Results for 'Krzysztof W��jtowicz'

1000+ found
Order:
 1.  1
  W poszukiwaniu racjonalności ekonomicznej w dziełach Adama Smitha.Krzysztof M. Turek - 2019 - Philosophical Problems in Science 67:97-124.
  In Adam Smith’s Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations the term ‘rational’ occurs only twice. Neither of these uses assigns the property of rationality either to human beings or to economic agents. Despite that, Smith is widely recognised as the founder of modern mainstream economics, a science which is defined by the assumption of the rationality of an economic agent. This paper aims to locate and discuss the notion of rationality which is implied by Smith’s (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  10
  Rola wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Od teorii poznania do etyki i estetyki.Krzysztof Wawrzonkowski - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (2):155-177.
  Celem niniejszego artykuły jest przedstawienie roli związków kojarzeniowych wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Zagadnienie to analizuję na gruncie jego rozważań teoriopoznawczych, etycznych i estetycznych. Hume był pierwszym myślicielem, który tak szeroko próbował wykorzystać asocjacjonizm do opisu najważniejszych sfer aktywności ludzkiej, a przy tym był przekonany, że jest to jego największe naukowe osiągnięcie. Wskazanie na sposoby, w jakie wyobraźnia łączy ze sobą poszczególne idee, pozwoliło mu wyjaśnić mechanizmy nią rządzące jako część jego modelu ludzkiej natury.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  5
  W trosce o kulturę logiczną w badaniach filozoficznych i teologicznych.Krzysztof Śleziński - 2019 - Philosophical Problems in Science 66:326-330.
  Book review: Polska filozofia chrześcijańska XX wieku. Stanisław Kamiński, Kazimierz Marek Wolsza [Polish Christian Philosophy: Stanisław Kamiński and Kazimierz Marek Wolsza]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2019, ss. 232.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. W obronie internalizmu. Searle versus Putnam.Krzysztof Gajewski - 2008 - Filozofia Nauki 3.
  The article concerns the problem of reference in general, and the controversy internalism - externalism in particular. The author presents and discusses John R. Searle's criticism of Hilary Putnam's famous arguments for causal theory of reference: the elms-beech example and the Twin Earth example. Instead of external theory of reference Searle proposes his own intentional theory of reference. According to that theory the reference of a name is determined by intentional content of that name. The name is used properly only (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Doświadczenie I Urzeczywistnienie Wartości W Ujęciu Józefa Tischnera: Studium Z Antropologii Filozoficznej.Krzysztof Serafin - 2010 - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  8
  Status kategorii pracy w krytycznej teorii działania komunikacyjnego. Kontrowersje wokół Jürgena Habermasa interakcyjnego pojęcia pracy.Krzysztof Nowak - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)):221-242.
  Author: Nowak Krzysztof Title: THE STATUS OF THE CATEGORY OF WORK IN THE CRITICAL THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION. THE CONTROVERSY OVER JÜRGEN HABERMAS’ INTERACTIVE CONCEPT OF WORK (Status kategorii pracy w krytycznej teorii działania komunikacyjnego. Kontrowersje wokół Jürgena Habermasa interakcyjnego pojęcia pracy) Source: Filo-Sofija year: 2005, vol:.5, number: 2005/1, pages: 221-242 Keywords: HABERMAS, CATEGORY OF WORK, CRITICAL THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:In this article I (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Krzysztof Stachewicz. W poszukiwaniu podstaw moralności. Tomistyczna etyka prawa naturalnego a etyka wartości Dietricha von Hildebranda.Józef Bremer - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):264-266.
  Der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Forschung von Krzysztof Stachewicz liegt im Bereich der thomistischen und fenomenologischen Ethik. Das vorliegende Buch spiegelt diesen Interessenkreis des Autors wieder und es stellt zwei, auf den ersten Blick weit auseinander liegende Auffassungen über Ethik und Moral kritisch gegenüber: die Theorie des Naturrechts und die klassische Wertethik. Die beiden bilden zugleich zwei führende Traditionen, wenn es um die Begründung der Moral geht. Die Ethik des Naturrechts gründet in einer objektiven Ordnung und stützt die Moral auf (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  11
  Wypowiedzi performatywne w filozofii języka Eugeniusza Grodzińskiego.Krzysztof Rogucki - 2010 - Filo-Sofija 10 (10 (2010/1)):123-137.
