9 found
Order:
 1.  9
  Ziemia jako część Wszechświata w kosmologii św. Tomasza z Akwinu.Marcin Karas - 2006 - Roczniki Filozoficzne 54 (1):41-67.
  The Earth as Part of the Universe in Saint Thomas Aquinas’ Cosmology (Sum.) . 68 The present article aims at presenting the place the Earth takes in the universe in Saint Thomas Aquinas\' cosmology. The author of the article is of the opinion that Aquinas\' writings, exceeding Aristotle\'s commentary, were a comprehensive attempt at answering the question about the real structure of the universe. In the Dominican scholar\'s methodology a creative aspect can be seen of the critical assessment of the (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. " Traktat o rzeczach następujących po sobie", przypisywany Williamowi Ockhamowi, część pierwsza:" Traktat o ruchu"/z jęz łac. tł. Marcin Karaś. [REVIEW]Marcin Karaś & William Ockham - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  Naturalna niezniszczalność ciał niebieskich według św. Toma- sza z Akwinu.Marcin Karas - 2005 - Roczniki Filozoficzne 53 (1):109-127.
  The subject of the article is the question of the nature of heavenly bodies in St Thomas Aquinas\' approach. The Dominican thinker, using Aristotle\'s cosmology, tries to present his understanding of the Stagirite\'s theory concerning natural indestructibility of heavenly bodies, which he treats as relatively perfect beings built of ether and indestructible in the world of nature, although they are contingent and created by God. The issue proves the Angelic Doctor\'s independence and self-reliance; studying the universe he not only used (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. " Traktat o rzeczach następujących po sobie", przypisywany Williamowi Ockhamowi, część trzecia:" Traktat o czasie"/z jęz. łac. tł. Marcin Karaś. [REVIEW]Marcin Karaś & William Ockham - 2006 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 50.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Traktat o rzeczach następujących po sobie, przypisywany Williamowi Ockhamowi: część druga: Traktat o miejscu/z jęz. łac. tł. Marcin Karas. [REVIEW]Marcin Karas & William Ockham - 2008 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 53.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Kosmologia dojrzałego średniowiecza.Marcin Karas - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (1):196-206.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Piękno w filozofii Teiharda de Chardina.Marcin Karas - forthcoming - Estetyka I Krytyka 19 (19):61-72.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Problem wiedzy o przyszłych zdarzeniach niekoniecznych w Tractatus de praedestinatione Wiliama Ockhama.Marcin Karas - 2002 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Status Ecciesiae indirecte subordinatur. Koncepcja wzajemnych relacji Kościoła i państwa we współczesnym integryzmie rzymskokatolickim.Marcin Karaś - 2004 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 49.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark