4 found
Order:
See also
Marcin Selinger
University of Wroclaw
 1.  34
  Towards Formal Representation and Evaluation of Arguments.Marcin Selinger - 2014 - Argumentation 28 (3):379-393.
  The aim of this paper is to propose foundations for a formal model of representation and numerical evaluation of a possibly broad class of arguments, including those that occur in natural discourse. Since one of the most characteristic features of everyday argumentation is the occurrence of convergent reasoning, special attention should be paid to the operation ⊕, which allows us to calculate the logical force of convergent arguments with an accuracy not offered by other approaches.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 2.  85
  The Polish School of Argumentation: A Manifesto.Katarzyna Budzynska, Michal Araszkiewicz, Barbara Bogołȩbska, Piotr Cap, Tadeusz Ciecierski, Kamila Debowska-Kozlowska, Barbara Dunin-Kȩplicz, Marcin Dziubiński, Michał Federowicz, Anna Gomolińska, Andrzej Grabowski, Teresa Hołówka, Łukasz Jochemczyk, Magdalena Kacprzak, Paweł Kawalec, Maciej Kielar, Andrzej Kisielewicz, Marcin Koszowy, Robert Kublikowski, Piotr Kulicki, Anna Kuzio, Piotr Lewiński, Jakub Z. Lichański, Jacek Malinowski, Witold Marciszewski, Edward Nieznański, Janina Pietrzak, Jerzy Pogonowski, Tomasz A. Puczyłowski, Jolanta Rytel, Anna Sawicka, Marcin Selinger, Andrzej Skowron, Joanna Skulska, Marek Smolak, Małgorzata Sokół, Agnieszka Sowińska, Piotr Stalmaszczyk, Tomasz Stawecki, Jarosław Stepaniuk, Alina Strachocka, Wojciech Suchoń, Krzysztof Szymanek, Justyna Tomczyk, Robert Trypuz, Kazimierz Trzȩsicki, Mariusz Urbański, Ewa Wasilewska-Kamińska, Krzysztof A. Wieczorek, Maciej Witek, Urszula Wybraniec-Skardowska, Olena Yaskorska, Maria Załȩska, Konrad Zdanowski & Żure - 2014 - Argumentation 28 (3):267-282.
  Building on our diverse research traditions in the study of reasoning, language and communication, the Polish School of Argumentation integrates various disciplines and institutions across Poland in which scholars are dedicated to understanding the phenomenon of the force of argument. Our primary goal is to craft a methodological programme and establish organisational infrastructure: this is the first key step in facilitating and fostering our research movement, which joins people with a common research focus, complementary skills and an enthusiasm to work (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 3.  26
  Considering Carneades as a Framework for Informal Logic: A Reply to Walton and Gordon.Marcin Selinger & Marcin Koszowy - 2016 - Informal Logic 36 (2):217-237.
  The paper offers a critical analysis of the research program for formalizing informal logic proposed by Douglas Walton and Thomas Gordon. Since their proposal is based on employing the Carneades Argumentation System, this paper aims at answering two questions: what are main benefits of applying CAS as means for formalizing informal logic, and what are possible extensions of Walton and Gordon’s research program and modifications in employing CAS?
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Formalna ocena argumentacji.Marcin Selinger - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 81 (1):89-109.
  Naszym celem jest dostarczenie formalnego modelu oceny możliwie szerokiej klasy argumentacji, w szczególności tych, które pojawiają się w kontekstach naturalnych. We wprowadzeniu przedstawiamy elementarne sposoby rozbudowywania argumentacji prostych w coraz bardziej złożone struktury. W drugim rozdziale podajemy ścisłe definicje pojęć służących do opisu tych struktur — argumentację definiujemy jako niepusty i skończony zbiór sekwentów, tj. jako niepustą i skończoną relację zachodzącą pomiędzy niepustymi i skończonymi zbio-rami zdań a pojedynczymi zdaniami danego języka; wprowadzamy także kilka pojęć (nie-spójność, rozbieżność, kolistość), które pozwalają (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation