Results for 'Maciej Ma��olepszy'

1000+ found
Order:
 1. Jeżeli Boga nie ma, wszystko jest zakazane.Maciej Nowicki & Slavoj Žižek - unknown
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Jakie Skojarzenia Ma Umysł Obliczeniowy? Obrona Tezy o Izolacji Informacyjnej Systemu Wczesnego Widzenia.Maciej Witek - 2012 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 6 (2).
  Celem artykułu jest obrona tezy o izolacji informacyjnej systemu wczesnego widzenia przed zarzutami odwołującymi się do eksperymentów świadczących rzekomo o wpływie przekonań o typowych barwach przedmiotów na budowę płytkich reprezentacji wzrokowych. Przez płytkie reprezentacje wzrokowe rozumiem doznania percepcyjne reprezentujące bodźce zewnętrzne wyłącznie za pomocą takich własności, jak kształt, wielkość, położenie i barwa. Twierdzę, że doniesienia eksperymentalne przytaczane przez przeciwników tezy o izolacji informacyjnej można wyjaśnić za pomocą hipotezy, w myśl której system wczesnego widzenia tworzy płytkie reprezentacje wzrokowe korzystając z lokalnej (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  Piotr Kropotkin i ewolucyjne źródła moralności.Maciej Drabiński - 2020 - Etyka 58 (2):26-49.
  Piotr Kropotkin był najważniejszym przedstawicielem tzw. darwinizmu rosyjskiego oraz teorii pomocy wzajemnej, która podkreślała znaczenie współpracy wewnątrzgatunkowej w procesie doboru naturalnego oraz walki o byt. Na jej kanwie rosyjski badacz wysunął tezę o ewolucyjnych źródłach moralności, będącej problem badawczym w niniejszym artykule. Stanowi to jednocześnie powód dlaczego poza przedstawieniem wspomnianej tezy i jej założeń, w publikacji zilustrowana została także teoria pomocy wzajemnej. Zaproponowana przez Kropotkina wizja moralności suponowała, iż stanowi ona „przyrodzoną” właściwość ludzkiej natury. Podstawę dla niej stanowić ma instynkt (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  7
  Truthmaking for Meinongians.Maciej Sendłak - 2022 - Synthese 200 (1):1-20.
  This paper aims to introduce Meinongian Abstractionism, i.e. a view on the metaphysics of truthmaking and modality. This approach is based on the notion of objectives—one of the key elements of Alexius Meinong’s Theory of Objects. In the light of it, worlds are interpreted in terms of sets of subsistent and non-subsistent objectives. This—along with Meinong’s characterization of objectives—provides a ground for possible as well as impossible worlds. One of the consequences of Meinongain Abstractionism is a reformulation of the relation (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Dialog kościoła ze sztuką wdług Jana Pawła II. Zarys problematyki.Jacek Maciej Wojtkowski - 2011 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17:309-320.
  Jan Paweł II wielokrotnie odnosił się do relacji między Kościołem a sztuką. Dostrzegał, że dialog między Kościołem i sztuką wygasł lub został naznaczony sprzecznościami na przełomie XIX i XX wieku. W niniejszym studium koncentruję się na dwóch kluczowych kwestiach: czy Kościołowi potrzebna jest sztuka oraz czy sztuka potrzebuje Kościoła? Odpowiedź na drugie pytanie nie jest ewidentna i odnosi się do innej kwestii sformułowanej przez Jana Pawła II:,,Czy sztuka ulega ograniczeniu lub zostaje pozbawiona istotnego znaczenia, jeżeli pomija rzeczywistość Kościoła?”. Sztuka w (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Ma Cai Wen Ji.Cai Ma - 2004 - Zhongshan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Tshad Ma Rigs Paʼi Gter Gyi Rtsa Grel Źes Bya Ba Bźugs So.Rgyal-Tshab Dar-Ma-Rin-Chen - 2006 - Dge Ldan Legs Bśad Gsuṅ Rab ʼgrem Spel Khaṅ.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Ma Kechang Wen Ji.Kechang Ma - 2005 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Tshad Ma Sde Bdun Mkhas Maṅ Dgoṅs Paʼi Bcud Bsdus Mdo Sṅags Kun la Lta Baʼi Mig Bźugs So. Thub-Bstan-Ñi-Ma-Saṅs-Rgyas - 2007 - [Distributed by] Bod Kyi Dpe Deb Khaṅ.
  On the exposition of Buddhist logic; study initiated by Ngagyur Nyingma Institute.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Toleransi di Kalangan Mahasantri dalam Menjalankan Moderasi Beragama di Lingkungan Ma’had Aly.Irfan Mas'ud Abdullah, Bambang Ruswandi, Fatihunnada Fatihunnada & Abdul Hakim Wahid - 2022 - Refleksi 20 (2).
  Tolerance and accommodativeness to local culture among students in Ma'had 'Aly is very good and has a significant impact on proving the attitude of religious moderation. This can be seen from the loading factor value of the tolerance dimension with a value of and the Local Culture Accommodative dimension. If the level of tolerance and accommodativeness to local culture is calculated to measure the level of religious moderation of students, then the views of students regarding religious moderation are on a (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. How to Establish Authority with Words: Imperative Utterances and Presupposition Accommodation.Maciej Witek - 2013 - In Anna Brożek (ed.), Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, Warszawa 2013. pp. 145-157.
  The purpose of this paper is twofold. First, it aims at providing an account of an indirect mechanism responsible for establishing one's power to issue biding directive acts; second, it is intended as a case for an externalist account of illocutionary interaction. The mechanism in question is akin to what David Lewis calls presupposition accommodation: a rule-governed process whereby the context of an utterance is adjusted to make the utterance acceptable; the main idea behind the proposed account is that the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 12. Thun Moṅ Sdud Grwaʼi Rnam Bśad Rig Paʼi Blo Sgo ʼbyed Paʼi Lde Mig Phas Rgol Log Lta ʼjoms Paʼi Thog Mdaʼ Gśen Bstan Pad Tshal Rgya Paʼi Ñi Ma Źes Bya Ba Bźugs So. [REVIEW] Ñi-Ma-Bstan-ʼ & Dzin - 2004 - GʼYuṅ-Druṅ Bon-Gyi Bśad-Sgrub Dus-Sde.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  62
  Culture–Gene Coevolution, Norm-Psychology and the Emergence of Human Prosociality.Maciej Chudek & Joseph Henrich - 2011 - Trends in Cognitive Sciences 15 (5):218-226.
 14. Ma Ana Mogas Fontcuberta. Una vida, una obra, un carisma.Ma Angeles Gomez-Limon - 2001 - Verdad y Vida 59 (232):543-560.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  23
  Glenn Sevilla Mas: Drama-Her Father's House.Glenn Sevilla Mas - 2008 - Budhi: A Journal of Ideas and Culture 12 (2 & 3).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Emergentyzm W Filozofii Biologii.Maciej Dombrowski - 2014 - Studia Philosophica Wratislaviensia 9 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Argumentation and Legal Interpretation in the Criminal Decisions of the Polish Supreme Court and the German Federal Court of Justice: A Comparative View.Maciej Małolepszy & Michał Głuchowski - 2021 - International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique 35 (5):1797-1815.
  The subject of this study are the argumentation strategies applied by the Polish and German apex courts competent in criminal matters, namely the Supreme Court and the Federal Court of Justice, respectively. The investigation encompasses a total of 200 rulings issued by the criminal panels of these bodies. Particular focus was put on examining which arguments both courts apply to solve interpretation problems, and secondly, how these courts systematize the interpretation process. Methodologically, the examination utilizes, inter alia, the principles of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Sharh-I Ghurar Al-Fara Id Ma Ruf Bih-Sharh-I Manzumah- I Hikmat.Hadi ibn Mahdi Sabzavari, Muhammad ibn Ma sum Ali Hidaji Zanjani, Muhammad Taqi Amuli Tihrani, Mahdi Muhaqqiq & Toshihiko Izutsu - 1969 - Danishgah-I Makgill, Mu Assasah- I Mutala at-I Islami, Shu Bah- I Tihran.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  17
  Possibilities of Materiality.Maciej Biedziński - 2018 - American Journal of Semiotics 34 (3):293-311.
  In contemporary marketing practice, semiotics is often considered to be a useful set of tools employed only in certain moments of the brand-building process. One of the reasons for this is that models rooted in dyadic understanding of a sign serve to narrow the role of applied semioticians to that of the expert, supporting a linear transfer of meaning from culture to products and services. This article proposes a framework that regards a semiotician, rather, as a key figure—a figure that (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. The Role of the School in Teaching Physical Recreation.Maciej Demel & Wlodzimierz Humen - 1972 - Paideia 1:167.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Panikkar: Un Uomo E Il Suo Pensiero.Maciej Bielawski - 2013 - Fazi.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Pewna logika trójwartościowa do opisu znaczenia zdań języka polskiego.Maciej Dąmbski - 1993 - Studia Semiotyczne 18:103-123.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. O Możliwości Hermeneutycznej Filozofii Religii: Propozycja Paula Ricœura.Maciej Bała - 2007 - Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  29
  Bielawski, Maciej, "Panikkar. Una biografía".Montserrat Abumalham - 2015 - 'Ilu. Revista de Ciencias de Las Religiones 20:315-316.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  15
  On Production and Use of Tokens of I.Maciej Głowacki - 2021 - Studia Semiotyczne 35 (1):95-106.
  In this paper, I analyze the semantics of the first person pronoun “I” from the perspective of the user/producer distinction. In the first part of the paper, I describe the Simple View and propose three interpretations of its thesis. In the second part, I analyze the notions of use and production of a linguistic token. In the next part, I show that all of the interpretations of SV are sensitive to counterexamples. In the end, I discuss possible answers of the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  7
  Autonomic Nervous System Activity During Positive Emotions: A Meta-Analytic Review.Maciej Behnke, Sylvia D. Kreibig, Lukasz D. Kaczmarek, Mark Assink & James J. Gross - 2022 - Emotion Review 14 (2):132-160.
  Emotion Review, Volume 14, Issue 2, Page 132-160, April 2022. Autonomic nervous system activity is a fundamental component of emotional responding. It is not clear, however, whether positive emotional states are associated with differential ANS reactivity. To address this issue, we conducted a meta-analytic review of 120 articles, measuring ANS activity during 11 elicited positive emotions, namely amusement, attachment love, awe, contentment, craving, excitement, gratitude, joy, nurturant love, pride, and sexual desire. We identified a widely dispersed collection of studies. Univariate (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27.  4
  Capitalism Vs. Socialism: Antinomy of Nations or Antinomy of Systems?Maciej Miszewski - 2019 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 59 (1):159-175.
  This paper is a reflection on the legitimacy of commonly accepted opposition of the notions of “capitalism” and “socialism”. The leading thesis is that although they can be considered as antinomies, their real referents should not be treated analogously. Capitalism, as understood by its very name, emerged in the second half of the 19th century and evolved constantly from this moment, often changing its main features. Socialism, in contrast, was created as a notion opposing the capitalistic reality of the 19th (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  56
  On the Pragmatic Approach to Counterpossibles.Maciej Sendłak - 2019 - Philosophia 47 (2):523-532.
  Nina Emery and Christopher Hill proposed a pragmatic approach toward the debate about counterpossibles—i.e., counterfactuals with impossible antecedents. The core of this approach is to move the burden of the problem from the notion of truth value into the notion of assertion. This is meant to explain our pre-theoretical intuitions about counterpossibles while claiming that each and every counterpossible is vacuously true. The aim of this paper is to indicate a problematic aspect of this view.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 29.  34
  Complexity – Emergence – Ecological Cognition.Maciej Dombrowski - 2012 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 3 (2):108-121.
  The present article constitutes an attempt at a review of a few selected questions related to the complexity paradigm and its implications for research on cognition, especially within the so-called ecological approach framework. I propose several theses, among others concerning the two contrary tendencies within the dominant methodology, as well as the ontological consequences of the phenomenon under discussion.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  13
  Illocution and accommodation in the functioning of presumptions.Maciej Witek - 2019 - Synthese 198 (7):6207-6244.
  In this paper, I develop a speech-act based account of presumptions. Using a score-keeping model of illocutionary games, I argue that presumptions construed as speech acts can be grouped into three illocutionary act types defined by reference to how they affect the state of a conversation. The paper is organized into two parts. In the first one, I present the score-keeping model of speech act dynamics; in particular, I distinguish between two types of mechanisms—the direct mechanism of illocution and the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 31. Stanisław Ignacy Witkiewicz On Science.Maciej Dombrowski - 2011 - Studia Philosophica Wratislaviensia 6 (4):97-110.
