Order:
 1. Contemporary Chinese Aesthetics.Liyuan Zhu & H. Gene Blocker - 1995
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Dang Dai Zhongguo Mei Xue de Duo Chong Zou: Shi Jian Mei Xue Yu Shi Jian Cun Zai Lun Mei Xue Lun Ji.Liyuan Zhu (ed.) - 2011 - Suzhou da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Mei Xue da Ci Dian =.Liyuan Zhu (ed.) - 2010 - Shanghai Ci Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark