Results for 'Lars-Christer Hyd��n'

1000+ found
Order:
 1.  1
  Confabulation: Sense-Making, Self-Making and World-Making in Dementia.Lars-Christer Hydén & Linda Örulv - 2006 - Discourse Studies 8 (5):647-673.
  This study is concerned with the productive aspects of confabulation as it occurs spontaneously in dementia care, in its context, and in interaction with other care recipients. Confabulation is approached as a social and discursive event with distinct narrative features; plots and formerly established genres of plots, storylines, are used by confabulators in order to understand, manage and interact socially in the present situation. Three main functions of confabulation are discerned: 1) making sense of the current situation ; 2) maintaining (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2. Learning to Talk and Talking About Talk : Professional Identity and Communicative Technology.Lars-Christer Hydén & Antje Lumma - 2007 - In Sonja Olin-Lauritzen & Lars-Christer Hydén (eds.), Medical Technologies and the Life World: The Social Construction of Normality. Routledge.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Medical Technologies, the Lifeworld, and Normality : An Introduction.Sonja Olin Lauritzen & Lars-Christer Hydén - 2007 - In Sonja Olin-Lauritzen & Lars-Christer Hydén (eds.), Medical Technologies and the Life World: The Social Construction of Normality. Routledge.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  9
  Reflections and Comments on Research on Memory and Conversation From an Ethnographic Perspective.Nils Dahlbäck, Mattias Forsblad & LarsChrister Hydén - 2019 - Topics in Cognitive Science 11 (4):817-820.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  27
  Medical Technologies and the Life World: The Social Construction of Normality.Sonja Olin-Lauritzen & Lars-Christer Hydén (eds.) - 2006 - Routledge.
  Although the use of new health technologies in healthcare and medicine is generally seen as beneficial, there has been little analysis of the impact of such technologies on people's lives and understandings of health and illness. This book explores how new technologies not only provide hope for cure and well-being, but also introduce new ethical dilemmas and raise questions about the "natural" body. Focusing on the ways new health technologies intervene into our lives and affect our ideas about normalcy, the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  19
  Osmanlıların K'be ve Mescid-i Haram Hizmetleri.İsmail Meti̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):663-663.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Türkiyeʹnin Göreli Gerilemesine Tanılar: Dinci Paradigmanın Iflası: Kadını Aşağılayan Erkek Egemen Toplumun Çöküşü.Çetin Kaya - 2009 - Yalın Yayıncılık.
  Türk milleti dünyanın en zengin kültürüne sahip olduğu gibi en zengin diline de sahiptir. Ancak daha eski çağların dil verileri ne yazık ki, yazılı vesikalara aktarılmamış, karanlık dönem olarak kalmıştır. O bakımdan Türkçenin Altay veya Proto-Türk devri hakkında bilgimiz sınırlıdır ve sahip olduğumuz kelime sayısı da çok azdır. Eski Türkçe adlanan bu lügat sadece Orhun-Yenisey yazıtları ile tespit edilen ve Uygur yazıtları ile devam eden Türkçenin malum en eski yazılı kaynaklarının sözlüğüdür. Yer yüzündeki diller arasında Türkçenin yerine baktığımızda, Ural-Altay dil (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  31
  İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Değer Algıları Üzerine Bir Araştırma.Aydın Güven - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1067-1067.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Wittgenstein'ın ölümsüz dünyasında kim öle, kim kala?Besim Karakadılar - manuscript
  Wittgenstein’ın bir yaşam olayı olarak görmediği ölümün ne anlama geldiğine ilişkin düşüncesi açımlanıyor. Wittgenstein’ın düşüncesinin varlık-bilimsel dayanağı olan tek bir dünyanın var sayılması birden çok dünya varsayılan bir yaklaşımla karşılaştırılıyor.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  8
  Kadın Dindarlığının İnşasında Dinsel Anlatıların Yorumlanmasi ve Eylemselleşmesi.Fatma Zehra Fi̇dan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 14):323-323.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  12
  Ardahan İlinin Tubitak Projelerine Katılmama Nedenleri Ve Öğrencilerin Araştırma Kaygılarının Sosyo-.Alptürk Akçölteki̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):41-41.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Sınıf Öğretmenlerinin Matematiksel Modellemeye İlişkin Algılarını Belirlemeye Yö.Pusat Pi̇lten - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1919-1919.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Aynıların Ayırdedilmezliği.İlhan İnan - 2000 - Felsefe Tartismalari 26:15-20.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  14
  Ethical Values in Emergency Medical Services.Anders Bremer, María Jiménez Herrera, Christer Axelsson, Dolors Burjalés Martí, Lars Sandman & Gian Luca Casali - 2015 - Nursing Ethics 22 (8):928-942.
