne 24:115-139.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Gramatyka Filozoficzna W Dobie Sporu o Podstawy Matematyki: Eseje o Drugiej Filozofii Wittgensteina.Krzysztof Rotter - 2006 - Wydawn. Uniwersytetu Opolskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Problem niejasności językowych w drugiej filozofii Wittgensteina i gramatyce krytycznej Schächtera.Krzysztof Rotter - 2004 - Studia Semiotyczne 25:291-322.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Jaegwon Kim, \\\"Umysł w świecie fizycznym. Esej na temat problemu umysłu i ciała oraz przyczynowania mentalnego\", tłum. R. Poczobut, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2002, ss. 142. [REVIEW]Krzysztof Rogucki - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Grzegorz J. Grzmot-Bilski, \\\"W poszukiwaniu syntezy. Między wiarą a rozumem\\\", Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003, ss. 184. [REVIEW]Krzysztof Rogucki - 2004 - Filo-Sofija 4 (1(4)).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Naturalizm w filozofii matematyki.Krzysztof Wójtowicz - 2001 - Filozofia Nauki 1.
  In the contemporary philosophy of mathematics there is an ongoing discussion concerning the issue of the justification of mathematical axioms and independent sentences. The works of P. Maddy in which the author focuses on the set theory are extensive studies devoted to that problem. In one of the monographs she deals with the problem of the justification of set theory's sentences in a new way, assuming a different metaphilosophical standpoint. In the paper (which is the first part of the two-part (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000