Results for 'L. Dar��czi'

1000+ found
Order:
 1.  30
  Czy Chrystus zbawił naukę? [recenzja] A.L. Jaki, Zbawca nauki, 1994.Janusz Mączka - 1996 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 19.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Czy można uzasadnić wiarę? (L. Kołakowski, \"Jeśli Boga nie ma...\", Kraków 1988).Robert Marszałek - 1989 - Studia Filozoficzne 286 (9).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Czy rachunek funkcyjny jest rozstrzygamy?L. Gumański - 1999 - Ruch Filozoficzny 3 (3-4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  39
  Czy Właściwości Trójwartościowego Rachunku Zdań Łukasiewicza Znajdują Wytłumaczenie W Konflikcie Dwojakiego Rodzaju Wymagań?J. -L. Gardies - 1971 - Studia Logica 29 (1):153-153.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  L’Égypte Et la Compagnie de Jésus. By Charles Libois S.J. Pp. 237, Dar El‐Machreq, Beyrouth, 2015, N.P.G.Alastair Hamilton - 2019 - Heythrop Journal 60 (2):311-312.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Czy uzasadnione i prawdziwe przekonanie jest wiedzą? (tłumaczenie i oryginał).Edmund L. Gettier - 1990 - Principia 1.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  30
  L'Influence du Stoïcisme sur la pensée musulmane. Par Fehmi Jadaane. Recherches publiées sous la direction de l'Institut de lettres orientales de Beyrouth, série I: pensée arabe et musulmane, tome XLI, Beyrouth, Dar El-Machreq, 1968, 266 pages. [REVIEW]Serge Lusignan - 1969 - Dialogue 8 (1):138-140.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Dar KleophradesmalerCampana Fragments in Florence.T. B. L. W. & J. D. Beazley - 1933 - Journal of Hellenic Studies 53:308.
 9.  7
  Dar Kleophradesmaler. By J. D. Beazley. Pp. 30 32 Plates. Berlin; Heinrich Keller, 1933. 16m. - Campana Fragments in Florence. By J. D. Beazley. Pp. 35; 3 Plates, 17 Transparencies. Oxford University Press, 1933. 15s. [REVIEW]B. L. W. T. - 1933 - Journal of Hellenic Studies 53 (2):308-309.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  12
  La « matière » sonore : propositions de détournement des propriétés solides de l'architecture.Carlotta Darὸ - 2007 - Rue Descartes 56 (2):108.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Massively Parallel Parsing: A Strongly Zytkow, JM & Lewenstam, A.(1982) Czy Tlenowa Teoria Lavoisiera Byla Interactive Model of Natural Language Interpretation.D. L. Waltz & J. B. Pollack - unknown
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  16
  Czy niepojętość Boga tłumaczy jego ukrycie? Refleksja z punktu widzenia teizmu personalistycznego.Marek Dobrzeniecki - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (2):59-75.
  Jeden z kontrargumentów do argumentu z ukrycia Boga, który zyskuje popularność w ostatnich latach, odnosi się do niepojętości Boga. Jeśli Bóg jest transcendentny, twierdzą zwolennicy tego argumentu, to nie wiemy, czy Boska miłość wyraża się w otwarciu na osobiste relacje ze skończonymi istotami, jak twierdzi pierwsza przesłanka argumentu o ukrytości. Oskarżają J. L. Schellenberga o kształtowanie koncepcji Boga na wzór współczesnych koncepcji człowieka. W odpowiedzi wskazuję na fakt, że chociaż w pismach Schellenberga istnieje niebezpieczeństwo antropomorfizmu, personalistyczny teizm musi zaakceptować pierwszą (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Knud E. Løgstrup: “Humanism and Christianity”. Translated by Kees van Kooten Niekerk, Bjørn Rabjerg and Robert Stern.Knud E. Løgstrup - 2019 - Journal for the History of Modern Theology/Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte 26 (1):132-146.
  Dieser Artikel ist die Übersetzung des zuerst in 1950 veröffentlichten Schlüsseltextes “Humanisme og kristendom” des dänischen Philosophen und Theologen Knud E. Løgstrup. In diesem Text legt Løgstrup seine Konzeption der Debatte zwischen Humanismus und Christentum dar. Er argumentiert dafür, dass die beiden Positionen nicht als einander entgegengesetzt zu betrachten sind, da beide die Interdependenz und Verletzlichkeit des Menschseins als Grundlage für eine “stumme” Forderung nach Umsorge erkennen – auch wenn der Humanismus in dieser Forderung lediglich die Leistung sozialer Normen sehen (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  Ibn Taymiyya on Reason and Revelation: A Study of Darʾ Taʿāruḍ Al-ʿaql Wa-L-Naql.Carl Sharif El-Tobgui - 2019 - Brill.
  In _Ibn Taymiyya on Reason and Revelation_, Carl Sharif El-Tobgui offers a comprehensive analysis of Ibn Taymiyya’s ten-volume magnum opus, _Darʾ taʿāruḍ al-ʿaql wa-l-naql_, elucidating its author’s foundational reconstitution of rationality through the multifaceted ontological, epistemological, and linguistic reforms he carries out.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  47
  Concordance Et Indices de la Tradition musulmaneHistoire des Croisades Et du Royaume Franc de Jérusalem. Vol. I: L'anarchie Musulmane Et la Monarchie Franque (1097-1131)The Kingdom of the CrusadesMoslem Schisms and Sects (Al-Farḳ Bạin Al-Firaḳ)Diwan of Khaki KhorasaniTwo Early Ismaili Treatises, I. E. Haft Babi Bab Sayyid-Na and Matlubu'l-Mu'mininTrue Meaning of Religion, I. E. Risala Dar Haqqiqati DinAl-Islām W-Al-Tajdīd Fi MiṣrMonetary and Banking System of SyriaThe Yazīdis, Past and Present. [REVIEW]Philip K. Hitti, A. J. Wensinck, René Grousset, Dana C. Munro, Abraham S. Halkin, W. Ivanow, Nasir'D.-din Tusi, Shihabu' din Shah, Ivanow, 'Abbās Maḥmūd, Sa'īd B. Ḥimādeh, Ismā'īl Beg Chol, Costi K. Zurayq, Anīs Khūri al-Maqdisi, Jibrā'īl S. Jabbūr, Al-amīr Ḥaydar al-Shihābi, Asad Rustum, Fu'ād I. al-Bustāni, Rene Grousset, 'Abbas Mahmud, Sa'id B. Himadeh, Isma'il Beg Chol, Anis Khuri al-Maqdisi, Jibra'il S. Jabbur, Al-Amir Haydar Al-Shihabi & Fu'ad I. al-Bustani - 1936 - Journal of the American Oriental Society 56 (4):510.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Spór o depresję. Czy fenomenologicznie zorientowana filozofia psychiatrii rozwiąże problemy psychiatrii redukcjonistycznej?Maja Białek - 2019 - Diametros 59:1-22.
  The aim of my paper is to review the discussion concerning various difficulties which surround the definition of depression and the methods of diagnosing and treating the disease against the background of the now dominant reductionist paradigm in psychiatry, as well as to answer the question whether a new approach to psychiatric disorders proposed by philosophers of psychiatry working within the phenomenologically inspired embodied and enactive paradigm indeed offers a solution to these difficulties. I present the issues specific to the (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  13
  Quand le Récit de Soi Révèle la Fonction Élucidante de L’écritureWhen Writing About Oneself Reveals the Elucidatory Function of writingCuando Dar Cuenta de Sí Mismo Revela la Función Esclarecedora de la Escritura.Anne Strasser - 2013 - Temporalités 17.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Giancarlo Penati, "storia E teoresi. L'impegno storico Del pensiero per Dar valore al mondo umano". [REVIEW]G. Giannini - 1967 - Aquinas 10 (3):300.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  11
  Obrona tradycji w architekturze i urbanistyce (L. Krier Architektura. Wybór czy przeznaczenie).Józef Tarnowski - 2003 - Estetyka I Krytyka 4 (4):183-185.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. "Dar-forma" all'umano: dimensione antropologica, etica ed educativa della bildung in Edith Stein // "Shaping" the human: anthropological, ethical and educational bildung in Edith Stein.Calogero Caltagirone - 2013 - Conjectura: Filosofia E Educação 18 (3):15-23.
