Results for 'Małgorzata Srebniak'

360 found
Order:
 1.  14
  Cellular Toxicity of Oxycholesterols.Tomasz Wielkoszyński, Katarzyna Gawron, Joanna Strzelczyk, Piotr Bodzek, Marzena Zalewska-Ziob, Gizela Trapp, Małgorzata Srebniak & Andrzej Wiczkowski - 2006 - Bioessays 28 (4):387-398.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Małgorzata Hołda. Paul Ricoeur’s Concept of Subjectivity and the Postmodern Claim of the Death of the Subject. [REVIEW]Andrzej Wierciński - 2018 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 23 (2):342-351.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  11
  Historia Etnografii Polskiej. Malgorzata Terlecka.Konstantin Symmons-Symonolewicz - 1977 - Isis 68 (1):129-130.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  9
  Malgorzata Fidelis, Women, Communism, and Industrialization in Postwar Poland.Alix Heiniger - 2011 - Clio 34:14-14.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Małgorzata schodzi do piekieł: o kobiecości, która zbawia świat.Ewa Grochowska - 2008 - Colloquia Communia 84 (1-2):103-116.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  16
  Etyka w psychoterapii.Katarzyna Marchewka - 2014 - Diametros 42:124-149.
  The aim of this article is to present selected ethical issues in psychotherapy based on the most important Polish and foreign contributions to the area. In the article, the following issues will be taken into consideration: manipulation during psychotherapy, confidentiality and professional secrecy, the principle of the ideological neutrality of the therapist, ethical aspects of psychotherapy for children and adolescents, clinical supervision, and the relation between psychotherapy and law.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  9
  Sztuka Inna. O sztuce prymitywnej, naiwnej i surowej.Małgorzata Bogaczyk - 2006 - Filo-Sofija 6 (1(6)):239-256.
  Author: Bogaczyk Małgorzata Title: THE DIFFERENT ART. ON THE PRIMITIVE ART, NAÏVE ART AND ART BRUT (Sztuka Inna. O sztuce prymitywnej, naiwnej i surowej) Source: Filo-Sofija year: 2006, vol:.6, number: 2006/1, pages: 239-256 Keywords: DIFFERENT ART, PRIMITIVE ART, ART BRUT, NAÏVE ART Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail:In the sketch I show some similarities in the artist’s way of perceiving the work of art, the process of artistic creativity, and the (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. O co chodzi w problemie reprezentowania?Małgorzata Czarnocka - 1995 - Filozofia Nauki 3.
  Małgorzata Czarnocka tries to clarify the problem of representation, by the reconstruction of its historical roots.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Metafora w doświadczeniu dzieła muzycznego: wokół koncepcji Rogera Scrutona.Małgorzata A. Szyszkowska - 2008 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 32:27-40.
  Metaphor in Experience of Musical Work. Account of Roger Scruton's Theory Author analyses Roger Scruton's theory of metaphorical transfer outlined in his The Aesthetics of Music. Tone and a special kind of listening constitute the main elements of music in Scruton's music aesthetics. It is through the listening experience, one in which physical sound changes into musical tone, that music comes into being. The change - Scruton argues - takes place when spatial and time metaphors are employed to describe and (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  The Structure of Character Strengths: Variable- and Person-Centered Approaches.Małgorzata Najderska & Jan Cieciuch - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  14
  Petrophysical and Geomechanical Analysis of the Lower Paleozoic Shale Formation, North Poland.Marek Stadtmuller, Anita Lis-Śledziona & Małgorzata Słota-Valim - 2018 - Interpretation 6 (3):SH91-SH106.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12.  2
  Age-Related Changes in Resting-State EEG Activity in Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A Cross-Sectional Study.Katarzyna Giertuga, Marta Z. Zakrzewska, Maksymilian Bielecki, Ewa Racicka-Pawlukiewicz, Malgorzata Kossut & Anita Cybulska-Klosowicz - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 13.  46
  o wartościach moralnych, dziełach muzycznych i możliwości ich korelacji w nawiązaniu do filozofii Romana Ingardena.Małgorzata A. Szyszkowska - 2015 - Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 3 (16):115-127.
  Autorka rozważa relacje między wartościami, szczególnie moralnymi, a dziełem muzycznym. Przedstawiając najpierw rozumienie wartości w filozofii Romana Ingardena, a następnie przywołując przykładowe sformułowania moralizmu w odniesieniu do muzyki (autorstwa Rogera Scrutona, Platona i Petera Kivy’ego), autorka pyta, czy możemy uważać dzieło muzyczne za nośnik wartości moralnych. Następnie badając, w jaki inny sposób dzieło muzyczne może być związane z wartościami moralnymi, autorka dochodzi do wniosku, że relacje między wartościami moralnymi a dziełem muzycznym należą do stosunków subtelnych i być może tym, co (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  26
  Wstrząs estetyczny i jego terapeutyczne oblicza.Małgorzata A. Szyszkowska - 2018 - In Milo Lorenc, M. Rychter & M. Salwa (eds.), Między integracją i rozproszniem. Doświadczenie estetyczne w kontekstach nowoczesności. Warsaw, Poland: pp. 193-213.
  Autorka przedstawia analizę pojęcia wstrząsu jako kategorii estetycznej użytej przez Th. Adorno w kontekście niemożności odbioru muzyki nowej. Nawiązując do Filozofii nowej muzyki oraz Teorii estetycznej autorka wyznacza kilka sposobów opisu i rozumienia wstrząsu, jakie znaleźć można u Adorno. Przy okazji śledząc tok myślenia filozofa zadaje sobie pytanie o to, czy wstrząs, o którym pisze Adorno jest zasadniczo czymś negatywnym, czym też może autor widzi w tym, gwałtownym sposobie reakcji na muzykę nową – ratunek.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Die theoretische Grundlage für den Phonetikunterricht im Germanistikstudium an polnischen Hochschulen.Małgorzata Żytyńska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:169-196.
  Niniejszy artykuł traktuje o możliwościach i powinnościach procesu nauczania fonetyki na polskich uczelniach wśród studentów germanistyki. Zważywszy na bardzo dobrą podstawę poprawnej wymowy, jaką jest korzystna baza artykulacyjna Polaków, jak też rónorodność metod, które powinny być stosowane podczas uczenia fonetyki, nie ulega wątpliwości, że studenci są w stanie sprostać bardzo wysokim wymaganiom stawianym przez wykładowców. Zawarta w artykule baza pojęciowa jest jedną z metod, które winno się wykorzystywać, aby osiągnąć rzeczony cel. A zatem obok nader świadomej artykulacji niemieckich głosek na (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  64
  Fairness in Trade II: Export Subsidies and the Fair Trade Movement.Malgorzata Kurjanska & Mathias Risse - 2008 - Politics, Philosophy and Economics 7 (1):29-56.
  Kennedy School of Government, Harvard University, USA, mathias_risse{at}ksg.harvard.edu ' + u + '@' + d + ' '//--> It is a widespread view that support for Fair Trade is called for, whereas agricultural subsidies are pegged as unjustifiable. Though one supports farmers in developing countries while the other does the same for those in already developed ones, there are, nonetheless, similarities between both scenarios. Both are economically `inefficient', upholding production beyond what the market would sustain. In both cases, supportive arguments (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 17.  25
  Anxiety and Depression: Toward Overlapping and Distinctive Features.Michael W. Eysenck & Małgorzata Fajkowska - 2017 - Cognition and Emotion 32 (7):1391-1400.
  ABSTRACTThis Special Issue of Cognition and Emotion addresses one of the cardinal concerns of affective science, which is overlapping and distinctive features of anxiety and depression. A central finding in the study of anxiety and depression is that they are moderately highly correlated with each other. This leads us to the question: What is behind this co-occurrence? Possible explanations relate to poor discriminant validity of measures; both emotional states are associated with negative affect; stressful life events; impaired cognitive processes; they (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 18.  20
  Psychometric Properties of Attentional Control Scale: The Preliminary Study on a Polish Sample.Douglas Derryberry & Małgorzata Fajkowska - 2010 - Polish Psychological Bulletin 41 (1):1-7.
  Psychometric properties of Attentional Control Scale: The preliminary study on a Polish sample The presented study was focused primarily on a psychometric analysis of the Attentional Control Scale, but they also enhanced the understanding of the role of effortful attentional skills in determining the individual well-being, general adaptation or emotional disorders. The analyses included basic item and scale descriptions as well as convergent and discriminant validity. 218 Polish undergraduate students completed the battery of the self-report techniques and two paper —pencil (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 19.  20
  Attentional Processing of Emotional Material in Types of Anxiety and Depression.Małgorzata Fajkowska, Ewa Domaradzka & Agata Wytykowska - 2017 - Cognition and Emotion 32 (7):1448-1463.
  ABSTRACTThe present study was designed to address the hypothesis that differences and similarities in patterns of attentional processing in recently proposed types of anxiety and depression are connected with the dominant function they play in stimulation processing and their structural components. Participants filled out the Anxiety and Depression Questionnaire, which assesses types of anxiety and depression, and completed the Emotional Faces Attentional Test one week later. The obtained results confirmed our prediction and suggested that the proposed typology of anxiety and (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 20.  33
  W stronę heremeneutycznej estetyki muzycznej. [REVIEW]Małgorzata A. Szyszkowska - 2008 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 32.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Gest ekspresyjny jako element estetycznej analizy dzieła muzycznego.Małgorzata A. Szyszkowska - 2003 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) (22-23):262-280.
  This paper presents gesture as an element of aesthetic experience of musical work. It focuses on specific dialectics of gesture in musical works as that which is visual or highlighted and at the same that which speaks to the listener. The difficulty in describing what constitute musical expressive gesture is there to guide us. The gesture stands in way of recognizing meaning and providing communication but at the same time that, which speaks to the listener is the most secluded, intimate (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  57
  The Polish School of Argumentation: A Manifesto.Katarzyna Budzynska, Michal Araszkiewicz, Barbara Bogołȩbska, Piotr Cap, Tadeusz Ciecierski, Kamila Debowska-Kozlowska, Barbara Dunin-Kȩplicz, Marcin Dziubiński, Michał Federowicz, Anna Gomolińska, Andrzej Grabowski, Teresa Hołówka, Łukasz Jochemczyk, Magdalena Kacprzak, Paweł Kawalec, Maciej Kielar, Andrzej Kisielewicz, Marcin Koszowy, Robert Kublikowski, Piotr Kulicki, Anna Kuzio, Piotr Lewiński, Jakub Z. Lichański, Jacek Malinowski, Witold Marciszewski, Edward Nieznański, Janina Pietrzak, Jerzy Pogonowski, Tomasz A. Puczyłowski, Jolanta Rytel, Anna Sawicka, Marcin Selinger, Andrzej Skowron, Joanna Skulska, Marek Smolak, Małgorzata Sokół, Agnieszka Sowińska, Piotr Stalmaszczyk, Tomasz Stawecki, Jarosław Stepaniuk, Alina Strachocka, Wojciech Suchoń, Krzysztof Szymanek, Justyna Tomczyk, Robert Trypuz, Kazimierz Trzȩsicki, Mariusz Urbański, Ewa Wasilewska-Kamińska, Krzysztof A. Wieczorek, Maciej Witek, Urszula Wybraniec-Skardowska, Olena Yaskorska, Maria Załȩska, Konrad Zdanowski & Żure - 2014 - Argumentation 28 (3):267-282.
  Building on our diverse research traditions in the study of reasoning, language and communication, the Polish School of Argumentation integrates various disciplines and institutions across Poland in which scholars are dedicated to understanding the phenomenon of the force of argument. Our primary goal is to craft a methodological programme and establish organisational infrastructure: this is the first key step in facilitating and fostering our research movement, which joins people with a common research focus, complementary skills and an enthusiasm to work (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 23.  19
  Secular Changes in Height, Body Weight, Body Mass Index and Pubertal Development in Male Children and Adolescents in Krakow, Poland.Łukasz Kryst, Małgorzata Kowal, Agnieszka Woronkowicz, Jan Sobiecki & Barbara Anna Cichocka - 2012 - Journal of Biosocial Science 44 (4):495-507.
  SummaryThis study examined the secular changes in height, body weight, body mass index and pubertal development in male children and adolescents in Krakow over the past 80 years, with an emphasis on the last decade. The survey of the population of Krakow is a continuation of observations conducted in that area for many years. The analysis aims to determine whether in the last decade Krakow still witnessed the secular trend, and what form the trend took. The body height and weight, (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 24.  10
  Types of Anxiety and Depression: Theoretical Assumptions and Development of the Anxiety and Depression Questionnaire.Małgorzata Fajkowska, Ewa Domaradzka & Agata Wytykowska - 2018 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  24
  Aspekty słyszenia dźwięku w doświadczeniu estetycznym dzieła muzycznego.Małgorzata A. Szyszkowska - 2010 - In M. Ostrowicki (ed.), Materia muzyki. Kraków, Poland:
  Author refers to theories of mater and form, trying to find a way to establish the material grounds for musical sound. From Aristotle basic definition of physis author turns to Roger Scruton and his doubts whether what listeners hear as music, tone and even sound may be found among the physical things.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  24
  Pomiędzy muzyką a językiem. Figuralne i krytyczne w muzyce na przykładzie lyotardowskiej analizy Sequenza III Luciana Berio.Małgorzata A. Szyszkowska - 2016 - Aspekty Muzyki 6 (12):69-84.
  Autorka nawiązuje do artykułu J.F. Lyotarda „A Few Words to Sing” w której filozof podejmuje się analizy utworu Sequenza III Luciano Berio napisanego i śpiewanego przez Cathy Bereberian. „A Few Words to Sing” jest przykładem podejmowania przez Lyotarda tematów muzycznych „na granicy”. W tym konkretnym przypadku autorka sugeruje, że wspomniana analiza bardzo dobrze wpisuje się w postulowane przez Lyotarda kategorie figury oraz oddania głosu [ofierze] w opozycji wobec tego co [czysto]estetyczne (resisting the aesthetic). Zainteresowania muzyczne Lyotarda, być może nie tak (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  11
  Erotic Subset for the Nencki Affective Picture System : Cross-Sexual Comparison Study.Małgorzata Wierzba, Monika Riegel, Anna Pucz, Zuzanna Leśniewska, Wojciech Ł Dragan, Mateusz Gola, Katarzyna Jednoróg & Artur Marchewka - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28. Pojęcie idealnej granicy w estetyce dzieła muzycznego Romana Ingardena.Małgorzata A. Szyszkowska - 2011 - Aspekty Muzyki 1:203-225.
  Summary: In this paper author maintains that the term “ideal border” used by Roman Ingarden several times in his writing on music perception has more to offer than its face value suggests. The term is ambiguous and in its first reading seems to imply that Ingarden's take on musical work is all but coherent. Yet author tries to show that the term itself if taken seriously in its various possible interpretations makes Ingarden's aesthetics of music more interesting and inspiring then (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  19
  Zakryte, nieobecne, niejednoznaczne: uwagi na temat cielesności śpiewu i instrumentalnego rozumienia ciała w tradycjach wokalnychpczyk.Małgorzata A. Szyszkowska - 2017 - In J. Mikołajczyk (ed.), Ciało-muzyka-performans. Katowice, Poland: pp. 51-73.
  Referat wskazuje na trudną do ukazania w pełni relację między wykonawcą muzyki wokalnej a jego ciałem. Autorka sugeruje, że różnice w traktowaniu (nazywaniu, określaniu i ukazywaniu) roli ciała w tej relacji wynikają z kulturowych nawyków. Z łatwości bądź trudności w odwoływaniu się do ciała jako ważnego elementu ekspresji, produkcji i ugruntowania twórczości artystycznej w tym twórczości muzycznej. Odwołując się do trzech tradycji wokalnych, do wokalizy, improwizacji i zabawy muzycznej, w których ciało traktowane było zawsze jako element tworzenia muzyki, czy to (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Tworzenie wiedzy.Małgorzata Czarnocka - 1998 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 26 (2):127-138.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. "In hoc signo vinces" albo rzecz o starych łódzkich dowcipach.Małgorzata Półrola - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:303-317.
  Der vorliegende Beitrag ist als ein Versuch zu verstehen, dem polnischen Leser eine recht seltsame Position aus der Reihe der deutschsprachigen Lodzaica, nämlich die 1913 im Verlag August Grüning in Pabianice herausgegebene Sammlung von Witzen und Anekdoten mit dem Titel 'Ne Mütze voll Witze aus Lodz und Pabianice’, näherzubringen. Der Verfasser des schmalen Bändchens, der sich hinter dem Pseudonym Wilfried Spectator verbirgt, ist Reinhold Piel, ein Deutscher aus Pabianice. Als Satelitenstadt von Łódź, der sich damals sehr rasch entwickelnden Textilmetropole, bildete (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  3
  Changes in the Prevalence of Overweight/Obesity and Adiposity Among Pre-School Children in Kraków, Poland, From 2008 to 2018.Magdalena Żegleń, Łukasz Kryst, Małgorzata Kowal, Agnieszka Woronkowicz & Jan Sobiecki - forthcoming - Journal of Biosocial Science:1-12.
  Socioeconomic changes occurring over time influence the lifestyle choices of a population, and these can significantly affect children’s body weight and composition. The aim of this study was to assess the changes in prevalence of overweight, obesity and adiposity in pre-school children in Poland between 2008 and 2018. Body height, body weight and subscapular and triceps skinfolds were measured in 2167 children aged 3–7 years from Kraków. Body mass index and adiposity were calculated for the children, who were then categorized (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  22
  Motivational Determinants of Reasoning About Social Relations: The Role of Need for Cognitive Closure.Marcin Bukowski, Ulrich von Hecker & Małgorzata Kossowska - 2013 - Thinking and Reasoning 19 (2):150-177.
 34. How Does L1 and L2 Exposure Impact L1 Performance in Bilingual Children? Evidence From Polish-English Migrants to the United Kingdom. [REVIEW]Ewa Haman, Zofia Wodniecka, Marta Marecka, Jakub Szewczyk, Marta Białecka-Pikul, Agnieszka Otwinowska, Karolina Mieszkowska, Magdalena Łuniewska, Joanna Kołak, Aneta Miękisz, Agnieszka Kacprzak, Natalia Banasik & Małgorzata Foryś-Nogala - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  27
  Solidarity in Healthcare – the Challenge of Dementia.Aleksandra Małgorzata Głos - 2016 - Diametros 49:1-26.
  Dementia will soon be ranked as the world’s largest economy. At present, it ranges from the 16th to 18th place, with countries such as Indonesia, the Netherlands, and Turkey. Dementia is not only a financial challenge, but also a philosophical one. It provokes a paradigm shift in the traditional view of healthcare and expands the classic concepts of human personhood and autonomy. A promising response to these challenges is the idea of cooperative solidarity. Cooperative solidarity, contrary to its ‘humanitarian’ version, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  18
  Secular Trends in Body Composition and Frequency of Overweight and Obesity in Boys Aged 3–18 From Krakow, Poland, Within the Last 30 Years (From 1983 to 2010). [REVIEW]Małgorzata Kowal, Łukasz Kryst, Jan Sobiecki & Agnieszka Woronkowicz - 2013 - Journal of Biosocial Science 45 (1):111-134.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37.  14
  Self-Esteem, Readiness for Self-Improvement and Life Satisfaction in Indian and Polish Female Students.Małgorzata Niesiobędzka, Natasza Kosakowska-Berezecka & Anna Maria Zawadzka - 2016 - Polish Psychological Bulletin 47 (2):179-185.
  The study examines the question of how personal self-esteem, collective self-esteem and readiness for self-improvement are linked to satisfaction with life in women from countries differing with regard to level of collectivism. Our study participants were Polish and Indian female students. The obtained results indicate that personal self-esteem plays a very important role in satisfaction with life of women from the two countries. However, collective self-esteem is not directly related to satisfaction with life among women from the two cultures analyzed. (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. Aliénation du cogito - principe de la psychologie du Bergson et de Jung (Alienacja myślenia - zasady psychologii Bergsona i Junga).Małgorzata Kępczyńska - 1983 - Acta Universitatis Lodziensis 2.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  83
  Valenzorientierte Analyse des Präfigierungsparadigmas vom deutschen Simplexverb "sprachen".Małgorzata Żytyńska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:127-168.
  Niniejszy artykuł stanowi praktyczną analizę czasowników utworzonych od jednego rdzenia -sprechen przy wykorzystaniu wszystkich możliwych w tym przypadku przedrostków czasownikowych. Celem analizy było jednakże nie tylko stworzenie części praktycznego słownika, w którym oprócz przykładów łączliwości danych czasowników na wzór istniejących słowników języka niemieckiego zawarte zostały również informacje dotyczące ich walencji, lecz biorąc pod uwagę całościowo badany paradygmat, chodziło o wykazanie zależności walencyjnych pomiędzy poszczególnymi derywatami, czyli ukazanie wpływu przedrostków na zmianę walencji czasownika o rdzeniu -sprechen.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  16
  On the Influence of Affective States on Intuitive Coherence Judgements.Robert Balas, Joanna Sweklej, Grzegorz Pochwatko & Malgorzata Godlewska - 2012 - Cognition and Emotion 26 (2):312-320.
 41.  13
  The Dirty Dozen Scale: Validation of a Polish Version and Extension of the Nomological Net.Anna Z. Czarna, Peter K. Jonason, Michael Dufner & Małgorzata Kossowska - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  11
  The Impact of Background Category Information on the Creation of Social Cliques: The Role of Need for Cognitive Closure and Decisiveness.Mariusz Trejtowicz, Małgorzata Kossowska, Grzegorz Sędek & Marcin Bukowski - 2012 - Polish Psychological Bulletin 43 (1):12-19.
  The impact of background category information on the creation of social cliques: The role of need for cognitive closure and decisiveness This article focuses on the role of need for cognitive closure in the process of mental model creation about social relations. We assumed that high need for closure participants tend to rely on background category information when forming social cliques. We predicted that this tendency to employ categorical information as a mental aid, used in order to form social cliques, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43.  8
  Search for Expectancy-Inconsistent Information Reduces Uncertainty Better: The Role of Cognitive Capacity.Paweł Strojny, Małgorzata Kossowska & Agnieszka Strojny - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. Messages in Art and Music: On Route to Understanding Musical Works with Jerrold Levinson.Małgorzata A. Szyszkowska - 2010 - Dialogue and Universalism 20 (3-4):97.
  In his article untitled Messages in Art Jerrold Levinson discusses the idea of a message behind a work of art. He argues that despite certain disclaimers put forward by artists it is „hard to deny that artworks (...) very often do have messages, and far from inexpressible ones”. From given examples it would seem that Levinson assumes that musical work just as other artworks sometimes generate messages and that in order for a work of music to be successful in expression (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  19
  Effect of Frustration on Brain Activation Pattern in Subjects with Different Temperament.Maria Bierzynska, Maksymilian Bielecki, Artur Marchewka, Weronika Debowska, Anna Duszyk, Wojciech Zajkowski, Marcel Falkiewicz, Anna Nowicka, Jan Strelau & Malgorzata Kossut - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  3
  Listening to Different Texts: Between Reich and Eco with Nycz.Małgorzata A. Szyszkowska - 2019 - Eidos. A Journal for Philosophy of Culture 3 (3):5-13.
  In this essay, the author considers intertextuality in contemporary musical work, conceptualizing it not only as a critical category and as an artistic convention, but also as an aesthetic strategy. Listening for texts, as it were, opens the work for influences and gives it new purposes. The multiple texts, which are mutually interdependent, alter each other’s meaning and are “read” and “re-read” during aesthetic experience. Depending on the listener, these meanings are more or less pronounced; some are seen as primary, (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  9
  Sports Utility Semiotics: A Semantic Differential Study of Symbolic Potential in Automobile Design.Andrew Wilson & Małgorzata Haładewicz-Grzelak - 2015 - Semiotica 2015 (207):1-29.
  Name der Zeitschrift: Semiotica Jahrgang: 2015 Heft: 207 Seiten: 1-29.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  26
  Assessment of the Effectiveness of Medical Education on the Moodle E-Learning Platform.Wiesław Półjanowicz, Grzegorz Mrugacz, Michał Szumiński, Robert Latosiewicz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Anna Bryl & Małgorzata Mrugacz - 2013 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 35 (1):203-214.
  This paper presents an analysis of learning effectiveness for the courses “Selected issues in visual rehabilitation” and “Ophthalmology and ophthalmic nursing” taught in the years 2009-2011 at the Medical University of Bialystok, Poland. We compared the effectiveness of traditional and distance learning methods; an e-learning platform was implemented experimentally for the purpose of this study. We assessed the usefulness of online learning in terms of organization, knowledge gained and students’ satisfaction with the course. The study was conducted among 75 second (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  7
  Solitude and Self‐Realisation in Education.Julian Stern & Małgorzata Wałejko - forthcoming - Journal of Philosophy of Education.
  Journal of Philosophy of Education, EarlyView.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  2
  Remarks on Values, Evaluation and Aesthetic Experience in Contemporary Aesthetics.Małgorzata Szyszkowska - 2019 - Sztuka I Filozofia 55 (2).
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 360