Results for 'Ling-Xia Lu'

1000+ found
Order:
 1.  9
  A MapReduce-Based Parallel Frequent Pattern Growth Algorithm for Spatiotemporal Association Analysis of Mobile Trajectory Big Data.Dawen Xia, Xiaonan Lu, Huaqing Li, Wendong Wang, Yantao Li & Zili Zhang - 2018 - Complexity 2018:1-16.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Game Design and Development-Model Searching Algorithm Based on Response Order and Access Order in War-Came Simulation Grid.Yunxiang Ling, Miao Zhang, Xiaojun Lu, Wenyuan Wang & Songyang Lao - 2006 - In O. Stock & M. Schaerf (eds.), Lecture Notes in Computer Science. Springer Verlag. pp. 627-637.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Da Lu Fu Tai Zhi Shi Fen Zi Yan Jiu: Yan Haiguang Xia Daoping Ji Nian Hui Lun Wen He Ji.Zhuo'en He, Binfeng Zhang & Ming Xia (eds.) - 2011 - Jiu Zhou Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  39
  Fuzzy Galois Connections on Fuzzy Posets.Wei Yao & Ling-Xia Lu - 2009 - Mathematical Logic Quarterly 55 (1):105-112.
  The concept of fuzzy Galois connections is defined on fuzzy posets with Bělohlávek's fuzzy Galois connections as a special case. The properties of fuzzy Galois connections are investigated. Then the relations between fuzzy Galois connections and fuzzy closure operators, fuzzy interior operators are studied.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  17
  Exploring the Effect of Red and Blue on Cognitive Task Performances.Tiansheng Xia, Lu Song, Ting T. Wang, Ling Tan & Lei Mo - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6. Fa Li Jiang Yi: Guan Yu Fa Lü de Dao Li Yu Xue Wen.Shuijun Hu & Yong Xia (eds.) - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Dao de de Xin Ling Zhi Gen: Ru Jia "Cheng" Lun Yan Jiu.Fang Lu - 2004 - Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Xian Dai Mei Xue: Zai Zhen Shi Yu Xin Ling Zhi Jian = Contemporary Aesthetics: Practice and Spirituality.Ziying Lü - 2007 - Xin Wen Jing Kai Fa Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  A Novel Automatic Generation Control Method Based on the Ecological Population Cooperative Control for the Islanded Smart Grid.Lei Xi, Yudan Li, Yuehua Huang, Ling Lu & Jianfeng Chen - 2018 - Complexity 2018:1-17.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  12
  Corrigendum: The Binocular Balance at High Spatial Frequencies as Revealed by the Binocular Orientation Combination Task.Yonghua Wang, Zhifen He, Yunjie Liang, Yiya Chen, Ling Gong, Yu Mao, Xiaoxin Chen, Zhimo Yao, Daniel P. Spiegel, Jia Qu, Fan Lu, Jiawei Zhou & Robert F. Hess - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 11.  13
  The Binocular Balance at High Spatial Frequencies as Revealed by the Binocular Orientation Combination Task.Yonghua Wang, Zhifen He, Yunjie Liang, Yiya Chen, Ling Gong, Yu Mao, Xiaoxin Chen, Zhimo Yao, Daniel P. Spiegel, Jia Qu, Fan Lu, Jiawei Zhou & Robert F. Hess - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 12.  18
  Hostile Attribution Bias Mediates the Relationship Between Structural Variations in the Left Middle Frontal Gyrus and Trait Angry Rumination.Yueyue Wang, Wenfeng Zhu, Mingyue Xiao, Qin Zhang, Yufang Zhao, Hao Zhang, Xu Chen, Yong Zheng & Ling-Xiang Xia - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  14
  Why Don’T I Help You? The Relationship Between Role Stressors and Helping Behavior From a Cognitive Dissonance Perspective.Li Zhang, Ying Xia, Baowei Liu & Lu Han - 2018 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  9
  Employee–Organization Pro-Environmental Values Fit and Pro-Environmental Behavior: The Role of Supervisors’ Personal Values.Hui Lu, Xia Liu, Hong Chen & Ruyin Long - 2019 - Science and Engineering Ethics 25 (2):519-557.
  This study examines the relationship among the employees–organization pro-environmental values fit, supervisors’ PEVs and employees’ pro-environmental behaviors. Informed by the PEB, organizational values and employee–organization fit literature, we propose and test hypotheses that under egoistic, altruistic and biosphere-value orientations, E–O PEVs fit versus non-fit have significant effects on employees’ private-sphere PEB and public-sphere PEB, identifying supervisors’ PEVs as a moderator. An empirical investigation indicates that the effect of E–O PEVs fit on employees’ private-sphere PEB and public-sphere PEB varies as the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Inhibition and Production of Anger Cost More: Evidence From an ERP Study on the Production and Switch of Voluntary Facial Emotional Expression.Chenyu Shangguan, Xia Wang, Xu Li, Yali Wang, Jiamei Lu & Zhizhuan Li - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  4
  Science and Civilisation in China, Volume 5: Chemistry and Chemical Technology. Part 7: Military Technology; The Gunpowder Epic. [REVIEW]Frank Kierman, Joseph Needham, Ho P'ing-yu, Lu Gwei-Djen & Wang Ling - 1988 - Journal of the American Oriental Society 108 (4):647.
 17. Duo Yuan Shi Yu Zhong de Mo Hu Yu Yan Xue =.Ling Lu - 2010 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. "Zhou Yi" de Zhe Xue Jing Shen: Lü Shaogang Yi Xue Wen Xuan.Shaogang Lü - 2005 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  25
  Crustal-Scale Structure and Deformation of Lu-Zong Ore District: Joint Interpretation From Integrated Geophysical Data.Qingtian Lü, Zhendong Liu, Jiayong Yan, Jingtian Tang, Mingan Wu & Xiao Xiao - 2015 - Interpretation: SEG 3 (2):SL39-SL61.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  54
  Ling and Lee's Open Letter.Laura Ling & Euna Lee - 2010 - Journal of Mass Media Ethics 25 (1):72-76.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  14
  I Myself Am A Woman: Selected Writings of Ding Ling.David Der-wei Wang, Tani E. Barlow, Gary J. Bjorge & Ding Ling - 1991 - Journal of the American Oriental Society 111 (3):617.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  17
  The Major Religious Traditions: Recent Re-Assessments: Trevor Ling.Trevor Ling - 1966 - Religious Studies 1 (2):249-255.
 23. Reflections on Things at Hand the Neo-Confucian Anthology, Compiled by Chu Hsi and Lü Tsu-Ch'ien. Translated, with Notes by Wing-Tsit Chan. --.Hsi Chu, Tsu-ch'ien Lü & Wing-Tsit Chan - 1967 - Columbia University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Lu Zhongfeng Wen Ji =.Zhongfeng Lu - 2005 - Shanghai Ci Shu Chu Ban She.
 25. Ren Wen Tong Shi Jiang Yan Lu.Ting Lu & Hong Xu (eds.) - 2007 - Wen Hua Yi Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Qi Ye Lun Li Xue: Zhuan Xing Jing Ji Tiao Jian Xia de Qi Ye Lun Li Wen Ti Yan Jiu.Xumei Xia - 2008 - Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  29
  China Science and Civilisation in China. Volume 4, Part 3: Civil Engineering and Nantics. By Joseph Needham with Wang Ling and Lu Gwei-Djen. London: Cambridge University Press, 1971. Pp. Lvii + 931 £18. [REVIEW]A. J. Pacey - 1972 - British Journal for the History of Science 6 (2):210-212.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  8
  Science in ChinaScience and Civilisation in China. Joseph Needham, Wang Ling, Kenneth Robinson, Lu Gwei-Djen, Ho Ping-Yu, Nathan Sivin. White & Jonathan D. Spence - 1984 - Isis 75 (1):171-189.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  15
  China Clerks and Craftsmen in China and the West: Lectures and Addresses on the History of Science and Technology. By Joseph Needham, Based Largely on Collaborative Work with Wang Ling, Lu Gwei-Djen and Ho Ping-Yü. London: Cambridge University Press. 1970. Pp. Xix + 470. 40 Plates. £7.50. [REVIEW]A. G. Molland - 1971 - British Journal for the History of Science 5 (4):413-414.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  13
  Joseph Needham with the Collaboration of Ho Ping-Yü, Lu Gwei-Djen and Wang Ling. Science and Civilisation in China. Vol. 5, Chemistry and Chemical Technology. Part 7, Military Technology. The Gunpowder Epic. Cambridge and London: Cambridge University Press, 1986. Pp. Xxxiii + 703. ISBN 0-521-30358-3. £50·00, $99.50. [REVIEW]A. Hall - 1988 - British Journal for the History of Science 21 (2):249-252.
 31.  16
  The Vanguards of the Women's Liberation Movement—Lu Yin, Bingxin, and Ding Ling.Liu Nienling - 1989 - Chinese Studies in History 23 (2):22-45.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  10
  Science and Civilisation in China. Volume IV: Physics and Physical Technology. Part III: Civil Engineering and Nautics. Joseph Needham, Wang Ling, Lu Gwei-Dien. [REVIEW]U. Libbrecht - 1973 - Isis 64 (3):413-416.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Man Bu Xia Si: Zhe Xue Sui Xiang Lu.Xianda Chen - 2006 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. "3r" Shi Jiao Xia de Lü Shi Fa Zhi Jian She: Zhong Mei "Lü Shi Bian Hu Zhi Neng Yu Si Fa Gong Zheng" Yan Tao Hui Lun Wen Ji.Weidong Chen (ed.) - 2004 - Zhongguo Jian Cha Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Xian Dai Si Xiang Heng Lü Xia de Qi Meng Li Nian.Zhihong Hu (ed.) - 2011 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. He Yi San Dai Yi Xia You Luan Wu Zhi: Ming Yi Dai Fang Lu = Waiting for the Dawn: A Plan for the Prince.Fansen Wang - 2011 - Da Kuai Wen Hua Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Xin Ling Mei Ri Xia Wu Cha =.Yu Zhao - 2005 - Zhongguo Shi Dai Jing Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. "Zao Shu Lu Jing" Xia de Fa Jia Yu Xian Qin Zhu Zi.Xiaolei Zhao - 2010 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  17
  Justice and Reconciliation in World Politics.Catherine Lu - 2017 - Cambridge University Press.
  Calls for justice and reconciliation in response to political catastrophes are widespread in contemporary world politics. What implications do these normative strivings have in relation to colonial injustice? Examining cases of colonial war, genocide, forced sexual labor, forcible incorporation, and dispossession, Lu demonstrates that international practices of justice and reconciliation have historically suffered from, and continue to reflect, colonial, statist and other structural biases. The continued reproduction of structural injustice and alienation in modern domestic, international and transnational orders generates contemporary (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40. Developing Business Ethics in China.Xiaohe Lu & Georges Enderle (eds.) - 2006 - Palgrave-Macmillan.
  Xiaohe Lu is Professor at the Institute of Philosophy and Executive Director of the Centre for Business Ethics, Shanghai Academy of Social Sciences. Georges Enderle is Arthur and Mary O’Neil Professor of International Business Ethics at the Mendoza College of Business, Univer­sity of Notre Dame.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41.  45
  Liberal Culturalism and the National Minority/Immigrant Dichotomy.Catherine Lu - 2015 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 10 (2):169-173.
  Catherine Lu | : Is the discrepancy between the cultural and linguistic rights of immigrants on the one hand and national groups on the other justified, with the latter group typically enjoying a fuller set of such rights than the former category? Patten presents a case for accepting some modest departures from neutrality in the treatment of immigrants’ cultural rights and that of majority and minority national groups. I challenge his thesis by asking whether such departures are justified with respect (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  31
  Book Symposium on Alan Patten’s Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights : Introduction.Catherine Lu - 2015 - Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum 10 (2):139-140.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  26
  Evil Communications.A. D. Knox & P. H. Ling - 1925 - Classical Quarterly 19 (3-4):164-.
  Others must have shared my surprise at reading the two articles on this subject in the Classical Quarterly , one by Mr. P. H. Ling, writing ‘in the light of our present knowledge,’ and one by Professor H. J. Rose. Among the Hibeh Papyri is a fragment of an anthology which hereabouts contains quotations from Tragedy and Epicharmus. It gives four verses, the last of which was rightly identified by the editors Grenfell and Hunt. Of the lemma only a spot (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  53
  Moral Philosophy, Materialism, and Consumer Ethics: An Exploratory Study in Indonesia. [REVIEW]Long-Chuan Lu & Chia-Ju Lu - 2010 - Journal of Business Ethics 94 (2):193 - 210.
  Although the ethical judgment of consumers in the United States and other industrialized countries has received considerable attention, consumer ethics in Asian-market settings have seldom been explored. The purchase and making of counterfeit products are considered common, but disreputable, attributes of Southeast Asian consumers. According to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN), Indonesia ranks third among the leading countries of counterfeit items in Asia. Retail revenue losses attributed to counterfeiting amounted to US $183 million in 2004. Therefore, elucidating the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 45.  77
  The Effects of Cultural Dimensions on Ethical Decision Making in Marketing: An Exploratory Study. [REVIEW]Long-Chuan Lu, Gregory M. Rose & Jeffrey G. Blodgett - 1999 - Journal of Business Ethics 18 (1):91 - 105.
  As more and more firms operate globally, an understanding of the effects of cultural differences on ethical decision making becomes increasingly important for avoiding potential business pitfalls and for designing effective international marketing management programs. Although several articles have addressed this area in general, differences along specific, cultural dimensions have not been directly examined. Hence, the purpose of this study was to examine differences in ethical decision making within Hofstede's cultural framework. The results confirm the utility of Hofstede's cultural dimensions (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   41 citations  
 46.  22
  Answering the Connectionist Challenge: A Symbolic Model of Learning the Past Tenses of English Verbs.C. X. Ling & M. Marinov - 1993 - Cognition 49 (3):235-290.
  Supporters of eliminative connectionism have argued for a pattern association-based explanation of language learning and language processing. They deny that explicit rules and symbolic representations play any role in language processing and cognition in general. Their argument is based to a large extent on two artificial neural network (ANN) models that are claimed to be able to learn the past tenses of English verbs (Rumelhart & McClelland, 1986, Parallel distributed processing, Vol. 2, Cambridge, MA: MIT Press; MacWhinney & Leinbach, 1991, (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   45 citations  
 47.  37
  Erratum To: How Ethical Leadership Influence Employees' Innovative Work Behavior: A Perspective of Intrinsic Motivation. [REVIEW]Yi Dong Tu & Xin Xin Lu - 2013 - Journal of Business Ethics 116 (2):457-457.
 48.  39
  The Effects of Ethical Leadership and Ethical Climate on Employee Ethical Behavior in the International Port Context.Chin-Shan Lu & Chi-Chang Lin - 2014 - Journal of Business Ethics 124 (2):209-223.
  This study empirically examined the effects of ethical leadership and ethical climate on employee ethical behavior in the international port context using survey data collected from 128 respondents who worked in Taiwan International Ports Corporation in Taiwan. Research hypotheses were formulated from the previous literature and tested using structural equation modeling. Results indicated that ethical leadership had a significant impact on ethical climate and the ethical behavior of TIPC employees. Ethical climate was found to be positively associated with employee ethical (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 49.  84
  Colonialism as Structural Injustice: Historical Responsibility and Contemporary Redress.Catherine Lu - 2011 - Journal of Political Philosophy 19 (3):261-281.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 50. The One and Many Faces of Cosmopolitanism.Catherine Lu - 2000 - Journal of Political Philosophy 8 (2):244–267.
1 — 50 / 1000