  Il presente lavoro intende cogliere l’originalità e la fecondità della prospettiva di Edith Stein sul fondamento antropologico ed etico dell’educativo. Mediante l’analisi del radicamento antropologico della dimensione formativa, che si fonda sulla la struttura antropologica della persona umana, si pone l’obiettivo di offrire i fondamenti antropologici ed etici alla relazione educativa, concentrandosi sul senso dell’educazione intesa come formazione ( Bildung ) integrale dell’uomo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  5
  ¿Podemos dar a nuestras facultades cognitivasuna legitimación biológica?Armando Cíntora - 2002 - Signos Filosóficos 8:165-190.
  La búsqueda de la justificación de los métodos, o criterios de la ciencia, no es unmero ejercicio académico. El artículo analiza la influyente respuesta a este problemaque ha proporcionado la epistemología evolutiva, constituida por dos familias diferentes Una busca analogías entre la evolución de l..
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  25
  L'écologie.Hermann Gisin - 1949 - Acta Biotheoretica 9 (1-2):89-100.
  L'écologie cherche à connaître les conditions d'existence des organismes par rapport à leur milieu physique et biotique.D'une part elle étudie les exigences des organismes envers le milieu et leurs adaptations à celui-ci; d'autre part, elle recherche comment le milieu influe sur les organismes. Or, puisque chaque être vivant fait partie du milieu des autres et que sa présence et son activité modifient le milieu physique et biotique pour lui-même comme pour les autres, l'écologie est amenée à considérer en général les (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 23.  1
  «L’etranger» dans l ’oeuvre de Paul Ricoeur.Franęois-Xavier Amherdt - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13:193-202.
  Idea „obcego” u Paula Ricoeura łączy się ściśle z jego biografią oraz wymiarem etycznym jego dzieła. Sam Ricoeur doświadczył poczucia obcości, gdyż wiele lat przebywał poza Francją, wykładając w Chicago. Obcość związana była z dystansem wobec paryskiego środowiska filozoficznego zdominowanego przez Sartre’a oraz strukturalizm. W samym dziele „obcy” rozpatrywany jest w perspektywie gościnności oraz wspaniałomyślności. Ricoeur nawiązywał do tradycji biblijnej oraz do E. Levinasa. W porównaniu z tym ostatnim „inny” nie jest radykalną odwrotnością „ja”, lecz kimś podobnym do „ja”. Przyjęcie (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  2
  “Humanism and Christianity”. Translated by Kees van Kooten Niekerk, Bjørn Rabjerg and Robert Stern.Knud E. Løgstrup - 2019 - Journal for the History of Modern Theology/Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte 26 (1):132-146.
  Dieser Artikel ist die Übersetzung des zuerst in 1950 veröffentlichten Schlüsseltextes “Humanisme og kristendom” des dänischen Philosophen und Theologen Knud E. Løgstrup. In diesem Text legt Løgstrup seine Konzeption der Debatte zwischen Humanismus und Christentum dar. Er argumentiert dafür, dass die beiden Positionen nicht als einander entgegengesetzt zu betrachten sind, da beide die Interdependenz und Verletzlichkeit des Menschseins als Grundlage für eine “stumme” Forderung nach Umsorge erkennen – auch wenn der Humanismus in dieser Forderung lediglich die Leistung sozialer Normen sehen (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  7
  Leibniz's Philosophy of Science.L. J. Russell - 1976 - Studia Leibnitiana 8 (1):1 - 17.
  Zu einer bestimmten Zeit war Leibniz der Überzeugung, die Naturgesetze seien aus dem Begriff der Materie als dessen, was Raum erfüllt, ableitbar. Der Autor zeigt, wie Leibniz unter dem Einfluß von Huygens zur Aufgabe dieser Überzeugung gelangte. Ferner diskutiert er die Prinzipien, die Leibniz in seiner Philosophie der Wissenschaft zu benutzen begann, und zwar die Prinzipien des Grundes, des Besten, der Kontinuität, der größten Mannigfaltigkeit und der größten Determiniertheit. Er erläutert außerdem die Argumente, die Leibniz aus der Physik für die (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  7
  Leibniz on the Metaphysical Foundations of Science.L. J. Russell - 1977 - Studia Leibnitiana 9 (1):101 - 110.
  Der Autor beginnt mit einer Erörterung der Leibnizschen These, man müsse substantielle Formen annehmen, wenn man die inertia erklären wolle, und fragt dann, in welcher Weise man den Begriff der substantiellen Form zu dem in Beziehung zu setzen habe, was Leibniz über materielle Substanzen sagt. Der zentrale Begriff ist hier der Begriff der Repräsentation von einem bestimmten Gesichtspunkt oder einer bestimmten Lage aus, welche die Substanz von ihrer materia prima gewinnt. Bei der Erörterung der Frage, wie Leibniz' Substanzbegriff mit den (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27.  98
  Goethes fünfte Tafel.Der Dichter als gewiefter Experimentator auf idealisierenden Pfaden.Olaf L. Müller - 2017 - In Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts. Göttingen, Deutschland: pp. 46-92.
  Anders als oft behauptet wird, hat Goethe in seinen optischen Experimenten sehr präzise nachgemessen. So stellt seine fünfte Tafel eine ganze experimentelle Serie geometrisch akkurat dar, und zwar in einem cartesischen Koordinaten-System, dessen Maßstab sich recht genau rekontruieren lässt. Indem Goethe seine Versuchsergebnisse idealisierte und von störenden Nebeneffekten bereinigte, folgte er einer gängigen Praxis damaliger und heutiger Naturwissenschaft. Er idealisierte anders als Newton, verstieß dadurch aber nicht gegen die Regeln der Experimentierkunst.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  19
  Origine de l'utilisation privilégiée du terme de Amr chez les mu' minides almohades.Émile Fricaud - 2002 - Al-Qantara 23 (1):93-122.
  La palabra amr («orden dada» - «autoridad») vino a ser, entre los Almoha-des Mu'miníes, una denominación utilizada para designar a `Abd al-Mu'min y a cada uno de sus sucesores los califas: « al-Amr » («la Autoridad»), «háda l-Amr» («esta Autoridad»). Este artículo propone como origen de este uso mu'miní el recuerdo de las exclamaciones atribuidas al mahdi Ibn Tumart, en las cuales había designado a `Abd al-Mu'min como el futuro poseedor del amr; entre estas exclamaciones tumartíes se debe dar un (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  17
  Sur la Notion de l'Identité En Biologie.Jan Wilczyński - 1946 - Acta Biotheoretica 8 (1-2):1-17.
  Gegenüber den Ansichten vonCharles Richet , sowie auch die gegensätzliche, die von E.Meyerson , bei Seite lassend, hebt der Verfasser hervor, dass gerade auf dem Gebiete der Biologie vollständig identische Gebilde, Merkmale oder Erscheinungen, so zu sagen mit mathematischer Notwendigkeit, auftreten müssen, falls die Verterbung der Merkmale, die sich auf dem Wege der geschlechtlichen Fortpflanzung abspielt und derMendel-Gesetzen unterworfen ist, auf das Verfahren desNewton'schen Binoms zurückzuführen ist. Die entwickelte Reihe dieses letzteren — in deren Gliedern vertreten — stellt dann ein (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  2
  Der ‚Vier-Prinzipien‘-Ansatz in der Medizinethik.Tom L. Beauchamp - 2021 - In Nikola Biller-Andorno, Settimio Monteverde, Tanja Krones & Tobias Eichinger (eds.), Medizinethik. Springer Fachmedien Wiesbaden. pp. 71-89.
  Der US-amerikanische Philosoph Tom Beauchamp lehrt an der Georgetown University in Washington D. C., USA, und ist außerdem seit Mitte der 1970er Jahre am dortigen Kennedy Institute of Ethics tätig. Beauchamp kann als einer der maßgeblichen Autoren der heutigen Medizinethik betrachtet werden. Mit seinem Kollegen James Childress publizierte er 1977 erstmals „Principles of Biomedical Ethics“, das heute als Standardwerk der Medizinethik gilt. Die darin entfalteten vier ethischen Prinzipien stellten in theoretischer, praktischer und methodischer Hinsicht eine Innovation dar.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  11
  Frieze D–L. y González Ibáñez, J. . Totalmente extraoficial. Autobiografía de Raphael Lemkin.Alicia Villar Lecumberri - 2019 - Araucaria 21 (41).
  La lectura de todo libro, de entrada, crea expectativas en el lector. Hay libros que consiguen despertar el interés a sabiendas de que han sido publicados gracias a la confluencia de diversos factores que prometen algo novedoso y de calidad. Este es el caso de la obra que nos ocupa, publicada por un Instituto que trabaja incansablemente por los Derechos Humanos, y que ha tenido a bien reconocer la obra y el compromiso humano de Raphael Lemkin, la persona que dio (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  27
  »Ethischer Neu-Fichteanismus und Geschichtsphilosophie«. Zursoziopolitischen Rezeption Fichtes im 20. Jahrhundert.José L. Villacañas - 1997 - Fichte-Studien 13:193-219.
  Es gibt also einen Neu-Fichteanismus. Nun, worin besteht er? Denn die deutliche Zunahme der Anwesenheit Fichtes in der Literatur, so beträchtlich sie auch sein mag, reicht nicht, um einen Begriff zu prägen. Lübbe stellt fest: »Zwischen 1890 und 1900 gibt es zu Fichtes Rechts- und Sozialphilosophie kaum mehr als 10 bemerkenswerte Titel. Zwischen 1900 und 1920 sind es gegen 200«. Das ist zwar viel, aber nicht sehr bedeutsam. Wenn wir die Rolle unserer wissenschaftlichen Veröffentlichungen im Leben einer Kulturgesellschaft relativieren, dann (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  3
  John Buridan’s Sophismata and Interval Temporal Semantics.Sara L. Uckelman & Spencer Johnston - 2010 - History of Philosophy & Logical Analysis 13 (1):131-147.
  In this paper we look at the suitability of modern interval-based temporal logic for modeling John Buridan’s treatment of tensed sentences in his Sophismata. Building on the paper, we develop Buridan’s analysis of temporal logic, paying particular attention to his notions of negation and the absolute/relative nature of the future and the past.We introduce a number of standard modern propositional interval temporal logics to illustrate where Buridan’s interval-based temporal analysis differs from the standard modern approaches. We give formal proofs of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34.  26
  Reflexions Sur l'„Adaptation” Des Organismes Dans Les Grottes.Gabriel De Kolosváry - 1936 - Acta Biotheoretica 2 (1):19-22.
  The phenomena of adaptation, observed on cave-dwelling organisms, fitting themselves to the particular conditions of the caves, must not be explained in lamarckistish sense. They are phenomena of general organical reductions. As primary inducements, they compel some species, which have been made helpless in consequence of happening reductions to retire themselves spontaneously in caves. Trogloditism is therefore no cause of the peculiar decay of notorious cave-dwellers, on the contrary, it is the last stage of incessant phenomena, induced by reductions . (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. La Critique de la Critique: De la Philosophie de l'Histoire de Walter Benjamin.Élise Derroitte - 2012 - Georg Olms Verlag.
  La volonté de construire une philosophie critique de l histoire est au c ur de la philosophie de Walter Benjamin. De sa dissertation doctorale aux thèses Sur le concept d histoire, Benjamin s est attelé à la tâche de comprendre et de construire les modes de réalisation d une histoire critique en rupture avec une tradition dédiée à la modernité. Cet ouvrage vise à reconstruire les différentes étapes épistémologiques de cette construction majeure et innovante face au modernisme toujours prévalant actuellement (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. El nostre valor jueu de l' expectació-expedició.Antonio Gutiérrez-Pozo - 1997 - Enrahonar 27:129-152.
  Las dos funciones que realiza la filosofía de la razón vital la conectan con dos tradiciones filosóficas bien distintas. Por una parte, el pensamiento raciovital esta enlazado con la filosofía del fundamento y, por otra, con un concepto mas critico de la filosofía, que guarda una evidente semejanza intelectual con el pensamiento negativo de adorno. Ortega cree que su tiempo responde a una nueva revelación histórica que supera la modernidad y la filosofía idealista que la ha caracterizado esencialmente. La innovación (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  71
  Trascendency and secularization: A Theological reading of the sociology of Peter L. Berger.Felipe Martín Huete - 2014 - Veritas: Revista de Filosofía y Teología 30:213-234.
  La religión ha sido la institución más afectada por la pluralización de la realidad social. Esto es debido a que el papel simbólico y global de la religión, en tanto que institución integradora y significativa, queda socavado desde la plausibilidad de sus definiciones sociales de la realidad. La causa de esta situación se encuentra en que las personas viven -conciencia subjetiva- nuevos roles institucionales, nuevos esquemas interpretativos, nuevos valores y creencias. Sin embargo, si algo permanece invariablemente constante en la vida (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  7
  El problema de la donación en la fenomenología de J.-L. Marion.Jorge Roggero - 2019 - Areté. Revista de Filosofía 31 (1):191-215.
  La fenomenología marioniana ha recibido diversas críticas respecto de su lectura de la _Gegebenheit_ husserliana y heideggeriana. Este artículo se propone dar cuenta de la importancia fenomenológica de la concepción marioniana de la donación.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Sylwetki jezuickich publicystów i działaczy społecznych, 1872-1918, [Gesuiti pubblicisti e animatori sociali, 1872-1918]. [REVIEW]Stanisław Obirek - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 3 (1):279-280.
  II dar l'avvio, da parte dei gesuiti della Provincia Galiziana nel 1872, alla pubblicazione dei primi numeri delle „Intencje Miesięczne Apostolstwa Modiitwy" diede l'inizio all'Editrice dell'Apostolato della Preghiera in Galizia e apri un'epoca nuova nell'impegno della Chiesa cattolica galiziana nella „questione sociale".
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Narodziny filozofii z ducha... muzyki.Bogdan Banasiak - 2011 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17:107-122.
  Wydaje się, że filozofia rzadko miała związek z muzyką - Rousseau, Nietzsche czy Adorno to wyjątki. A jednak w mitologii i tradycji greckiej związki takie były bardzo wyraźne: koźlonogi Pan, który zdradził Apollinowi tajemnicę wieszczenia, był muzycznym wirtuozem; ucieleśniający mądrość Sylen uczył Dionizosa śpiewu i tańca; Apollo, stanąwszy na czele korowodu szalonych muz, uczynił je przewodniczkami poetów; sami zaś poeci posiadali umiejętność rozumienia ludzkiej natury oraz dar przepowiadania przyszłości i uosabiali natchnioną mądrość. Przynajmniej więc w pewnym stopniu filozofia wywodzi się (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Ludwika Flecka hermeneutyczna teoria wiedzy.Andrzej Przyłębski - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13:45-64.
  Polski biolog i epistemolog L. Fleck jest twórcą teorii nauki prekursorskiej względem koncepcji Th. Kuhna. Mimo że sam Fleck nie używał nazwy „hermeneutyka”, to jego rozważania noszą wybitnie hermeneutyczny charakter. Dominuje w nich bowiem myślenie w kategoriach rozumienia, akcentowanie interpretacyjnego charakteru ludzkiego odniesienia do rzeczywistości, podkreślanie znaczenia tego, co dany badacz zastaje, co we wspólnocie badaczy obowiązuje oraz samej wspólnoty myślowej, stanowiącej gremium oceniające jego poznawczy wkład. Choć lwowski filozof wyraża to przy pomocy kategorii takich jak styl myślowy oraz myślowy (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  33
  Ist Eine Umfassende Biologische Theorie Möglich?A. -F. Kremmeter - 1970 - Acta Biotheoretica 19 (3-4):140-147.
  Im Gegensatz zu L. v.Bertalanffy, der eine einheitliche biol. Theorie für nicht möglich hält, vertrete ich die These: Eine umfassende biologische Theorie, ausgehend von den Grundlagen der Physik, ist bis dato nicht ausschließbar.Betrachtet man die Frage ‘In welchem Sinne ist eine umfassende physikalische Theorie heute möglich?’, so ergibt sich, daß die Konzipierung je umfassenderer Theorien mit einer Beschränkung des vorhandenen empirischen Satzbestandes einerseits, mit einer Hinzunahme von Regeln für neue empirische Befunde andererseits verbunden ist. Wie am Beispiel einer Schar verschiedenartiger (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  2
  Nietzsche’de “güç i̇stenci̇” ve kutsallik i̇li̇şki̇si̇.Fadime Rukiye Bayindir - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:76-84.
  Friedrich Nietzsche 19. yüzyıl felsefesinde tüm ahlaki ve dinsel inançlara savaş açarak yeni değerler arayan bir filozoftur. Bu eğilimini “Böyle Buyurdu Zerdüşt” isimli eserinde Zerdüşt karakterine yükleyen Nietzsche, Zerdüşt aracılığıyla bütün dinsel inançların çöktüğünü ve geleneksel ahlaki değerlerin yıkıldığını haber verip, insanları bağlı oldukları inançlardan kurtarmaya çalışan bir yeryüzü peygamberi portresi çizmiştir. Nietzsche’nin değerlerin altüst edilişinin simgesi ve sözcüsü olan Zerdüşt günümüz dinlerinin peygamberinden oldukça farklı bir yol çizmektedir. Nietzsche Zerdüşt üzerinden sadece değerlerin ters yüz edilmesini ve yıkılmasını savunmakla kalmaz (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Neue Wege der Wissenschaftsphilosophie.Wolfgang Stegmüller - 1980 - Springer.
  Der vorliegende Band enthalt sechs teilweise stark iiberarbeitete Aufsatze, die in der Zeit zwischen der Niederschrift des Buches Theorienstrnkturen und Theoriendynamik, Springer-Verlag 1973, im folgenden mit [Theoriendynamik] bezeichnet, und der Monographie The Strncturalist View of Theories. A Pos­ sible Analogue of the Bourbaki Programme in Physical Science, Springer-Ver­ lag 1979, im folgenden kurz [Strnkturalismus] genannt, entstanden sind. In diesen Abhandlungen werden jeweils gewisse Aspekte des strukturalistischen Theorienkonzeptes behandelt. Am starksten iiberarbeitet wurden die Auf­ satze II, IV, V und VI, die (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 45.  19
  Reducción fenomenológica y figuras de la excedencia.Roberto J. Walton - 2008 - Tópicos 16:169-187.
  After Husserl and Heidegger, phenomenology has attempted to push the reduction beyond the reference of objects to the performances effected by consciousness, or of beings to Being. First, a new level of the reduction comes forth in M. Henry's radical reduction of appearing to the appearing of appearing, and leads to the disclosure of a dimension in which no horizons are to be fulfilled because the superabundance of life holds sway. Secondly, according to H. Rombach, the phenomena decribed in the (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 46. Indywidualizm a dobro wspólne. Czy myśl amerykańskiego oświecenia może być wciąż aktualna?Czy Myśl - 2013 - Diametros 37:34 - 50.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Karşılaştırmalı Siyaset Teorisi.Feyzullah Yilmaz (ed.) - 2022 - İstanbul, Turkey: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
  Bu bölümde karşılaştırmalı siyaset teorisinin, siyaset teorisinin hem bir alt alanı, hem de bir yöntemi olarak ortaya çıkış sürecini ele alacağım. Bu bağlamda öncelikle ‘karşılaştırmalı siyaset teorisinin’ (KST) ne zaman ortaya çıktığı sorusuyla ilgileneceğim. Ardından, KST’nin neden ortaya çıktığı, ne olduğu ve nasıl yapılması gerektiği ile ilgili tartışmalara değineceğim. Bu tartışmayı, son otuz yılda literatürde öne çıkan bazı çalışmalar ve isimler ve onların tartıştığı konular, meseleler, sorular ve sorunlar üzerinden (karşılaştırmada özne/nesne ilişkisi ve güç problemi, soruların ya da sorunların evrenselliği (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Koniec kryzysu, początek dramatu – Marcel Gauchet o kondycji współczesnej polityki.Paulina Karbownik - 2011 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 13.
  Marcel Gauchet to mało znany w Polsce historyk i filozof francuski. Żadna z jego książek nie została do tej pory przetłumaczona na język polski. Dostępny w tym języku jest jeden z esejów pochodzący z La démocratie contre elle-même (Demokracja przeciwko sobie samej), opublikowany w kwartalniku „Res Publica Nowa” w grudniu 2002 r. pt. Nowy wiek osobowości. Próba psychologii współczesnej, przełożony i opracowany przez Wiktora Dłuskiego. W tekście tym Gauchet stawia tezę o mającej miejsce we współczesnym świecie rewolucji antropologicznej, polegającej na (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  8
  Ograniczenia semantyki formalnej.Jan Woleński - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):225-239.
  Pogląd standardowy jest taki, że semantyka formalna stosuje się do języka naturalnego tylko w bardzo ograniczonym stopniu. Powodem tego stanu rzeczy jest nieunikniona nieokreśloność mowy potocznej polegająca m. in. na wieloznaczno- ściach, nieostrości czy tolerancji składniowej, a także obecności kontekstów intensjonalnych, co skutkuje limitacjami zasady kompozycjonalności. Ponadto konwersacja potoczna korzysta z rozmaitych reguł, np. reguł Grice’a, które wykraczają poza formalizm logiczny. W konsekwencji język naturalny nie podlega pełnej formalizacji. Z drugiej strony, jeśli L jest językiem formalnym, to metajęzyk ML, w (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  1
  Entre musalsal_ et _silsila_, une frontière ténue: Le cas de la _muṣāfaḥa_ et de la _mushābaka.Claude Addas - 2020 - Al-Qantara 41 (1):15.
  [fr] Deux chaînes d’affiliation d’un genre spécifique font leur apparition dans le monde musulman, à la toute fin du VI/XIIe siècle, en Orient d’une part et en Occident, d’autre part: l’une désignée dans les sources sous le label de silsilat al-muṣāfaḥa, l’autre sous celui de silsilat al-mushābaka. Répertoriées, le plus souvent, dans les ouvrages relevant de la littérature prosopographique au sens large, les « chaînes » en question, qui se sont rapidement disséminées à travers tout le dār al-islām, se rapportent (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000