20 found
Order:
 1.  10
  Rola wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Od teorii poznania do etyki i estetyki.Krzysztof Wawrzonkowski - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (2):155-177.
  Celem niniejszego artykuły jest przedstawienie roli związków kojarzeniowych wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Zagadnienie to analizuję na gruncie jego rozważań teoriopoznawczych, etycznych i estetycznych. Hume był pierwszym myślicielem, który tak szeroko próbował wykorzystać asocjacjonizm do opisu najważniejszych sfer aktywności ludzkiej, a przy tym był przekonany, że jest to jego największe naukowe osiągnięcie. Wskazanie na sposoby, w jakie wyobraźnia łączy ze sobą poszczególne idee, pozwoliło mu wyjaśnić mechanizmy nią rządzące jako część jego modelu ludzkiej natury.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  10
  About the Sense Perceptions and the Adventitious Ideas in Descartes’s Philosophy.Krzysztof Wawrzonkowski - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (1):49-64.
  Artykuł ma na celu przedstawienie poglądów Kartezjusza dotyczących związków między postrzeżeniami zmysłowymi a ideami nabytymi. W związku z tym, że zagadnienia te były przez autora Medytacji opracowywane przez wiele lat i ujmowane z odmiennych perspektyw, zestawiam tutaj poszczególne ich ujęcia z najważniejszych pism. Analizy przeprowadzone są zgodnie z chronologią powstawania dzieł, dlatego autor rozpoczyna je od pism fizykalnych, przez metafizyczne i dotyczące anatomii człowieka, by skończyć na psychologicznych. Takie ujęcie tematu pozwala ukazać zmianę podejścia Kartezjusza do omawianego problemu od jego (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. David Hume i problem legitymizacji władzy.Krzysztof Wawrzonkowski - 2013 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 19:199-220.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  14
  Koncepcja estetyczna Edmunda Burke\'a w świetle Kantowskiej estetyki.Krzysztof Wawrzonkowski - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)):65-90.
  Author: Warzonkowski Krzysztof Title: EDMUND BURKE’S AESTHETIC THEORY IN THE LIGHT OF THE AESTHETICS OF KANT (Koncepcja estetyczna Edmunda Burke’a w świetle Kantowskiej estetyki) Source: Filo-Sofija year: 2005, vol:.5, number: 2005/1, pages: 65-90 Keywords: BURKE, KANT, KANTIAN AESTHETIC Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The attempts to justify aesthetic judgments, searching the conditions of their validity as well as effords of grasping the essence of beauty have inspired the works of many (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Karl Heinz Bohrer, \"Absolutna teraźniejszość\", przeł. Krystyna Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, ss. 229.Krzysztof Wawrzonkowski - 2004 - Filo-Sofija 4 (1(4)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  „Koniec historii” Francisa Fukuyamy z perspektywy dwudziestu lat od ukazania się dzieła.Krzysztof Wawrzonkowski - 2013 - Studia Z Historii Filozofii 4 (1):131-152.
  In the article I focus on a few philosophical issues which are characteristic for Fukuyama’s theory, such as: historicalness, idea of common history, freedom, human nature and thymos, being the component of human mentality propelling the course of history, according to Fukuyama’s reading of Plato. We are also able to take a look at the role of natural science in the development of history process and specific mechanism propelling human actions. The mechanism is Hegelian attitude of the struggle for recognition (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  9
  Ostatni człowiek a idea pokolenia, czyli jak Fukuyama odkrywał naturę ludzką.Krzysztof Wawrzonkowski - 2013 - Studia Z Historii Filozofii 4 (3):91-118.
  The aim of the article is to verify a thesis Fukuyama once advanced: the forthcoming end of history is related to the replacing of human need for appreciation by equality and mutual appreciation last men achieve in liberal democracies. I also analyze the conception of human nature which Fukuyama takes for granted and treats as the base for defining the essence of the last man. Another question I consider concerns the role of Platon’s thymos and can be stated as follows: (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  10
  Od mechanicyzmu do asocjacjonizmu, czyli rozwój koncepcji wyobraźni i wyobrażeń od Hobbesa do Hume’a.Krzysztof Wawrzonkowski - 2013 - Studia Z Historii Filozofii 4 (2):57-78.
  The article explains the nature of the power of imagination conceived from the perspective of the evolution of the notion in the 17th and 18th century British empiricism. Taking as a starting point Hobbes’ materialistic and mechanistic philosophical system we reconstruct the change of thought in Locke’s, Berkley’s and finally in Hume’s analyses. At the same time we observe the increase of those philosophers’ interest in associational relations and change in perceiving the role these relations played in the process of (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  O powiązaniu ogłady i smaku w esejach Dawida Hume`a.Krzysztof Wawrzonkowski - 2017 - Studia Z Historii Filozofii 7 (4):163-181.
  The article presents an overview of Hume’s conception of the interdependencies between politeness and aesthetic taste. The reconstruction of his conception is limited to his essays. They contain a coherent image of the then world and the multitude of accurate observations and analyses which; in conjunction with the light style of these writings; allow a better understanding of the issue than the Treatise on Human Nature. In the article I focus on the process of the refinement of taste and acquisition (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. O wieloznaczności terminu „pojęcie” w filozofii Hobbesa.Krzysztof Wawrzonkowski - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:255-270.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Rola rozumu w koncepcji estetycznej Alexandra Gerarda.Krzysztof Wawrzonkowski - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):249.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Roger Scruton, Piękno, przeł. S. Krawczyk i A. Rejniak-Majewska. Seria „Krótkie Wprowadzenie', tom 14.Krzysztof Wawrzonkowski - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (3):187.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Smak, Geniusz, Sztuka: Filozofia Piękna Alexandra Gerarda W Świetle Estetyki Kantowskiej.Krzysztof Wawrzonkowski - 2009 - Wydawn. Naukowe Umk.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  11
  Smak i geniusz. Teoria piękna Alexandra Gerarda.Krzysztof Wawrzonkowski - 2008 - Filo-Sofija 8 (1(8)):105-120.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Teoria estetyczna w Hume\'owskiej nauce o naturze ludzkiej.Krzysztof Wawrzonkowski - 2006 - Filo-Sofija 6 (1(6)):207-222.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  4
  Teoria estetyczna w nauce Hume'a o naturze ludzkiej.Krzysztof Wawrzonkowski - 2006 - Filo-Sofija 6 (6).
  Author: Wawrzonkowski Krzysztof Title: AESTHETIC THEORY IN HUME’S SCIENCE OF HUMAN NATURE (Teoria estetyczna w nauce Hume’a o naturze ludzkiej) Source: Filo-Sofija year: 2006, vol:.6, number: 2006/1, pages: 207-222 Keywords: AESTHETIC THEORY, HUME, CONCEPTION OF BEAUTY, AESTHETIC JUDGMENTS Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail:The article deals with the problems of aesthetics found in two works of David Hume: Treatise of Human Nature and Of the Standard of Taste. Both works, being complementary (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Thomas Hobbes’ Conception of Imagination.Krzysztof Wawrzonkowski - 2012 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 24:19-36.
 18.  7
  Thomas Hobbes’s Elements of Law and His Third Objections to Descartes’s Meditations.Krzysztof Wawrzonkowski - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (2):179-194.
  Elementy prawa Thomasa Hobbesa a jego zarzuty trzecie do Medytacji Kartezjusza W niniejszym artykule staram się przedstawić oś sporu pomiędzy Hobbesem i Descartesem na gruncie Medytacji, oraz jego najważniejsze momenty. Skupiam się przede wszystkim na analizie najważniejszych postawionych przez Hobbesa zarzutów i rekonstrukcji wybranych jego poglądów, które wówczas można było odnaleźć jedynie w The Elements of Law, Natural and Politic. Dzieło to było jego pierwszą większą i spójną próbą wypowiedzi na zagadnienia teoriopoznawcze i społeczne; staram się bronić tezy, że zrozumienie (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  6
  Wokół estetycznych Rozważań… Kanta: piękno.Krzysztof Wawrzonkowski - 2018 - Sztuka I Filozofia 53 (2):5-18.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Współczesny wymiar idei Berkeleya (rec. A. Grzeliński, \"Człowiek i duch nieskończony. Immaterializm George\'a Berkeleya\"). [REVIEW]Krzysztof Wawrzonkowski - 2011 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17:437-441.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark