9 found
Order:
 1.  5
  Elementi aktualnosti Manifesta.Luka Bogdanić - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (1):147-164.
  Članak želi ukazati na aktualnost i dalekosežnost analize mehanizama kapitalističkog društva i povijesno revolucionarne uloge buržoazije kakva je dana u Manifestu komunističke partije. Upućuje na pertinentnost analize, kako razorne tako i stvaralačke moći proizvodnih snaga građansko-kapitalističkog društva, te na sposobnost suvremenog društva da neprestano u skladu s potrebama proizvodnje mijenja čovjeka i svijet u kojem živi, mijenjajući etička načela kao i običaje i navade. To se može iščitati u sposobnosti suvremenog društva da isprazni svaki kritički i subverzivni sadržaj, bilo misli (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  8
  Elements of Topicality of The Communist Manifesto.Luka Bogdanic - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (1):147-164.
 3.  5
  From Weak Thought to Weak Communism.Luka Bogdanić - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (1):191-198.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Mogućnost kritike potrošačkog društva kao problem filozofije odgoja. Marginalije o Pasoliniju.Luka Bogdanić - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (1-2):283-294.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  11
  Nacija kao historijsko-politička stvarnost u misli Carla Cattanea.Luka Bogdanić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):659-670.
  Svrha je ove rasprave predstaviti koncepciju nacije u djelu Carla Cattanea. Kako značajan talijanski mislilac Carlo Cattaneo nikada nije sustavno izložio taj svoj koncept, ovaj se rad temelji na njegovoj sistematizaciji, što ju je u svojoj knjizi Krv i tlo izveo Nicolao Merker. U radu će se posebice pokazati kako Cattaneo eksplicira narav nacije polazeći od objektivnih konotacija i ne gubeći iz vida da su one utemeljene u ljudskoj svijesti, te da se moderna nacija iskazuje kao proizvod društvenog života. Rad (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Od slabe misli do slabog komunizma.Luka Bogdanić - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (1):191-198.
  Knjiga jednoga od vodećih suvremenih talijanskih filozofa Giannija Vattima, Ecce komun, s podnaslovom Kako se novo-postaje ono što se bilo, značajna je iz nekoliko razloga. Prvi od njih leži u lucidnoj analizi tzv. »krize demokracije«, njenih institucija, te općenito predstavničkih tijela demokratskog političkog sistema. Povrh toga, ona ukazuje na krizu kapitalizma, koji nije u stanju smanjiti sve veće ekonomske razlike te čiji se razvoj pokazuje ekološki neodrživim. Osobito drugi dio knjige, prikazuje razvoj Vattimovih teoretskih promišljanja i posljedice tog razvoja na (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  10
  Possibility of Critique of the Consumerist Society as a Problem of Philosophy of Education. Marginalia on Pasolini.Luka Bogdanić - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (1-2):283-294.
 8.  11
  Tomislav Ladan (1932–2008).Luka Bogdanić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (4):963-964.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  The Nation as Historical and Political Reality in the Carlo Cattaneo's Thinking.Luka Bogdanić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):659-670.