Results for 'Li Xuetao'

1000+ found
Order:
 1.  6
  On Chinese Thoughts' Contribution to Jaspers' Idea of Axial Age.Li Xuetao - 2008 - Modern Philosophy 6:014.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Li as Cultural Grammar: On the Relation Between Li and Ren in Confucius' Analects.Chenyang Li - 2007 - Philosophy East and West 57 (3):311 - 329.
  A major controversy in the study of the "Analects" has been over the relation between two central concepts, ren (humanity, human excellence) and li (rites, rituals of propriety). Confucius seems to have said inconsistent things about this relation. Some passages appear to suggest that ren is more fundamental than li, while others seem to imply the contrary. It is therefore not surprising that there have been different interpretations and characterizations of this relation. Using the analogy of language grammar and mastery (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 3.  6
  Wang, Baofeng 王寶峰, Introduction to Future Chinese Philosophy: Paradigm and Methodology 未來中國哲學導論: 範式與方法論.Xuetao Liu - 2021 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 20 (1):171-174.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Wang, Baofeng 王寶峰, Introduction to Future Chinese Philosophy: Paradigm and Methodology 未來中國哲學導論: 範式與方法論: Xi’an 西安: Xibei Daxue Chubanshe 西北大學出版社, 2018, 235 Pages. [REVIEW]Xuetao Liu - 2021 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 20 (1):171-174.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Li Xue Jia Gui Shen Guan Nian Shuo.Yun Zhou & Shen Li (eds.) - 2011 - Guo Jia Tu Shu Guan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Cong Li Shi Zhong Ti Qu Zhi Hui.Zhigang Li & Dawen Feng (eds.) - 2005 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Fa Li Fa Wai.Yongjun Li - 2004 - Zhongguo Fa Zhi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  11
  Li, Chenyang 李晨陽, and Hong X iao 肖紅, eds., Self-Replanting of Our Spiritual Roots: Chinese Philosophy and Overseas Chinese 靈根自植: 中國哲學與世界華人.Lizhu Li - 2020 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 19 (3):485-488.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Li Daozeng Wen Ji.Daozeng Li - 2006 - Zhongguo Jian Zhu Gong Ye Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Li Gong Si Xiang Yan Jiu.Ruifang Li - 2011 - Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Li Gong Wen Ji.Gong Li - 2011 - Hebei Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Li Huiguo Wen Ji =.Huiguo Li - 2005 - Shanghai Ci Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Li Jie, Quan Shi Yu Ru Jia Chuan Tong.Minghui Li & Huanghai Qiu (eds.) - 2010 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Li Jie, Quan Shi Yu Ru Jia Chuan Tong.Minghui Li & Weifen Chen (eds.) - 2008 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Lun Li Xue Gang Yao.Zehou Li - 2010 - Ren Min Ri Bao Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Li Shicen Jiang Yan Ji.Shicen Li - 2004 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Li Shicen Zhe Xue Lun Zhu.Shicen Li - 2011 - Shanghai Shu Dian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Li Xiulin Wen Cun.Xiulin Li - 2007 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  shang juan. Shi dai jing shen di zhe xue fan si -- xia juan. Zhongguo xian dai hua zhi zhe xue tan tao.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Li Yuancheng Ru Xue Lun Ji.Yuancheng Li - 2010 - Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Li Yanming Wen Ji.Yanming Li - 2005 - Tai Hai Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Li Zehou Jin Nian da Wen Lu 2004-2006.Zehou Li - 2006 - Tianjing She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Li Zongwu Zhuan.Zongwu Li - 2004 - Tuan Jie Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  39
  Singing of the Source: Nature and God in the Poetry of the Chinese Painter Wu Li.Stuart Sargent, Wu Li & Jonathan Chaves - 1995 - Journal of the American Oriental Society 115 (3):517.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  33
  The Poetry of Li Shang-Yin, Ninth-Century Baroque Chinese Poet.Li Chi, Li Shang-yin & James J. Y. Liu - 1972 - Journal of the American Oriental Society 92 (2):340.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  28
  The Poems of Li Ho.Li Chi, J. D. Frodsham & Li Ho - 1973 - Journal of the American Oriental Society 93 (1):79.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  9
  Hu Shi and Li Ji.Li Guangmo - 2004 - Chinese Studies in History 37 (4):70-87.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Bing Jia Guan Li Zhe Xue.Guisheng Li - 2011 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Cong "Quan Li" Zou Xiang "Quan Li": Xi Ou Jin Dai Zi You Zhu Yi Si Chao Yan Jiu.Hongtu Li - 2007 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Dao de Li Xing Yu She Hui Kong Zhi: Song Ming Li Xue She Hui Kong Zhi Yu She Hui Zheng He Si Xiang.Yujie Li - 2004 - Zhongguo Wen Lian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Guan Yu Lun Li Xue de 100 Ge Gu Shi =.Ruishan Li - 2010 - Yu He Wen Hua Chu Ban You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Ren Lei Xue Li Shi Ben Ti Lun.Zehou Li - 2008 - Tianjin She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Ren Wen Li Ben: Lou Yulie Jiao Shou Fang Tan Lu.Silong Li (ed.) - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Song Dai Cheng Zhu Li Xue Guan Xue di Wei Yan Jiu.Juan Li - 2009 - Dongbei Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Song Ming Li Xue Yu Dong Ya Ru Xue =.Jixiang Li - 2010 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Song Ming Li Xue Zhong de "Kong Yan Zhi le" Wen Ti.Huangming Li - 2006 - Yunnan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Shi Yong Li Xing Yu le Gan Wen Hua =.Zehou Li - 2005 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Tong Shi Li Shi.Daoji Li (ed.) - 2008 - Er Yu Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Fa Li Xue.Zhimao Liu & Xiaoping Li (eds.) - 2012 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Xin Shi de Li Liang: Taixu Wei Shi Xue Si Xiang Yan Jiu.Guangliang Li - 2004 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Yu Zhen Li Wei You Xian Dai Ke Xue de Zhe Xue Zhui Si.Jianhui Li - 2002
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Zhi du Lun Li Yan Jiu: Tan Xun Gong Gong Dao de Li Xing de Sheng Cheng Lu Jing = Zhidu Lunli Yanjiu: Tanxun Gonggong Daode Lixing de Shengcheng Lujing.Renwu Li - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Zheng Ju Zheng Ming Li Yan Jiu =.Ming Li - 2013 - Zhongguo Ren Min Gong an da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  14
  Bi̇r usûlcü olarak cüveynî’ni̇n hadi̇sçi̇li̇ği̇ ve hadi̇sçi̇li̇ği̇ne dâi̇r tartişmalar -“muʻâz hadi̇si̇” özeli̇nde-.Mehmet Macit Sevgi̇li̇ & Mehmet Macit Sevgili - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:217-246.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  9
  On Li Ssu.Wang Shao-P'U. & Li Ch'ang-Ch'ing - 1975 - Chinese Studies in History 8 (1-2):225-241.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Qing Dai Li Xue Shi.Gexin Shi, Shuduo Gong, Fan Li & Zhaojun Zhang (eds.) - 2007 - Guangdong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. She Hui Li Lun: Xian Dai Xing Yu Ben Tu Hua: Su Guoxun Jiao Shou Qi Shi Hua Dan Ji Ye Qizheng Jiao Shou Rong Xiu Lun Wen Ji.Xing Ying & Meng Li (eds.) - 2012 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
 47. Ren de Ji Ben Li Lun Yan Jiu.Keping Yu, Shenming Li & Weiguang Wang (eds.) - 2007 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  17
  Li Zehou's Notion of Subjectality as a New Conception of the Human Self.Jana S. Rošker - 2018 - Philosophy Compass 13 (5):e12484.
  Li Zehou stands among the most influential Chinese philosophers in the post-Mao era. His notion of subjectality is of paramount importance for current developments in contemporary Chinese philosophy. It belongs to the central concepts in Li's theoretical framework, around which his entire philosophical system is constructed. With his elaboration of this concept, Li expanded the problem of the self in post-revolutionary modernism. The present article analyzes the theoretical bases of this concept, exposes its importance in the scope of contemporary Chinese (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. Ru Xue Jie Shi Xue: Chong Gou Zhongguo Lun Li Si Xiang Shi = a Hermeneutic Study of Historical Ru-Academia: Reconstructing Chinese Ethical History, Ethical Spirit.Youzheng Li - 2009 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Shang juan. Li shi juan = The volume of historical institutions -- xia juan. Jing shen juan = The volume of ethical spirit.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Corporate Social Responsibility, Ownership Structure, and Political Interference: Evidence From China. [REVIEW]Wenjing Li & Ran Zhang - 2010 - Journal of Business Ethics 96 (4):631 - 645.
  Prior research suggests that ownership structure is associated to corporate social responsibility (CSR) in developed countries. This article examines whether and how ownership structure affects CSR in emerging markets using Chinese firms' social responsibility ranking. Our empirical evidences show that for non-state-owned firms, corporate ownership dispersion is positively associated to CSR. However, for state-owned firms, whose controlling shareholder is the state, this relation is reversed. We attribute the reversed relationship to political interferences and further test this hypothesis by demonstrating that (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
1 — 50 / 1000