5 found
Order:
See also
Marek Dobrzeniecki
The Pontifical Faculty of Theology In Warsaw
 1. Is the Fact That Other People Believe in God a Reason to Believe? Remarks on the Consensus Gentium Argument.Marek Dobrzeniecki - 2018 - European Journal for Philosophy of Religion 10 (3):133-153.
  According to The Consensus Gentium Argument from the premise: “Everyone believes that God exists” one can conclude that God does exist. In my paper I analyze two ways of defending the claim that somebody’s belief in God is a prima facie reason to believe. Kelly takes the fact of the commonness of the belief in God as a datum to explain and argues that the best explanation has to indicate the truthfulness of the theistic belief. Trinkaus Zagzebski grounds her defence (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  16
  Czy niepojętość Boga tłumaczy jego ukrycie? Refleksja z punktu widzenia teizmu personalistycznego.Marek Dobrzeniecki - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (2):59-75.
  Jeden z kontrargumentów do argumentu z ukrycia Boga, który zyskuje popularność w ostatnich latach, odnosi się do niepojętości Boga. Jeśli Bóg jest transcendentny, twierdzą zwolennicy tego argumentu, to nie wiemy, czy Boska miłość wyraża się w otwarciu na osobiste relacje ze skończonymi istotami, jak twierdzi pierwsza przesłanka argumentu o ukrytości. Oskarżają J. L. Schellenberga o kształtowanie koncepcji Boga na wzór współczesnych koncepcji człowieka. W odpowiedzi wskazuję na fakt, że chociaż w pismach Schellenberga istnieje niebezpieczeństwo antropomorfizmu, personalistyczny teizm musi zaakceptować pierwszą (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  Czy przyroda może mieć intencje?Marek Dobrzeniecki - 2018 - Scientia et Fides 6 (2):191-200.
  Recenzja koncentruje się na filozoficznej krytyce adaptacjonizmu – jednego z filarów teorii ewolucji – przeprowadzonej przez Fodora i Piattelli-Palmariniego. Ich główny zarzut dotyczy eksplanacyjnej słabości teorii Darwina, a dokładnie jej niezdolności przewidywania, na jakie cechy będzie działać dobór naturalny? Z tego powodu autorzy recenzowanej pracy klasyfikują teorię ewolucji jako należącą do nauk historycznych i zaprzeczają, by przedstawiała ona jakieś prawo przyrody.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  6
  Illocutionary Acts & Sentence Meaning. [REVIEW]Marek Dobrzeniecki - 2004 - Roczniki Filozoficzne 52 (1):415-424.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  8
  Kierkegaard wobec problemu ukrycia Boga.Marek Dobrzeniecki - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (1):65-82.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark