Results for 'Mahmut Zengi��n'

1000+ found
Order:
 1.  5
  Li̇se öğrenci̇leri̇ni̇n i̇slam düşüncesi̇ndeki̇ yorum farkliliklarina i̇li̇şki̇n kavramlara bakişlari.Mahmut Zengi̇n & Yeliz Altuntaş - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:223-252.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  Malezya ve Türkiye’de Devlet Üniversitelerinde Yüksek Din Öğretimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma.Abdurrahman Hendek, Asyraf İsyraqi Jami̇l, Mahmut Zengi̇n & Mohamad Khairi Bi̇n Othman - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (3):987-1002.
  Higher religious education institutions operate within the universities today. While countries establish and develop their own institutions according to their history, society and state, the knowledge of similar institutions in other countries is important for the development of the universities. Comparative studies can make important contributions in this regard. This article, therefore, aims to compare higher religious education at public universities in Malaysia and Turkey in terms of six different themes including history, current situation, aims, programme structure, student admission and (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  13
  II. Meşrutiyet Döneminde Çocuklar İçin Yazılmış ʻAmelī I҆lmiḥal Ders Kita-bının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi.Halise Kader Zengi̇n - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:311-330.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  12
  Dini Metinlerle İletişimde Anlama Odakli Bir Yöntem: Soru Sorma ve “Doğru” Sorulara Ulaşma.Betül Zengi̇n - 2018 - Dini Araştırmalar 21 (54).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  İngilizce Öğrencilerinin Arka Koltuk TV Sistemleri ve Altyazılı Filmlere olan Tutumları.Buğra Zengi̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1561-1561.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Improvement in electrical performance of half-metallic Fe3O4/GaAs structures using pyrolyzed polymer film as buffer layer. [REVIEW]Seçkin Akın, Faruk Özel, Mahmut Kuş & Savaş Sönmezoğlu - 2014 - Philosophical Magazine 94 (23):2678-2691.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Kutbüddîn-i Sirâzî: Selçuklu dönemi Anadolu'da bilimin günesi.Mahmut Recep Keleş - 2018 - Istanbul: Rağbet Yayınları.
 8.  7
  Avrupa'nın Başkalaşma Korkusu: Kimlik Tartışmaları Bağlamında İslamlaşma ve Amer.Samet Zengi̇noğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 13):259-259.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Kavram, Önerme ve Kıyas Bağlamında İhv'n-I Saf'’nın Mantık İlmine Yaklaşımı.Mahmut MEÇİN - 2022 - Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27 (1):37-52.
  Ikhwan-i Safa is known as a group of thinkers who wrote treatises in the style of the first scientific encyclopedia in the history of Islamic thought. Ikhwan-i Safa, which emerged in the vicinity of Basra at a time when religious and political conflicts were intense, aims to clean the religion, which they believe has moved away from its essence with false information and false thoughts, with philosophy. For this purpose, the Ikhwan's views on science and wisdom, who use all kinds (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  10
  Türki̇ye’de cumhuri̇yet dönemi̇ eği̇ti̇m poli̇ti̇kalarinin di̇n dersi̇ öğreti̇m programlarina etki̇leri̇.Mahmut Zengin - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  9
  Halîfe b. Hayy't’ın Tarih Yazıcılığı Metodu.Ömer Sabuncu & Mahmut Sabuncu - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (2):1321-1345.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Türkiye’de Zek'tın Kurumsallaşması ve Diyanet Personelinin Bakış Açısı Hakkında Bir Araştırma.Günay Terzi̇ & Mahmut Bi̇len - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:81-114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  Notes On Deaths In Güldeste-i Riy'z-ı İrf'n.Mahmut Kaplan - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:57-80.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  Germiyanlı Yetimî And Hıs İbret-N'me.Mahmut Kaplan - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:672-689.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Eyyubiler Dönemi Siyasetnamelerinden Nasîhatü’l-Meliki’l-Eşref : Çeviri ve Değerlendirme.Mahmut Recep Keleş - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):234-250.
  Ortaçağ İslam Dünyasında yöneten ve yönetilenler arasındaki bağı âlimler sağlamaktaydı. Sultan ve emirin halka adaletle muamele etmesini, Kuran-ı Kerim ve Sünnet-i Şerife göre yaşamasını ve toplumsal hayatı düzenlemesine yardımcı olurdu. Zaman içerisinde yöneticilerde görülen kusurların ortaya konulmasına yönelik çözüm önerileri sunan âlimler, eserler kaleme almaya başlamış ve bu eserlere siyasetname ve nasihatname denilmeye başlanmıştır. Bu eserlerden bazıları gayet hacimli olup sultana arz edilmekteydiler. Bazısı ise risale şeklinde ve daha kısa yazılarak toplumun huzurunu bozan veya toplumda çok acil çözülmesi gereken unsurları (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Ikhwān al-Ṣafā al-muftará ʻalayhim: iʻjāb wa-ʻajab.Rashīd Khayyūn - 2013 - Dubayy: Dār madārik lil-nashr.
 17.  8
  Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1441-1490.
  Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Nguyễn Sinh Sắc, cụ phó bảng xứ Nghệ, một nhân cách lớn.Nhu Trần - 2014 - Hà Nội: Nhà xuất bản Văn học.
  Biography of Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929), the father of President Ho Chi Minh.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Kjellén's legacy: a story of divergent interpretations.Thomas Lundén - 2021 - In Ragnar Björk & Thomas Lundén (eds.), Territory, state and nation: the geopolitics of Rudolf Kjellén. Berghahn Books.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  44
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişisel ve Aile Özellikleri İle Öğrenim Gördükleri P.Mehmet Gülteki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1163-1163.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Rebelión en la granja: biopolítica, zootecnia y domesticación.Ávila Gaitán & Iván Darío - 2017 - Bogotá D.C., Colombia: Ediciones Desde Abajo.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. The Wisdom of the Qurʼan, Set Forth in Selected Verses Conveying the Moral, Religious, and Social Philosophy of Islam, Preceded by an Introduction Expounding the Teachings of the Qurʼan.Mahmut Muhtar Paşa & John Paull Naish (eds.) - 1937 - Distributors, Co-Opera Bookshop & Art Gallery.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Constitución moral del sujeto y deconstrucción ética en Freud.Antonio Sánchez Antillón - 2021 - In Antonio Sánchez Antillón (ed.), Aplicación de los principios éticos en las psicologías. ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Presunción de inocencia y prisión preventiva.Jordi Ferrer Beltrán - 2018 - In Carmen Vázquez Rojas (ed.), Hechos y razonamiento probatorio. Editorial CEJI.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Chosŏn Sŏngnihak ŭi hyŏngsŏng kwa simhwa.O. -yŏng Kwŏn - 2018 - Sŏul T'ŭkpyŏlsi: Munhyŏn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Tuyển tập.Đức Thảo Trần - 2017 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
  Works of Tran Duc Thao, a Vietnamese philosopher.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  10
  I_– _N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57-73.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 28.  9
  İtalya'nın Habeşistan'ı İşgalinin Akbaba Dergisindeki Yansımaları.Fatih Keski̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):659-659.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  8
  Musul Zengi Atabegi II. Seyfeddin Gazi'nin , Athena Betimli Sikkeleri.Ramazan Uykur - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 10):1079-1079.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  7
  İşbirlikli Öğrenmenin Öğrenme Stillerine Etkisi.Mahmut Tunç - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):859-859.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Mirae rŭl hyanghan 100-yŏn, T'anhŏ. Chahyŏn (ed.) - 2013 - Sŏul-si: Chogyejong Ch'ulp'ansa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  38
  I_– _N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57-73.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33.  19
  The Apostolic Fathers and the New Testament. By Clayton N. Jefford. Pp. xii, 267, Peabody, Hendrickson, 2006, $22.00.N. H. Taylor - 2012 - Heythrop Journal 53 (2):355-355.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  4
  Türk Sinemasında Sosyal Statü Algısı ve Giysilerin Dili.Mahmut GÜNGÖR - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 14):399-399.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  32
  N. Van Der Wal, J. H. A. Lokin: Historiae iuris graeco-romani delineatio: Les sources du droit byzantin de 300 à 1453. Pp. vi+139; 9 plates. Groningen: E. Forsten, 1985. Paper, fl. 42.50. [REVIEW]N. G. Wilson - 1987 - The Classical Review 37 (1):106-106.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Sāṅkhyapratimā: Ramā-Kalākhyasvopajñaṭīkādvayopetā.Śrīrāma Pāṇḍeya - 2014 - Vārāṇasī: Sampūrṇānanda Saṃskr̥ta Viśvavidyālaya.
  Comprehensive work with Hindi and Sanskrit commentaries on fundamentals of Sankhya philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Vaidikavāṅmaye jīvaḥ.Śatrughna Pāṇigrāhī - 2013 - Verāvalam, Jūnāgaḍhajanapadam, Gujarātam: Śrīsomanāthasaṃskr̥tayunivarsiṭī.
  On concept of Jīva in Hindu philosophy and Vedic literature.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. BOWIE, N. E. - "Towards a New Theory of Distributive Justice". [REVIEW]N. L. Nathan - 1973 - Mind 82:315.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Truyền thống đạo đức, tôn sư trọng đạo và hiếu học trong gia đình.Thế Long Nguyễn - 2018 - Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức.
  Collection of articles on social and culture of Vietnamese family.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Vấn đề đạo đức xã hội và nhân cách con người trong văn học, nghệ thuật hiện nay.Thị Tố Ninh Nguyễn (ed.) - 2019 - Hà Nội: Nhà xuất bản Hội nhà văn.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  4
  Ikhwān al-Ṣafā 's Approach to the Science of Logic in the Context of Concept, Proposition and Syllogism.Mahmut MEÇİN - 2022 - Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27 (1):37-52.
  Ikhwan-i Safa is known as a group of thinkers who wrote treatises in the style of the first scientific encyclopedia in the history of Islamic thought. Ikhwan-i Safa, which emerged in the vicinity of Basra at a time when religious and political conflicts were intense, aims to clean the religion, which they believe has moved away from its essence with false information and false thoughts, with philosophy. For this purpose, the Ikhwan's views on science and wisdom, who use all kinds (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  35
  Evgeny N. Trubetskoy and Overcoming the Neo-Kantian Kant.Alexei N. Krouglov - 2016 - Russian Studies in Philosophy 54 (5):408-421.
  In his later work, Metafizicheskie predpolozheniia poznaniia. Opyt preodoleniia Kanta i kantianstva [Metaphysical Presuppositions of Knowledge. An Attempt to Overcome Kant and Kantianism], Evgeny N. Trubetskoy tried to overcome the Kantian tradition in philosophy in order to advance his conception of all-unity and the philosophy of absolute and unconditional consciousness. Despite insisting on the distinction between the “historical Kant” and Neo-Kantianism, in reality Trubetskoy was strongly dependent on the Neo-Kantian interpretation of Kant’s philosophy, which meant that his fight against Kantian (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  44
  N. Van Der Wal, J. H. A. Lokin: Historiae iuris graeco-romani delineatio: Les sources du droit byzantin de 300 à 1453. Pp. vi+139; 9 plates. Groningen: E. Forsten, 1985. Paper, fl. 42.50. [REVIEW]N. G. Wilson - 1987 - The Classical Review 37 (01):106-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Douglas N. Walton, Courage: A Philosophical Investigation. [REVIEW]N. Dent - 1987 - Philosophy in Review 7:171-172.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Dīn al-ḥayāʼ: min al-fiqh al-iʼtimārī ilá al-fiqh al-iʼtimānī.Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān - 2017 - Bayrūt: al-Muʼassah al-ʻArabīyah lil-Fikr wa-al-Ibdāʻ.
  al-juzʼ 1. Uṣūl al-Naẓar al-iʼtimānī -- al-juzʼ 2. al-Taḥadīyāt ak-akhlāqīyah li-thawrat al-iʻlām wa-al-ittiṣāl.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  9
  Sâi̇nüddîn ali̇ bi̇n türke’de varlik mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Douglas N. Walton, Courage: A Philosophical Investigation Reviewed by.N. J. H. Dent - 1987 - Philosophy in Review 7 (4):171-172.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Sāṅkhyakārikā. Īśvarakr̥ṣṇa - 1905 - New Delhi: Gyan Publishing House.
  Aphoristic work on Sankhya philosophy with Sanskrit commentary and Hindi translation of Sāṅkhyaśāstra, Maithili commentary by Durgādhara Jhā.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Fetal Culture: Ultrasound Imaging and the Formation of the Human.Mahmut Mutman & Ersan Ocak - 2008 - Radical Philosophy 147:23.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Bir şiddet ortamı olarak okul.Mahmut Tezcan - 1996 - Cogito 6 (7):105-108.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000