Results for 'Luoyang da xue'

1000+ found
Order:
 1.  16
  Increased Low-Frequency Resting-State Brain Activity by High-Frequency Repetitive TMS on the Left Dorsolateral Prefrontal Cortex.Shao-Wei Xue, Yonghu Guo, Wei Peng, Jian Zhang, Yu-Feng da ChangZang & Ze Wang - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Fen Hua Yu Tu Wei: Zhongguo Mei Xue 1949-2000.Fuxing Xue - 2006 - Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ren de Zhe Xue Lun Gang.Dezhen Xue - 2005 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Ren Sheng Mei Xue de Chuang Gou: Cong Keluoqi Dao Zhu Guangqian de Bi Jiao Yan Jiu.Wen Xue - 2010 - Heilongjiang Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Fa Chao Chu Yong: Xiamen da Xue Zao Qi Fa Xue Lun Wen Xuan (1926-1953).Libiao Hou - 2011 - Xiamen da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Chuan Xin Ji: Shenzhen da Xue Guo Xue Yan Jiu Suo Er Shi Zhou Nian Wen Xuan, 1984-2004.Haifeng Jing (ed.) - 2004 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Lu Ming You You: Xinjiapo Guo Li da Xue Zhong Wen Xi Yan Jiu Sheng Lun Ru Jia Wen Hua.Yueqiang Lao (ed.) - 2007 - Xinjiapo Qing Nian Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Shanghai da Xue Fa Xue Ping Lun: Fa Lü Wen Hua Zhuan Ti Yan Jiu.Youmei Li & Yuqing Li (eds.) - 2004 - Shanghai da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Xiu Yuan Zhi Lu: Xianggang Zhong Wen da Xue Zhe Xue Xi Liu Shi Zhou Nian Xi Qing Lun Wen Ji.Guoying Liu & Canhui Zhang (eds.) - 2009 - Zhong Wen da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Zhi Shi Yu Zhi Hui: Hua Dong Shi Fan da Xue Zhe Xue Xi Jian Xi 20 Zhou Nian Ji Nian Lun Wen Ji.Derong Pan (ed.) - 2006 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Da Xue Li Nian Yu Wai Tui Jing Shen.Qingsong Shen - 2004 - Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Tai da Xue Sheng de Sheng Huo Bi Ji: Ling Xiu Liu Yuan Ze.Xiaozhi Sun (ed.) - 2010 - Lian Jing Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Da Xue Wen Hua Zhe Xue: Da Xue Wen Hua Ji Shi Yi Zhong Cun Zai Geng Shi Yi Zhong Xin Yang.Yisheng Wang - 2012 - Zhongshan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Zai Zhe Zhi Bin: Wang Yuanxiang Jiao Shou Qi Shi Shou Qing Ji Zhejiang da Xue Wen Yi Xue Yan Jiu Suo Cheng Li Wu Zhou Nian Ji Nian Wen Ji.Yuanxiang Wang - 2004 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Zhong Mei da Xue Mei Xue Ke Cheng Bi Jiao Yan Jiu: Ji Yu 12 Suo da Xue de Ge an Bi Jiao = Zhongmei Daxue Meixue Kecheng Bijiao Yanjiu.Qianhua Yang - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Da Xue Zhong Yong Lun Yu.Zhu Xi zhu - 2007 - In Xi Zhu, Jiyu Ren & Yuan Pan (eds.), Zhong Guo Wen Hua Jing Dian. Xi Leng Yin She Chu Ban She.
 17.  28
  Jifeng Liu;, Yanqiong Liu;, Haiyan Xie. Liang Dan Yi Xing Gong Cheng Yu da Ke Xue [The Project of “Two Bombs, One Satellite”: A Model of the Big Science]. . 254 Pp., Illus., Tables, Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2004. ¥27. [REVIEW]John W. Lewis & Xue Litai - 2008 - Isis 99 (2):430-431.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  13
  Liang Dan Yi Xing Gong Cheng Yu da Ke Xue [The Project of “Two Bombs, One Satellite”: A Model of the Big Science]. [REVIEW]John Lewis & Xue Litai - 2008 - Isis 99:430-431.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Xue Shu Tan Qiu Yu Chun Qiu da Yi: Wei Yuan "Shi Gu Wei" Yan Jiu = Academic Research and Abstruse Philosophy of Chunqiu: A Study on Weiyuan's Shiguwei.Zhimin Cao - 2011 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Zhui Xun Sheng Ming de Quan Ti da Yong: Li Erqu Li Xue Si Xiang Ji Qi Jiao Yu Jia Zhi.Xiuli Fang - 2010 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Zhongguo Zhe Xue He 21 Shi Ji Wen Ming Zou Xiang: Di 12 Jie Guo Ji Zhongguo Zhe Xue Da Hui Lun Wen Ji Zhi Si = Chinese Philosophy and the Trends of the 21st Century Civilization. [REVIEW]Keli Fang (ed.) - 2003 - Shang Wu Yin Shu Guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Ting Ru Xue da Shi Tan Ren Sheng.Lisha Feng - 2010 - Di Zhen Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Ke Xue da Zhan Yu Hou Xian Dai Zhu Yi Ke Xue Guan.Guichun Guo (ed.) - 2006 - Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Xin Shi Qi Zhong Xi Zhe Xue da Lun Bian.Zhen Han, Xiangjun Li & Yujun Wu (eds.) - 2006 - Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Shi Jie de Ru Xue: Ji Shi Jie Ru Xue da Hui Fa Qi Guo Ji Hui Yi = the Confucian of the World.Leilei Jia (ed.) - 2008 - Wen Hua Yi Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Lun Ru Jia Zhe Xue de San Ge da Shi Dai.Shuxian Liu - 2009 - Guizhou Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Zhe Xue da Shi Feng Youlan.Changcheng Liu - 2010 - Jiu Zhou Chu Ban She.
 28. Xiao Shi Jie Yu da Jie Guo: Mian Xiang Wei Lai de Na Mi Zhe Xue.Sanhu Li - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Haidege, Gaodamei, da Sheng Fo Xue Yu Song Ming Li Xue: Xi Fang Quan Shi Xue Yu Han Yue Zhe Xue (Yi).Jingzhong Lu (ed.) - 2009 - Taiwan Jidu Jiao Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Zhongguo Dang Dai Zhe Xue Zhong da Wen Ti Yan Jiu.Junfeng Ma (ed.) - 2011 - Hebei Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Chuan da Shi Xue.Wentong Meng - 2006 - Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Zhongguo da Cheng Chan Fo Jiao Zhe Xue Shi.Chongjing Ou - 2010 - Xiu Wei Zi Xun Ke Ji Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Lun Xian Dai Xi Fang Fa Li Xue de San da Lun Zhan: Ji Yu Gu Jin Zhi Zheng Li Chang de Shen Shi.Yijun Xiong - 2009 - Shandong Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Tian di You da Mei: Jiang Xun He Ni Tan Sheng Huo Mei Xue.Jiang Xun - 2006 - Yuan Liu Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Ru Xue di Yu Hua de Jin Dai Xing Tai (Zeng Ding Ben): San da Zhi Shi Qun Ti Hu Dong de Bi Jiao Yan Jiu.Nianqun Yang - 2011 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Yi Ci du Wan Lun Yu Zui Jing Hua de Zhi Hui: Qing Zui Wei da de Lao Shi Jiao Hai Zi Xue Zuo Ren.Dechang Yu - 2008 - Yu He Wen Hua Chu Ban You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Guo Xue da Shi Shuo Ru Xue.Taiyan Zhang, Qichao Liang & Ziqing Zhu (eds.) - 2009 - Yunnan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Li Shi Zhe Xue Shen Gu Li de Hui Yin: "Tian Wen di Wen Ren Wen Shen Wen" da Kuang Jia Nei de Shi Jie da Li Shi Zhe Xue.Xinshan Zhao - 2007 - Shanghai Ci Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Mei Xue de Zhongguo Hua Yu: Zhongguo Mei Xue Yan Jiu Zhong de San da Zhu Ti.Fa Zhang - 2008 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Zhongguo Zhe Xue da Ci Dian =.Dainian Zhang (ed.) - 2010 - Shanghai Ci Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Zhongguo Zhe Xue da Gang.Dainian Zhang - 2005 - Jiangsu Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Xin Xue da Shi Wang Yangming.Yueliang Zhou - 2012 - Chang Jiang Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Mei Xue da Ci Dian =.Liyuan Zhu (ed.) - 2010 - Shanghai Ci Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Zhongguo Wen Hua Yu Zhongguo Zhe Xue 1989.Yijie Tang & Shenzhen da xue - 1991
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. On Ge Wu: Recovering the Way of the Great Learning.Huaiyu Wang - 2007 - Philosophy East and West 57 (2):204 - 226.
  By rethinking the meaning of a central idiom in the Great Learning, this essay intends to open up a new horizon for the hermeneutics of early Confucian thinking, which has little to do with metaphysics. Through a careful etymological study of ge wu and a dialogue between the Great Learning and Heidegger's phenomenology of human affection, I demonstrate the critical position of the human heart in early Chinese thinking. This new interpretation of early Confucian moral teachings also recovers an invigorating (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 46.  30
  A semiótica greimasiana no quadro epistemológico das teorias da linguagem e dos estudos da religião.Sueli Maria Ramos da Silva - 2019 - Horizonte - Revista de Estudos de Teologia E Ciências da Religião 16 (51):1066.
  Este artigo tem por objetivo proceder à relação entre as teorias da linguagem e o estudo das religiões, notadamente por meio da apresentação do quadro epistemológico da semiótica greimasiana de linha francesa. O artigo, de natureza teórica, ao observar as recorrências dos mecanismos de construção do sentido dos textos, presentes nos enunciados de interpretação religiosa, efetivados pela semiótica, procura realizar um breve histórico desses estudos, traçando algumas considerações acerca de como se processa o projeto da semiótica no que concerne ao (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  9
  A Tirania da Maioria: Revisitando o Debate.Marta Nunes da Costa - 2015 - Veritas – Revista de Filosofia da Pucrs 60 (1):92-105.
  Tocqueville e John Stuart Mill são dois dos grandes mestres de ciência política e filosofia política. Com efeito, poderíamos dizer que somos todos discípulos destes autores. Por um lado, porque Tocqueville foi o primeiro autor a refletir sobre o paradigma democrático, entendido como constelação política especificamente moderna. Por outro lado, o conceito ou ideal de liberdade desempenha um papel central nos dois autores. Liberdade é um dos pilares fundadores de qualquer projeto democrático e apesar do reconhecimento da importância igualmente vital (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  19
  Cultivating Oneself After the Images of Sages: Another Version of Ethical Personalism.Xunwu Chen - 2012 - Asian Philosophy 22 (1):51-62.
  Countering the general reading of Confucian ethics as a form of virtue ethics or humanistic ethics, this essay reads Confucian ethics as a form of ethical personalism. Doing so, it examines the ethical orientations in the Confucian classics, The Analects, Da Xue, and others, pointing out that the touchstone concept of Confucian ethics taught in these classics is the person, recalling the Confucian motto of ethical cultivation, ?inner sagehood and outer kinghood?. It demonstrates that only the name of personalism describes (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  15
  Philosophers of the Warring States: A Sourcebook in Chinese Philosophy.Steve Coutinho & Kurtis Hagen (eds.) - 2018 - Peterborough, Canada: Broadview Press.
  An anthology of new translations of essential readings from the classical texts of early Chinese philosophy. It includes the Analects of Confucius, Meng Zi (Mencius), Xun Zi, Mo Zi, Lao Zi (Dao De Jing), Zhuang Zi, and Han Fei Zi, as well as short chapters on the Da Xue and the Zhong Yong. Pedagogically organized, it offers philosophically sophisticated annotations and commentaries as well as an extensive glossary explaining key philosophical concepts in detail.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Li Lun, Fang Fa He de Xing Ji Nian Feng Qi.Feng Qi & Hua Dong Shi Fan da Xue - 1996
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000