16 found
Order:
 1. Fakty i wartości w dyskusjach analityków.Maciej Soin - 2010 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 55:273-289.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Filozoficzna socjologia Petera Wincha.Maciej Soin - 2009 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 54.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Kryzys finansowy, odpowiedzialność dziennikarza i problem etyki szczegółowej.Maciej Soin - 2010 - Prakseologia 150 (150):93-108.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Logika Traktatu. Polemika z Wojciechem Sadym.Maciej Soin - 2001 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 46.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. O pojęciu katastrofizmu historiozoficznego.Maciej Soin - 1990 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 35.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. O polemice Witkiewicza z Wittgensteinem.Maciej Soin - 2006 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 50.
  The article is concerned with the most important threads of criticism of Wittgenstein’s Tractatus as it was presented in Zagadnienie psychofizyczne by Stanisław Ignacy Witkiewicz. The main objection refers to the formal character of Wittgenstein’s ontology, which – says Witkiewicz – ignores the basic distinction between the aspects of the dualistic structure of being. The objection is closely connected with the problem of relation between logic and philosophy. At this point Witkiewicz criticized not only Wittgenstein, but also the Lvov--Warsaw school, (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. „Projekt„ i „system” w ontologii S. I. Witkiewicza.Maciej Soin - 1994 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 39.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Paradoks Kripkego.Maciej Soin - 1998 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 43:47-59.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Problem prawdy w notatkach Wittgensteina z lat 1930–1933.Maciej Soin - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Jeden z najbardziej charakterystycznych dla Wittgensteina sposobów sformułowania – i rozstrzygnięcia – problematyki prawdy polegał na wykorzystaniu ogólnego pojęcia harmonii. Prawdziwość myśli czy zdania okazuje się bowiem tylko jednym z przypadków, w których możemy mówić o dopasowaniu myśli do świata. Bezpośredni związek tematu harmonii myśli i świata z problematyką prawdy jest zaś o tyle jasny, że Wittgenstein – jak zobaczymy – używał niekiedy pojęcia harmonii zamiennie z pojęciem zgodności między myślą i światem, a także pojęciem obrazowości myśli. Wątek harmonii między (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Witkiewicz i Bugajew.Maciej Soin - 2004 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 49.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Wittgenstein I Filozofia Analityczna W Kwestii Prawdy.Maciej Soin - 2008 - Wydawn. Ifis Pan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Wittgenstein i relatywizm.Maciej Soin - 1996 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 41.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Wittgenstein o negacji.Maciej Soin - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 54 (2):175-186.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Wittgenstein w kwestii prawdy.Maciej Soin - 2002 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 44 (4):85-99.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Zróżnicowanie pojęcia prawdy w dociekaniach Wittgensteina.Maciej Soin - 2008 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 53.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  22
  Epistemology After Wittgenstein.Maciej Soin - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (1-3):107-113.
  Following Grażyna Żurkowska’s work presenting Jan Srzednicki’s views on Wittgenstein’s philosophy (Epistemologia po Wittgensteinie. Nowa perspektywa epistemologiczna Jana Srzednickiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006) [Epistemology after Wittgenstein. A New Epistemological Perspective by Jan Srzednicki], the author of this paper ponders the effect of Wittgenstein’s conception upon the domain of epistemology. According to Srzednicki, such an effect is in having posed a skeptical challenge which opened a new epistemological perspective. The author is critical toward this approach and argues that the most genuine (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark