Results for 'Ling Xiang'

1000+ found
Order:
 1. Proposal Allocation Ratio as a Moderator of Interpersonal Responsibility Effects on Hostile Decision-Making in the Ultimatum Game.Xinyu Gong, Ling-Xiang Xia, Yanlin Sun, Lei Guo, Vanessa C. Carpenter, Yuan Fang & Yunli Chen - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  23
  Hostile Attribution Bias Mediates the Relationship Between Structural Variations in the Left Middle Frontal Gyrus and Trait Angry Rumination.Yueyue Wang, Wenfeng Zhu, Mingyue Xiao, Qin Zhang, Yufang Zhao, Hao Zhang, Xu Chen, Yong Zheng & Ling-Xiang Xia - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Gui Ling: Lun Zhongguo Hua Guan Li Si Xiang = Guiling.Dongtao Huang (ed.) - 2008 - Zhongguo Jing Ji Chu Ban She.
  本书分为十章,介绍了中国、中国人、中国文化;中国企业与中国企业家;中国化管理的思想方法;中国化的企业文化;易经与企业文化;中医与企业文化;禅与企业文化;生命型企业;管理教育与管理培训。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Hao Jing Si Xiang Yan Jiu.Ling Dong - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Ling Guang Zhong de Ben Ti Lun: Xielin Hou Qi Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu.Jianjun Wang - 2004 - Nan Kai da Xue Chu Ban She.
  本书从本体论和神学背景出发,将谢林哲学与现当代西方哲学联系起来。对“谢林哲学的转向”、“潜能学说”、“神话哲学”、“自由学说”等作了研究。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  44
  Comparing the Neural Correlates of Conscious and Unconscious Conflict Control in a Masked Stroop Priming Task.Jun Jiang, Kira Bailey, Ling Xiang, Li Zhang & Qinglin Zhang - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 7. Xian Qin Zhu Zi Ling Dao Si Xiang de Xian Dai Jie Xi.Cheng Wang - 2006 - Zhongguo da Bai Ke Quan Shu Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Exploring the role of green government publicity influencing people’s pro-environmental behaviors.Yi Lin, Jiechun Li & Ling Xiang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  In recent years government publicity was extensively used to convey environmental issues; therefore, it is important to explore the role of green government publicity influencing people’s pro-environmental behaviors. This study is to uncover the impact of China’s green government publicity on people’s willingness to use green packaging. This research collected data from Guangzhou of China, we used convenient sampling and online questionnaire survey to gather data, and there were 584 effective samples. Using the statistical software Amos17.0, the results reveal that (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  34
  EEG Oscillation Evidences of Enhanced Susceptibility to Emotional Stimuli during Adolescence.Xianxin Meng, Wenwen Liu, Ling Zhang, Xiang Li, Bo Yao, Xinsheng Ding, JiaJin Yuan & Jiemin Yang - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Ru he kan dai Zhongguo dang dai she hui si chao ji ying xiang =.Ling Li (ed.) - 2018 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Zhong He Yu Jue Dui de Kang Heng: Xian Qin Fa Jia Si Xiang Bi Jiao Yan Jiu.Ling Yang - 2007 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Shang gu yi shu shen mei de shi wu: tong ling gan wu wei xiang = Shanggu Yishu Shenmei de Shiwu: Tongling Ganwu Weixiang.Qingyuan Deng - 2018 - Changchun Shi: Jilin da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. The Influence of Figures in Warning Signs at the Manual Toll Station on the Lane Change Timing of Drivers in the Context of Virtual Reality of High-Proportion ETC Vehicles.Su Zhi, Peng Qunjie, Wang Chaolun, Xiang Wang & Ling Chen - 2022 - Complexity 2022:1-8.
  The increase of ETC vehicles on expressways has changed the proportion of ETC/MTC lanes at toll stations. Based on a driving simulator, three toll gate lane warning sign schemes were proposed in this study. Driving simulation experiments were conducted to study the influence of figures in warning signs at the manual toll station on the lane change timing of drivers. It was found that the addition of arrows to the warning signs can significantly shorten the response time and guide the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Major Impact of Coping Styles on Anxiety and Depression Symptoms in Healthcare Workers During the Outbreak of COVID-19.Dongke Wang, Jie Chen, Xinghuang Liu, Yan Jin, Yanling Ma, Xuelian Xiang, Ling Yang, Jun Song, Tao Bai & Xiaohua Hou - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  BackgroundIn the early days of COVID-19 outbreak, the normally orderly health system was severely challenged by large numbers of feverish patients and shortage of healthcare workers. The outbreak played a harmful role in the mental health of these healthcare workers.ObjectiveWe aim to assess the prevalence of moderate or severe anxiety and depression symptoms of healthcare workers in different regions during COVID-19 disaster and identify the potential risk factors.MethodsWe did a cross-sectional study on ADS of healthcare workers in epicenter-Hubei province and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Fan zui lun zheng yi wen ti yan jiu =.Jidong Jia - 2021 - Beijing: Fa lü chu ban she.
  Ben shu yi xing wei wu jia zhi er yuan lun wei yan jiu zhu xian, an zhao " ke guan gou cheng yao jian, pai chu ke guan wei fa de shi you, zhu guan gou cheng yao jian, pai chu zhu guan ze ren de shi you " si jie ceng fan zui lun ti xi de jia gou, cong ke guan yao jian, zhu guan yao jian, xiu zheng xing tai san ge wei du, lin xuan fan (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. "Qun" yu "du": ge ti xing wen ti: Kang Youwei zheng zhi ru xue yan jiu.Xiaojun Jiang - 2015 - Hefei: Anhui ren min chu ban she.
  Ben shu tong guo dui Kang Youwei zhi "qun" yu"du" guan nian de kao cha, lai ba wo Kang Youwei dui ge ren, guo jia nai zhi tian xia zhi xu de shen ke si kao. Zhu yao nei rong you: yi, Jin dai"qun-du" guan nian de chu xian ji qi zou xiang, er, Kang Youwei "qun-du" guan nian chan sheng de si xiang bei jing, san, "Du ren" yu Kang Youwei dui xian dai xing ge ti sheng (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Minguo xue zhe lun Feng Youlan =.Renyu Wang (ed.) - 2019 - Beijing: Ren min chu ban she.
  Xue xi he yan jiu Zhongguo zhe xue, yi ban lai shuo, Feng xian sheng shi ke chao er bu ke yue de. Yi si shi, hou ren wan quan ke neng er qie ye ying dang sheng guo Feng xian sheng, dan shi que bu neng rao guo Feng xian sheng. Rao guo Feng xian sheng, bu dan bi ran yao duo fei li qi, er qie rong yi zou wan lu er nan yu shen ru tang ao. Feng (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Fo xue zhi zhe si jing guan.Li Ye - 2018 - Shanghai: Shanghai san lian shu dian.
  Ben shu zhi zai yong zhe xue yan jiu de fang shi zheng ti lun shu fo xue ti xi. wei le shi pu tong da zhong neng chu kui wan zheng de fo jiao xi tong, zuo zhe fen bie cong fo jiao de ge di yu pai bie,zhe xue si xiang guan dian,si miao jian zhu yi ji fo jing shu ji lun zhu deng fang mian jin xing liao xiang jin de xu shu ji tao (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  67
  Ling and Lee's open letter.Laura Ling & Euna Lee - 2010 - Journal of Mass Media Ethics 25 (1):72-76.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  8
  Philosophical Hermeneutics. Transl., Ed., (Intr.) by David E. Linge.David E. Linge (ed.) - 1977 - University of California Press.
  This excellent collection contains 13 essays from Gadamer's _Kleine Schriften, _dealing with hermeneutical reflection, phenomenology, existential philosophy, and philosophical hermeneutics. Gadamer applies hermeneutical analysis to Heidegger and Husserl's phenomenology, an approach that proves critical and instructive.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21. The Confucian Four books for women: a new translation of the Nü sishu and the commentary of Wang Xiang.Xiang Wang, Pang White & A. Ann (eds.) - 2018 - New York: Oxford University Press.
  This volume brings the first English translation of the Confucian classics Four Books for Women, with extensive commentaries, to the English-speaking world. Written by women for women's education, this work provides an invaluable look at the tradition of Chinese women's writing, education, history, and philosophy, from the 1st to the 16th century.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  23
  The major religious traditions: Recent re-assessments: Trevor Ling.Trevor Ling - 1966 - Religious Studies 1 (2):249-255.
 23. Ren ben si xiang de ti sheng yu li shi ren shi de shen hua: yi gong yuan 4-16 shi ji qian hou de Zhongguo shi jia, si xiang jia wei zhong xin. [REVIEW]Yannan Xiang - 2019 - Zhengzhou Shi: Henan ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  9
  The Murmuring Stream, The Life and Works of Hsieh Ling-Yün , Duke of K'ang-LoThe Murmuring Stream, The Life and Works of Hsieh Ling-Yun , Duke of K'ang-Lo. [REVIEW]Richard F. S. Yang, Hsieh Ling-Yün, J. D. Frodsham & Hsieh Ling-Yun - 1972 - Journal of the American Oriental Society 92 (2):338.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  4
  The Complexity Analysis in Dual-Channel Supply Chain Based on Fairness Concern and Different Business Objectives.Li Qiu-Xiang, Zhang Yu-hao & Huang Yi-min - 2018 - Complexity 2018:1-13.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 26.  18
  Philosophical Hermeneutics, 30th Anniversary Edition.David E. Linge (ed.) - 1976 - University of California Press.
  This excellent collection contains 13 essays from Gadamer's _Kleine Schriften, _dealing with hermeneutical reflection, phenomenology, existential philosophy, and philosophical hermeneutics. Gadamer applies hermeneutical analysis to Heidegger and Husserl's phenomenology, an approach that proves critical and instructive.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 27. Luoke yu Zhongguo: Luoke "Zhongguo bi ji" kao bian = Locke and China: a critical study of John Locke's "Notes on China".Ling Han - 2019 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she.
  本书内容包括:启蒙早期的欧洲大陆与英国、转写与翻译说明、英文转写与中文译稿、洛克现存书信简介、洛克书信中关于中国的部分、洛克早期未刊作品与中国、洛克藏书概述、洛克的中国藏书等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  23
  I Myself Am A Woman: Selected Writings of Ding Ling.David Der-wei Wang, Tani E. Barlow, Gary J. Bjorge & Ding Ling - 1991 - Journal of the American Oriental Society 111 (3):617.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  32
  Xiang Yuan : The Appearance-only Hypocrite.Winnie Sung - 2016 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 15 (2):175-192.
  This article seeks to interpret Mencius’ criticism of the village worthies and shed light on the distinctive psychological phenomenon that Mencius has captured but not quite articulated. An attempt at filling out the Mencian view of the village worthies will help us better understand the content of the moral charges made against them and also deepen our analysis of the kind of psychology that early Confucians regard as crucial to moral agency. Following an introduction that overviews Mencius’ criticisms of the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  43
  Guo Xiang on Self-so Knowledge.Paul J. D’Ambrosio - 2016 - Asian Philosophy 26 (2):119-132.
  ABSTRACTThe perspective on zhi 知 is often identified as a key distinction between the Zhuangzi 莊子 and its most famous commentator, Guo Xiang 郭象. Many scholars who recognize this distinction observe that zhi almost always has negative connotations in Guo Xiang’s writing, whereas certain types of knowledge can be positive in the Zhuangzi In this way, Guo Xiang’s comments on zhi seem to stray from the ‘original meaning’ of the Zhuangzi, and are often dismissed as inaccurate mis-readings, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  8
  Leader Humor and Employee Job Crafting: The Role of Employee-Perceived Organizational Support and Work Engagement.Ling Tan, Yongli Wang, Wenjing Qian & Hailing Lu - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 32.  31
  Li Ling: At Home in Homelessness: Editors' Introduction.Bruce Doar & Carine Defoort - 2010 - Contemporary Chinese Thought 42 (1-2):3-11.
  The last winter issue of Contemporary Chinese Thought about Li Ling's controversial understanding of Confucius as a "homeless dog" ended with a remark that he himself is in many ways homeless in the academic world. Not only does his own love for Chinese culture clash with the pious proponents of the traditional cultural heritage, but in many other ways, he also lingers in the unhomely gray zones of academia. Simultaneously very much at home—but always on the frontier—in a variety (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Guo Xiang.J. Scot Brackenridge - 2007 - Internet Encyclopedia of Philosophy.
 34.  20
  The Individualization of Chinese Society. By Yunxiang Yan. Pp. 384. (Berg, Oxford, 2009.) £17.99, ISBN 978-1-84788-378-0, paperback. [REVIEW]Xiang Biao - 2011 - Journal of Biosocial Science 43 (1):126-127.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  21
  Are the Quantity and Quality of Sustainability Disclosures Associated with the Innate and Discretionary Earnings Quality?Ling Tuo & Zabihollah Rezaee - 2019 - Journal of Business Ethics 155 (3):763-786.
  Voluntary disclosures of sustainability information have recently received considerable attention by investors, regulators, and public companies in improving reliability and integrity of corporate reporting. We examine the association between the quantity and quality of sustainability disclosures and earnings quality in the context of corporate ethical value and culture. We posit that sustainability disclosures of environmental, social, and governance performance reports are linked to earnings quality, because of the importance of both earnings quality and ESG sustainability disclosures to investors and trustworthiness (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 36. Effects of Self-Regulated Learning on Student’s Reading Literacy: Evidence From Shanghai.Xiang Qi - 2021 - Frontiers in Psychology 11.
  Many empirical studies have been conducted to investigate self-regulated learning in the Western countries. Less well investigated is the SRL in the Chinese Mainland students and how it affects their academic achievement. On the basis of PISA 2009, this paper is aimed at exploring the SRL of 15-year-old Shanghai students, as measured by cognitive strategy, metacognition, and motivational belief. In the aspect of SRL nature, the results reveal that 15-year-old students in Shanghai use elaboration strategy frequently and seldom use memorization (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  9
  On the "Open Door" Policy.Xiang Rong - 1982 - Chinese Studies in History 16 (1-2):145-154.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Ling Woo in historical context.Chyng Feng Sun - forthcoming - Espíritu.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  33
  [email protected]ling.rochester.Edu; [email protected]Michael K. Tanenhaus - unknown
  We adopt the visual-world eye-tracking paradigm to test the hypothesis that scalar implicatures are integrated very locally to the utterance of scalar terms. Focusing on the and,or scale, we show that early point-of-disambiguation effects similar to those triggered by the integration of the lexical meaning of and can be triggered by the integration of the exhaustive meaning of or. Some design issues and an independent interpretive asymmetry holding between and and or are discussed as possible explanations for remaining differences between (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  3
  Key Teacher Attitudes for Sustainable Development of Student Employability by Social Cognitive Career Theory: The Mediating Roles of Self-Efficacy and Problem-Based Learning.Xiang Liu, Michael Yao-Ping Peng, Muhammad Khalid Anser, Wei-Loong Chong & Biqu Lin - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 41.  43
  Emotions and self-cultivation in nü lunyu«s™þ>> (woman's analects).W. O. O. Tak-ling - 2009 - Journal of Chinese Philosophy 36 (2):334-347.
 42.  1
  Xian Xiang Xue Yu Jian Zhu de Dui Hua.Nu Peng, Wenjun Zhi & Chun Dai (eds.) - 2009 - Tong Ji da Xue Chu Ban She.
  本书是一本研究建筑学的书籍, 全书包括有《现象学与建筑学的思考》、《建筑中的神性》等多篇文章.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  16
  R. Ling: Ancient Mosaics. Pp. 144, 95 ills, 1 map. London: British Museum Press, 1998. Paper, £12.99. ISBN: 0-7148-2218-1. [REVIEW]A. J. Brothers - 2001 - The Classical Review 51 (2):448-449.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  14
  Diffusion Tensor Imaging Detects Microstructural Differences of Visual Pathway in Patients With Primary Open-Angle Glaucoma and Ocular Hypertension.Xiang-Yuan Song, Zhen Puyang, Ai-hua Chen, Jin Zhao, Xiao-Jiao Li, Ya-Ying Chen, Wei-jun Tang & Yu-yan Zhang - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 45.  6
  What Makes Lexical Tone Special: A Reverse Accessing Model for Tonal Speech Perception.Xiang Gao, Ting-Ting Yan, Ding-Lan Tang, Ting Huang, Hua Shu, Yun Nan & Yu-Xuan Zhang - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. Xiang Chen.Experiment Appraisal - 1994 - In Peter Achinstein & Laura J. Snyder (eds.), Scientific Methods: Conceptual and Historical Problems. Krieger Pub. Co.. pp. 45.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Competing Complex Information Spreading in Multiplex Social Network.Xiang Li & Bocheng Hou - 2021 - Complexity 2021:1-9.
  Coevolution spreading dynamics on complex networks is a hot topic, which attracts much attention in network science. This paper proposes a mathematical model to describe the two competing complex information spreading dynamics on multiplex networks. An individual can only accept one of the two pieces of information. A heterogeneous mean-field theory is developed to describe the spreading dynamics. We reveal different regions through Monte Carlo simulations of the competing complex information spreading dynamics: no global information, one information dominant, and two (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Xin Ling Feng Bao: Dang Dai Xi Fang Yi Shi Zhe Xue de Gai Nian Ge Ming.Jianzhi Ji - 2012 - Tai Wan Shang Wu.
  從人類知識的本質、語言的本質、思考的本質進行探索,期待在問題的深處重新尋找問題的新方向。然而,這一切問題的產生、探索的過程、不滿足的感覺、好奇心、徬徨、疑惑等等都有一個相同的來源,當我們深入到問題的核 心地帶,我們突然發現,一切的解答可能都在--「心靈」 。 本書將會有條不紊、層次分明的帶領讀者來仔細探討這一哲學問題、理論或論證,讓你很快的具備一些基本知識與思路來迎接新知識的衝擊與挑戰。在當代,除哲學外,心理學、電腦科學、人類學、語言學、腦神經科學等等紛紛 加入了這個論戰,這個當代西方最熱門的『意識問題』--「心靈是什麼?」 本書特色 讓本書告訴你哲學上最核心的問題--「心靈是什麼?」.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Ling xing yu gan xing de tan suo: li xue zong jiao yu shi shu mei xue lun ji.Yunshan Kang - 2016 - Gaoxiong Shi: Li wen wen hua shi ye.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  1
  Negative Bias During Early Attentional Engagement in Major Depressive Disorder as Examined Using a Two-Stage Model: High Sensitivity to Sad but Bluntness to Happy Cues.Xiang Ao, Licheng Mo, Zhaoguo Wei, Wenwen Yu, Fang Zhou & Dandan Zhang - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000