Order:
 1. Karola Irzykowskiego lacanowska lektura Freuda.Lena Magnone - 2010 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 1 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Metonimie kobiecości.Lena Magnone - 2007 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 3:257-265.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Narodziny psychoanalizy – Julian Ochorowicz i Zygmunt Freud.Lena Magnone - 2010 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 3 (14).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Podmiot podporządkowany- szkoła frankfurcka a psychoanaliza Lacana.Lena Magnone - 2007 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 2:87-106.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Urodziny Freuda (recepcja psychoanalizy w Polsce w 1936 roku).Lena Magnone - 2010 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 1 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark