27 found
Order:
 1.  21
  Pierwsza Nowoczesna Monografia o Sylogistyce Arystotelesa.Ludwik Borkowski - 1957 - Studia Logica 5 (1):13-26.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  20
  Poprawki do artykułu “Dydaktyczne ujęcie zerojedynkowej metody sprawdzania wyrażeń węższego jednoargumentowego rachunku predykatów”.Ludwik Borkowski - 1964 - Studia Logica 15 (1):271-272.
  Translate
    Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  19
  Correction to the Paper “On Proper Quantifiers II”.Ludwik Borkowski - 1964 - Studia Logica 15 (1):272-272.
 4.  18
  Z Nowszych badań nad rachunkiem zdań.Ludwik Borkowski - 1957 - Studia Logica 5 (1):27-41.
  Translate
    Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  7
  O terminach modalnychО Модальных терминахOn modal terms.Ludwik Borkowski - 1958 - Studia Logica 7 (1):7-41.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   4 citations  
 6.  11
  Kilka Uwag o Pojęciu Definicji.Ludwik Borkowski - 1968 - Studia Logica 23 (1):59-69.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  4
  A Logical System Based on Rules and its Application in Teaching Mathematical logicO Pewnym Systemie Logicznym Opartym Na Regułach I Jego Zastosowaniu Przy Nauczaniu Logiki matematycznejОб одноИ логическоИ Системе, основанноИ На Правилах И Об Ее Применении В Преподавании математическоИ Логики.Ludwik Borkowski & Jerzy Słupecki - 1958 - Studia Logica 7 (1):71-113.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 8.  4
  Systems of the Propositional and of the Functional Calculus Based on One Primitive termSystemy Rachunku Zdań I Rachunku Funkcyjnego o Jednym Terminie pierwotnymСистемы Исчисления Предложений И Функционального Исчисления, Содержащие Один Первичный Термин.Ludwik Borkowski - 1957 - Studia Logica 6 (1):7-55.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 9.  18
  Kazimierz Ajdukiewicz (1890–1963).Ludwik Borkowski - 1965 - Studia Logica 16 (1):7 - 29.
 10.  29
  On Proper Quantifiers I.Ludwik Borkowski - 1958 - Studia Logica 8 (1):65 - 130.
 11.  27
  Systems of the Propositional and of the Functional Calculus Based on One Primitive Term.Ludwik Borkowski - 1957 - Studia Logica 6 (1):7 - 55.
 12.  27
  O Kwantyfikatorach Właściwych I.Ludwik Borkowski - 1958 - Studia Logica 8 (1):129-129.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  13
  Recenzje.Roman Suszko, Ludwik Borkowski, Jerzy Kmita & Maria Lipczyńska - 1968 - Studia Logica 22 (1):169-183.
 14.  31
  Reduction of Arithmetic to Logic Based on the Theory of Types Without the Axiom of Infinity and the Typical Ambiguity of Arithmetical Constants.Ludwik Borkowski - 1958 - Studia Logica 8 (1):283 - 297.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  16
  Deductive Foundation and Analytic Propositions.Ludwik Borkowski - 1966 - Studia Logica 19 (1):59 - 74.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 16.  29
  From the Methodology of the Deductive Sciences.Kazimierz Ajdukiewicz & Ludwik Borkowski - 1966 - Studia Logica 19 (1):9 - 45.
 17.  19
  On Proper Quantifiers II.Ludwik Borkowski - 1960 - Studia Logica 10 (1):7 - 28.
 18.  23
  Dydaktyczne Ujęcie Zerojedynkowej Metody Sprawdzania Wyrażeń Węższego Jednoargumentowego Rachunku Predykatów.Ludwik Borkowski - 1961 - Studia Logica 11 (1):57 - 76.
 19.  20
  A Logical System Based on Rules and its Application in Teaching Mathematical Logic.Ludwik Borkowski & Jerzy Słupecki - 1958 - Studia Logica 7 (1):71 - 113.
 20.  14
  Mail Box.Ludwik Borkowski - 1983 - Studia Logica 42 (1):113 -.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  18
  Über Analytische Und Synthetische Definitionen.Ludwik Borkowski - 1956 - Studia Logica 4 (1):7 - 61.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  17
  Kazimierz Ajdukiewicz (1890–1963).Ludwik Borkowski - 1966 - Studia Logica 18 (1):7 - 39.
 23.  4
  Über Analytische und Synthetische DefinitionenO Definicjach analitycznych i syntetycznychАналитиеские и синтетические определения.Ludwik Borkowski - 1956 - Studia Logica 4 (1):7-61.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  15
  Recenzje.Andrzej Białynicki-Birula, Ludwik Borkowski, Jerzy Giedymin & Tadeusz Pawłowski - 1960 - Studia Logica 9 (1):257-265.
 25.  11
  O Terminach Modalnych.Ludwik Borkowski - 1958 - Studia Logica 7 (1):7 - 41.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  9
  Uzasadnianie Dedukcyjne a Zdania Analityczne.Ludwik Borkowski - 1966 - Studia Logica 19 (1):73-73.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27.  10
  Some Theorems on the Smallest Sets Closed Under the Classes of Relations and Their Generalizations. I.Ludwik Borkowski - 1971 - Studia Logica 29 (1):43 - 74.