Results for 'Malgorzata Szyszkowska'

381 found
Order:
 1. Metafora w doświadczeniu dzieła muzycznego: wokół koncepcji Rogera Scrutona.Małgorzata A. Szyszkowska - 2008 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 32:27-40.
  Metaphor in Experience of Musical Work. Account of Roger Scruton's Theory Author analyses Roger Scruton's theory of metaphorical transfer outlined in his The Aesthetics of Music. Tone and a special kind of listening constitute the main elements of music in Scruton's music aesthetics. It is through the listening experience, one in which physical sound changes into musical tone, that music comes into being. The change - Scruton argues - takes place when spatial and time metaphors are employed to describe and (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  15
  Musical Phenomenology: Artistic Traditions and Everyday Experience.Małgorzata A. Szyszkowska - 2018 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 9 (2):141-155.
  The work begins by asking the questions of how contemporary phenomenology is concerned with music, and how phenomenological descriptions of music and musical experiences are helpful in grasping the concreteness of these experiences. I then proceed with minor findings from phenomenological authorities, who seem to somehow need music to explain their phenomenology. From Maurice Merleau-Ponty to Jean-Luc Nancy and back to Edmund Husserl and Martin Heidegger, there are musical findings to be asserted. I propose to look at phenomenological studies of (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  99
  o wartościach moralnych, dziełach muzycznych i możliwości ich korelacji w nawiązaniu do filozofii Romana Ingardena.Małgorzata A. Szyszkowska - 2015 - Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 3 (16):115-127.
  Autorka rozważa relacje między wartościami, szczególnie moralnymi, a dziełem muzycznym. Przedstawiając najpierw rozumienie wartości w filozofii Romana Ingardena, a następnie przywołując przykładowe sformułowania moralizmu w odniesieniu do muzyki (autorstwa Rogera Scrutona, Platona i Petera Kivy’ego), autorka pyta, czy możemy uważać dzieło muzyczne za nośnik wartości moralnych. Następnie badając, w jaki inny sposób dzieło muzyczne może być związane z wartościami moralnymi, autorka dochodzi do wniosku, że relacje między wartościami moralnymi a dziełem muzycznym należą do stosunków subtelnych i być może tym, co (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Gest ekspresyjny jako element estetycznej analizy dzieła muzycznego.Małgorzata A. Szyszkowska - 2003 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) (22-23):262-280.
  This paper presents gesture as an element of aesthetic experience of musical work. It focuses on specific dialectics of gesture in musical works as that which is visual or highlighted and at the same that which speaks to the listener. The difficulty in describing what constitute musical expressive gesture is there to guide us. The gesture stands in way of recognizing meaning and providing communication but at the same time that, which speaks to the listener is the most secluded, intimate (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  58
  Wstrząs estetyczny i jego terapeutyczne oblicza.Małgorzata A. Szyszkowska - 2018 - In Milo Lorenc, M. Rychter & M. Salwa (eds.), Między integracją i rozproszniem. Doświadczenie estetyczne w kontekstach nowoczesności. Warsaw, Poland: pp. 193-213.
  Autorka przedstawia analizę pojęcia wstrząsu jako kategorii estetycznej użytej przez Th. Adorno w kontekście niemożności odbioru muzyki nowej. Nawiązując do Filozofii nowej muzyki oraz Teorii estetycznej autorka wyznacza kilka sposobów opisu i rozumienia wstrząsu, jakie znaleźć można u Adorno. Przy okazji śledząc tok myślenia filozofa zadaje sobie pytanie o to, czy wstrząs, o którym pisze Adorno jest zasadniczo czymś negatywnym, czym też może autor widzi w tym, gwałtownym sposobie reakcji na muzykę nową – ratunek.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Pojęcie idealnej granicy w estetyce dzieła muzycznego Romana Ingardena.Małgorzata A. Szyszkowska - 2011 - Aspekty Muzyki 1:203-225.
  Summary: In this paper author maintains that the term “ideal border” used by Roman Ingarden several times in his writing on music perception has more to offer than its face value suggests. The term is ambiguous and in its first reading seems to imply that Ingarden's take on musical work is all but coherent. Yet author tries to show that the term itself if taken seriously in its various possible interpretations makes Ingarden's aesthetics of music more interesting and inspiring then (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  51
  W stronę heremeneutycznej estetyki muzycznej. [REVIEW]Małgorzata A. Szyszkowska - 2008 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 32.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  39
  Aspekty słyszenia dźwięku w doświadczeniu estetycznym dzieła muzycznego.Małgorzata A. Szyszkowska - 2010 - In M. Ostrowicki (ed.), Materia muzyki. Kraków, Poland:
  Author refers to theories of mater and form, trying to find a way to establish the material grounds for musical sound. From Aristotle basic definition of physis author turns to Roger Scruton and his doubts whether what listeners hear as music, tone and even sound may be found among the physical things.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  38
  Pomiędzy muzyką a językiem. Figuralne i krytyczne w muzyce na przykładzie lyotardowskiej analizy Sequenza III Luciana Berio.Małgorzata A. Szyszkowska - 2016 - Aspekty Muzyki 6 (12):69-84.
  Autorka nawiązuje do artykułu J.F. Lyotarda „A Few Words to Sing” w której filozof podejmuje się analizy utworu Sequenza III Luciano Berio napisanego i śpiewanego przez Cathy Bereberian. „A Few Words to Sing” jest przykładem podejmowania przez Lyotarda tematów muzycznych „na granicy”. W tym konkretnym przypadku autorka sugeruje, że wspomniana analiza bardzo dobrze wpisuje się w postulowane przez Lyotarda kategorie figury oraz oddania głosu [ofierze] w opozycji wobec tego co [czysto]estetyczne (resisting the aesthetic). Zainteresowania muzyczne Lyotarda, być może nie tak (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Messages in Art and Music: On Route to Understanding Musical Works with Jerrold Levinson.Małgorzata A. Szyszkowska - 2010 - Dialogue and Universalism 20 (3-4):97.
  In his article untitled Messages in Art Jerrold Levinson discusses the idea of a message behind a work of art. He argues that despite certain disclaimers put forward by artists it is „hard to deny that artworks (...) very often do have messages, and far from inexpressible ones”. From given examples it would seem that Levinson assumes that musical work just as other artworks sometimes generate messages and that in order for a work of music to be successful in expression (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  25
  Zakryte, nieobecne, niejednoznaczne: uwagi na temat cielesności śpiewu i instrumentalnego rozumienia ciała w tradycjach wokalnychpczyk.Małgorzata A. Szyszkowska - 2017 - In J. Mikołajczyk (ed.), Ciało-muzyka-performans. Katowice, Poland: pp. 51-73.
  Referat wskazuje na trudną do ukazania w pełni relację między wykonawcą muzyki wokalnej a jego ciałem. Autorka sugeruje, że różnice w traktowaniu (nazywaniu, określaniu i ukazywaniu) roli ciała w tej relacji wynikają z kulturowych nawyków. Z łatwości bądź trudności w odwoływaniu się do ciała jako ważnego elementu ekspresji, produkcji i ugruntowania twórczości artystycznej w tym twórczości muzycznej. Odwołując się do trzech tradycji wokalnych, do wokalizy, improwizacji i zabawy muzycznej, w których ciało traktowane było zawsze jako element tworzenia muzyki, czy to (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Uwagi Na Temat Wartości, Wartościowania I Doświadczenia Estetycznego (Remarks on Values, Evaluation and Aesthetic Experience in Contemporary Aesthetics).Małgorzata Szyszkowska - 2019 - Sztuka I Filozofia 55 (2).
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  14
  Reconsidering Ingarden’s Contribution to European Aesthetics: Aesthetic Experience and the Concept of Encounter.Małgorzata Anna Szyszkowska - 2018 - Espes 7 (1):47-56.
  Entering the discussion about European Aesthetic traditions, their aspirations and achievements, their metamorphosis and developments, author argues in favor of acknowledging the importance of what in her opinion should be seen as milestone in Polish tradition of aesthetics. One such important element of European Aesthetic tradition that author wishes to acknowledge is the phenomenological aesthetics developed by Roman Ingarden in the 30-ties and especially two concepts which best show lasting power of Ingraden’s contributions. Author describes the concept of aesthetic experience (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Listening to Different Texts: Between Reich and Eco with Nycz.Małgorzata Szyszkowska - 2019 - Eidos. A Journal for Philosophy of Culture 3 (3):5-13.
  In this essay, the author considers intertextuality in contemporary musical work, conceptualizing it not only as a critical category and as an artistic convention, but also as an aesthetic strategy. Listening for texts, as it were, opens the work for influences and gives it new purposes. The multiple texts, which are mutually interdependent, alter each other’s meaning and are “read” and “re-read” during aesthetic experience. Depending on the listener, these meanings are more or less pronounced; some are seen as primary, (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. O radykalnej niepewności lub myśl jako sobotwór (translation).Jean Baudrillard & Małgorzata A. Szyszkowska - 2006 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 29:45-55.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. O czym milczą tytuły (translation).Arnold Berleant & Małgorzata A. Szyszkowska - 2010 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 37:118-127.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Ponowne spojrzenie na doświadczenie estetyczne (translation).Noel Carroll & Małgorzata A. Szyszkowska - 2006 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 28:81-108.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. On the 50th Anniversary of Chopin Death (Translation).Wojciech Żeleński, Brian Harlan & Małgorzata A. Szyszkowska - 2000 - In Maja Trochimczyk (ed.), After Chopin: Essays in Polish Music.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Odłamki Rozbitych Luster: Rozprawy Z Filozofii, Kultury, Sztuki I Estetyki Ofiarowane Pani Profesor Alicji Kuczyńskiej.Alicja Kuczyńska, Iwona Lorenc, Magdalena Borowska & Małgorzata Szyszkowska (eds.) - 2005 - Uniwersytet Warszawski, Wydz. Filozofii I Socjologii.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Spelling Identity: Ch or Sz? (Translation).Stanisław Niewiadomski, Małgorzata A. Szyszkowska & Brian Harlen - 2000 - In Maja Trochimczyk (ed.), After Chopin. Essays in Polish Music.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Arthur Danto i kantowska koncepcja idei estetycznych.Małgorzata A. Szyszkowska - 2015 - In K. Kaśkiewicz & P. Schollenberger (eds.), Aktualność Kanta. Torun, Poland: pp. 185-197.
  Powracając do estetyki kantowskiej autorka przygląda się wypowiedziom Kanta i stara się prześledzić możliwe pożytki płynące z wprowadzonego przez niego pojęcia „idei estetycznych”. Zasugerowane zostały także możliwe związki pomiędzy tą [źródłową] ideą a koncepcjami estetyki Rogera Scrutona raz Robina G. Collingwooda i odpowiednio ich pomysłami dotyczącymi doświadczenia wyobrażeniowego (Collingwood) oraz rozumienia i poznania za pomocą wyobraźni (Scruton).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. A. Schoot, Kivy i Langer o ekspresyjności w muzyce (a translation).Małgorzata A. Szyszkowska - 2016 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 48.
  a translation of A. Schoot "Kivy and Langer on Expressivity in Music".
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  26
  Budowanie świata, trwanie w chwili. Opis estetycznego doświadczenia dzieła muzycznego w nawiązaniu do tekstów Alfreda Schutza i George'a Steinera.Małgorzata A. Szyszkowska (ed.) - 2018 - Warsaw, Poland: Wydawnictwa Akademi Muzycznej im. F. Chopina.
  Drawing on phenomenological literature author presents understanding of the aesthetic experience of the musical work pointing to several things: 1. the deep grounding of the experience in myth and Orphic tradition, 2. to the metaphor of building worlds and 3. to being in the moment as one of the most important description of the experience of musical work. Further on author underlines the dynamic as well as fickle character of the experience of musical work, suspended between the sensual audio experience (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Czy muzyka jest melancholijna.Małgorzata A. Szyszkowska - 1999 - Monochord 1 (23):61-75.
  Author discusses melancholy and music trying to find out what it means for a musical composition to be melancholic.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Evaluating Musical Works: Bewteen Qualities, Values and Judgments with Roman Ingarden.Małgorzata A. Szyszkowska - 2017 - Interdisciplinary Studies in Musicology 8 (17):34-45.
  The practice of evaluating music and music works is widespread. That practice must depend on recognition of values and/or qualities in those works. However this be true it isn't always clear what these values and qualities are and how are the believes entrenched in theory and practice of evaluating musical works. In the aesthetics the most celebrated types of values are aesthetic values and qualities. Author of this paper reexamines the theory of aesthetic values as existing independently from artistic values (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Filozofia, humanistyka i trudne pytania muzykologii. [REVIEW]Małgorzata A. Szyszkowska - 2016 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 48.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Kategorie prawdy i pozoru w filozofii Theodora Adorna.Małgorzata A. Szyszkowska - 1998 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 15:254.
  paper discusses the concepts of truth and appearance and the function they perform in the philosophy of Theodor Wisengrund Adorno.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Muzyka, in: Modi Memorandi. Leksykon kultury pamięci, ed. by M.Saryusz-Wolska, R. Traba.Małgorzata A. Szyszkowska (ed.) - 2014 - Warsaw, Poland: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  32
  Muzyka i jej cielesne osadzenie. Pomiędzy schematami ciała a wolnością wykonania.Małgorzata A. Szyszkowska (ed.) - 2018 - Warsaw, Poland: Warszawskie Wydawnictwa Socjologiczne.
  Autorka chciałaby prześledzić niektóre schematy cielesnych zachowań i podstaw w odniesieniu do indywidualnego śpiewu oraz do gry na wiolonczeli w odniesieniu do pojęć piękna, wolności i przemocy. W rezultacie tych analiz chciałaby wskazać na przełamywanie zastanych cielesnych schematów na rzecz muzyki (lepszej gry, lepszego dźwięku, lepszego brzmienia) np. u wirtuozów instrumentalistów Mstislava Rostropovicha czy 2 Cellos a także we współczesnej pedagogice muzycznej oraz u śpiewaków wirtuozów muzyki popularnej, np. Whitney Houston. Zastanawianiu się nad tym, jak dochodzi do przełamania oraz „uwolnienia (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Muzyka jako proces i rozwój wewnętrzny w fenomenologicznych koncepcjach muzyki: Berleant, Dufrenne, Ingarden i Merleau-Ponty.Małgorzata A. Szyszkowska - 2017 - Meakultura.
  Music as perception and creation is processual in nature. Its nature is development, succession, dialogical processes of reaching out and harmonizing. Not one process, in fact, but many. Among these processes that make music, author would like to focus on a very specific process of human self development which occurs during listening to music (in any music experience). The entanglement of different ways, in which musical processes appear in the world, author feels, suggest reaching out for Maurice Merleau-Ponty's concept of (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. O 'widzeniu aspektu' w estetyce współczesnej.Małgorzata A. Szyszkowska - 2007 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 31:14-23.
  A Few Notes on Aspect Seein g in Contemporar y Aesthetics In this paper author examines the problem of aspect seeing in reference to works of Ludwig Wittgenstein and Virgil C. Aldrich posing the question of whether they are applicable to experience of musical works. Drawing on examples from Wittgenstein’s Philosophical Investigations, author maintains that hearing a melody as solemn, sad, et cetera is neither universal nor unequivocal. Musical work, author suggests, does not present itself spontaneously to the listener. Conversely (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Piękno, które porusza.Małgorzata A. Szyszkowska - 2015 - In A. Chęćka-Gotkowicz & M. Jabłońsk (eds.), Peter Kivy i jego filozofia muzyki. Poznań, Poland: pp. 51-57.
  Author present Peter Kivy's understanding of music, its expressive powers and its unique status as a music alone. She explains the concept of being moved by music, which has been presented by Peter Kivy in his book Music Alone (Oxford University Press, 1990).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. "Jak porusza nas muzyka" (translation).Małgorzata A. Szyszkowska - 2015 - In Anna Chęćka-Gotkowicz (ed.), Peter Kivy i jego filozofia muzyki, ed. by A. Chęćka-Gotkowicz, M. Jabłoński. Poznań, Poland:
  translation of a chapter from Peter Kivy's Music Alone "How Music Moves".
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. The Experience of Music as a Process of [Self] Development, In: Of Essesnce and Context. Bewteen Music and Philosophy, Ruta Staneviciute, Nick Zangwill, Rima Povilioniene.Małgorzata A. Szyszkowska (ed.) - 2019 - Springer.
  Music presents itself as a process, a continuation, following through. Musical works and music experience is perceived as development, succession, dialogical reaching out and harmonizing. Not one process but many. Among those various processes that make music the author focuses on a specific process of human development, which occurs during listening as much as during performing music. This is a process of growing and self-realization. In the course of the paper following the processual character of music, author turns to Maurice (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Uwagi na temat czasu i przestrzeni, ich przeżywania i doświadczania.Małgorzata A. Szyszkowska - 1997 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 14:127-141.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Zajmujacy Dewey: spóścizna estetyczna Johna Deweya (translation).Małgorzata A. Szyszkowska & Arnold Berleant - 2010 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 37:59-70.
  translation of Arnold Berleant's "Engaging Dewey...".
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  4
  Odpowiedzialnosc przyrodnikow i humanistow.M. Szyszkowska - 1999 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo. Akademia Rolniczo-Techniczna W Olsztynie 5:243-251.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Filozofia człowieka u podstaw systemów filozoficznoprawnych XX wieku.Maria Szyszkowska - 1989 - Studia Filozoficzne 278 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Filozofia Prawa W Życiu I Nauczaniu.Maria Szyszkowska (ed.) - 2004 - Temida 2.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. La philosophie de l'homme à la base des systèmes de philosophie du droit du XXe siècle.M. Szyszkowska - 1989 - Studia Filozoficzne 278:105-111.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Odpowiedzialność przyrodników i humanistów.Maria Szyszkowska - 1999 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 5.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Oczekiwane Wartości W Polityce.Maria Szyszkowska (ed.) - 2005 - Instytut Wydawniczy "Książka I Prasa".
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  11
  Historia Etnografii Polskiej. Malgorzata Terlecka.Konstantin Symmons-Symonolewicz - 1977 - Isis 68 (1):129-130.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  1
  Małgorzata Hołda. Paul Ricoeur’s Concept of Subjectivity and the Postmodern Claim of the Death of the Subject. [REVIEW]Andrzej Wierciński - 2018 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 23 (2):342-351.
 45.  9
  Malgorzata Fidelis, Women, Communism, and Industrialization in Postwar Poland.Alix Heiniger - 2011 - Clio 34:14-14.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Małgorzata schodzi do piekieł: o kobiecości, która zbawia świat.Ewa Grochowska - 2008 - Colloquia Communia 84 (1-2):103-116.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  17
  Etyka w psychoterapii.Katarzyna Marchewka - 2014 - Diametros 42:124-149.
  The aim of this article is to present selected ethical issues in psychotherapy based on the most important Polish and foreign contributions to the area. In the article, the following issues will be taken into consideration: manipulation during psychotherapy, confidentiality and professional secrecy, the principle of the ideological neutrality of the therapist, ethical aspects of psychotherapy for children and adolescents, clinical supervision, and the relation between psychotherapy and law.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  10
  Sztuka Inna. O sztuce prymitywnej, naiwnej i surowej.Małgorzata Bogaczyk - 2006 - Filo-Sofija 6 (1(6)):239-256.
  Author: Bogaczyk Małgorzata Title: THE DIFFERENT ART. ON THE PRIMITIVE ART, NAÏVE ART AND ART BRUT (Sztuka Inna. O sztuce prymitywnej, naiwnej i surowej) Source: Filo-Sofija year: 2006, vol:.6, number: 2006/1, pages: 239-256 Keywords: DIFFERENT ART, PRIMITIVE ART, ART BRUT, NAÏVE ART Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail:In the sketch I show some similarities in the artist’s way of perceiving the work of art, the process of artistic creativity, and the fate (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. O co chodzi w problemie reprezentowania?Małgorzata Czarnocka - 1995 - Filozofia Nauki 3.
  Małgorzata Czarnocka tries to clarify the problem of representation, by the reconstruction of its historical roots.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Ramowy Katalog Kompetencji Cyfrowych.Justyna Jasiewicz, Mirosław Filiciak, Anna Mierzecka, Kamil Śliwowski, Andrzej Klimczuk, Małgorzata Kisilowska, Alek Tarkowski & Jacek Zadrożny - 2015 - Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
  Ramowy Katalog Kompetencji Cyfrowych Justyna Jasiewicz, Mirosław Filiciak, Anna Mierzecka, Kamil Śliwowski, Andrzej Klimczuk, Małgorzata Kisilowska, Alek Tarkowski & Jacek Zadrożny Centrum Cyfrowe Projekt: Polska (2015) .
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 381