  Author: Rogucki Krzysztof Title: PERFORMATIVES IN PHILOSOPHY LANGUAGE OF EUGENIUSZ GRODZIŃSKI (Wypowiedzi performatywne w filozofii języka Eugeniusza Grodzińskiego) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.10, number: 2010/1, pages: 123-137 Keywords: JOHN L. AUSTIN, EUGENIUSZ GRODZIŃSKI, PHILOSOPHY OF LANGAUAGE, PERFORMATIVES Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The article is focused on the works of Eugeniusz Grodziński that concern performatives. The problem is if Austin’s theory of illocution is continuation of his theory of performatives (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Logos w poematach Empedoklesa z Akragas.Krzysztof Narecki - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 38 (2):135-155.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. The Logic Programming Paradigm: A 25-Year Perspective.Krzysztof R. Apt, Victor W. Marek, Mirek Truszczynski & David S. Warren - 2002 - Studia Logica 71 (1):145-148.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. W stronę powiązania Teorii Aktora.Krzysztof Arbiszewski - 2007 - Ruch Filozoficzny 3 (3).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Radość w obliczu śmierci (przeł. Krzysztof Matuszewski).Georges Bataille - 2002 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 2.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Obecność Hegla w międzywojennej myśli pol­skiej.Krzysztof Łukasiewicz - 1996 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 41.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Przedmiot intencjonalny w kontekście procesu twórczego.Krzysztof Lipka - 2012 - Sztuka I Filozofia 40.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Krzysztof rotter.O. Filologicznym Nurcie W. Logice & I. Logika W. Dobie Kryzysu - 2001 - Studia Semiotyczne 24:115.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Wojna i prędkość – w stronę estetyki katastrofy – filozofia Paula Virilio.Krzysztof Loska - 2000 - Principia 26.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Instytucjonalizm w estetyce jako wyraz problemów z tożsamością sztuki współczesnej.Krzysztof Polit - 2000 - Colloquia Communia 70 (3):173-182.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  Strategie Retoryczne W Propagandzie Antyalkoholowej Polskiej Kroniki Filmowej.Krzysztof Grzegorzewski - 2020 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 58 (3):359-376.
  The core of the text is a rhetorical analysis of the anti-alcohol propaganda in the films by Polska Kronika Filmowa produced by WFDiF. The author selected four reports from the popular series: Propaganda PRL-u. Najzabawniejsze polskie kroniki filmowe and analysed them using three types of textual analysis: metaphorical analysis, neo-rhetorical analysis, and ideological analysis. The article was complemented with facts from the political history of the People’s Republic of Poland in some specific aspects, e.g. the history of drunkenness in that (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Znaczenie Muzyki - Znaczenia w Muzyce : Próba Ogólnej Teorii na Tle Estetyki Susanne Langer.Krzysztof Guczalski - 1999 - Kraków, Polska: Musica Iagellonica.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Krzysztof rotter.Problem Niejasności Językowych W. Drugiej Filozofii, Wittgensteina I. Gramatyce Krytycznej Schachtera & I. Jego Konsekwencje - 2004 - Studia Semiotyczne 25:291.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Kultura Obywatelska W Społeczeństwie Konsumpcyjnym.Krzysztof Przybyszewski - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 18:110-125.
  This paper reflects on how civic culture is shaped in consumer society. Contemporary society is now often described as a ‘consumer society’. In this society, identity and status are acquired and social inclusion or integration is considered to be achieved through participation in consumer activity.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  3
  Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy - Słownik autorów.Krzysztof Rachański - 2002 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7:268-272.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Roman Darowski. Filozofia Jezuitów W Polsce W XX Wieku. Próba Syntezy - Słownik Autorów.Krzysztof Rachański - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):268-272.
  Ce livre comprend deux parties principales: 1) une introduction generale et un essai de synthese; 2) un dictionnaire de plus de 100 auteurs actifs dans le domaine de la philosophie. Le College des Jesuites a Cracovie et - a partir de 1932 - la Faculte de Philosophie erigee par la Congregation Vaticane pro Institutione Catholica dans le meme College fut le principal centre philosophique des jesuites en Pologne. Jusqu'en 1989, il y avait seulement les jesuites - sauf quelques rares exceptions (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. -W poszukiwaniu podstaw moralności. Tomistyczna etyka prawa naturalnego a etyka wartości Dietricha von Hildebranda (Piotr Rambowicz).Krzysztof Stachewicz - 2004 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Filozofia Człowieka W Kontekście Piętnastowiecznych Krakowskich Dyskusji Antropologicznych-- Ciało-Dusza.Krzysztof Bochenek - 2008 - Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Funkcjonowanie metaznaków w tekstach francuskich.Krzysztof Bogacki - 1970 - Studia Semiotyczne 1:67-74.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. O wielości rzeczywistości w koncepcji Leona Chwistka.Krzysztof Mudyń - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 45 (1):101-112.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Pojęcie osoby ludzkiej w poglądach Antoniego Kępińskiego.Krzysztof Murawski - 1983 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 29.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Wokół problemu introspekcji w filozofii Karola Marksa.Krzysztof Murawski - 1987 - Studia Filozoficzne 263 (10).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Obraz rzeki w myśli Heraklita z Efezu.Krzysztof Narecki - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:7-20.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Dysonanse W Dzienniku Lektur Młodego Badacza [Radosław Żyszczyński, Kotarbiński, Nietzsche, Rymkiewicz — Trzy Wersje Nihilizmu].Krzysztof Szlachcic - 2015 - Studia Philosophica Wratislaviensia 10 (3).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Relacje metodologiczne w teoriach biologii ewolucyjnej.Krzysztof Łastowski - 1999 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 5.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  4
  Systems, Subjects, Sessions: To What Extent Do These Factors Influence EEG Data?Andrew Melnik, Petr Legkov, Krzysztof Izdebski, Silke M. Kärcher, W. David Hairston, Daniel P. Ferris & Peter König - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 34. Teodycea braku teodycei. Problem zła w koncepcji Johna Hicka.Krzysztof Hubaczek - 2006 - Diametros 7:1-21.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Zdrowie człowieka w zmieniającym się środowisku – punkt widzenia internisty praktyka.Krzysztof Marczewski - 2006 - Diametros 9:161-164.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Idea substytucji w myśli Huysmansa i Lévinasa. Od eskapizmu do konwersji.Krzysztof Matuszewski - 2011 - Sztuka I Filozofia 38.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Granice kategorii własności w gospodarce socjalistycznej.Krzysztof Jasiecki & Jerzy Kolarzowski - 1985 - Colloquia Communia 20 (3-6):293-296.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Stosunek do istnienia w filozofii Henryka Elzenberga.Krzysztof Kaszyński - 1999 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 5.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Stereotypy w polemikach politycznych.Krzysztof Kiciński - 1992 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 4 (4):155-162.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  27
  Celowość w ujęciu M.A. Krąpca, S. Mazierskiego i A. Maryniarczyka.Krzysztof Kruk - 2016 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 22 (1):270-289.
  One position on the interpretation of purposefulness adopted by Neo-Thomists says that the principle of purposefulness has universal significance, because it concerns every entity that can be defined by the term “action”: i.e. every entity which exists and can only be known through some form of action. Entities work to preserve their existence, and their pursuit of survival seems to be the purpose of their actions. So, if entities are already working, then they must also be working purposefully. We can (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Grzegorz J. Grzmot-Bilski, \\\"W poszukiwaniu syntezy. Między wiarą a rozumem\\\", Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003, ss. 184. [REVIEW]Krzysztof Rogucki - 2004 - Filo-Sofija 4 (1(4)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Jaegwon Kim, \\\"Umysł w świecie fizycznym. Esej na temat problemu umysłu i ciała oraz przyczynowania mentalnego\", tłum. R. Poczobut, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2002, ss. 142. [REVIEW]Krzysztof Rogucki - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  2
  Semikompatybilizm J. M. Fischera w kontekście alternatywnych możliwości działań.Krzysztof Rojek - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:177-197.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Gramatyka Filozoficzna W Dobie Sporu o Podstawy Matematyki: Eseje o Drugiej Filozofii Wittgensteina.Krzysztof Rotter - 2006 - Wydawn. Uniwersytetu Opolskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. O filozoficznym nurcie w logice.Krzysztof Rotter - 2001 - Studia Semiotyczne 24:115-139.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Problem niejasności językowych w drugiej filozofii Wittgensteina i gramatyce krytycznej Schächtera.Krzysztof Rotter - 2004 - Studia Semiotyczne 25:291-322.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Metodologiczne osobliwości historii w świetle idealizacyjnej teorii nauki.Krzysztof Brzechszczyn - 1996 - Principia 15.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  15
  O odwadze w czynach i tchórzostwie w myśleniu. Leszek Nowak o prowincjonalizmie solidarnościowej myśli społeczno-politycznej.Krzysztof Brzechczyn - 2015 - Filo-Sofija 15 (29):59-78.
  In the opinion of many Western observers as well as Polish authors, the political thought of Solidarność was a mixture of ideas drawn from different ideological pedigrees. What, in the aforementioned authors’ opinion, was a reason for pride, was an object of criticism by Leszek Nowak, the eminent Polish philosopher, engaged in the Solidarność movement. One of his most important charges against the political thought of this movement was its intellectual provincialism and its inability to propose something new and fresh. (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  4
  Teoria estetyczna w nauce Hume'a o naturze ludzkiej.Krzysztof Wawrzonkowski - 2006 - Filo-Sofija 6 (6).
  Author: Wawrzonkowski Krzysztof Title: AESTHETIC THEORY IN HUME’S SCIENCE OF HUMAN NATURE (Teoria estetyczna w nauce Hume’a o naturze ludzkiej) Source: Filo-Sofija year: 2006, vol:.6, number: 2006/1, pages: 207-222 Keywords: AESTHETIC THEORY, HUME, CONCEPTION OF BEAUTY, AESTHETIC JUDGMENTS Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail:The article deals with the problems of aesthetics found in two works of David Hume: Treatise of Human Nature and Of the Standard of Taste. Both works, being (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Sztuczna moralność czy moralność sztuki? Oscar Wilde w perspektywie etyczno-estetycznej.Krzysztof Ulanowski - 2007 - Colloquia Communia 82 (1-2):128-148.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000