13 found
Order:
See also
Marek Dobrzeniecki
Catholic Academy In Warsaw
 1. Is the Fact That Other People Believe in God a Reason to Believe? Remarks on the Consensus Gentium Argument.Marek Dobrzeniecki - 2018 - European Journal for Philosophy of Religion 10 (3):133-153.
  According to The Consensus Gentium Argument from the premise: “Everyone believes that God exists” one can conclude that God does exist. In my paper I analyze two ways of defending the claim that somebody’s belief in God is a prima facie reason to believe. Kelly takes the fact of the commonness of the belief in God as a datum to explain and argues that the best explanation has to indicate the truthfulness of the theistic belief. Trinkaus Zagzebski grounds her defence (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  1
  Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga.Marek Dobrzeniecki - 2020 - Kraków, Polska: WAM.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  6
  Schellenberg’s Hiddenness Argument and its Reversal.Marek Dobrzeniecki & Jacek Wojtysiak - forthcoming - Philosophia:1-19.
  The article discusses a response to Schellenberg’s atheistic ‘hiddenness argument’ that neither objects to its premises nor formulates a new inductive argument in favour of the existence of God. According to the proposed response, it is sufficient for the task of defending theism to reverse Schellenberg’s reasoning and present a theistic meta-argument that takes as its assumption the fact that there are resistant believers in the world. The paper defends the claim that both arguments have similar persuasive power. However, because (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  16
  Czy niepojętość Boga tłumaczy jego ukrycie? Refleksja z punktu widzenia teizmu personalistycznego.Marek Dobrzeniecki - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (2):59-75.
  Jeden z kontrargumentów do argumentu z ukrycia Boga, który zyskuje popularność w ostatnich latach, odnosi się do niepojętości Boga. Jeśli Bóg jest transcendentny, twierdzą zwolennicy tego argumentu, to nie wiemy, czy Boska miłość wyraża się w otwarciu na osobiste relacje ze skończonymi istotami, jak twierdzi pierwsza przesłanka argumentu o ukrytości. Oskarżają J. L. Schellenberga o kształtowanie koncepcji Boga na wzór współczesnych koncepcji człowieka. W odpowiedzi wskazuję na fakt, że chociaż w pismach Schellenberga istnieje niebezpieczeństwo antropomorfizmu, personalistyczny teizm musi zaakceptować pierwszą (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Mysticism and Early Analytic Philosophy.Marek Dobrzeniecki - 2021 - Warszawskie Studia Teologiczne 34 (1):110-126.
  Early analytic philosophy is known for its logical rigor that seems to leave no place for non-rational sources of knowledge such as mystical experiences. The following paper shows on the example of Bertrand Russell and Ludwig Wittgen-stein that despite of this early analytic philosophy was interested in mysticism and it also shows the roots of this interest. For Russell an application of logical methods to solving philosophical puzzled was an expression of more fundamental striving – to know the world as (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. The Conflicts of Modernity in Ludwig Wittgenstein's "Tractatus Logico-Philosophicus".Marek Dobrzeniecki - 2016 - Frankfurt nad Menem, Niemcy: Peter Lang Edition.
  The author offers a new look at one of the most influential books in the history of philosophy: Ludwig Wittgenstein's "Tractatus Logico-Philosophicus". He presents the Tractatus as expressing the intellectual anxietes of its modernist epoch. The most intruiging but usually unanswered question concerning the Tractatus is why Wittgenstein had to think that only propositions of natural science have meaning. The author reviews the most popular interpretations of the Tractatus and comes to the conclusion that the early Wittgenstein was an ethical (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. The Metaphysics of the Incarnation in Contemporary Analytic Philosophy of Religion.Marek Dobrzeniecki - 2021 - Verbum Vitae 39 (2):571-587.
  The paper presents the latest achievements of analytic philosophers of religion in Christology. My goal is to defend the literal/metaphysical reading of the Chalcedonian dogma of the hypostatic union. Some of the contemporary Christian thinkers claim that the doctrine of Jesus Christ as both perfectly divine and perfectly human is self-contradictory (I present this point of view on the example of John Hick) and, therefore, it should be understood metaphorically. In order to defend the consistency of the conciliar theology, I (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. The Theology of Hiddenness.Marek Dobrzeniecki & Derek King - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (3):105-122.
  The paper explores Pascal’s idea according to which the teachings of the Church assume the hiddenness of God, and, hence, there is nothing surprising in the fact of the occurrence of nonresistant nonbelief. In order to show it the paper invokes the doctrines of the Incarnation, the Church as the Body of Christ, and the Original Sin. The first one indicates that there could be greater than nonbelief obstacle in forming interpersonal bonds with God, namely the ontological chasm between him (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. The Hidden God, Second-Person Knowledge, and the Incarnation.Marek Dobrzeniecki - 2021 - Religions 12 (8).
  The paper considers premises of the hiddenness argument with an emphasis on its usage of the concept of a personal God. The paper’s assumption is that a recent literature on second-person experiences could be useful for theists in their efforts to defend their position against Schellenberg’s argument. Stump’s analyses of a second-person knowledge indicate that what is required in order to establish an interpersonal relationship is a personal presence of the persons in question, and therefore they falsify the thesis that (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. The Theology of Hiddenness: J. L. Schellenberg, Divine Hiddenness, and the Role of Theology.Marek Dobrzeniecki & Derek King - 2021 - Roczniki Filozoficzne: Annales de Philosophie 69 (3):105-122.
  The paper explores Pascal’s idea according to which the teachings of the Church assume the hiddenness of God, and, hence, there is nothing surprising in the fact of the occurrence of nonresistant nonbelief. In order to show it the paper invokes the doctrines of the Incarnation, the Church as the Body of Christ, and the Original Sin. The first one indicates that there could be greater than nonbelief obstacle in forming interpersonal bonds with God, namely the ontological chasm between him (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Kierkegaard wobec problemu ukrycia Boga.Marek Dobrzeniecki - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (1):65-82.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  9
  Czy przyroda może mieć intencje?Marek Dobrzeniecki - 2018 - Scientia et Fides 6 (2):191-200.
  Recenzja koncentruje się na filozoficznej krytyce adaptacjonizmu – jednego z filarów teorii ewolucji – przeprowadzonej przez Fodora i Piattelli-Palmariniego. Ich główny zarzut dotyczy eksplanacyjnej słabości teorii Darwina, a dokładnie jej niezdolności przewidywania, na jakie cechy będzie działać dobór naturalny? Z tego powodu autorzy recenzowanej pracy klasyfikują teorię ewolucji jako należącą do nauk historycznych i zaprzeczają, by przedstawiała ona jakieś prawo przyrody.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  6
  Illocutionary Acts & Sentence Meaning. [REVIEW]Marek Dobrzeniecki - 2004 - Roczniki Filozoficzne 52 (1):415-424.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark