12 found
Order:
See also
 1.  44
  Normatívnosť tvrdenia.Ladislav Koreň - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (1):25-52.
  Cieľom štúdie je vysvetliť motiváciu a podstatu filozofických koncepcií, podľa ktorých je tvrdenie normatívny fenomén. Začnem tým, že zmapujem kľúčové myšlienky k problematike tvrdenia, a lokalizujem typické normatívne prístupy. Potom rozoberiem, čo vlastne znamená povedať, že tvrdenie je normatívnym fenoménom špecifického druhu, a predložím špekulatívno-hypotetickú rekonštrukciu genézy tvrdiacej jazykovej hry - presnejšie, jej protoformy - ktorá by mala vyzdvihnúť jej charakteristické sociálno-normatívne aspekty. Na tomto základe postavím kritické porovnanie dvoch reprezentatívnych normatívnych prístupov k tvrdeniu: pragmatického inferencializmu Roberta Brandoma a Knowledge (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  52
  Hinge Commitments Vis-À-Vis the Transmission Problem.Ladislav Koreň - 2015 - Synthese 192 (8):2513-2534.
  This study provides a critical appraisal of Duncan Pritchard’s argument to the effect that ability to preserve certain eminently plausible transmission and/or closure principles for knowledge serves as a powerful adequacy test on alternative accounts of so-called Wittgensteinian certainties or hinge commitments. I argue that Pritchard fails to establish this claim—the transmission test does not favour his favourite conception over alternative conceptions premised on the idea that hinge commitments are not supportable via evidential-cognitive routes.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  24
  Pravidlá: Spoločnosť, Jazyk a Racionalita.Ladislav Koreň - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (4):591-615.
  Táto kritická štúdia sa zameriava na problematiku spolupráce a pravidiel, diskutovanú Jaroslavom Peregrinom v knihe Človek a pravidla. Okrem extenzívneho exkurzu do osnovy Peregrinových hlavných myšlienok a argumentov budú systematicky analyzované niektoré kľúčové otázky patriace do tejto interdisciplinárnej teoretickej oblasti, pričom sa kriticky posúdia niektoré prvky Peregrinovho špecifického prístupu. Konkrétne, budem argumentovať, že Peregrinom preferovaná koncepcia pravidla - ako propozičného poznania, že niečo by malo nejako byť - nemôže dobre slúžiť jeho zámerom, ak chce udržať jeho evolučný prístup k pravidlám.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Have Mercier and Sperber Untied the Knot of Human Reasoning?Ladislav Koreň - forthcoming - Tandf: Inquiry:1-14.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  44
  Mená & predikácia.Ladislav Koreň - 2005 - Studia Neoaristotelica 2 (1):3-25.
  This paper is a polemic response to the essay “The Semantics of Proper Names and Identity Theory of Predication” by L. Novák (SN 1–2/2004). In the first part of the article, the so-called descriptive theories of proper names and Kripke’s challenge to these views are briefly presented. It is pointed out that Novák’s exposition rests upon certain presuppositions in the theories of meaning and mind, which are controversial and which – without further argument – can hardly cast doubt on the (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  31
  Záverečné slovo.Ladislav Koreň - 2005 - Studia Neoaristotelica 2 (2):250-256.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  20
  Tarski's Method of Truth Definition: Its Nature and Significance.Ladislav Koreň - 2010 - In Jaroslav Peregrin (ed.), Foundations of Logic. Charles University in Prague/Karolinum Press.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Záverečné slovo: A Journal of Analytic Scholasticism.Ladislav Koreň - 2005 - Studia Neoaristotelica 2 (2):250-256.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. D. Wheller, Davidson.Ladislav Koreň - 2007 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 14 (1):128-133.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. L. Wittgenstein, O Istote.Ladislav Koreň - 2007 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 14 (3):405-411.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Predication and the Semantic Conception of Truth.Ladislav Koren - 2009 - Filosoficky Casopis 57:103-138.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. From Rules to Meanings. New Essays on Inferentialism.Ondřej Beran, Vojtěch Kolman & Ladislav Koreň (eds.) - 2018 - Routledge.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark