Results for 'Mange Manyama'

13 found
Order:
 1.  9
  ‘We Can’T Get Worms From Cow Dung’: Reported Knowledge of Parasitism Among Pastoralist Youth Attending Secondary School in the Ngorongoro Conservation Area, Tanzania.Rita Isabel Henderson, Jennifer Hatfield, Susan Kutz, Saningo Olemshumba, Frank Van Der Meer, Mange Manyama & Sheri Bastien - 2016 - Journal of Biosocial Science 48 (6):746-766.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  24
  Ludwig Feuerbach, Éthique : l'Eudémonisme, 1867-1869 suivi de L'homme est ce qu'il mange, 1862. Traduction d'Anne-Marie Pin, préface de Roger Bruyeron, Paris, Hermann, 2012, 140 p.Ludwig Feuerbach, Éthique : l'Eudémonisme, 1867-1869 suivi de L'homme est ce qu'il mange, 1862. Traduction d'Anne-Marie Pin, préface de Roger Bruyeron, Paris, Hermann, 2012, 140 p. [REVIEW]Emmanuel Chaput - 2013 - Philosophiques 40 (1):234-238.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Tillitens mange ansikter.Trond Åm - 2009 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 3 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  9
  Genetics: Human Aspects. By A. P. Mange and E. J. Mange. Pp. 659. (Saunder College/Holt, Rinehart and Winston, Philadelphia, 1980.) £9.75. [REVIEW]F. W. Robertson - 1982 - Journal of Biosocial Science 14 (2):249-249.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Et fascinerende udstillingskatalog over industrialiseringens mange fortolkninger.Thomas Palmelund Johansen - 2015 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 71:257-260.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Løgstrups Mange Ansigter.David Bugge, Pia Rose Böwadt & Peter Aaboe Sørensen (eds.) - 2006 - Forlaget Anis.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  12
  Destruktion og Dasein i ”Sein und Zeit”.Jens Kristian Larsen - 2007 - Filosofiske Studier 108 (108):1-18.
  En tolkning af “Sein und Zeit” (herefter SuZ) kræver en afklaring af værensspørgsmålets rolle i værket, thi holdningen hertil bestemmer vurderingen af de mange enkeltanalyser, der indgår deri. Essayets tese er, at værensspørgsmålet er bærende i hele SuZ – hvilket ikke er så indlysende, som det måske synes. En række tolkninger har søgt at vise, at værensspørgsmålet er et pseudo-spørgsmål, der bør glemmes, men at de enkelte analyser i SuZ i sig selv er interessante . Andre tolkninger går ud (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Politisk bevægelse i Europa og Mellemøsten.André Sonnichsen, Allan Dreyer Hansen & Carsten Jensen - 2015 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 71:213-224.
  Chantal Mouffe har altid sat spørgsmålet om sociale bevægelser i relation til spørgsmålet om demokratisering. Hendes ideer om agonistisk og radikalt demokrati har fået gennemslag i den europæiske samfundsmæssige debat, men i den sammenhæng glemmer man måske, at hun først og fremmest er engageret i en radikalisering af det liberale demokrati. I hendes nuancerede debatstil kan de mange begreber, nogle af hvilke hun selv er ophavet til, godt få læseren til at fokusere på enkelte træer, som for eksempel netop (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Videnskabens Nar: Hjernen I Et Kar.Vincent Hendricks - manuscript
  Den finske filosof Jaakko Hintikka er en af det 20. århundredes mest indflydelsesrige tænkere. Han blev født i 1929 i Vantaa i Finland og studerede filosofi og matematik ved universitetet i Helsinki under Eino Kaila og G.H. von Wright. Kaila er ikke kendt af mange - om end han af sin samtid blev anset som en sand naturfilosof, kyndig i såvel humaniora som naturvidenskab - men von Wright, den finske filosof med det tyskklingende efternavn, ringer måske en klokke. For (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Fernand Braudel og historien.Anne Bouchet & Dominique Bouchet - 2018 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 7:77-88.
  Den 27. november 1985 døde den franske historiker, Fernand Braudel, som af mange verden over regnes for en af de betydeligste historikere nogen sinde. Han var Annales-skolens førende skikkelse.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Habermas og modernitetskritikken.Hans-Jørgen Schanz & Hans Jørgen Thomsen - 2018 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 1:21-45.
  Det foreliggende arbejde er en i mange henseender ufærdig gennem­skrivning af dispositionen, noter etc. til et foredrag vi holdt i ldehisto­risk Forening i foråret 1983.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Manifest for filosofien.Alain Badiou - 1991 - Slagmark - Tidsskrift for Idéhistorie 17:19-29.
  Der er ikke mange virkelige filosoffer i Frankrig i dag, selv om der uden tvivl er flere end andre steder.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Arven fra Antikken. Studier i Græsk og Romersk Filosofi.Ostenfeld Erik Nis - 2017 - Copenhagen: Multivers.
  Arbejderne i denne publikation er dels tidligere udgivne tidsskriftartikler, dels ikke før publiceret materiale. De afspejler en vedvarende og relevant forskning i antikkens opfattelse af psyken og af især den sokratiske samtale, som har gennemgribende indflydelse på mange forskellige områder i moderne tid: pædagogik, retsvæsen, sundhedsområdet, retorik osv. Teksterne falder i fire grupper: Sokrates (samtalens logik), Platon (især moralfilosofi og psykologi), Aristoteles (moralfilosofi, gudsbegreb og hverdagsargumentation) og Senere Filosofi (stoisk naturfilosofi, nyplatonisme, Augustins erkendelsesteori, og sjæl-legeme-opfattelsen i antikken). Læseren præsenteres (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark