18 found
Order:
 1.  3
  Polemika Romana Witolda Ingardena z Leonem Chwistkiem.Roman Witold Ingarden & Leon Chwistek - 2020 - Ruch Filozoficzny 76 (1):105.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  22
  The Limits of Science: Outline of Logic and of the Methodology of the Exact Sciences.Leon Chwistek - 1948 - Routledge.
  First published in 2000. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 3. Pisma Filozoficzne I Logiczne.Leon Chwistek (ed.) - 1961 - Pa Nstwowe Wydawn. Naukowe.
  t.1 • Nominalizm Poincare'go i jego konsekwencje • Paradoksy logistyki • Pojęcie rzeczywistości • Wielość rzeczywistości • Zastosowanie metody konstrukcyjnej do teorji poznania • Tragedja werbalnej metafizyki • Rola semantyki racjonalnej w filozofii • Rola zasady konsekwencji w zagadnieniu sprawiedliwości społecznej • Zagadnienia kultury duchowej w Polsce t.2 • Granice nauki. Zarys logiki i metodologji nauk ścisłych • Antynomje logiki formalnej • Zasady czystej teorji typów • Kilka uwag o podstawowych prawach rozchodzenia się światła • Liczby nieskończenie małe i ich (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  28
  Die Nominaliftifche Grundlegung der Mathematik.Leon Chwistek - 1932 - Erkenntnis 3 (1):367-388.
 5. Podstawy logiki.Leon Chwistek - 1997 - Filozofia Nauki 4.
  The text is based on the unpublished notes from the lectures given by Chwistek in 1931 in Lvov.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  32
  Sur Les Fondements de la Sémantique.Leon Chwistek - 1969 - Studia Logica 24 (1):185-185.
 7. The Limits of Science, Outline of Logic and the Methodology of the Exact Sciences.Leon Chwistek - 1948 - Philosophy 23 (86):283-284.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 8.  27
  Sur l'Axiome de Zermelo Et Son Rôle Dans Les Mathématiques Contemporaines.Leon Chwistek - 1969 - Studia Logica 24 (1):178-178.
 9.  24
  New Foundation of Formal Metamathematics.W. Hetper & Leon Chwistek - 1938 - Journal of Symbolic Logic 3 (1):1-36.
 10.  9
  Foundations of the General Theory of Classes.Leon Chwistek - 1940 - Journal of Symbolic Logic 5 (4):165-165.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  6
  La sémantique rationnelle et ses applications.Léon Chwistek - 1937 - Travaux du IXe Congrès International de Philosophie 6:77-81.
  Chaque science fondée sur des idées générales doit être relative. Il y a pourtant une science exacte qui n’est pas relative. C’est la sémantique rationnelle. Cette science concerne les expressions qu’on peut construire à l’aide de deux signes donnés d’avance. Elle n’admet que la notion de substitution, une notion élémentaire du type d’expression et les notions du calcul logique élémentaire. Elle nous met en état de construire un système de métamathé- matique symbolique qui embrasse les mathématiques entières. Elle nous fournit (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  8
  Limites de la Science. Précis de Logique et de Méthodologie des Sciences Exactes.Leon Chwistek - 1937 - Journal of Symbolic Logic 2 (3):140-141.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  15
  A Formal Proof of Gödel's Theorem.Leon Chwistek - 1939 - Journal of Symbolic Logic 4 (2):61-68.
 14.  7
  A Formal Proof of Godel's Theorem.Leon Chwistek - 1940 - Journal of Symbolic Logic 5 (1):28-30.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  Sur les Fondements des Sciences Exactes.Leon Chwistek - 1940 - Journal of Symbolic Logic 5 (2):78-78.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  Überwindung des Begriffsrealismus.Leon Chwistek - 1937 - Journal of Symbolic Logic 2 (4):168-170.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Niejedna Rzeczywisto's'c Racjonalizm Krytyczny Leona Chwistka | Sens I Rzeczywisto's'c.Karol Chrobak & Leon Chwistek - 2004
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Tragedia werbalnej metafizyki.Leon Chwistek - 1932 - Kwartalnik Filozoficzny 10 (1):46-76.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark