Results for 'Marek Havl��k'

1000+ found
Order:
 1. Marek K. Siwiec: Los, Zło, Tajemnica: Ku Twórczym Źródłom Poezji Aleksandra Wata I Czesława Miłosza.Władysław Stróżewski - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):455-458.
  The article reviews the book Los, zło, tajemnica: ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza [Fate, Evil, Mystery: Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czesław Miłosz's Poetry], by Marek K. Siwiec.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  19
  Zbigniew Herbert - ku tajemnicy Sokratesa.Marek K. Siewiec - 2010 - Filo-Sofija 10 (11 (2010/2)):7-28.
  Author: Siwiec Marek Kazimierz Title: ZBIGNIEW HERBERT – TOWARDS MYSTERY OF SOCRATES (Zbigniew Herbert – ku tajemnicy Sokratesa) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.11, number: 2010/2, pages: 7-28 Keywords: MYSTERY OF SOCRATES, ZBIGNIEW HERBERT, JOURNEY TO THE GREEK ROOTS (BEGINNINGS) TO THE EUROPEAN CULTURE AND SOURCES OF THE EUROPEAN HUMANITY Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:In the essay the author follows Zbigniew Herbert’s path by asking a question: “What is a (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  Egzystencja w obliczu śmierci i ku tajemnicy.Marek K. Siwiec - 2003 - Filo-Sofija 3 (1(3)):7-43.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Marek K. Siwiec, Los, Zło, Tajemnica: Ku Twórczym Źródlom Poezji Aleksandra Wata I Czeslawa Milosza [Fate, Evil, Mystery. Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czeslaw Milosz's Poetry] by Władysław Stróżewski.Anna Julia Siwiec & Władysław Stróżewski - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):455-458.
 5. Od Platona Do Beardsleya: Drogi Estetycznej Metakrytyki.Marek K. Siwiec - 2000 - Wydawn. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Twórca a myśl estetyczna Michała Anioła Buonarrotiego.Marek K. Siwiec - 2007 - Filo-Sofija 7 (1(7)):35-59.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  8
  \"To\" jako źródłowa głębia doświadczenia zła i ciemne źródło w poemacie \"Nokturny\" Aleksandra Wata.Marek K. Siwiec - 2001 - Filo-Sofija 1 (1):9-37.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. O melancholii epistemologicznego pejzażu.Marek K. Głowacki - 1988 - Studia Filozoficzne 270 (5).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Social Theory at Work.Marek Korczynski, Randy Hodson & Paul K. Edwards (eds.) - 2006 - Oxford University Press UK.
  Work is fundamental to human society and modern organizations, and consequently has been central to the thinking of major social theorists and social science disciplines. This book offers a 'one-stop-shop' guide to classical and contemporary perspectvies of work written by leading international experts. Schools covered include: Weberian, Marxian, Durkheimian, feminist, neo-classical economics, institutional economics, ethics, Foucauldian, postmodernist, organizational sociology and economic sociology. Each chapter traces the origins of the theoretical school, reviews seminal contributions,and considers major criticisms of the approach. In (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  12
  K Logickej Analýze Lingvistického Pojmu Synonymie.Marek Mikušiak - 2013 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 20 (1):106-114.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. „Komentář“ Anselma Z Canterbury K Aristotelovým Kategoriím.Marek Otisk - 2019 - Pro-Fil 20 (2):15.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  8
  Jak być dobrym relatywistą? (na marginesie późnej twórczości Paula K. Feyerabenda).Marek Więcław - 2004 - Nowa Krytyka 17.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  46
  Andrew M. Pitts. Interpolation and Conceptual Completeness for Pretoposes Via Category Theory. Mathematical Logic and Theoretical Computer Science, Edited by Kueker David W., Lopez-Escobar Edgar G. K. And Smith Carl H., Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics, Vol. 106, Marcel Dekker, New York and Basel1987, Pp. 301–327. - Andrew M. Pitts. Conceptual Completeness for First-Order Intuitionistic Logic: An Application of Categorical Logic. Annals of Pure and Applied Logic, Vol. 41 , Pp. 33–81. [REVIEW]Marek Zawadowski - 1995 - Journal of Symbolic Logic 60 (2):692-694.
 14.  18
  Review: Andrew M. Pitts, David W. Kueker, Edgar G. K. Lopez-Escobar, Carl H. Smith, Interpolation and Conceptual Completeness for Pretoposes Via Category Theory; Andrew M. Pitts, Conceptual Completeness for First-Order Intutionistic Logic: An Application of Categorical Logic. [REVIEW]Marek Zawadowski - 1995 - Journal of Symbolic Logic 60 (2):692-694.
 15.  16
  Jakiej sprawiedliwości wolno oczekiwać od lekarza? / What Kind of Justice Can We Expect from a Medical Doctor?Marek Olejniczak - 2015 - Diametros 44:78-88.
  The essential objective of the paper is to demonstrate the complexity of issues related to justice in the medical profession. The author claims that the virtue of justice as the foundation of a good doctor's moral attitude and the concept of justice in allocating medical goods are of primary importance. The most important thesis presented in the paper is that even if the so-called social justice needs to be complied with in the public healthcare system, it has nothing to do (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. Andrzej Ceynowa, Bohdan Dziemidok and Marek Janiak, Eds., The Question of Valuation in American Twentieth-Century Philosophy and Aesthetics.K. Swiatek - 1997 - Philosophy in Review 17:82-84.
 17. List of Participants 17 Robert K. Meyer (Camberra, Australia) Barbara Morawska (Gdansk, Poland) Daniele Mundici (Milan, Italy).Kazumi Nakamatsu, Marek Nasieniewski, Volodymyr Navrotskiy, Sergey Pavlovich Odintsov, Carlos Oiler, Mieczyslaw Omyla, Hiroakira Ono, Ewa Orlowska, Katarzyna Palasihska & Francesco Paoli - 2001 - Logic and Logical Philosophy 7:16.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  6
  Logics with Impossibility as the Negation and Regular Extensions of the Deontic Logic D2.Krystyna Mruczek-Nasieniewska & Marek Nasieniewski - 2017 - Bulletin of the Section of Logic 46 (3/4).
  In [1] J.-Y. Bèziau formulated a logic called Z. Bèziau’s idea was generalized independently in [6] and [7]. A family of logics to which Z belongs is denoted in [7] by K. In particular; it has been shown in [6] and [7] that there is a correspondence between normal modal logics and logics from the class K. Similar; but only partial results has been obtained also for regular logics. In a logic N has been investigated in the language with negation; (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Piekno rzeczy jako źródło wrażenia wolności [F. Schiller, Kallias, czyli o pieknie [w:] Kallias, czyli o pieknie, K. Kaskiewicz, R. Michalski (red.), Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kety 2007, ss. 53–67.]. [REVIEW]Magda Siatkowska-Białecka - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:172-174.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  18
  " Los, Zło, Tajemnica: Ku Twórczym Źródłom Poezji Aleksandra Wata I Czesława Miłosza/Fate, Evil, Mystery: Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czesław Miłosz's Poetry," by Marek K. Siwiec.Anna Julia Siwiec & Władysław Stróżewski - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):455-458.
 21.  38
  Výklady Boethiova Úvodu Do Aritmetiky II, 1 Na Sklonku 10. Století.Marek Otisk - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (3):397-430.
  Tato studie se věnuje komentářům a glosám k první kapitole druhé knihy Boethiova Úvodu do aritmetiky, jejímiž autory v poslední čtvrtině 10. století byli Gerbert z Aurillacu, Abbo z Fleury, Notker z Lutychu a anonymní autor textu De arithmetica Boetii. Studie sleduje dva hlavní cíle: nejprve upozorňuje na to, že Boethiův text o převodu číselných posloupností na stejnost lze interpretovat dvěma rozdílnými způsoby, následně se zaměřuje na využití této problematiky v dalších svobodných uměních a při hraní deskové hry rithmomachie.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Czy możliwa jest ogólna teoria informacji?Marek Hetmański - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (185):395-420.
  W artykule rozważana jest możliwość powstania ogólnej teorii informacji, która miałaby szerszy zakres tematyczny i wyższy stopień ogólności niż matematyczna teoria komunikacji (łączności) Shannona. Uzasadnieniem takiego oczekiwania jest nie tylko dojrzałość wielu współczesnych koncepcji i teorii informacji, głównie formalnych i matematycznych, lecz również znaczące zmiany w sferze masowej komunikacji i komputerowych systemów informacyjnych (dokonujące się w tzw. zwrocie informacyjnym). Omawiane są koncepcje takich autorów, jak C. Shannon, N. Wiener, Y. Bar-Hillel, K. Devlin, F. Adams, F. Dretske, P. Adriaans oraz J. (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Miejsce i znaczenie problematyki normatywnej w analitycznej epistemologii w erze postgettierowskiej.Marek Pepliński - 2014 - Filo-Sofija 14 (27):67-86.
  I present argument for different than traditional continental classification of epistemological issues. Paper has two parts, first concerned with K. Ajdukiewicz and J. Woleński conception of epistemology and its branches and with different methods of epistemological inquiry based on different task posed for epistemology. Second part discuss main important topics of current postgettieral analytic epistemology like virtue epistemology, ethics of belief, problems of epistemic value, epistemic value monism and pluralism, metaepistemology and concludes that in traditional continental classification the issues of (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  9
  A Structural Property On Modal Frames Characterizing Default Logic.Gianni Amati, Luigia Aiello, Dov Gabbay & Fiora Pirri - 1996 - Logic Journal of the IGPL 4 (1):7-22.
  We show that modal logics characterized by a class of frames satisfying the insertion property are suitable for Reiter's default logic. We refine the canonical fix point construction defined by Marek, Schwarz and Truszczyński for Reiter's default logic and thus we addrress a new paradigm for nonmonotonic logic. In fact, differently from the construction defined by these authors. we show that suitable modal logics for such a construction must indeed contain K D4. When reflexivity is added to the modal (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 25. Wspomnienie - Marek Czyżewski.Marek Czyżewski - 2011 - Etyka 44:118-120.
  Artykuł podejmuje polemikę z obiegowym rozumieniem tolerancji. Autor podkreśla znaczenie podziału na tolerancję jako postawę i na dyskursy o tolerancji. Następnie, w nawiązaniu i częściowo w dyskusji z koncepcją tolerancji zaproponowaną przez Iję Lazari Pawłowską, przedstawione jest rozróżnienie trzech odmian tolerancji, a także rozróżnienie odpowiednich trzech odmian nietolerancji. Rozważane są również niektóre paradoksy związane z tolerancją oraz ze zwalczaniem nietolerancji.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  10
  Marek, Siesfrled. Die platonische Ideen lehre in ihren Motiven.Siegfried Marek - 1911 - Kant-Studien 16 (1-3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  10
  III 2009: Marek Siemek Year. In the Circle of the German Philosophy of History-Hegel and History. A Modernity Ethos.Marek J. Siemek - 2009 - Dialogue and Universalism 19 (3-5):195.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  8
  A Circumpolar Reappraisal: The Legacy of Gutorm Gjessing (1906-1979) : Proceedings of an International Conference Held in Trondheim, Norway, 10-12th October 2008, Arranged by the Institute of Archaeology and Religious Studies, and the SAK Department of the Museum of Natural History and Archaeology of the Norwegian University of Science and Technology (NTNU).Christer Westerdahl - 2008 - British Archaeological Reports Limited.
  A volume dedicated to the achievements of Norwegian archaeologist Gutorm Gjessing (1906-1979). Contents: 1) Why a Circumpolar Reappraisal? An Introduction (Christer Westerdahl); 2) The Search for a Saami Past, and Some Reflections on the Gjessing Legacy (Noel D. Broadbent); 3) Shamanism and Material Culture in the Northern Circumpolar Area, brought to the fore by some newly discovered South-Saami Drums with Accessories in the Norwegian Mountains (Birgitta Berglund); 4) Northern Snow Patch Archaeology (Martin Callanan); 5) Surface Pressure Flaking in Northern Eurasia (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  11
  Kuala Lumpur: Community, Infrastructure and Urban Inclusivity.Marek Kozlowski, Asma Mehan & Krzysztof Nawratek - 2020 - Routledge.
  Kuala Lumpur is a diverse city representing many different religions and nationalities. Recent government policy has actively promoted unity and cohesion throughout the city; and the country of Malaysia, with the implementation of a programme called 1Malaysia. In this book, the authors investigate the aims of this programme – predominantly to unify the Malaysian society – and how these objectives resonate in the daily spatial practices of the city’s residents. -/- This book argues that elements of urban infrastructure could work (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 30. Appeal to All the Leaders of Palestinian Military, Paramilitary and Guerilla Organisations-to All the Soldiers of Palestinian Militant Groups A Note on Marek Edelman.Marek Edelman - 2003 - Dialogue and Universalism 13 (3-4).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  7
  Erik J. Wielenberg, Value and Virtue in a Godless Universe by Marek Pepliński.Marek Pepliński - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):196-201.
 32. Social System, Rationality and Revolution.Leszek Nowak & Marcin Paprzycki (eds.) - 1993 - Rodopi.
  Contents: Leszek NOWAK, Marcin PAPRZYCKI: Introduction. ON THE NATURE OF SOCIAL SYSTEM. Ulrich K. PREUSS: Political Order and Democracy. Carl Schmitt and his Influence. Katarzyna PAPRZYCKA: A Paradox in Hobbes' Philosophy of Law. Stephen L. ESQUITH: Democratic Political Dialogue. Edward JELINSKI: Democracy in Polish Reformist Socialist Thought. Katarzyna PAPRZYCKA: The Master and Slave Configuration in Hegel's System. Maurice GODELIER: Lévi-Strauss, Marx and After. A reappraisal of structuralist and Marxist tools for analyzing social logics. Krzysztof NIEDZWIADEK: On the Structure of Social (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  71
  The Ethical Crisis in Microfinance: Issues, Findings, and Implications.Marek Hudon & Joakim Sandberg - 2013 - Business Ethics Quarterly 23 (4):561-589.
  Microfinance is often assumed to be an ethically progressive industry, but in recent years it has been the target of much ethical criticism. Microfinance institutions have been accused of using exploitative lending techniques and charging usurious interest rates; and critics even question the ability of microfinance to alleviate poverty. This article reviews recent research on the microfinance sector that addresses these ethical issues. We show how this research is relevant to a number of theoretical issues, such as how to define (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 34.  85
  Do Infants Detect Indirect Reciprocity?Marek Meristo & Luca Surian - 2013 - Cognition 129 (1):102-113.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 35.  80
  Self–Other Contingencies: Enacting Social Perception.Marek McGann & Hanne De Jaegher - 2009 - Phenomenology and the Cognitive Sciences 8 (4):417-437.
  Can we see the expressiveness of other people's gestures, hear the intentions in their voice, see the emotions in their posture? Traditional theories of social cognition still say we cannot because intentions and emotions for them are hidden away inside and we do not have direct access to them. Enactive theories still have no idea because they have so far mainly focused on perception of our physical world. We surmise, however, that the latter hold promise since, in trying to understand (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 36.  86
  Should Access to Credit Be a Right?Marek Hudon - 2009 - Journal of Business Ethics 84 (1):17-28.
  Discussion on financial ethics increasingly includes the problem of exclusion of the poorer segments of society from the financial system and access to credit. This paper explores the ethical dimensions surrounding the concept of a human right to credit. If access to credit is directly instrumental to economic development, poverty reduction and the improved welfare of all citizens, then one can proclaim, as Nobel Prize Laureate M. Yunus has done, that it is a moral necessity to establish credit as a (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 37.  16
  Enacting a Social Ecology: Radically Embodied Intersubjectivity.Marek McGann - 2014 - Frontiers in Psychology 5.
 38.  39
  Alexius Meinong.Johann Marek - 2009 - Stanford Encyclopedia of Philosophy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 39. Is the Fact That Other People Believe in God a Reason to Believe? Remarks on the Consensus Gentium Argument.Marek Dobrzeniecki - 2018 - European Journal for Philosophy of Religion 10 (3):133-153.
  According to The Consensus Gentium Argument from the premise: “Everyone believes that God exists” one can conclude that God does exist. In my paper I analyze two ways of defending the claim that somebody’s belief in God is a prima facie reason to believe. Kelly takes the fact of the commonness of the belief in God as a datum to explain and argues that the best explanation has to indicate the truthfulness of the theistic belief. Trinkaus Zagzebski grounds her defence (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40.  41
  Fairness and Microcredit Interest Rates: From Rawlsian Principles of Justice to the Distribution of the Bargaining Range.Marek Hudon & Arvind Ashta - 2013 - Business Ethics, the Environment and Responsibility 22 (3):277-291.
  This paper addresses the fairness of microcredit interest rates. Since microfinance institutions provide credit for the poor at relatively high prices, the fairness of their interest rates has been repeatedly debated. We first apply Rawls' principles of justice to the case of microcredit interest rates and suggest some limitations related to the hypothesis of rationality of the borrowers and the level of inequality. We then suggest another framework based on the analysis of the distribution of the benefits generated by the (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 41.  25
  Phenomenology and Functional Analysis. A Functionalist Reading of Husserlian Phenomenology.Marek Pokropski - 2020 - Phenomenology and the Cognitive Sciences 19 (5):869-889.
  In the article I discuss functionalist interpretations of Husserlian phenomenology. The first one was coined in the discussion between Hubert Dreyfus and Ronald McIntyre. They argue that Husserl’s phenomenology shares similarities with computational functionalism, and the key similarity is between the concept of noema and the concept of mental representation. I show the weaknesses of that reading and argue that there is another available functionalist reading of Husserlian phenomenology. I propose to shift perspective and approach the relation between phenomenology and (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  56
  Enactive Theorists Do It on Purpose: Toward an Enactive Account of Goals and Goal-Directedness. [REVIEW]Marek McGann - 2007 - Phenomenology and the Cognitive Sciences 6 (4):463-483.
  The enactive approach to cognitive science involves frequent references to “action” without making clear what is intended by the term. In particular, though autopoiesis is seen as a foundation for teleology in the enactive literature, no definition or account is offered of goals which can encompass not just descriptions of biological maintenance, but the range of social and cultural activities in which human beings continually engage. The present paper draws primarily on the work of Juarrero (Dynamics in action. Cambridge, MA: (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 43.  17
  Two Models of the Subject–Properties Structure.Marek Piwowarczyk - 2020 - Axiomathes 30 (4):371-390.
  In the paper I discuss the problem of the nature of the relationship between objects and their properties. There are three contexts of the problem: of comparison, of change and of interaction. Philosophical explanations of facts indicated in the three contexts need reference to properties and to a proper understanding of a relationship between them and their bearers. My aim is to get closer to this understanding with the use of some models but previously I present the substantialist theory of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44.  49
  Leopold Blaustein’s Critique of Husserl’s Early Theory of Intentional Act, Object and Content.Marek Pokropski - 2015 - Studia Phaenomenologica 15:93-103.
  The aim of this article is to introduce the work of Leopold Blaustein — philosopher and psychologist, who studied under Kazimierz Twardowski in Lvov and under Husserl in Freiburg im Breisgau. In his short academic career Blaustein developed an original philosophy that drew upon both phenomenology and Twardowski’s analytical approach. One of his main publications concerns Husserl’s early theory of intentional act and object, introduced in Logische Untersuchungen. In the first part of the article I briefly present Blaustein’s biography and (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 45.  7
  Meaning Maps and Saliency Models Based on Deep Convolutional Neural Networks Are Insensitive to Image Meaning When Predicting Human Fixations.Marek A. Pedziwiatr, Matthias Kümmerer, Thomas S. A. Wallis, Matthias Bethge & Christoph Teufel - 2021 - Cognition 206:104465.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46.  5
  Fairness and Microcredit Interest Rates: From Rawlsian Principles of Justice to the Distribution of the Bargaining Range.Marek Hudon & Arvind Ashta - 2013 - Business Ethics: A European Review 22 (3):277-291.
 47.  18
  What is a Fair Level of Profit for Social Enterprise? Insights from Microfinance.Marek Hudon, Marc Labie & Patrick Reichert - 2020 - Journal of Business Ethics 162 (3):627-644.
  Although microfinance organizations are generally considered as inherently ethical, recent events have challenged the legitimacy of the sector. High interest rates and the excessive profitability of some market leaders have raised the question of how to define a fair profit level for social enterprise. In this article, we construct a fair profit framework based on four dimensions: profitability, social mission, pricing, and surplus distribution. We then apply this framework using an empirical sample of 496 microfinance institutions. Results indicate that satisfying (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48.  12
  Early Conversational Environment Enables Spontaneous Belief Attribution in Deaf Children.Marek Meristo, Karin Strid & Erland Hjelmquist - 2016 - Cognition 157:139-145.
 49.  17
  Hospital Ethics Committees in Poland.Marek Czarkowski, Katarzyna Kaczmarczyk & Beata Szymańska - 2015 - Science and Engineering Ethics 21 (6):1525-1535.
  According to UNESCO guidelines, one of the four forms of bioethics committees in medicine are the Hospital Ethics Committees. The purpose of this study was to evaluate how the above guidelines are implemented in real practice. There were 111 hospitals selected out of 176 Polish clinical hospitals and hospitals accredited by Center of Monitoring Quality in Health System. The study was conducted by the survey method. There were 56 hospitals that responded to the survey. The number of HECs members fluctuated (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 50.  15
  Petrophysical and Geomechanical Analysis of the Lower Paleozoic Shale Formation, North Poland.Marek Stadtmuller, Anita Lis-Śledziona & Małgorzata Słota-Valim - 2018 - Interpretation 6 (3):SH91-SH106.
  The complexity of shale formation interpretation requires an accurate evaluation of a detailed petrophysical model in association with the analysis of the geomechanical properties. Mineralogy plays an important role in controlling shale’s mechanical properties, among which one of the most problematic parameters to establish is the Biot’s coefficient. Although, this parameter is necessary to determine the magnitude of the effective stresses acting in the reservoir, it is not included in the standard protocols used in Poland. This paper presents a comprehensive (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 1000