  Background:Ambulance professionals often address conflicts between ethical values. As individuals’ values represent basic convictions of what is right or good and motivate behaviour, research is needed to understand their value profiles.Objectives:To translate and adapt the Managerial Values Profile to Spanish and Swedish, and measure the presence of utilitarianism, moral rights and/or social justice in ambulance professionals’ value profiles in Spain and Sweden.Methods:The instrument was translated and culturally adapted. A content validity index was calculated. Pilot tests were carried out with 46 (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15. Frihet, nødvendighet og sosial tvang - Kritiske kommentarer til Lars Fr. H. Svendsen, Frihetens filosofi.Arne Overrein - 2016 - Agora 34 (1):226-251.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  18
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Öğretimine Yönelik Algıları.Özkan ÇELİK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):229-229.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  75
  Mantığın zaman tüneli.Besim Karakadılar - 2011 - Felsefe Dünyasi 54:117-122.
  Mantık tarihi ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından bu yana matematiğin temelleriyle ilgili soruların yanıtlanmasına sahne olmuştur. Bugün tarihsel gelişiminin bir sonucu olarak mantık bilgisayar kullanımı aracılığıyla yaşam ile etkileşmektedir. Bu yazıda söz konusu etkileşimin geleceğine ilişkin bilgisel ufukların geçmişte hangi soruları yanıtlamak amacıyla belirlendiği çok kısaca özetlenmektedir.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  30
  N. Loraux: Born of the Earth. Myth and Politics in Athens . Pp. Ix + 175. Ithaca and London: Cornell University Press, 2000. Cased, £25.95. ISBN: 0-8014-3419-X. [REVIEW]Lars Albinus - 2001 - The Classical Review 51 (2):424-425.
 19.  12
  Bulgaristan'ın Üç Döneminde Yaşayan Mümin Özer'in Anıları.Zeki ÇEVİK - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 10):1259-1259.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  92
  Söz uçar, yazı kalır; yara geçer, izi kalır: varsayılan mağdur edebiyatını değilleyen örtük bir reductio ad absurdum.Besim Karakadılar - 2021 - In Sinan Kadir Çelik Fahri Apaydın (ed.), Akademide Etik İhlalleri: Yaşanmış Vakalar 1. Ankara, Turkey: Nobel Akademik Yayıncılık. pp. 255-260.
  Kimi zaman akademik hayatımızı doğrudan etkileyen kararların kimler tarafından nerede ve nasıl alındığını bilemeyebiliriz. Kimi zaman da bilsek bile bu akademik toplumun şeffaf olduğu anlamına gelmeyebilir. Doktora sonrası yurda dönmeden önce, tezimi okuyan hocalarımdan “Orada seni anlayan birilerini bulabilecek misin?” gibi bir soru gelmişti. Sorunun doğru yanıtının ne olduğundan emin değildim; hala da değilim.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  Bağdat’In Moğollar Tarafından İşgalinin Arap Şiirindeki Yankıları: Bir Şehir Mersiyesi Örneği Olarak Şemseddîn El-Kûfî’Nin Kasîde-I Nûniyyesi.Mücahit Küçüksari - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  6
  Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Bazı Değişk.Oğuz GÜRBÜZTÜRK - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):787-787.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  7
  N. J. Fine. Proof of a Conjecture of Goodman. The Journal of Symbolic Logic, Vol. 19 , Pp. 41–44.Lars Svenonius - 1957 - Journal of Symbolic Logic 22 (3):311-311.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. How Does Music Evoke Emotions? Exploring the Underlying Mechanisms.Patrik N. Juslin, Simon Liljeström, Daniel Västfjäll & Lundqvist & Lars-Olov - 2011 - In Patrik N. Juslin & John Sloboda (eds.), Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications. Oxford University Press.