  The article presents an analysis of S.I. Witkiewicz’s views on science and its relations with philosophy. Science has its beginnig in a common view, Witkiewicz considers its statements as expressible in psychological terms. Witkiewicz combines the interest in natural science with simultaneous criticism of neo-positivism and physicalism. While speaking in favour of the dialogue between philosophy and science, he still underlines the autonomy of philosophy. Key words S.I. WITKIEWICZ, SCIENCE.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Davida Kaplana metafizyka słów.Maciej Głowacki - 2021 - Filozofia Nauki 29 (4):103-129.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  77
  Non-Inferential Aspects of Ad Hominem and Ad Baculum.Katarzyna Budzynska & Maciej Witek - 2014 - Argumentation 28 (3):301-315.
  The aim of the paper is to explore the interrelation between persuasion tactics and properties of speech acts. We investigate two types of arguments ad: ad hominem and ad baculum. We show that with both of these tactics, the structures that play a key role are not inferential, but rather ethotic, i.e., related to the speaker’s character and trust. We use the concepts of illocutionary force and constitutive conditions related to the character or status of the speaker in order to (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 34.  9
  Counterpossibles, Story Prefix and Trivialism.Maciej Sendłak - 2021 - Synthese 199 (3-4):7283-7301.
  The aim of this paper is to argue in favor of the view that some counterpossibles are false. This is done indirectly by showing that accepting the opposite view, i.e., one that ascribes truth to each and every counterpossible, results in the claim that every necessarily false theory has exactly the same consequences. Accordingly, it is shown that taking every counterpossible to be true not only undermines the value of debates over various alternative theories and their consequences, but also puts (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 35.  7
  Learning Through Clamor: The Allocation and Perception of Study Time in Noise.Maciej Hanczakowski, C. Philip Beaman & Dylan M. Jones - 2018 - Journal of Experimental Psychology: General 147 (7):1005-1022.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  13
  Acquisition and Loss of the Public Law Status of Entrepreneur – Interpretation Problems of Public Commercial Law in Poland.Maciej Etel - 2013 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 33 (1):127-138.
  The obligation of the legalization of entrepreneurial activity from Article 14 of The Act of July 2, 2004 on the freedom of entrepreneurial activity caused deliberations regarding constitutive or declarative character of the legalization entry and as a result, created a problem with indication of the moment when the public law status of an entrepreneur is acquired. The answer to the question whether Central Register and Information of Entrepreneurial Activity or the register of entrepreneurs of the National Court Register have (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  50
  An Interactional Account of Illocutionary Practice.Maciej Witek - 2015 - Language Sciences 47:43-55.
  The paper aims to develop an interactional account of illocutionary practice, which results from integrating elements of Millikan's biological model of language within the framework of Austin's theory of speech acts. The proposed account rests on the assumption that the force of an act depends on what counts as its interactional effect or, in other words, on the response that it conventionally invites or attempts to elicit. The discussion is divided into two parts. The first one reconsiders Austin's and Millikan's (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 38. Maciej grochowski.Definicje Słownikowe A. Zdania Analityczne - 1990 - Studia Semiotyczne 16:119.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Sebastian T. Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki.Maciej Czerniakowski - 2008 - Roczniki Filozoficzne:521-528.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Processual Emergentism.Maciej Dombrowski - forthcoming - Erkenntnis:1-23.
  The turn of the twenty-first century was a period of intensified research on the description of the world as a complex structure built of dynamical systems occurring at different levels of reality. Such systems can be described as bundles of processes. Therefore, the most empirically adequate ontology turns out to be processualism. In this paper, I describe a contemporary version of processual philosophy, which I refer to as processual emergentism. Within the proposed position, the classical formulations of processualism and emergentism (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Jak policzyć niepoliczalne? Metoda Archimedesa z Syrakuz.Maciej Roszkowski - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (184):321-332.
  Artykuł przedstawia stosunek Archimedesa z Syrakuz do problemu wielkości przekraczających możliwości wyrażania ich za pomocą danego systemu liczbowego. Analiza proponowanych przez matematyka z Syrakuz rozstrzygnięć poprzedzona została uwagami na temat problemów związanych z greckimi systemami notacji poprzedzającymi prace Archimedesa.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  21
  Chaniotis War in the Hellenistic World. A Social and Cultural History. Pp. Xxiv + 308, Maps, Ills. Malden, MA and Oxford: Blackwell Publishing, 2005. Paper, £16.99 . ISBN: 0-631-22608-7. [REVIEW]John Ma - 2006 - The Classical Review 56 (2):421-423.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  5
  Is Having Contradictory Beliefs Possible? Discussion and Critique of Arguments for the Psychological Principle of Non-Contradiction.Maciej Tarnowski - 2020 - Studia Semiotyczne—English Supplement 31:91-126.
  The aim of this paper is to present and analyze arguments provided for the Psychological Principle of Non-Contradiction which states that one cannot have, or cannot be described as having, contradictory beliefs. By differentiating two possible interpretations of PNC, descriptive and normative, and examining arguments provided for each of them separately I point out the flaws in reasoning in these arguments and difficulties with aligning PNC with the empirical data provided by research done in cognitive and clinical psychology. I claim (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  5
  Performing Individualism. Two Tendencies Dismantling War Imagery in Croatian and Serbian Historical Novels of the 1960s.Maciej Czerwiński - 2019 - Seeu Review 14 (2):2-29.
  The article aims at addressing the question of representations of World War Two in Croatian and Serbian literature that were subversive in the sense that they queried the legend not simply by rejecting communism and affirming nationalism, but by emphasizing the uncertainty and sensibility of the human beings, a typical modern reaction to violence and, in general, modernist topoi. In this article I will focus on modernist novelistic representations of the 1960s in which the uncertainty and instability of collective warrants (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  42
  On Finite Models of the Lambek Calculus.Maciej Farulewski - 2005 - Studia Logica 80 (1):63-74.
  We study a class of finite models for the Lambek Calculus with additive conjunction and with and without empty antecedents. The class of models enables us to prove the finite model property for each of the above systems, and for some axiomatic extensions of them. This work strengthens the results of [3] where only product-free fragments of these systems are considered. A characteristic feature of this approach is that we do not rely on cut elimination in opposition to e.g. [5], (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  16
  Polish “Entrepreneur” and EU “Undertaking”: Multilingualism and Differences in Legal Identification.Maciej Etel - 2017 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 52 (1):57-71.
  The European Union and its member-states’ involvement in the economic sphere, manifesting itself in establishing the rules of entrepreneurs’ functioning – their responsibilities and entitlements – requires a precise determination of the addressees of these standards. Proper identification of an entrepreneur is a condition of proper legislation, interpretation, application, control and execution of the law. In this context it is surprising that understanding the term entrepreneur in Polish law and in EU law is not the same, and divergences and differences (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  14
  Davida Kaplana metafizyka słów.Maciej Głowacki - 2022 - Filozofia Nauki 29 (116):103-129.
  This paper presents the fundamental problems of metaphysics of words and reconstructs David Kaplan’s intentional metaphysics of words. I critically analyze Kaplan’s proposal and present the most important objections. I also propose some possible answers to the objections.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  3
  Witkacego metafizyka cielesności.Maciej Dombrowski - 2014 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 5 (1):153-171.
  Stanislaw Ignacy Witkiewicz is an author of a specific and original metaphysics of embodiment developed in the late 1930s. As a supporter of realism and opponent of any type of idealism, Witkiewicz found a kind of a "guarantee" of realism in the body. He proposed a "revised" version of Leibniz's monadology, where monads are no longer spiritual beings but psycho-bodily ones. A sense of embodiment became the primary sensation grounding the metaphysical realism of the author of Shoemakers. The article presents (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  48
  Chaniotis (A.) War in the Hellenistic World. A Social and Cultural History. Pp. Xxiv + 308, Maps, Ills. Malden, MA and Oxford: Blackwell Publishing, 2005. Paper, £16.99 (Cased, £55). ISBN: 0-631-22608-7 (0-631-22607-9 Hbk). [REVIEW]John Ma - 2006 - The Classical Review 56 (02):421-.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  29
  Heidegger, M.. Die Technik und die Kehre. Introducción, traducción y notas de S. Más Torres.S. Mas Torres - 1990 - Logos. Anales Del Seminario de Metafísica [Universidad Complutense de Madrid, España] 24:129.
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000