Results for 'Mang I. Vai'

1000+ found
Order:
 1.  17
  Resting Alpha Activity Predicts Learning Ability in Alpha Neurofeedback.Feng Wan, Wenya Nan, Mang I. Vai & Agostinho Rosa - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 2.  12
  Resting and Initial Beta Amplitudes Predict Learning Ability in Beta/Theta Ratio Neurofeedback Training in Healthy Young Adults.Wenya Nan, Feng Wan, Mang I. Vai & Agostinho C. Da Rosa - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 3. The Late Minoan I Building at Vai.Jan Driessen & Carl Knappett - 2014 - Bulletin de Correspondance Hellénique 138 (2):451-466.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński.Andrzej Klimczuk & Magdalena Klimczuk-Kochańska - 2015 - In Bogusław Plawgo (ed.), Współpraca Transgraniczna Małych I Średnich Przedsiȩbiorstw Jako Czynnik Rozwoju Regionalnego. Na Przykładzie Podregionu Białostocko-Suwalskiego I Podregionu Krośnieńsko-Przemyskiego W Polsce, Obwodu Zakarpackiego Na Ukrainie Oraz Obwodu Grodzieńskiego Na. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. pp. 29--85.
  M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński, [in:] B. Plawgo, Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiȩbiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, pp. 29-85.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Polityka namierzania i zabijania: aspekty etyczne i prawne.Tomasz Żuradzki - 2014 - In Maciej Marszałek & Waldemar Kitler (eds.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej. pp. 509-522.
  Celem artykułu jest analiza prawnych i etycznych sposobów uzasadnienia dopuszczalności stosowania polityki namierzania i zabijania. Pojawiły się próby usprawiedliwienia tego typu działań poprzez odwołanie do egzekwowania prawa, reguł rządzących konfliktami zbrojnymi, sprawiedliwej odpłaty, prawa do obrony własnej. W artykule dokonuję analizy tych sposobów usprawiedliwiania polityki namierzania i zabijania, a następnie rozważam, które z nich faktycznie mogą uzasadniać tego typu politykę. Rozważania prowadzę w świetle głównej hipotezy projektu badawczego, który obecnie prowadzę, zakładającej, że normy regulujące dopuszczalność i sposoby toczenia konfliktów zbrojnych (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  41
  Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 13--36.
  A. Klimczuk, Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 13-36.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  37
  Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 157--233.
  A. Klimczuk, Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 157-233.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  32
  Wnioski i rekomendacje.Andrzej Klimczuk & Michał Skarzyński - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 289--306.
  A. Klimczuk, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 289-306.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. I, Me, Mine: Back to Kant and Back Again.Dennis Schulting - 2019 - Philosophical Review 128 (1):107-111.
  review of Béatrice Longuenesse latest book on Kant and self-consciousness I, Me, Mine (Oxford 2017).
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  98
  Kant, the Transcendental Designation of I, and the Direct Reference Theory.Luca Forgione - 2019 - Theoria : An International Journal for Theory, History and Fundations of Science 34 (1): 31-49.
  The aim of this paper is to address the semantic issue of the nature of the representation I and of the transcendental designation, i.e., the self-referential apparatus involved in transcendental apperception. The I think, the bare or empty representation I, is the representational vehicle of the concept of transcendental subject; as such, it is a simple representation. The awareness of oneself as thinking is only expressed by the I: the intellectual representation which performs a referential function of the spontaneity of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. I and Tao: Martin Buber's Encounter with Chuang Tzu.Robert E. Allinson & Jonathan R. Herman - 1998 - Philosophy East and West 48 (3):529.
  This review confirms Herman’s work as a praiseworthy contribution to East-West and comparative philosophical literature. Due credit is given to Herman for providing English readers with access to Buber’s commentary on, a personal translation of, the Chuang-Tzu; Herman’s insight into the later influence of I and Thou on Buber’s understanding of Chuang-Tzu and Taoism is also appropriately commended. In latter half of this review, constructive criticisms of Herman’s work are put forward, such as formatting inconsistencies, a tendency toward verbosity and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 12. Animals, Consciousness, and I-Thoughts.Rocco J. Gennaro - 2009 - In Robert W. Lurz (ed.), The Philosophy of Animal Minds. Cambridge University Press. pp. 184--200.
  I argue that recent developments in animal cognition support the conclusion that HOT theory is consistent with animal consciousness. There seems to be growing evidence that many animals are indeed capable of having I-thoughts, including episodic memory, as well as have the ability to understand the mental states of others.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 13. Kant and the Simple Representation “I”.Luca Forgione - 2017 - International Philosophical Quarterly 57 (2):173-194.
  The aim of this paper is to focus on certain characterizations of “I think” and the “transcendental subject” in an attempt to verify a connection with certain metaphysical characterizations of the thinking subject that Kant introduced in the critical period. Most importantly, two distinct meanings of “I think” need be distinguished: in the Transcendental Deduction “I think” is the act of apperception; in the Transcendental Deduction and in the section of Paralogisms “I think” is taken in its representational nature. It (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  35
  Hans Reichenbach's and C.I. Lewis's Kantian Philosophies of Science.Paul L. Franco - forthcoming - Studies in History and Philosophy of Science Part A.
  Recent work in the history of philosophy of science details the Kantianism of philosophers often thought opposed to one another, e.g., Hans Reichenbach, C.I. Lewis, Rudolf Carnap, and Thomas Kuhn. Historians of philosophy of science in the last two decades have been particularly interested in the Kantianism of Reichenbach, Carnap, and Kuhn, and more recently, of Lewis. While recent historical work focuses on recovering the threatened-to-be-forgotten Kantian themes of early twentieth-century philosophy of science, we should not elide the differences between (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  38
  Who Am I?Contzen Pereira - 2019 - Journal of Metaphysics and Connected Consciousness 4:1 - 4.
  I am in an ordered state of my limited perception, which will be in another state for there is no past, there is no present and there is no future, these exists in the limits of my perception.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Mind as Conceptual Structure: On Ethical Theory of C. I. Lewis’s Conceptual Pragmatism.Cheongho Lee - 2017 - Journal of Ethics 1 (113):73-89.
  Clarence I. Lewis (1883-1964) delineated the structure of mind based on his “conceptual pragmatism.” Human mind grounds itself on the ongoing dynamic interaction of relational processes, which is essentially mediated and structural. Lewis’s pragmatism anchors itself on the theory of knowledge that has the triadic structure of the given or immediate data, interpretation, and the concept. Lewis takes the a priori given as a starting point of meaningful experience. The interpretative work of mind is the mediator of the a priori (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  40
  Belief and Its Neutralization: Husserl’s System of Phenomenology in Ideas I.Marcus Brainard - 2002 - State University of New York Press.
  Presenting the first step-by-step commentary on Husserl’s Ideas I, Marcus Brainard’s Belief and Its Neutralization provides an introduction not only to this central work, but also to the whole of transcendental phenomenology. Brainard offers a clear and lively account of each key element in Ideas I, along with a novel reading of Husserl, one which may well cause scholars to reconsider many long-standing views on his thought, especially on the role of belief, the effect and scope of the epoché, and (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 18. Hipoteza Sapira-Whorfa - Przegl¸Ad Argumentów Zwolenników I Przeciwników.Andrzej Klimczuk - 2013 - Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 1:165--182.
  Współcześnie rośnie znaczenie badań interdyscyplinarnych oraz z zakresu zróżnicowania kulturowego, wielokulturowości i współpracy międzykulturowej. Istotne jest także uwzględnianie globalnych procesów zmian związanych z upowszechnianiem cyfrowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Jedną z teorii mających podstawowe znaczenie w tym obszarze badań jest koncepcja autorstwa E. Sapira i B.L. Whorfa. Celem artykułu jest przybliżenie aktualności sporu naukowego dotyczącego poglądów tych autorów na relacje pomiędzy językiem a poznaniem. Opracowanie opiera się na krytycznej analizie literatury przedmiotu. W podsumowaniu wskazane zostały główne wnioski i rekomendacje co (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Can Fregeans Have 'I'-Thoughts?Alexandre Billon & Marie Guillot - 2014 - Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (136):97-105.
  We examine how Frege’s contrast between identity judgments of the forms “a=a” vs. “a=b” would fare in the special case where ‘a’ and ‘b’ are complex mental representations, and ‘a’ stands for an introspected ‘I’-thought. We first argue that the Fregean treatment of I-thoughts entails that they are what we call “one-shot thoughts”: they can only be thought once. This has the surprising consequence that no instance of the “a=a” form of judgment in this specific case comes out true, let (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  86
  Hegel, the Trinity, and the ‘I’.Paolo Diego Bubbio - 2014 - International Journal for Philosophy of Religion 76 (2):129-150.
  The main goal of this paper is to argue the relevance of Hegel’s notion of the Trinity with respect to two aspects of Hegel’s idealism: the overcoming of subjectivism and his conception of the ‘I’. I contend that these two aspects are interconnected and that the Trinity is important to Hegel’s strategy for addressing these questions. I first address the problem of subjectivism by considering Hegel’s thought against the background of modern philosophy. I argue that the recognitive structure of Hegel’s (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 21.  48
  Unified Description of Bianchi Type-I Universe in $$F\,$$ F Gravity.S. D. Katore, S. P. Hatkar & R. J. Baxi - 2016 - Foundations of Physics 46 (4):409-427.
  The present study explores the Bianchi type I universe in the frame work of f theory of gravity by considering strange quark matter attached to string cloud and domain walls in the presence and absence of magnetism. Field equations are solved by choosing a constant curvature method. It is found that obtained cosmological models are relevant to the early era of evolution of the universe. The strange quark matter may be a source of string cloud and domain walls.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22. The Problem of Satisfaction Conditions and the Dispensability of I-Desire.Fiora Salis - 2016 - Erkenntnis 81 (1):105-118.
  The problem of satisfaction conditions arises from the apparent difficulties of explaining the nature of the mental states involved in our emotional responses to tragic fictions. Greg Currie has recently proposed to solve the problem by arguing for the recognition of a class of imaginative counterparts of desires - what he and others call i-desires. In this paper I will articulate and rebut Currie's argument in favour of i-desires and I will put forward a new solution in terms of genuine (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  71
  The Structure of I-Thoughts. Kant and Wittgenstein on the Genesis of Cartesian Self.Luca Forgione - forthcoming - Paradigmi. Rivista di Critica Filosofica.
  Perry and Recanati describe I-thoughts or de se thoughts as thoughts about oneself ‘as oneself’. The analysis of the structure of the I-thoughts is intertwined with several epistemic and metaphysical questions. The aim of this paper is to highlight that the absence of an identification component does not imply that the I doesn’t perform a referential function, nor that it necessarily involves a specific metaphysical thesis on the nature of the self-conscious subject. Particularly, as far as the genesis of the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Anscombe on `I'.Brian Garrett - 1997 - Philosophical Quarterly 47 (189):507-511.
  I examine the main arguments of Elizabeth Anscombe’s difficult but fecund paper ‘The First Person’. Anscombe argues that the first‐person singular is not a device of reference, and, in particular, that it is not a device of indexical reference. Both arguments fail, but in ways that we can learn from.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  50
  La evidencia en Ideas I: originariedad del cumplimiento.Anton Mlinar & Ivana María - 2013 - Daimon: Revista Internacional de Filosofía 58:125-139.
  La primera comprensión husserliana de la evidencia en cuanto “vivencia de la verdad”, se ve reformulada en las Investigaciones lógicas con la consideración de la vivencia como mención –que implica una gradualidad de la dación y del cumplimiento– por la que es dada una objetividad. La reducción fenomenológica y los análisis noético-noemáticos que de ella resultan en Ideas I , manifiestan la remisión necesaria de toda conciencia modificada a la que da originariamente como fundamento primitivo de su legitimidad. Esta originariedad (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  30
  Nursing Management of Medication Errors.Leung Andrew Luk, Wai I. Milly Ng, Kam Ki Stanley Ko & Vai Ha Ung - 2008 - Nursing Ethics 15 (1):28-39.
  Medication error is the most common and consistent type of error occurring in hospitals. This article attempts to explore the ethical issues relating to the nursing management of medication errors in clinical areas in Macau, China. A qualitative approach was adopted. Seven registered nurses who were involved in medication errors were recruited for in-depth interviews. The interviews were transcribed and analyzed using content analysis. Regarding the management of patients, the nurses acknowledged the mistakes but did not disclose the incidents to (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27.  41
  Medialaby W Kontekście Solidarności Pokoleń I Wykluczenia Robotycznego.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Arkadiusz W.¸asiński & Łukasz Tomczyk (eds.), Seniorzy W Świecie Nowych Technologii. Implikacje Dla Praktyki Edukacyjnej Oraz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Śl¸Ask. pp. 184--215.