 25.  8
  Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarında Bulunan Öğretmenlik Niteliklerine İlişkin Algıları (Muğla.Kevser Özaydinlik - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):697-697.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  N. J. Fine. Proof of a Conjecture of Goodman. The Journal of Symbolic Logic, Vol. 19 , Pp. 41–44. [REVIEW]Lars Svenonius - 1957 - Journal of Symbolic Logic 22 (3):311-311.
 27.  9
  İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler.Mustafa Yildiz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1301-1301.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  7
  Halk Anlatılarının Epik Kuralları Işığında Ateşk'r Oğlan Masalının İncelenmesi.Meltem Yilmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):643-643.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  48
  Türkçe Öğretmen Adaylarının Dört Temel Dil Becerisine İlişkin Metaforik Algıları.Ebru Bozpolat - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):313-313.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  8
  Uluslararası Kuruluşların Dağlık Karabağ Sorununa Bakış Açıları Ve Etkileri.Sevinç Seyi̇dova - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 4):1035-1035.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  15
  Türkçe Öğretmeni Adaylarının 'Kültür Dil İlişkisi'ne Yönelik Metaforik Algıları.Ali GÖÇER - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):253-253.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  7
  Cemal Süreya'nın "Fantezi" Yazıları.Nesrin Mengi̇ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1903-1903.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  11
  Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin "Türkçe Sözlük" Kavramına İlişkin Metaforik Algıları.Mesut GÜN - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 7):447-447.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  12
  Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın İffet Romanında Yer Alan Şiir Alıntılarının Metne Katkıları.Fatma Sönmez - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1853-1853.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Türklerin Ve Bizanslıların Ortaçağda Anadolu'da Birliktelikleri (11. Ve 12. Yüzyıllar).Nevra Necđpoğlu - 2001 - Cogito 29.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  10
  Turgut Uyar'ın "Kurtarmak Bütün Kaygıları" Adlı Şiirinde Politik Söylem: Düzenden Kaçış Ve Direniş.Yusuf Aydoğdu - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):193-193.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  10
  Türkçe Öğretmen Adaylarının Web 2. 0 Araçlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi.Talat Aytan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 7):149-149.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  10
  Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarının Sınıflandırılmasında Lojistik Regresyon Analizi Yaklaşım.Elif Bahadir - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):203-203.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  4
  Karşıtların Birliği: Kûtü’l-Am're Kuşatması Sonrası İngiliz Savaş Esirlerinin Kayıt-larında Türkler ve Almanlar.Elnura Azizova - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1167-1188.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  24
  Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Kavramına İlişkin Metaforik Algıları.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):649-649.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  18
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Öğretimine İlişkin Algıları.Hilmi Demi̇rkaya - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):503-503.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  11
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi.Esen Durmuş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):325-325.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  3
  Aday Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yeterliliklerine İlişkin Algıları.Gökyer Necmi - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):691-691.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  10
  Halk Eğitim Kurslarının, Kadın Katılımcıların Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerine Ka.Fatma Ünal - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):905-905.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  10
  7.Sınıf Öğrencilerinin Metin Yapılarına Göre Düşünceyi Geliştirme Yollarının İnc.Esra Nur Ti̇ryaki̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2193-2193.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  8
  Tereke Kayıtlarının Güvenilirliği Ve Kadıların Mirastan Mal Kaçırma Yöntemleri.Gülser OĞUZ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):409-409.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  6
  Juan Goytisolo'nun Marx'ların Öyküsü Romanında Tarihsel İzlenimler.Yasemin Demi̇r Özgün - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):409-409.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  14
  Öğretmen Adaylarının Atanamama Kaygılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmes.Menekşe Eski̇ci̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):361-361.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  14
  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği.Mehmet Fatih Kaya - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):917-917.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  2
  Büyü Dükk'nı'ndaki Büyülü Ve Büyüsüz Anlatılar.Songül Aslan Karakul - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):217-217.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000