Results for 'Ks Sylwester Warzyński'

102 found
Order:
 1.  19
  Ontologia fundamentalna Martina Heideggera – rzeczywistość zamknięta w Dasein. Próba interpretacji.Ks Sylwester Warzyński - 2012 - Filo-Sofija 12 (18).
  MARTIN HEIDEGGER’S FUNDAMENTAL ONTOLOGY – REALITY ENCLOSED IN DASEIN Martin Heidegger’s fundamental ontology was supposed to divert philosophy towards the absolutely fundamental issue, which in the history of philosophy, unfortunately, as the author claimed, had been neglected. It was an attempt to designate the real foundation, which western metaphysics – while forgetting about being – had never touched. Thus, Heidegger focused on being. He asked about its sense, the way in which it can be described and explained. The answer was (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  11
  Ontologia fundamentalna Martina Heideggera–rzeczywistość zamknięta w Dasein. Próba interpretacji.Sylwester Warzyński - 2012 - Filo-Sofija 12 (18):185-201.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  18
  R&D and Economic Growth.Kevin Sylwester - 2001 - Knowledge, Technology & Policy 13 (4):71-84.
 4.  14
  Theme Issue on Endogenous Vs. Exogenous Growth.Selahattin Dibooglu & Kevin Sylwester - 2001 - Knowledge, Technology & Policy 13 (4):3-4.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Book Notes. [REVIEW]Richard Woodbridge, Kevin Sylwester, Shannon Martin, Jody Zall Kusek, David Clark & Selahattin Dibooglu - 1999 - Knowledge, Technology & Policy 12 (2):75-88.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Book Notes. [REVIEW]Del Meyer, Pierre Desrochers, David Clarke, Paul Ceruzzi, Eric Nelson & Kevin Sylwester - 2003 - Knowledge, Technology & Policy 16 (1):128-145.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Book Notes. [REVIEW]Linda Brennan, Irvine Clarke, Pierre Desrochers, Bill Jenkins, Carol Armstrong, Kevin Sylwester, Aykut Kibritcioglu, Nejat Capar, Ilan Alon & Bryan Pfaffenberger - 2001 - Knowledge, Technology & Policy 13 (4):114-142.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Franciscus, vir totus apostolicus. Zum Vorgeschichte der mittelalterlichen vita apostolica François, vir totus apostolicus. Sur la préhistoire de la vita apostolica médiévale. [REVIEW]Frank Ks - 1976 - Wissenschaft Und Weisheit 39 (2-3):123-142.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Foreign Direct Investment and Technological Change, Volumes I and II.K. Sylwester - 1999 - Knowledge, Technology & Policy 12 (2):77-78.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Innovation and the Growth of Cities.K. Sylwester - 2003 - Knowledge, Technology & Policy 16 (1):143-145.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. The Political Economy of Science, Technology and Innovation.K. Sylwester - 2001 - Knowledge, Technology & Policy 13 (4):130-132.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Filozofia Kanta na Ukrainie. Sylwester Gogocki.Oleksandra Matyukhina - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 6 (4):119-128.
  The article is devoted to the S. Gogotskomu, outstanding Ukrainian philosopher. Proceedings Gogotskogo played a crucial role in spreading the philosophy of I. Kant in Ukraine.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  28
  Sekstus Empiryk, Zarysy Pyrrońskie, ks I (1-30), z języka greckiego przetłumaczył i opracował Zbigniew Nerczuk.Zbigniew Nerczuk - 2018 - Studia Philosophica Wratislaviensia (4):105-116.
  Jest to początek Zarysów Pyrrońskich Sekstusa Empiryka, ks. I (1-30) w nowym przekładzie. Całość tekstu ukaże się w Wydawnictwie UMK w połowie roku 2019. -/- This is the opening part of Sextus' Outlines of Pyrrhonism (I 1-30). The translation of the treatise will be published by Wydawnictwo UMK in the 2019.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Zrozumieć tajemnicę polityki (Ks. Stanisław Kowalczyk: Zarys filozofii polityki).Ks Andrzej Jędrzejewski - 2010 - Civitas 12 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Anatomy of an Article: A Film by Sylwester Zabielski and a Case Study by Joseph Janangelo.Sylwester Zabielski, Joseph Janagelo, Jonathan Pearson, Patti Hanlon-Baker & Jane Greer - 2011 - Kairos: A Journal of Rhetoric, Technology, and Pedagogy 16 (1):n1.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Nassim Nicholas Taleb. Siyah Kuğu -Olasılıksız Görünenin Etkisi. Çev. Nazan Arıbaş. İstanbul: Varlık Yayınları, 2008. 424 sayfa. [REVIEW]Mustafa Yavuz - 2016 - Divan 1:116-122.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. For Obese, Female Chronic Dieters. Journal of the American Dietetic Association 105 (6): 929–36. Baicker, K., KS Buckles, and A. Chandra. 2006. Geographic Variation in the Appropriate Use of Cesarean Delivery. Health Affairs (Web Exclusive). [REVIEW]L. Bacon - forthcoming - Naturalized Bioethics.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  21
  Treści filozoficzno-moralne w traktacie "O Lichwie..." ks. Marcina Śmigleckiego SJ.Stanisław Pyszka - 2017 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 23 (1):150-174.
  `On Usury`, the treaty by Martin Smiglecki SJ, was the first strictly scientific attempt to show the economic and social background of the bourgeois and peasant social stratum in Poland and Lithuania at the turn of the 16th and 17th centuries. The author, being an excellent logician, expressed his views in a very precise way, limiting his technical language to a minimum, so that his treatise would be understandable to readers from a range of social positions and circumstances. Its careful (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  22
  Odpowiedź ks. Marcinowi Tkaczykowi.Jan Woleński - 2006 - Roczniki Filozoficzne 54 (2):453-455.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  27
  Ks. Józef Tischner - mistrz i filozof (1931-2000) [pożegnanie].Michał Heller - 2000 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 26.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  6
  Ks. Piotr Chojnacki, "wstep do filozofii I zarys ontologii". [REVIEW]P. J. - 1949 - Roczniki Filozoficzne 2:460.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  14
  Atom Probe Tomography of Radiation-Sensitive KS-01 Weld.M. K. Miller *, K. F. Russell, M. A. Sokolov & R. K. Nanstad - 2005 - Philosophical Magazine 85 (4-7):401-408.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  24
  [z działalności OBI] ks. dr hab. Józef Turek, Otwartość filozofii na nauki szczegółowe. Gereon Wolters, Revisionism Versus Critique: Mach and Relativity Reconsidered. Dyskusja teologów i filozowów nt. Fides et Ratio. [REVIEW]Janusz Mączka - 1999 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 24.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  13
  In memoriam. Sesja z cyklu" Mistrzowie", poświęcona pamięci ks. prof. Mariana Kurdziałka. Lublin, KUL, 26 listopada 2010 roku. [REVIEW]Mateusz Kulczycki - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (3):135-137.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  12
  Publikacje ks. prof. Mariana Ciszewskiego SDB.Stanisław Janeczek - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (1):19-24.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  21
  Głos w dyskusji po referacie ks. Gadacza [dyskusje].L. M. Sokołowski - 1989 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 11.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  11
  The Five Ks of the Khalsa Sikhs.Hew McLeod - 2008 - Journal of the American Oriental Society 128 (2):325-331.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  7
  Pole racjonalności i prawa przyrody (przeł. ks. Wojciech Kotowicz).Józef M. Życiński - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (4):361-374.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  10
  David de Dinanto redivivus. Znaczenie badań ks. prof. Mariana Kurdziałka nad Dinantczykiem w kontekście mediewistyki europejskiej. [REVIEW]Henryk Anzulewicz - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (3):53-71.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  15
  Self-Deception and Morality Mike W. Martin Lawrence, KS: University Press of Kansas, 1986. Pp. X, 177. $19.95. [REVIEW]Alan R. Drengson - 1987 - Dialogue 26 (4):786.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  6
  Wokól afirmacji osoby. Próby uscislen inspirowane dyskusja nad koncepcja etyki ks. T. Stycznia.Andrzej Szostek - 1984 - Roczniki Filozoficzne 32 (2):149.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. KS Shrader-Frechette, Nuclear Power and Public Policy: The Social and Ethical Problems of Fission Technology Reviewed By.Edwin Levy - 1981 - Philosophy in Review 1 (5):224-228.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  5
  Związek filozofii przyrody z naukami przyrodniczymi w ujęciu ks. Zygmunta.Julisław Łukomski - 2006 - Roczniki Filozoficzne 54 (2):143-160.
  Philosophy of nature as “a science in the beginning,” having paved a way for natural sciences, has not lost its impact even today. It suggests new problems and proposes solutions in the domains which the scientific disciplines in question cannot solve because they do not have appropriate tools. On can notice the relationship between the philosophy of nature and natural sciences in various stages of their development. It happens so that the overall images of the world are constructed on the (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  6
  Kerry S. Walters. The American Deists: Voices of Reason and Dissent in the Early Republic. Pp. 395.(Lawrence, KS: Kansas University Press, 1992.) $35.00 Robin Lane Fox. The Unauthorised Version: Truth and Fiction in the Bible. Pp. 478.(Harmondsworth: Penguin, 1992.) AP Martinich. The Two Gods of Leviathan: Thomas Hobbes on Religion and Politics. Pp. 430.(Cambridge: Cambridge University Press, 1992.)£ 35· 00, $59· 95· Anne Loades and Loyal D. Rue. Contemporary Classics in Philosophy of Religion. Pp. Xii+ ... [REVIEW]Peter Byrne - 1993 - Religious Studies 29 (2):273-275.
 35.  5
  C. Formale Darstellung der Kommunikantensemantik KS.Klaus Mudersbach - 1983 - In Kommunikation Über Glaubensinhalte: Grundlagen der Epistemistischen Linguistik. De Gruyter. pp. 167-277.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  4
  Odpowiedź na uwagi polemiczne ks. dra Marka Słomki do mojego artykułu o filtrze eksplanacyjnym.Dariusz Sagan - 2009 - Roczniki Filozoficzne 57 (1):345-349.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  4
  Atom Probe Tomography of Radiation-Sensitive KS-01 Weld.M. K. Miller, K. F. Russell, M. A. Sokolov & R. K. Nanstad - 2005 - Philosophical Magazine 85 (4-7):401-408.
 38. Ann KS Lambton, Continuity and Change in Medieval Persia: Aspects of Administrative, Economic and Social History, Eleventh—Fourteenth Century.(Columbia Lectures on Iranian Studies, 2.) Np: Bibliotheca Persica, 1988. Pp. Xiii, 425; 8 Tables, 5 Maps. $49.50 (Cloth); $19.50 (Paper). Distributed by State University of New York Press, State University Plaza, Albany, NY 12246. [REVIEW]Beatrice Forbes Manz - 1991 - Speculum 66 (2):436-437.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  4
  15 Kashmir Saivism (Ks) and the Vedanta of Sankara.R. C. Dwivedi - 1993 - In Alex Wayman & Rāma Karaṇa Śarmā (eds.), Researches in Indian and Buddhist Philosophy: Essays in Honour of Professor Alex Wayman. Motilal Banarsidass Publishers. pp. 209.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. KS Walters and L. Portness (Eds) Ethical Vegetarianism.A. Carter - 2001 - Environmental Values 10 (2):270-271.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Św. Augustyn i subiektywne rozumienie czasu. Próba analizy ks. XI Wyznań.Juliusz Domański - 1986 - Idea 1 (1):19-28.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Preambula fidei. W związku z książką ks. Piotra Moskala Spór o racje religii.Jacek Juliusz Jadacki - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 39 (3):59-74.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Ks. Piotr Chojnacki, "wstep do filozofii I zarys ontologii".J. P. J. - 1949 - Roczniki Filozoficzne 2:460.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Granice życia w świetle pewnej odmiany etyki chrześcijańskiej (ks. T. Ślipko, \"Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki\", Warszawa 1988). [REVIEW]Ewa Klimowicz - 1989 - Studia Filozoficzne 288 (11).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. The Word Pramanda in the KS.Nlrmala Kulkarn - 2006 - In V. N. Jha, Manabendu Banerjee & Ujjwala Panse (eds.), Nyāya-Vasiṣṭha: Felicitation Volume of Prof. Sanskrit Pustak Bhandar. pp. 56.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Kuchnia i stół. Z socjologii obyczajów ks. J. Kitowicza.Jacek Kurczewski - 2002 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 47.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Kilka uwag co do argumentacji ks. Tadeusza Ślipki w sprawie kary śmierci.Paweł Laufer - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 53 (1):57-66.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Laudacja Promotora ks. prof. dr hab. Mieczysława Lubańskiego.Mieczysław Lubański - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (1):13-14.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Zarys teorii metafizyki w ujĘciu ks. prof. Kazimierza KłÓsaka.Kazimierz Mikucki - 2001 - Studia Philosophiae Christianae 37 (2):13-32.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Rozwój poglądów filozoficznych ks. Franciszka Krupińskiego.Michał Radgowski - 1957 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 2.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 102