  Opracowanie przybliża wyzwania zwi¸a}zane ze starzeniem siȩ populacji ludzkich przyw uwzglȩdnieniu wyłaniania siȩ społeczeństw i gospodarek kreatywnych. Na pocz¸a}tku XXI wieku przemianom pracy i czasu wolnego towarzysz¸a} kwestie utrzymania solidarności pokoleń i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. W artykule zarysowane zostały najważniejsze cechy nowych instytucji kultury typu "medialab", laboratoriów mediów, które mog¸a zostać wykorzystane do realizacji działań na rzecz kształtowania pozytywnych odpowiedzi wobec tych wyzwań w ramach wspierania rozwoju "srebrnej gospodarki" i gerontechnologii. Zwraca siȩ również uwagȩ na potrzeby i możliwości umocowania ich (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  38
  Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Michał Skarzyński (ed.), Esp, Czyli Jak Wyjść Z Zakrȩtu W Rozwoju Firmy. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 11--53.
  A. Klimczuk, Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji, [in:] M. Skarzyński, ESP, czyli Jak wyjść z zakrȩtu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 11-53.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  50
  Gdzie spotykają się filozofowie Wschodu i Zachodu? Refleksje o filozofii porównawczej i konferencji w Honolulu „11th East-West Philosophers’ Conference”.Marzenna Jakubczak - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):519-528.
  The paper presents the idea of cross‐cultural philosophy, which have inspired the organizers of the cyclic global conferences held at the University of Hawai’i at Mānoa, USA, since 193 First, the author discusses some definitions of the comparative method applied in contemporary philosophy and promoted, among others, through the project of the “East‐West Philosophers’ Conference”. Then, she reports the major themes and panel topics raised during the eleventh conference organized in Honolulu, May 25–31, 2016.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  34
  Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny.Andrzej Klimczuk & Dariusz Borowski - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 21--76.
  A. Klimczuk, D. Borowski, Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 21-76.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  51
  I–Thou Dialogical Encounters in Adolescents’ WhatsApp Virtual Communities.Arie Kizel - 2019 - AI and Society 34 (1):19-27.
  The use of WhatsApp as a means of communication is widespread amongst today‘s youth, many of whom spend hours in virtual space, in particular during the evenings and nighttime in the privacy of their own homes. This article seeks to contribute to the discussion of the dialogical language and ―conversations‖ conducted in virtual-space encounters and the way in which young people perceive this space, its affect on them, and their interrelations within it. It presents the findings of a study based (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  25
  Teoria praw przyrody Armstronga wobec problemów identyfikacji i inferencji.Joanna Luc - 2018 - Diametros 55:132-157.
  One of the modern approaches to the laws of nature regards them as relations between universals. The most advanced version of such an approach has been presented by D. M. Armstrong. The aim of this paper is to reconstruct and interpret Armstrong’s conception but also to evaluate his theory and to point out what expectations from it are inadequate. My point of reference are two objections to Armstrong’s ideas, namely the problems of identification and inference. I claim that Armstrong’s theory (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  26
  Szkolnictwo zawodowe w Polsce - nauczanie i wyzwania.Andrzej Klimczuk - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 11--19.
  A. Klimczuk, Szkolnictwo zawodowe w Polsce - nauczanie i wyzwania, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 11-19.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  41
  The Argument From Meaning to God In Buber’s I and Thou.Steven G. Smith - 1987 - International Philosophical Quarterly 27 (4):347-363.
  Buber's assertions about the relation between the self (I) and God (the Eternal You) amount to an "argument" which means reasonably to bring its audience to awareness of God. This reasoning is better understood and evaluated if it is presented in a more conventionally argumentative form than Buber gave it. The key premises are: 1) Buber's account of I-You saying as a general theory of meaning and criterion of reality, and 2) Buber's claim that You-saying in encounters with finite beings (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  22
  Krig som kulturel velsignelse eller forbandelse? - Første verdenskrig i en nationalkonservativ dansk optik.Bjarne Søndergaard Bendtsen - 2014 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 70:85-110.
  Although Denmark managed to stay neutral throughout World War I, it nevertheless generated a heated debate in the country; most people took a clear stand for one side or the other. After the traumatic Danish defeat in the 1864 war with Prussia and Austria, Germany was regarded as the arch enemy and not unexpectedly mostDanes sided against the Central Powers in the public debate. This was not least the case amongst the national-conservative politicians, intellectuals and artists. They form the focus (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. 'I'-Thoughts and Explanation: Reply to Garrett.José Luis Bermúdez - 2003 - Philosophical Quarterly 53 (212):432–436.
  Brian Garrett has criticized my diagnosis of the paradox of self-consciousness. In reply, I focus on the classification of 'I'-thoughts, and show how the notion of immunity to error through misidentification can be used to characterize 'I'-thoughts, even though an important class of 'I'-thoughts (those whose expression involves what Wittgenstein called the use of 'I' as object) are not themselves immune to error through misidentification. 'I'-thoughts which are susceptible to error through misidentification are dependent upon those which are not. The (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  29
  Obecność Innego jako ontologiczna i etyczna granica wolności w Bycie i nicości Jeana-Paula Sartre’a. Kategoria odpowiedzialności a zasady komunitaryzmu.Pomiankiewicz Łukasz - 2014 - Studia Z Historii Filozofii 5 (1):69-93.
  Celem pracy jest zarysowanie najważniejszych wątków filozofii wolności Jeana-Paula Sartre’a. Autor w pracy stara się zawrzeć najważniejsze elementy sartrowskiej ontologii, będącej podstawą filozofii wolności – pojęcia wolności, odpowiedzialności oraz złej wiary. Następnie pokazuje, jakie znaczenie dla wolności człowieka ma obecność Innego będącego jej ontologiczną i etyczną granicą. W tym celu autor przedstawia rozważania Sartre’a na temat jednostki i jej relacji z innymi ludźmi. Tekst jest także próbą zestawienia egzystencjalistycznej myśli Sartre’a z komunitarystyczą koncepcją podmiotowości Charles’a Taylora.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Стан І Перспективи Розвитку Грального Бiзнесу.Viktor Rukhlyadin, Ivan Stezenko & Valeriya Harenko - 2011 - Схід 3 (110):47-50.
  У статті зроблена спроба привернути увагу фахівців до такого напряму економіки й розваг, як гральний бізнес. Описано розвиток i стан цього бізнесу в США, Росiйськiй Федерацiї й Українi. Наголошено на перспективності розвитку грального бізнесу в Україні.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  88
  `Borges and I' and `I'.John Perry - 2007 - Amherst Lecture in Philosophy 2:1-16.
  In Jorge Luis Borges’ short story, “Borges and I,” one character, referred to in the first person, complains about his strained and complex relation with another character, called “Borges.” But the characters are both presumably the author of the short story. I try to use ideas from the philosophy of language to explain how Borges uses language to express complex thoughts, and then discuss two interpretations of the story.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  54
  Grande Sertão: Veredas by João Guimarães Rosa.Felipe W. Martinez, Nancy Fumero & Ben Segal - 2013 - Continent 3 (1):27-43.
  INTRODUCTION BY NANCY FUMERO What is a translation that stalls comprehension? That, when read, parsed, obfuscates comprehension through any language – English, Portuguese. It is inevitable that readers expect fidelity from translations. That language mirror with a sort of precision that enables the reader to become of another location, condition, to grasp in English in a similar vein as readers of Portuguese might from João Guimarães Rosa’s GRANDE SERTÃO: VEREDAS. There is the expectation that translations enable mobility. That what was (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  6
  Hannah Arendt Contra a Differentia Specifica.Thiago Dias - 2018 - Kriterion: Journal of Philosophy 59 (141):921-941.
  RESUMO O presente artigo apresenta a crítica arendtiana à differentia specifica. Mostra-se aqui que o procedimento de definir ser humano por meio da differentia specifica constitui um dos elementos totalitários que Arendt afirma existir na tradição. Em um percurso que vai do projeto de pesquisa elaborado por Arendt, em 1952, às primeiras páginas de A condição humana, o artigo mostra como o problema da differentia specifica se vincula a Marx e Heidegger e termina oferecendo a Arendt a possibilidade de elaborar (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  39
  Questions From the Rough Ground: Teaching, Autobiography and the Cosmopolitan “I”.Viktor Johansson - 2015 - Studies in Philosophy and Education 34 (5):441-458.
  In this article I explore how cosmopolitanism can be a challenge for ordinary language philosophy. I also explore cosmopolitan aspects of Stanley Cavell’s ordinary language philosophy. Beginning by considering the moral aspects of cosmopolitanism and some examples of discussions of cosmopolitanism in philosophy of education, I turn to the scene of instruction in Wittgenstein and to Stanley Cavell’s emphasis on the role of autobiography in philosophy. The turn to the autobiographical dimension of ordinary language philosophy, especially its use of “I” (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  33
  The Preferences of Al-Kisāʾī : Grammar and Meaning in a Canonical Reading of the Qur’An.Ramon Harvey - 2016 - International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique 29 (2):313-332.
  The Qur’an has been transmitted as both a written text and an oral recital. This has led to the development of a reading tradition that permits numerous different vocalisations to be made upon the basic skeletal text of the established ʿUthmānī codex. Ibn al-Jazarī chose ten early readers whom he felt were most representative of this tradition and whose readings are treated as canonical up until this day. One of these, the Kufan linguist al-Kisāʾī has been characterised in the literature (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  23
  A Linguagem Do Dizer Em Um Corpo Que Se Apresenta Como Ético.Magali Mendes de Menezes - 2007 - Veritas – Revista de Filosofia da Pucrs 52 (2):67-77.
  O objetivo deste texto é apresentar omovimento que vai de Totalité et Infini à Autrementqu’être au-delà de l’essence, ou seja, dadiferença vista como separação absoluta entre Eue o Outro, para uma diferença que atravessa aprópria Subjetividade, uma diferença que passa acompor o tecido mesmo desta Subjetividade e,por sua vez, o tecido mesmo do próprio texto. Odizer não se apresenta aqui como um movimentoverbal, mas é passividade extrema de exposiçãoao Outro. Podemos dizer que o Outro é anterior amim, é ele que (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  32
  ‘I’ Without ‘I Am’: On the Presence of Subjectivity in Early Buddhism, in the Light of Transcendental Phenomenology.Khristos Nizamis - 2012 - Buddhist Studies Review 29 (2):175-250.
  Investigating the Pāli suttas, compiled prior to the development of Abhidhamma, from a phenomenological perspective reveals an internally coherent and consistent doctrine/theory whose crucial theme is the intentionality and subjectivity of consciousness. Reductive interpretations tend to interpret the basic Buddhist principle of ‘non-self ’, and its correlative repudiation of the concept/conceit ‘I am’, as entailing a rejection of any genuine (phenomenological) meaningfulness for the term ‘I’ as a legitimate expression of subjectivity, intentionality, and consciousness. Indeed, it is occasionally even claimed (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  40
  The Nature of the ‘I Think’: Comments on Chapter 11 of Kant's Thinker.Falk Wunderlich - 2014 - Kantian Review 19 (1):143-148.
  The article deals with Kant's theory of the self in Patricia Kitcher's Kant's Thinker in three respects: (1) I argue that it is doubtful whether accompanying representations with the as such yields a principle for the categories since it does not require any strong kind of connection between them. (2) I discuss textual evidence for and against Kitcher's attempt to make sense of Kant's claim that the requires the continued existence of cognizers per se. (3) I ask whether Kitcher's understanding (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  33
  Evolución de la conciencia humana y organizaciones sociales: una perspectiva de inspiración Bahá'í.Lucio Capalbo - 2004 - Polis 8.
  A partir de la situación crítica de la modernidad, el autor afirma que todo ser humano perspicaz y amante de la vida se pregunta con angustia por nuestro destino colectivo. Como una respuesta a esta interrogante, el presente artículo examina diversas perspectivas evolucionarias universales de amplia escala temporal, apoyándose particularmente en el enfoque de la Fe Bahá’í, desde la que presenta un análisis sobre el rol de la religión, para abordar finalmente aquellos procesos que podrían orientar a una sociedad civil (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  34
  Las críticas de aristóteles a platón en metafísica I, 9.Silvana Gabriela Di Camillo - 2010 - Philósophos - Revista de Filosofia 15 (1):169-195.
  The use of critical exposition of previous doctrines is a methodological procedure usual in Aristotle. But the distinctive characteristic of Book I of the Metaphysics is that, rather than to establish a new doctrine, a review of predecessors serves to confirm the own concepts to be used in the evaluation of the doctrines examined. This imposition of own terms has cost him the charge of distorting historical understanding. With the detailed analysis of the criticisms of Plato's theory of Ideas in (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  44
  Perceived Hereditary Effect of World War I: A Study of the Positions of Friedrich von Bernhardi and Vernon Kellogg. [REVIEW]Matthis Krischel - 2010 - Medicine Studies 2 (2):139-150.
  This paper explores the question whether war was regarded as eugenic or dysgenic before, during and after the First World War. The main focus is on the positions of the German military officer and historian Friedrich von Bernhardi, who in Germany and the Next War, first published in 1912, argued for war as eugenic, and Vernon Kellogg’s Headquarters Nights, published in 1917, which marks an important work characterizing war as dysgenic. I argue that an international community of biologists and social (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  66
  The Systematic Elusiveness of 'I'.I. T. Ramsey - 1955 - Philosophical Quarterly 5 (July):193-204.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000